back to cluster viewer

cluster path 120

2,333 words, 28,072,890 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 ja 10,927,258
2 nee 5,442,108
3 jaa 3,423,698
4 jaaa 803,678
5 Jaa 559,947
6 ooh 406,988
7 neee 373,232
8 ow 327,698
9 jawel 285,446
10 jaaaa 242,533
11 jah 223,593
12 ohh 206,245
13 jaja 197,879
14 Jaaa 169,041
15 oooh 150,176
16 idk 139,844
17 neeee 120,853
18 oja 115,951
19 ohja 115,251
20 jaah 113,909
21 oow 111,089
22 neej 92,893
23 jaaaaa 81,729
24 jha 78,244
25 jep 74,760
26 achja 72,403
27 oww 71,385
28 nah 70,411
29 Jaaaa 68,073
30 zozo 65,660
31 owh 63,622
32 jup 62,410
33 jaman 60,611
34 jahoor 58,811
35 ohhh 55,731
36 nouu 53,785
37 jhaa 52,888
38 jazeker 52,479
39 neeeee 52,397
40 ooooh 52,310
41 ohw 49,582
42 tsss 45,617
43 owja 43,422
44 tjaa 41,106
45 Jah 40,955
46 oohh 40,907
47 aight 38,746
48 noo 38,346
49 neejoh 33,621
50 jaaaaaa 32,368
51 ooow 30,618
52 ojaa 29,152
53 neehoor 28,193
54 jaaah 27,451
55 neeman 26,406
56 yup 25,812
57 nouuu 24,583
58 neeeeee 24,299
59 neenee 24,186
60 Jaah 23,718
61 nouen 23,621
62 neeh 23,052
63 nooo 22,945
64 ohjaa 18,629
65 oooooh 18,379
66 jajaja 18,200
67 nein 17,969
68 jupp 17,958
69 oohw 17,566
70 owww 16,924
71 jewel 16,019
72 jaaaaaaa 15,003
73 mwa 14,843
74 jawell 14,123
75 Jha 13,749
76 jepp 13,652
77 oohja 13,620
78 ooohh 13,591
79 owhh 12,975
80 neuh 12,620
81 neeeeeee 12,433
82 jamaar 12,369
83 aiii 12,200
84 owjaa 12,073
85 jahh 12,034
86 achjaa 11,899
87 Jhaa 11,608
88 jatoch 11,370
89 tjah 10,646
90 neeej 10,619
91 jhaaa 10,333
92 nounou 10,325
93 ooww 10,051
94 oooow 9,356
95 nouuuu 9,212
96 ojaaa 9,148
97 noman 8,876
98 oeii 8,668
99 jaajaa 8,626
100 jaahh 8,451
101 ohww 8,370
102 jaaaah 8,242
103 tjaaa 8,187
104 Indd 8,161
105 oepss 8,073
106 jajoh 8,063
107 jaaaaaaaa 8,016
108 oohhh 8,002
109 aiai 7,989
110 jaaman 7,987
111 idunno 7,813
112 tsjaa 7,705
113 jajaa 7,520
114 nej 7,438
115 joah 7,431
116 Jaaah 7,183
117 neejj 6,956
118 aaight 6,750
119 neuj 6,642
120 jajajaja 6,388
121 hoho 6,179
122 ohjaaa 6,030
123 neejo 5,913
124 ooowh 5,835
125 jaahoor 5,826
126 ooohhh 5,797
127 jap 5,790
128 Oowh 5,787
129 jaha 5,760
130 geenidee 5,632
131 ajoh 5,197
132 oowja 5,132
133 welnee 5,080
134 nouhou 5,041
135 neu 5,019
136 uhuu 4,877
137 juaa 4,857
138 ooohw 4,782
139 agja 4,707
140 mwaa 4,687
141 jaaaaaaaaa 4,637
142 neeeh 4,634
143 joaaa 4,632
144 neehee 4,517
145 jh 4,446
146 jaawel 4,318
147 oohjaa 4,200
148 neeejoh 4,197
149 jua 4,078
150 Owhh 4,034
151 oooohh 3,871
152 yupp 3,838
153 hooo 3,772
154 jawelll 3,760
155 nohhh 3,726
156 oooww 3,677
157 njah 3,645
158 jajaaa 3,611
159 noooh 3,582
160 nietus 3,567
161 achjoh 3,535
162 aaaight 3,516
163 née 3,489
164 nouww 3,485
165 noou 3,469
166 hahaja 3,459
167 owwh 3,449
168 ojah 3,410
169 owhja 3,408
170 yepp 3,405
171 jahooor 3,370
172 oeiii 3,366
173 ikr 3,339
174 jaaahh 3,306
175 ahjoh 3,289
176 nouuuuu 3,282
177 jahwel 3,267
178 ooooow 3,167
179 jahe 3,163
180 jahaa 3,141
181 owjah 3,130
182 jaaaaaaaaaa 3,107
183 neey 3,051
184 weetikniet 3,009
185 jA 2,979
186 owjaaa 2,978
187 jaaaaah 2,962
188 aiiii 2,957
189 juah 2,941
190 jamann 2,926
191 jups 2,909
192 neeeej 2,891
193 toemaar 2,868
194 neei 2,780
195 Jaaaah 2,709
196 jazekers 2,709
197 ooohja 2,650
198 jatog 2,638
199 ojaaaa 2,637
200 oooohhh 2,601
201 achjaaa 2,596
202 ikkuh 2,583
203 neejohh 2,544
204 Jhaaa 2,524
205 ochja 2,521
206 aightt 2,512
207 ohhw 2,478
208 nhee 2,450
209 Jahh 2,412
210 weetjee 2,411
211 jhