back to cluster viewer

cluster path 110

937 words, 870,612 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 mar 110,102
2 wol 51,200
3 kin 33,967
4 wer 33,373
5 don 22,774
6 sa 22,074
7 dot 19,726
8 bist 16,475
9 sil 15,291
10 hie 13,374
11 nei 12,937
12 heit 11,745
13 ien 11,387
14 jer 10,572
15 giet 10,571
16 oer 10,271
17 dei 10,254
18 oan 9,593
19 ol 9,530
20 wot 8,401
21 moarn 7,824
22 sei 7,623
23 hast 7,393
24 Sa 6,981
25 foar 6,163
26 nij 5,954
27 thus 5,925
28 yn 5,603
29 mak 5,557
30 hiel 5,508
31 sliepe 5,388
32 gjin 5,381
33 mut 5,337
34 dy 5,018
35 tink 4,721
36 weest 4,628
37 skoalle 4,484
38 fien 4,477
39 matte 4,298
40 ot 4,204
41 oant 3,795
42 dost 3,529
43 joen 3,416
44 wieke 3,381
45 sjen 3,306
46 soe 3,189
47 dwan 2,917
48 fon 2,613
49 wurk 2,538
50 oas 2,500
51 Wer 2,476
52 hjer 2,467
53 ofsa 2,348
54 oere 2,330
55 wurd 2,272
56 Frysk 2,240
57 makke 2,226
58 krekt 2,165
59 gean 2,159
60 dast 2,097
61 hinne 2,077
62 oars 2,074
63 Dot 2,003
64 gien 1,984
65 iete 1,940
66 moan 1,928
67 jonkje 1,880
68 kest 1,829
69 iene 1,793
70 disse 1,763
71 ris 1,754
72 lit 1,739
73 Kin 1,738
74 Bist 1,711
75 sjin 1,702
76 dij 1,685
77 Moarn 1,676
78 moai 1,673
79 hoan 1,644
80 sjoen 1,621
81 dyn 1,592
82 hjoed 1,569
83 Hie 1,563
84 'e 1,525
85 jir 1,517
86 krek 1,484
87 kink 1,479
88 nije 1,465
89 Wot 1,457
90 gewoan 1,455
91 docht 1,426
92 bietsje 1,377
93 juster 1,368
94 dou 1,347
95 gjit 1,342
96 troch 1,321
97 werom 1,305
98 folle 1,299
99 ensa 1,266
100 dwaan 1,260
101 sju 1,249
102 lest 1,246
103 mear 1,241
104 wolle 1,232
105 oare 1,207
106 pear 1,199
107 meitsje 1,191
108 wost 1,181
109 klear 1,175
110 fjar 1,169
111 bern 1,158
112 keen 1,154
113 Wol 1,144
114 hiele 1,141
115 tiid 1,130
116 iens 1,127
117 buten 1,118
118 tro 1,114
119 foen 1,104
120 tsjin 1,090
121 sjo 1,071
122 rin 1,051
123 ost 1,050
124 haw 1,047
125 leaf 1,039
126 alwer 1,030
127 jier 975
128 drok 958
129 jaan 947
130 Hast 943
131 joed 942
132 helje 927
133 ieten 920
134 nim 918
135 út 910
136 sist 907
137 wese 899
138 hjir 896
139 wurkje 889
140 jher 885
141 Nei 814
142 stikje 809
143 derom 785
144 laif 779
145 neie 761
146 wust 755
147 jimme 745
148 neij 740
149 jawol 736
150 grutte 733
151 lytse 733
152 skwalle 733
153 leit 723
154 altiid 722
155 gau 713
156 wurre 713
157 frysk 712
158 olles 708
159 hoelet 704
160 trog 702
161 olwer 698
162 minsken 695
163 Thus 685
164 dizze 683
165 belje 680
166 iepen 680
167 wur 664
168 jawis 662
169 stiet 653
170 sees 645
171 jalala 633
172 zil 629
173 makket 622
174 freed 618
175 hûs 604
176 uus 604
177 wiekein 604
178 stean 600
179 sinne 594
180 sjoch 591
181 betiid 590
182 Hjoed 589
183 jirre 589
184 wurde 575
185 bytsje 573
186 fiene 556
187 wurden 556
188 skonde 552
189 Joen 538
190 wike 537
191 fjot 535
192 asen 533
193 iederien 533
194 Moai 532
195 gjist 521
196 gji 518
197 gijn 516
198 misskien 506
199 moaie 506
200 wetter 505
201 piene 502
202 togt 499
203 op'e 496
204 stie 495
205 Oet 492
206 ient 490
207 dernei 487
208 stjit 486
209 oeren 485
210 wachtsje 484
211 Bonbon 483
212 harre 483
213 paad 483
214 sneon 480
215 wurdt 477
216 ús 472
217 meist 461
218 hawwe 459
219 sille 454
220 Krekt 453
221 eefkes 453
222 roen 451
223 fja 450
224 oltiid 448
225 hjoen 446
226 kaam 443
227 frij 440
228 tinke 439
229 fiel 437
230 Krek 430
231 hien 426
232 litte 422
233 oltied 422
234 krije 421
235 leafe 420
236 joet 418
237 snein 416
238 sizze 414
239 fryske 410
240 faak 409
241 wiest 408
242 Soe 406
243 nimme 402
244 ommes 399
245 kear 396
246 fuort 395
247 iten 395
248 dankjewol 394
249 heal 394
250 hoare 393
251 oerke 393
252 geat 389
253 aanst 388
254 soad 387
255 ofnet 385
256 rinne 384
257 genoch 383
258 leas 375
259 Tink 372
260 wienen 367
261 snapst 365
262 hant 364
263 jild 359
264 ols 358
265 Nait 353
266 gelokkig 350
267 ried 349
268 seag 346
269 yne 344
270 joene 343
271 Oan 339
272 oerkes 339
273 lyts 334
274 sese 331
275 woll 331
276 Yn 321
277 allinich 320
278 freegje 319
279 saterje 316
280 agge 315
281 jûn 315
282 oat 315
283 Dy 313
284 sels 312
285 gjinne 311
286 hoarn 310
287 rieden 306
288 neije 305
289 oane 304
290 sjuch 303
291 riede 302
292 tjin 302
293 wiete 301
294 jidje 300
295 werst 299
296 Agge 298
297 elkoar 297
298 famkes 297
299 Gjin 293
300 fansels 292
301 Kest 289
302 kofje 288
303 woel 286
304 hiest 285
305 gost 282
306 falt 281
307 dêr 280
308 Oars 279
309 fanke 279
310 sjug 278
311 bliid 277
312 oll 277
313 jelve 272
314 brun 271
315 lokwinske 271
316 eam 270
317 namme 269
318 krei 266
319 wiif 265
320 kinst 264
321 wud 262
322 wiedest 260
323 betied 258
324 gesellich 258
325 stjoer 258
326 ticht 256
327 omdot 255
328 ophelje 254
329 fjidder 252
330 fakansje 250
331 genoag 250
332 siekje 250
333 thús 249
334 tige 249
335 wiene 249
336 seze 248
337 wolst 247
338 bêd 246
339 fyts 246
340 omke 246
341 protte 246
342 memke 244
343 Moan 243
344 mantsje 243
345 sisse 242
346 swier 242
347 simmer 241
348 seach 237
349 hynder 236
350 bisto 235
351 hoesa 234
352 monnen 234
353 Foar 233
354 bolje 233
355 keapje 233
356 reint 233
357 rint 231
358 wedstriid 230
359 tusken 229
360 wykein 228
361 bead 227
362 ketier 227
363 blied 226
364 earste 226
365 gog 226
366 fient 225
367 foel 224
368 hurd 224
369 noflik 223
370 noja 220
371 allinig 217
372 jout 216
373 dochs 215
374 seist 215
375 lieket 213
376 fanne 212
377 hân 212
378 siik 212
379 heve 211
380 earst 210
381 keamer 209
382 soenen 207
383 Goeiemoarn 206
384 begjin 206
385 sjut 205
386 potsje 204
387 Groetnis 202
388 oaren 202
389 onet 202
390 ûs 202
391 meesken 201
392 begjinne 200
393 skjin 200
394 twadde 200
395 vjar 200
396 yn'e 199
397 harren 198
398 optiid 197
399 hielemaal 196
400 meie 196
401 prinsesse 196
402 bedoelst 195
403 sjust 195
404 jhoed 194
405 Sjoch 193
406 hielendal 193
407 monn 193
408 Juster 192
409 alder 191
410 moatte 191
411 oltyd 191
412 meitsjen 190
413 hiedest 189
414 soepe 188
415 klean 187
416 neist 186
417 stjoere 186
418 Melde 185
419 hâld 184
420 stjin 184
421 drokte 183
422 graach 182
423 allegear 181
424 ynt 181
425 ol. 180
426 ollejer 179
427 voar 179
428 sa'n 178
429 lizze 176
430 reade 175
431 Jawis 174
432 Noflik 174
433 boale 174
434 jawiss 173
435 Werom 172
436 swit 172
437 alders 171
438 doarp 171
439 leaver 171
440 vanmidje 171
441 Oas 170
442 giest 170
443 weaze 170
444 Wurd 169
445 ljow 169
446 begjint 168
447 Joed 167
448 ôf 166
449 hiek 164
450 hasto 162
451 liets 162
452 soks 162
453 jirdje 161
454 griene 160
455 wêze 159
456 wease 158
457 wiekje 158
458 bliuwe 157
459 watsje 156
460 Sliepe 155
461 wurkjen 155
462 kreist 154
463 hjirre 152
464 jawotte 150
465 jhoen 150
466 Drok 149
467 jierdei 149
468 miende 149
469 Wolkom 148
470 ofsaa 148
471 grutsk 147
472 hud 147
473 vja 147
474 wyke 147
475 Grins 146
476 Hoar 145
477 huuj 145
478 tinkst 145
479 voen 145
480 wolkom 145
481 safolle 144
482 tawinske 144
483 dy't 143
484 folt 143
485 jonnes 143
486 telefoan 142
487 twitterje 141
488 Hearrenfean 140
489 noait 140
490 nohja 139
491 sjoan 139
492 eagen 138
493 leatste 138
494 nimt 138
495 sjocht 138
496 Jawol 137
497 fierder 137
498 betterskip 136
499 lietse 136
500 wyt 136
501 Asen 135
502 rinnen 134
503 wenje 134
504 Gean 133
505 jhir 133
506 keatsen 133
507 moast 133
508 reitse 133
509 sech 133
510 Makke 132
511 Oat 132
512 dwaande 131
513 ofza 131
514 vreegje 131
515 lulk 130
516 Disse 129
517 Ieten 129
518 beneid 128
519 fjirder 128
520 seese 128
521 tiisdei 128
522 fynt 127
523 ollinig 127
524 feske 126
525 hielendol 125
526 metien 125
527 oent 125
528 sicht 125
529 Liekt 124
530 lusterje 124
531 oarn 124
532 plysje 124
533 smakke 124
534 ewm 123
535 fienst 123
536 leist 122
537 Hoelet 121
538 betelje 121
539 hingje 121
540 kalde 121
541 allinne 120
542 Haw 119
543 montsje 119
544 oender 119
545 brocht 118
546 fuot 118
547 nimst 118
548 sjog 118
549 bêst 117
550 leafste 117
551 litten 117
552 noflike 117
553 sliept 117
554 spielje 117
555 hellest 116
556 tinkt 116
557 Sjen 115
558 huswurk 114
559 wolles 114
560 heale 113
561 sjur 113
562 viene 113
563 Dizze 112
564 Sju 112
565 gelok 112
566 moandei 112
567 slagge 112
568 vejonne 112
569 wher 112
570 oan't 111
571 Tiid 110
572 damwald 110
573 utsliepe 110
574 Hjir 109
575 djoer 109
576 olderaast 109
577 prutte 109
578 riiden 109
579 vannemidje 109
580 eag 108
581 earen 108
582 hoefst 108
583 leitsje 108
584 regelje 108
585 Jûn 107
586 Moaie 107
587 Vulgaris 106
588 fannemidje 106
589 joentsje 106
590 Neat 105
591 middei 105
592 KH2018 104
593 Olwer 104
594 dreeg 103
595 ensaa 103
596 mose 103
597 tiiden 103
598 bliuwt 102
599 leese 102
600 suver 102
601 verjitten 102
602 gefoel 101
603 mendje 101
604 tsiis 101
605 woansdei 101
606 fonne 100
607 lieuw 100
608 spultsje 100
609 Dêr 99
610 deike 99
611 foart 99
612 olline 99
613 skoft 98
614 Gjit 96
615 bliuw 96
616 fourt 96
617 kenst 96
618 kreie 96
619 leau 96
620 mienst 96
621 priis 96
622 wurke 96
623 genôch 95
624 khar 95
625 potsie 95
626 wiis 95
627 blieuwe 94
628 jirdei 94
629 netsjes 94
630 sjuh 94
631 soan 94
632 Gewoan 93
633 heech 93
634 leare 93
635 sametien 93
636 Oan't 92
637 bôle 92
638 genoach 92
639 jontsje 92
640 meinimme 92
641 ûnder 92
642 Boalsert 91
643 Iten 91
644 alline 91
645 dwas 91
646 ferjitten 91
647 savolle 91
648 bûten 90
649 onnet 90
650 voetbol 90
651 ollinich 89
652 wurrig 89
653 fienk 88
654 witnet 88
655 Sist 87
656 dworret 87
657 mjanne 87
658 seidest 87
659 allinnich 86
660 groetnis 86
661 hellet 86
662 ienige 86
663 molke 86
664 ollegjer 86
665 reageerst 86
666 soedest 86
667 goeiemoarn 85
668 hjim 85
669 leafde 85
670 moanne 85
671 smyt 85
672 Bisto 84
673 Doarp 84
674 dasto 84
675 dwar 84
676 dwat 84
677 hâldt 84
678 oa.. 84
679 sintsje 84
680 wiekeen 84
681 hjel 83
682 koeske 83
683 stjoert 83
684 tutsje 83
685 Iederien 82
686 goele 82
687 grute 82
688 vjot 82
689 wurren 82
690 wêr 82
691 Klear 81
692 Skoalle 81
693 besite 81
694 iisbaan 81
695 jerder 81
696 reinen 81
697 aardich 80
698 keepje 80
699 klearmeitsje 80
700 kryst 80
701 piebe 80
702 probjerje 80
703 voetbolje 80
704 wollus 80
705 Misskien 79
706 Noja 79
707 helte 79
708 meitje 79
709 ollen 79
710 woenen 79
711 Wurk 78
712 deii 78
713 jedder 78
714 leech 78
715 lêste 78
716 socht 78
717 âld 78
718 Wurkje 77
719 fannemoarn 77
720 ferske 77
721 sjoh 77
722 #oant 76
723 Hjoen 76
724 alling 76
725 fjild 76
726 geliik 76
727 libben 76
728 olvast 76
729 betinke 75
730 dabi 75
731 foarby 75
732 hichte 75
733 joust 75
734 kaartsje 75
735 lizzen 75
736 tinken 75
737 tongersdei 75
738 Wost 74
739 besjen 74
740 hurde 74
741 jerd 74
742 kret 74
743 noadig 74
744 utslag 74
745 Earst 73
746 drokke 73
747 earme 73
748 folgje 73
749 kreas 73
750 sest 73
751 smoar 73
752 stjist 73
753 sûnder 73
754 Jir 72
755 Sneon 72
756 alinne 72
757 frije 72
758 liuw 72
759 makkest 72
760 marres 72
761 saiets 72
762 wa't 72
763 Meitsje 71
764 midjes 71
765 roeke 71
766 wurket 71
767 Aanst 70
768 earder 70
769 gelokkich 70
770 heare 70
771 opiens 70
772 riest 70
773 riide 70
774 allejer 69
775 fejonne 69
776 fekansje 69
777 fûn 69
778 mienne 69
779 usse 69
780 Mear 68
781 Noflike 68
782 berne 68
783 ienne 68
784 jonhuh 68
785 kâld 68
786 lân 68
787 moestest 68
788 sykje 68
789 âlde 68
790 allegearre 67
791 fwar 67
792 jert 67
793 onderweis 67
794 voetbalje 67
795 wolris 67
796 Ljouwerter 66
797 ferhaal 66
798 fiend 66
799 hearlik 66
800 jerst 66
801 opsiekje 66
802 neffens 65
803 oade 65
804 riid 65
805 sizzen 65
806 Muzyk 64
807 blieuw 64
808 dosto 64
809 ienigste 64
810 joerd 64
811 Olderaast 63
812 Wur 63
813 dochst 63
814 femidje 63
815 freon 63
816 jehr 63
817 leaveee 63
818 ponne 63
819 silt 63
820 skilt 63
821 zaterje 63
822 Gjist 62
823 boljen 62
824 deaa 62
825 fonnemidje 62
826 hawn 62
827 hjerre 62
828 jerde 62
829 lesten 62
830 stjoerd 62
831 vemidje 62
832 vienst 62
833 arrug 61
834 falle 61
835 fytsen 61
836 genietsje 61
837 meensken 61
838 oefenje 61
839 oproemje 61
840 stjinne 61
841 werrus 61
842 wudde 61
843 goar 60
844 nûmer 60
845 strjitte 60
846 127850 59
847 Kinst 59
848 Sametien 59
849 betocht 59
850 dermei 59
851 froulju 59
852 gefal 59
853 geweldich 59
854 grutste 59
855 kriest 59
856 krige 59
857 moarns 59
858 swiere 59
859 tefolle 59
860 vekoansje 59
861 vjidder 59
862 dwarp 58
863 eewm 58
864 fakânsje 58
865 frege 58
866 koart 58
867 prachtich 58
868 rekkenje 58
869 tredde 58
870 Gelokkig 57
871 aksje 57
872 fan'e 57
873 gwoan 57
874 hoevolle 57
875 hûn 57
876 ljocht 57
877 misken 57
878 telet 57
879 werres 57
880 fekoansje 56
881 fytse 56
882 heger 56
883 hjerr 56
884 muzyk 56
885 nammen 56
886 ofwol 56
887 sjoent 56
888 stji 56
889 yn't 56
890 ûnsinnichs 56
891 Wêr 55
892 antwurd 55
893 hoaren 55
894 nimmen 55
895 roaster 55
896 sjogge 55
897 slein 55
898 tsjerke 55
899 winskje 55
900 wudden 55
901 betyd 54
902 ferjitte 54
903 leej 54
904 ophelle 54
905 siest 54
906 vannejonne 54
907 woedest 54
908 Snein 53
909 binnenkoart 53
910 dernij 53
911 hinget 53
912 kertier 53
913 olling 53
914 sear 53
915 winkelje 53
916 Dwan 52
917 aansen 52
918 datst 52
919 dreech 52
920 froulje 52
921 kreit 52
922 ohnet 52
923 skriuwe 52
924 wrâld 52
925 fêst 51
926 goëd 51
927 plon 51
928 Derom 50
929 dér 50
930 fannemiddei 50
931 fjoar 50
932 hoefolle 50
933 hokker 50
934 joens 50
935 oaprate 50
936 quichot 50
937 vreagje 50

Words in alphabetical order

1 #oant 76
2 'e 1,525
3 127850 59
4 Aanst 70
5 Agge 298
6 Asen 135
7 Bist 1,711
8 Bisto 84
9 Boalsert 91
10 Bonbon 483
11 Derom 50
12 Disse 129
13 Dizze 112
14 Doarp 84
15 Dot 2,003
16 Drok 149
17 Dwan 52
18 Dy 313
19 Dêr 99
20 Earst 73
21 Foar 233
22 Frysk 2,240
23 Gean 133
24 Gelokkig 57
25 Gewoan 93
26 Gjin 293
27 Gjist 62
28 Gjit 96
29 Goeiemoarn 206
30 Grins 146
31 Groetnis 202
32 Hast 943
33 Haw 119
34 Hearrenfean 140
35 Hie 1,563
36 Hjir 109
37 Hjoed 589
38 Hjoen 76
39 Hoar 145
40 Hoelet 121
41 Iederien 82
42 Ieten 129
43 Iten 91
44 Jawis 174
45 Jawol 137
46 Jir 72
47 Joed 167
48 Joen 538
49 Juster 192
50 Jûn 107
51 KH2018 104
52 Kest 289
53 Kin 1,738
54 Kinst 59
55 Klear 81
56 Krek 430
57 Krekt 453
58 Liekt 124
59 Ljouwerter 66
60 Makke 132
61 Mear 68
62 Meitsje 71
63 Melde 185
64 Misskien 79
65 Moai 532
66 Moaie 107
67 Moan 243
68 Moarn 1,676
69 Muzyk 64
70 Nait 353
71 Neat 105
72 Nei 814
73 Noflik 174
74 Noflike 68
75 Noja 79
76 Oan 339
77 Oan't 92
78 Oars 279
79 Oas 170
80 Oat 132
81 Oet 492
82 Olderaast 63
83 Olwer 104
84 Sa 6,981
85 Sametien 59
86 Sist 87
87 Sjen 115
88 Sjoch 193
89 Sju 112
90 Skoalle 81
91 Sliepe 155
92 Snein 53
93 Sneon 72
94 Soe 406
95 Thus 685
96 Tiid 110
97 Tink 372
98 Vulgaris 106
99 Wer 2,476
100 Werom 172
101 Wol 1,144
102 Wolkom 148
103 Wost 74
104 Wot 1,457
105 Wur 63
106 Wurd 169
107 Wurk 78
108 Wurkje 77
109 Wêr 55
110 Yn 321
111 aansen 52
112 aanst 388
113 aardich 80
114 agge 315
115 aksje 57
116 alder 191
117 alders 171
118 alinne 72
119 allegear 181
120 allegearre 67
121 allejer 69
122 alline 91
123 alling 76
124 allinich 320
125 allinig 217
126 allinne 120
127 allinnich 86
128 altiid 722
129 alwer 1,030
130 antwurd 55
131 arrug 61
132 asen 533
133 bead 227
134 bedoelst 195
135 begjin 206
136 begjinne 200
137 begjint 168
138 belje 680
139 beneid 128
140 bern 1,158
141 berne 68
142 besite 81
143 besjen 74
144 betelje 121
145 betied 258
146 betiid 590
147 betinke 75
148 betocht 59
149 betterskip 136
150 betyd 54
151 bietsje 1,377
152 binnenkoart 53
153 bist 16,475
154 bisto 235
155 blied 226
156 blieuw 64
157 blieuwe 94
158 bliid 277
159 bliuw 96
160 bliuwe 157
161 bliuwt 102
162 boale 174
163 bolje 233
164 boljen 62
165 brocht 118
166 brun 271
167 buten 1,118
168 bytsje 573
169 bêd 246
170 bêst 117
171 bôle 92
172 bûten 90
173 dabi 75
174 damwald 110
175 dankjewol 394
176 dast 2,097
177 dasto 84
178 datst 52
179 deaa 62
180 dei 10,254
181 deii 78
182 deike 99
183 dermei 59
184 dernei 487
185 dernij 53
186 derom 785
187 dij 1,685
188 disse 1,763
189 dizze 683
190 djoer 109
191 doarp 171
192 dochs 215
193 dochst 63
194 docht 1,426
195 don 22,774
196 dost 3,529
197 dosto 64
198 dot 19,726
199 dou 1,347
200 dreech 52
201 dreeg 103
202 drok 958
203 drokke 73
204 drokte 183
205 dwaan 1,260
206 dwaande 131
207 dwan 2,917
208 dwar 84
209 dwarp 58
210 dwas 91
211 dwat 84
212 dworret 87
213 dy 5,018
214 dy't 143
215 dyn 1,592
216 dér 50
217 dêr 280
218 eag 108
219 eagen 138
220 eam 270
221 earder 70
222 earen 108
223 earme 73
224 earst 210
225 earste 226
226 eefkes 453
227 eewm 58
228 elkoar 297
229 ensa 1,266
230 ensaa 103
231 ewm 123
232 faak 409
233 fakansje 250
234 fakânsje 58
235 falle 61
236 falt 281
237 famkes 297
238 fan'e 57
239 fanke 279
240 fanne 212
241 fannemiddei 50
242 fannemidje 106
243 fannemoarn 77
244 fansels 292
245 fejonne 69
246 fekansje 69
247 fekoansje 56
248 femidje 63
249 ferhaal 66
250 ferjitte 54
251 ferjitten 91
252 ferske 77
253 feske 126
254 fiel 437
255 fien 4,477
256 fiend 66
257 fiene 556
258 fienk 88
259 fienst 123
260 fient 225
261 fierder 137
262 fja 450
263 fjar 1,169
264 fjidder 252
265 fjild 76
266 fjirder 128
267 fjoar 50
268 fjot 535
269 foar 6,163
270 foarby 75
271 foart 99
272 foel 224
273 foen 1,104
274 folgje 73
275 folle 1,299
276 folt 143
277 fon 2,613
278 fonne 100
279 fonnemidje 62
280 fourt 96
281 freed 618
282 freegje 319
283 frege 58
284 freon 63
285 frij 440
286 frije 72
287 froulje 52
288 froulju 59
289 frysk 712
290 fryske 410
291 fuort 395
292 fuot 118
293 fwar 67
294 fynt 127
295 fyts 246
296 fytse 56
297 fytsen 61
298 fêst 51
299 fûn 69
300 gau 713
301 gean 2,159
302 geat 389
303 gefal 59
304 gefoel 101
305 geliik 76
306 gelok 112
307 gelokkich 70
308 gelokkig 350
309 genietsje 61
310 genoach 92
311 genoag 250
312 genoch 383
313 genôch 95
314 gesellich 258
315 geweldich 59
316 gewoan 1,455
317 gien 1,984
318 giest 170
319 giet 10,571
320 gijn 516
321 gji 518
322 gjin 5,381
323 gjinne 311
324 gjist 521
325 gjit 1,342
326 goar 60
327 goeiemoarn 85
328 goele 82
329 gog 226
330 gost 282
331 goëd 51
332 graach 182
333 griene 160
334 groetnis 86
335 grute 82
336 grutsk 147
337 grutste 59
338 grutte 733
339 gwoan 57
340 hant 364
341 harre 483
342 harren 198
343 hast 7,393
344 hasto 162
345 haw 1,047
346 hawn 62
347 hawwe 459
348 heal 394
349 heale 113
350 heare 70
351 hearlik 66
352 heech 93
353 heger 56
354 heit 11,745
355 helje 927
356 hellest 116
357 hellet 86
358 helte 79
359 heve 211
360 hichte 75
361 hie 13,374
362 hiedest 189
363 hiek 164
364 hiel 5,508
365 hiele 1,141
366 hielemaal 196
367 hielendal 193
368 hielendol 125
369 hien 426
370 hiest 285
371 hinget 53
372 hingje 121
373 hinne 2,077
374 hjel 83
375 hjer 2,467
376 hjerr 56
377 hjerre 62
378 hjim 85
379 hjir 896
380 hjirre 152
381 hjoed 1,569
382 hjoen 446
383 hoan 1,644
384 hoare 393
385 hoaren 55
386 hoarn 310
387 hoefolle 50
388 hoefst 108
389 hoelet 704
390 hoesa 234
391 hoevolle 57
392 hokker 50
393 hud 147
394 hurd 224
395 hurde 74
396 huswurk 114
397 huuj 145
398 hynder 236
399 hâld 184
400 hâldt 84
401 hân 212
402 hûn 57
403 hûs 604
404 iederien 533
405 ien 11,387
406 iene 1,793
407 ienige 86
408 ienigste 64
409 ienne 68
410 iens 1,127
411 ient 490
412 iepen 680
413 iete 1,940
414 ieten 920
415 iisbaan 81
416 iten 395
417 jaan 947
418 jalala 633
419 jawis 662
420 jawiss 173
421 jawol 736
422 jawotte 150
423 jedder 78
424 jehr 63
425 jelve 272
426 jer 10,572
427 jerd 74
428 jerde 62
429 jerder 81
430 jerst 66
431 jert 67
432 jher 885
433 jhir 133
434 jhoed 194
435 jhoen 150
436 jidje 300
437 jier 975
438 jierdei 149
439 jild 359
440 jimme 745
441 jir 1,517
442 jirdei 94
443 jirdje 161
444 jirre 589
445 joed 942
446 joen 3,416
447 joene 343
448 joens 50
449 joentsje 106
450 joerd 64
451 joet 418
452 jonhuh 68
453 jonkje 1,880
454 jonnes 143
455 jontsje 92
456 joust 75
457 jout 216
458 juster 1,368
459 jûn 315
460 kaam 443
461 kaartsje 75
462 kalde 121
463 keamer 209
464 keapje 233
465 kear 396
466 keatsen 133
467 keen 1,154
468 keepje 80
469 kenst 96
470 kertier 53
471 kest 1,829
472 ketier 227
473 khar 95
474 kin 33,967
475 kink 1,479
476 kinst 264
477 klean 187
478 klear 1,175
479 klearmeitsje 80
480 koart 58
481 koeske 83
482 kofje 288
483 kreas 73
484 krei 266
485 kreie 96
486 kreist 154
487 kreit 52
488 krek 1,484
489 krekt 2,165
490 kret 74
491 kriest 59
492 krige 59
493 krije 421
494 kryst 80
495 kâld 68
496 laif 779
497 leaf 1,039
498 leafde 85
499 leafe 420
500 leafste 117
501 leare 93
502 leas 375
503 leatste 138
504 leau 96
505 leaveee 63
506 leaver 171
507 leech 78
508 leej 54
509 leese 102
510 leist 122
511 leit 723
512 leitsje 108
513 lest 1,246
514 lesten 62
515 libben 76
516 lieket 213
517 liets 162
518 lietse 136
519 lieuw 100
520 lit 1,739
521 litte 422
522 litten 117
523 liuw 72
524 lizze 176
525 lizzen 75
526 ljocht 57
527 ljow 169
528 lokwinske 271
529 lulk 130
530 lusterje 124
531 lyts 334
532 lytse 733
533 lân 68
534 lêste 78
535 mak 5,557
536 makke 2,226
537 makkest 72
538 makket 622
539 mantsje 243
540 mar 110,102
541 marres 72
542 matte 4,298
543 mear 1,241
544 meensken 61
545 meesken 201
546 meie 196
547 meinimme 92
548 meist 461
549 meitje 79
550 meitsje 1,191
551 meitsjen 190
552 memke 244
553 mendje 101
554 metien 125
555 middei 105
556 midjes 71
557 miende 149
558 mienne 69
559 mienst 96
560 minsken 695
561 misken 57
562 misskien 506
563 mjanne 87
564 moai 1,673
565 moaie 506
566 moan 1,928
567 moandei 112
568 moanne 85
569 moarn 7,824
570 moarns 59
571 moast 133
572 moatte 191
573 moestest 68
574 molke 86
575 monn 193
576 monnen 234
577 montsje 119
578 mose 103
579 mut 5,337
580 muzyk 56
581 namme 269
582 nammen 56
583 neffens 65
584 nei 12,937
585 neie 761
586 neij 740
587 neije 305
588 neist 186
589 netsjes 94
590 nij 5,954
591 nije 1,465
592 nim 918
593 nimme 402
594 nimmen 55
595 nimst 118
596 nimt 138
597 noadig 74
598 noait 140
599 noflik 223
600 noflike 117
601 nohja 139
602 noja 220
603 nûmer 60
604 oa.. 84
605 oade 65
606 oan 9,593
607 oan't 111
608 oane 304
609 oant 3,795
610 oaprate 50
611 oare 1,207
612 oaren 202
613 oarn 124
614 oars 2,074
615 oas 2,500
616 oat 315
617 oefenje 61
618 oender 119
619 oent 125
620 oer 10,271
621 oere 2,330
622 oeren 485
623 oerke 393
624 oerkes 339
625 ofnet 385
626 ofsa 2,348
627 ofsaa 148
628 ofwol 56
629 ofza 131
630 ohnet 52
631 ol 9,530
632 ol. 180
633 olderaast 109
634 oll 277
635 ollegjer 86
636 ollejer 179
637 ollen 79
638 olles 708
639 olline 99
640 olling 53
641 ollinich 89
642 ollinig 127
643 ols 358
644 oltied 422
645 oltiid 448
646 oltyd 191
647 olvast 76
648 olwer 698
649 omdot 255
650 omke 246
651 ommes 399
652 onderweis 67
653 onet 202
654 onnet 90
655 op'e 496
656 ophelje 254
657 ophelle 54
658 opiens 70
659 oproemje 61
660 opsiekje 66
661 optiid 197
662 ost 1,050
663 ot 4,204
664 paad 483
665 pear 1,199
666 piebe 80
667 piene 502
668 plon 51
669 plysje 124
670 ponne 63
671 potsie 95
672 potsje 204
673 prachtich 58
674 priis 96
675 prinsesse 196
676 probjerje 80
677 protte 246
678 prutte 109
679 quichot 50
680 reade 175
681 reageerst 86
682 regelje 108
683 reinen 81
684 reint 233
685 reitse 133
686 rekkenje 58
687 ried 349
688 riede 302
689 rieden 306
690 riest 70
691 riid 65
692 riide 70
693 riiden 109
694 rin 1,051
695 rinne 384
696 rinnen 134
697 rint 231
698 ris 1,754
699 roaster 55
700 roeke 71
701 roen 451
702 sa 22,074
703 sa'n 178
704 safolle 144
705 saiets 72
706 sametien 93
707 saterje 316
708 savolle 91
709 seach 237
710 seag 346
711 sear 53
712 sech 133
713 sees 645
714 seese 128
715 sei 7,623
716 seidest 87
717 seist 215
718 sels 312
719 sese 331
720 sest 73
721 seze 248
722 sicht 125
723 siekje 250
724 siest 54
725 siik 212
726 sil 15,291
727 sille 454
728 silt 63
729 simmer 241
730 sinne 594
731 sintsje 84
732 sisse 242
733 sist 907
734 sizze 414
735 sizzen 65
736 sjen 3,306
737 sjin 1,702
738 sjo 1,071
739 sjoan 139
740 sjoch 591
741 sjocht 138
742 sjoen 1,621
743 sjoent 56
744 sjog 118
745 sjogge 55
746 sjoh 77
747 sju 1,249
748 sjuch 303
749 sjug 278
750 sjuh 94
751 sjur 113
752 sjust 195
753 sjut 205
754 skilt 63
755 skjin 200
756 skoalle 4,484
757 skoft 98
758 skonde 552
759 skriuwe 52
760 skwalle 733
761 slagge 112
762 slein 55
763 sliepe 5,388
764 sliept 117
765 smakke 124
766 smoar 73
767 smyt 85
768 snapst 365
769 snein 416
770 sneon 480
771 soad 387
772 soan 94
773 socht 78
774 soe 3,189
775 soedest 86
776 soenen 207
777 soepe 188
778 soks 162
779 spielje 117
780 spultsje 100
781 stean 600
782 stie 495
783 stiet 653
784 stikje 809
785 stji 56
786 stjin 184
787 stjinne 61
788 stjist 73
789 stjit 486
790 stjoer 258
791 stjoerd 62
792 stjoere 186
793 stjoert 83
794 strjitte 60
795 suver 102
796 swier 242
797 swiere 59
798 swit 172
799 sykje 68
800 sûnder 73
801 tawinske 144
802 tefolle 59
803 telefoan 142
804 telet 57
805 thus 5,925
806 thús 249
807 ticht 256
808 tige 249
809 tiid 1,130
810 tiiden 103
811 tiisdei 128
812 tink 4,721
813 tinke 439
814 tinken 75
815 tinkst 145
816 tinkt 116
817 tjin 302
818 togt 499
819 tongersdei 75
820 tredde 58
821 tro 1,114
822 troch 1,321
823 trog 702
824 tsiis 101
825 tsjerke 55
826 tsjin 1,090
827 tusken 229
828 tutsje 83
829 twadde 200
830 twitterje 141
831 usse 69
832 utslag 74
833 utsliepe 110
834 uus 604
835 vanmidje 171
836 vannejonne 54
837 vannemidje 109
838 vejonne 112
839 vekoansje 59
840 vemidje 62
841 verjitten 102
842 viene 113
843 vienst 62
844 vja 147
845 vjar 200
846 vjidder 59
847 vjot 82
848 voar 179
849 voen 145
850 voetbalje 67
851 voetbol 90
852 voetbolje 80
853 vreagje 50
854 vreegje 131
855 wa't 72
856 wachtsje 484
857 watsje 156
858 wease 158
859 weaze 170
860 wedstriid 230
861 weest 4,628
862 wenje 134
863 wer 33,373
864 werom 1,305
865 werres 57
866 werrus 61
867 werst 299
868 wese 899
869 wetter 505
870 wher 112
871 wiedest 260
872 wieke 3,381
873 wiekeen 84
874 wiekein 604
875 wiekje 158
876 wiene 249
877 wienen 367
878 wiest 408
879 wiete 301
880 wiif 265
881 wiis 95
882 wike 537
883 winkelje 53
884 winskje 55
885 witnet 88
886 woansdei 101
887 woedest 54
888 woel 286
889 woenen 79
890 wol 51,200
891 wolkom 145
892 woll 331
893 wolle 1,232
894 wolles 114
895 wollus 80
896 wolris 67
897 wolst 247
898 wost 1,181
899 wot 8,401
900 wrâld 52
901 wud 262
902 wudde 61
903 wudden 55
904 wur 664
905 wurd 2,272
906 wurde 575
907 wurden 556
908 wurdt 477
909 wurk 2,538
910 wurke 96
911 wurket 71
912 wurkje 889
913 wurkjen 155
914 wurre 713
915 wurren 82
916 wurrig 89
917 wust 755
918 wyke 147
919 wykein 228
920 wyt 136
921 wêr 82
922 wêze 159
923 yn 5,603
924 yn'e 199
925 yn't 56
926 yne 344
927 ynt 181
928 zaterje 63
929 zil 629
930 âld 78
931 âlde 68
932 ôf 166
933 ús 472
934 út 910
935 ûnder 92
936 ûnsinnichs 56
937 ûs 202

Words in suffix order

1 oa.. 84
2 ol. 180
3 127850 59
4 KH2018 104
5 Sa 6,981
6 deaa 62
7 ofsaa 148
8 ensaa 103
9 fja 450
10 nohja 139
11 Noja 79
12 noja 220
13 vja 147
14 jalala 633
15 sa 22,074
16 hoesa 234
17 ofsa 2,348
18 ensa 1,266
19 ofza 131
20 paad 483
21 bead 227
22 soad 387
23 freed 618
24 blied 226
25 ried 349
26 betied 258
27 oltied 422
28 Joed 167
29 jhoed 194
30 joed 942
31 Hjoed 589
32 hjoed 1,569
33 beneid 128
34 Tiid 110
35 bliid 277
36 riid 65
37 wedstriid 230
38 tiid 1,130
39 betiid 590
40 altiid 722
41 oltiid 448
42 optiid 197
43 damwald 110
44 jild 359
45 fjild 76
46 âld 78
47 hâld 184
48 kâld 68
49 wrâld 52
50 fiend 66
51 jerd 74
52 joerd 64
53 stjoerd 62
54 Wurd 169
55 hurd 224
56 wurd 2,272
57 antwurd 55
58 hud 147
59 wud 262
60 betyd 54
61 oltyd 191
62 bêd 246
63 goëd 51
64 'e 1,525
65 fan'e 57
66 yn'e 199
67 op'e 496
68 piebe 80
69 reade 175
70 oade 65
71 twadde 200
72 tredde 58
73 wudde 61
74 riede 302
75 leafde 85
76 riide 70
77 kalde 121
78 Melde 185
79 âlde 68
80 dwaande 131
81 miende 149
82 skonde 552
83 jerde 62
84 hurde 74
85 wurde 575
86 leaveee 63
87 leafe 420
88 frege 58
89 Agge 298
90 agge 315
91 slagge 112
92 sjogge 55
93 ienige 86
94 krige 59
95 tige 249
96 Hie 1,563
97 Moaie 107
98 moaie 506
99 meie 196
100 neie 761
101 kreie 96
102 hie 13,374
103 potsie 95
104 stie 495
105 jidje 300
106 femidje 63
107 fannemidje 106
108 vannemidje 109
109 fonnemidje 62
110 vemidje 62
111 vanmidje 171
112 mendje 101
113 jirdje 161
114 kofje 288
115 vreagje 50
116 freegje 319
117 vreegje 131
118 folgje 73
119 hingje 121
120 neije 305
121 nije 1,465
122 frije 72
123 krije 421
124 siekje 250
125 opsiekje 66
126 wiekje 158
127 stikje 809
128 jonkje 1,880
129 Wurkje 77
130 wurkje 889
131 winskje 55
132 sykje 68
133 voetbalje 67
134 belje 680
135 regelje 108
136 helje 927
137 ophelje 254
138 spielje 117
139 winkelje 53
140 betelje 121
141 bolje 233
142 voetbolje 80
143 froulje 52
144 oproemje 61
145 oefenje 61
146 rekkenje 58
147 wenje 134
148 keapje 233
149 keepje 80
150 probjerje 80
151 saterje 316
152 zaterje 63
153 lusterje 124
154 twitterje 141
155 aksje 57
156 fakansje 250
157 fekansje 69
158 fekoansje 56
159 vekoansje 59
160 fakânsje 58
161 watsje 156
162 bietsje 1,377
163 genietsje 61
164 wachtsje 484
165 Meitsje 71
166 leitsje 108
167 meitsje 1,191
168 klearmeitsje 80
169 spultsje 100
170 mantsje 243
171 joentsje 106
172 sintsje 84
173 jontsje 92
174 montsje 119
175 potsje 204
176 kaartsje 75
177 tutsje 83
178 bytsje 573
179 plysje 124
180 meitje 79
181 wieke 3,381
182 roeke 71
183 deike 99
184 Noflike 68
185 noflike 117
186 wike 537
187 Makke 132
188 makke 2,226
189 smakke 124
190 drokke 73
191 molke 86
192 memke 244
193 omke 246
194 fanke 279
195 tinke 439
196 betinke 75
197 tsjerke 55
198 oerke 393
199 wurke 96
200 feske 126
201 koeske 83
202 tawinske 144
203 lokwinske 271
204 ferske 77
205 fryske 410
206 wyke 147
207 heale 113
208 boale 174
209 hiele 1,141
210 goele 82
211 falle 61
212 Skoalle 81
213 skoalle 4,484
214 skwalle 733
215 ophelle 54
216 sille 454
217 folle 1,299
218 safolle 144
219 hoefolle 50
220 tefolle 59
221 savolle 91
222 hoevolle 57
223 wolle 1,232
224 bôle 92
225 namme 269
226 jimme 745
227 nimme 402
228 meinimme 92
229 earme 73
230 oane 304
231 iene 1,793
232 fiene 556
233 piene 502
234 griene 160
235 viene 113
236 wiene 249
237 joene 343
238 alline 91
239 olline 99
240 fanne 212
241 mjanne 87
242 moanne 85
243 ienne 68
244 mienne 69
245 hinne 2,077
246 gjinne 311
247 begjinne 200
248 stjinne 61
249 alinne 72
250 allinne 120
251 rinne 384
252 sinne 594
253 fonne 100
254 fejonne 69
255 vannejonne 54
256 vejonne 112
257 ponne 63
258 berne 68
259 yne 344
260 Soe 406
261 soe 3,189
262 Sliepe 155
263 sliepe 5,388
264 utsliepe 110
265 soepe 188
266 heare 70
267 leare 93
268 oare 1,207
269 hoare 393
270 swiere 59
271 oere 2,330
272 stjoere 186
273 allegearre 67
274 harre 483
275 hjerre 62
276 jirre 589
277 hjirre 152
278 wurre 713
279 wease 158
280 leese 102
281 seese 128
282 sese 331
283 wese 899
284 mose 103
285 prinsesse 196
286 Disse 129
287 disse 1,763
288 sisse 242
289 usse 69
290 lietse 136
291 reitse 133
292 fytse 56
293 lytse 733
294 oaprate 50
295 iete 1,940
296 wiete 301
297 hichte 75
298 besite 81
299 drokte 183
300 helte 79
301 leafste 117
302 ienigste 64
303 earste 226
304 leatste 138
305 grutste 59
306 lêste 78
307 matte 4,298
308 moatte 191
309 ferjitte 54
310 strjitte 60
311 litte 422
312 protte 246
313 jawotte 150
314 grutte 733
315 prutte 109
316 grute 82
317 heve 211
318 jelve 272
319 blieuwe 94
320 bliuwe 157
321 skriuwe 52
322 hawwe 459
323 weaze 170
324 seze 248
325 Dizze 112
326 dizze 683
327 lizze 176
328 sizze 414
329 wêze 159
330 leaf 1,039
331 laif 779
332 wiif 265
333 ôf 166
334 eag 108
335 seag 346
336 utslag 74
337 genoag 250
338 dreeg 103
339 noadig 74
340 Gelokkig 57
341 gelokkig 350
342 allinig 217
343 ollinig 127
344 wurrig 89
345 alling 76
346 olling 53
347 gog 226
348 sjog 118
349 trog 702
350 sjug 278
351 arrug 61
352 graach 182
353 seach 237
354 genoach 92
355 heech 93
356 leech 78
357 dreech 52
358 sech 133
359 geweldich 59
360 aardich 80
361 gelokkich 70
362 gesellich 258
363 allinich 320
364 ollinich 89
365 allinnich 86
366 prachtich 58
367 Sjoch 193
368 sjoch 591
369 genoch 383
370 troch 1,321
371 sjuch 303
372 genôch 95
373 sjoh 77
374 jonhuh 68
375 sjuh 94
376 Moai 532
377 moai 1,673
378 dabi 75
379 Nei 814
380 dei 10,254
381 middei 105
382 fannemiddei 50
383 moandei 112
384 jierdei 149
385 jirdei 94
386 tiisdei 128
387 woansdei 101
388 tongersdei 75
389 dermei 59
390 nei 12,937
391 dernei 487
392 krei 266
393 sei 7,623
394 deii 78
395 gji 518
396 stji 56
397 leej 54
398 dij 1,685
399 neij 740
400 nij 5,954
401 dernij 53
402 frij 440
403 huuj 145
404 faak 409
405 mak 5,557
406 hiek 164
407 Krek 430
408 krek 1,484
409 geliik 76
410 siik 212
411 Noflik 174
412 noflik 223
413 hearlik 66
414 lulk 130
415 fienk 88
416 Tink 372
417 kink 1,479
418 tink 4,721
419 gelok 112
420 Drok 149
421 drok 958
422 Wurk 78
423 wurk 2,538
424 huswurk 114
425 grutsk 147
426 Frysk 2,240
427 frysk 712
428 Muzyk 64
429 muzyk 56
430 ferhaal 66
431 hielemaal 196
432 hielendal 193
433 heal 394
434 gefal 59
435 fiel 437
436 hiel 5,508
437 hjel 83
438 foel 224
439 gefoel 101
440 woel 286
441 sil 15,291
442 zil 629
443 oll 277
444 woll 331
445 ol 9,530
446 Wol 1,144
447 voetbol 90
448 hielendol 125
449 wol 51,200
450 Jawol 137
451 jawol 736
452 dankjewol 394
453 ofwol 56
454 kaam 443
455 eam 270
456 hjim 85
457 nim 918
458 Wolkom 148
459 wolkom 145
460 Derom 50
461 Werom 172
462 derom 785
463 werom 1,305
464 ewm 123
465 eewm 58
466 sa'n 178
467 Yn 321
468 Oan 339
469 iisbaan 81
470 jaan 947
471 dwaan 1,260
472 Gean 133
473 Hearrenfean 140
474 gean 2,159
475 klean 187
476 stean 600
477 oan 9,593
478 Moan 243
479 telefoan 142
480 hoan 1,644
481 sjoan 139
482 moan 1,928
483 soan 94
484 Gewoan 93
485 gewoan 1,455
486 gwoan 57
487 Dwan 52
488 dwan 2,917
489 libben 76
490 wudden 55
491 rieden 306
492 riiden 109
493 tiiden 103
494 wurden 556
495 keen 1,154
496 wiekeen 84
497 eagen 138
498 ien 11,387
499 fien 4,477
500 gien 1,984
501 hien 426
502 Misskien 79
503 misskien 506
504 Iederien 82
505 iederien 533
506 metien 125
507 Sametien 59
508 sametien 93
509 Sjen 115
510 wurkjen 155
511 boljen 62
512 sjen 3,306
513 besjen 74
514 meitsjen 190
515 tinken 75
516 meesken 201
517 misken 57
518 meensken 61
519 minsken 695
520 tusken 229
521 ollen 79
522 nammen 56
523 nimmen 55
524 wienen 367
525 soenen 207
526 woenen 79
527 reinen 81
528 rinnen 134
529 monnen 234
530 Joen 538
531 foen 1,104
532 jhoen 150
533 joen 3,416
534 Hjoen 76
535 hjoen 446
536 sjoen 1,621
537 roen 451
538 voen 145
539 iepen 680
540 earen 108
541 oaren 202
542 hoaren 55
543 oeren 485
544 harren 198
545 wurren 82
546 Asen 135
547 asen 533
548 aansen 52
549 keatsen 133
550 fytsen 61
551 Iten 91
552 Ieten 129
553 ieten 920
554 iten 395
555 lesten 62
556 ferjitten 91
557 verjitten 102
558 litten 117
559 buten 1,118
560 bûten 90
561 lizzen 75
562 sizzen 65
563 Kin 1,738
564 wiekein 604
565 wykein 228
566 slein 55
567 Snein 53
568 snein 416
569 Gjin 293
570 gjin 5,381
571 begjin 206
572 skjin 200
573 sjin 1,702
574 tsjin 1,090
575 tjin 302
576 stjin 184
577 kin 33,967
578 rin 1,051
579 gijn 516
580 monn 193
581 Bonbon 483
582 don 22,774
583 Sneon 72
584 sneon 480
585 freon 63
586 fon 2,613
587 plon 51
588 oarn 124
589 Moarn 1,676
590 hoarn 310
591 moarn 7,824
592 Goeiemoarn 206
593 goeiemoarn 85
594 fannemoarn 77
595 bern 1,158
596 brun 271
597 hawn 62
598 yn 5,603
599 dyn 1,592
600 hân 212
601 lân 68
602 Jûn 107
603 fûn 69
604 hûn 57
605 jûn 315
606 sjo 1,071
607 tro 1,114
608 dasto 84
609 hasto 162
610 Bisto 84
611 bisto 235
612 dosto 64
613 betterskip 136
614 Doarp 84
615 doarp 171
616 dwarp 58
617 Mear 68
618 allegear 181
619 kear 396
620 Klear 81
621 klear 1,175
622 mear 1,241
623 pear 1,199
624 sear 53
625 khar 95
626 fjar 1,169
627 vjar 200
628 mar 110,102
629 Foar 233
630 Hoar 145
631 foar 6,163
632 goar 60
633 fjoar 50
634 elkoar 297
635 smoar 73
636 voar 179
637 dwar 84
638 fwar 67
639 Wer 2,476
640 jedder 78
641 fjidder 252
642 vjidder 59
643 alder 191
644 oender 119
645 hynder 236
646 ûnder 92
647 sûnder 73
648 earder 70
649 fierder 137
650 jerder 81
651 fjirder 128
652 heger 56
653 jher 885
654 wher 112
655 jier 975
656 ketier 227
657 kertier 53
658 swier 242
659 jer 10,572
660 allejer 69
661 ollejer 179
662 ollegjer 86
663 hjer 2,467
664 hokker 50
665 keamer 209
666 simmer 241
667 nûmer 60
668 oer 10,271
669 djoer 109
670 stjoer 258
671 Ljouwerter 66
672 roaster 55
673 Juster 192
674 juster 1,368
675 wetter 505
676 leaver 171
677 suver 102
678 wer 33,373
679 Olwer 104
680 alwer 1,030
681 olwer 698
682 jehr 63
683 Jir 72
684 jhir 133
685 jir 1,517
686 Hjir 109
687 hjir 896
688 hjerr 56
689 Wur 63
690 sjur 113
691 wur 664
692 dér 50
693 Dêr 99
694 Wêr 55
695 dêr 280
696 wêr 82
697 Oas 170
698 leas 375
699 kreas 73
700 oas 2,500
701 dwas 91
702 sees 645
703 midjes 71
704 netsjes 94
705 eefkes 453
706 famkes 297
707 oerkes 339
708 olles 708
709 wolles 114
710 ommes 399
711 jonnes 143
712 marres 72
713 werres 57
714 ûnsinnichs 56
715 dochs 215
716 onderweis 67
717 priis 96
718 tsiis 101
719 wiis 95
720 Groetnis 202
721 groetnis 86
722 ris 1,754
723 Vulgaris 106
724 wolris 67
725 Jawis 174
726 jawis 662
727 soks 162
728 sels 312
729 fansels 292
730 ols 358
731 neffens 65
732 iens 1,127
733 opiens 70
734 joens 50
735 Grins 146
736 moarns 59
737 Oars 279
738 oars 2,074
739 alders 171
740 jawiss 173
741 saiets 72
742 liets 162
743 fyts 246
744 lyts 334
745 Thus 685
746 thus 5,925
747 wollus 80
748 werrus 61
749 uus 604
750 ús 472
751 thús 249
752 ûs 202
753 hûs 604
754 wa't 72
755 Oan't 92
756 oan't 111
757 yn't 56
758 dy't 143
759 Oat 132
760 Neat 105
761 geat 389
762 oat 315
763 dwat 84
764 hâldt 84
765 wurdt 477
766 Oet 492
767 hinget 53
768 giet 10,571
769 stiet 653
770 lieket 213
771 makket 622
772 wurket 71
773 Hoelet 121
774 hoelet 704
775 telet 57
776 hellet 86
777 ofnet 385
778 ohnet 52
779 onnet 90
780 onet 202
781 witnet 88
782 joet 418
783 kret 74
784 dworret 87
785 skoft 98
786 togt 499
787 sicht 125
788 ticht 256
789 docht 1,426
790 ljocht 57
791 sjocht 138
792 brocht 118
793 socht 78
794 betocht 59
795 Nait 353
796 noait 140
797 heit 11,745
798 leit 723
799 kreit 52
800 Gjit 96
801 gjit 1,342
802 stjit 486
803 lit 1,739
804 swit 172
805 Liekt 124
806 Krekt 453
807 krekt 2,165
808 tinkt 116
809 falt 281
810 skilt 63
811 silt 63
812 folt 143
813 nimt 138
814 hant 364
815 oant 3,795
816 #oant 76
817 ient 490
818 fient 225
819 oent 125
820 sjoent 56
821 reint 233
822 begjint 168
823 rint 231
824 ynt 181
825 fynt 127
826 ot 4,204
827 Dot 2,003
828 Wot 1,457
829 dot 19,726
830 omdot 255
831 quichot 50
832 fjot 535
833 vjot 82
834 fuot 118
835 wot 8,401
836 sliept 117
837 foart 99
838 koart 58
839 binnenkoart 53
840 jert 67
841 stjoert 83
842 Boalsert 91
843 fuort 395
844 fourt 96
845 Hast 943
846 Olderaast 63
847 olderaast 109
848 dast 2,097
849 hast 7,393
850 moast 133
851 olvast 76
852 Kest 289
853 hiedest 189
854 wiedest 260
855 soedest 86
856 woedest 54
857 seidest 87
858 weest 4,628
859 giest 170
860 hiest 285
861 riest 70
862 kriest 59
863 siest 54
864 wiest 408
865 kest 1,829
866 makkest 72
867 lest 1,246
868 hellest 116
869 sest 73
870 moestest 68
871 hoefst 108
872 dochst 63
873 Bist 1,711
874 Sist 87
875 bist 16,475
876 leist 122
877 meist 461
878 neist 186
879 kreist 154
880 seist 215
881 Gjist 62
882 gjist 521
883 stjist 73
884 sist 907
885 tinkst 145
886 bedoelst 195
887 wolst 247
888 nimst 118
889 Aanst 70
890 aanst 388
891 fienst 123
892 mienst 96
893 vienst 62
894 kenst 96
895 Kinst 59
896 kinst 264
897 ost 1,050
898 Wost 74
899 dost 3,529
900 gost 282
901 wost 1,181
902 snapst 365
903 Earst 73
904 earst 210
905 reageerst 86
906 jerst 66
907 werst 299
908 datst 52
909 sjust 195
910 joust 75
911 wust 755
912 kryst 80
913 bêst 117
914 fêst 51
915 sjut 205
916 mut 5,337
917 jout 216
918 bliuwt 102
919 smyt 85
920 wyt 136
921 út 910
922 leau 96
923 gau 713
924 Sju 112
925 froulju 59
926 sju 1,249
927 dou 1,347
928 Haw 119
929 haw 1,047
930 ljow 169
931 lieuw 100
932 blieuw 64
933 liuw 72
934 bliuw 96
935 Dy 313
936 foarby 75
937 dy 5,018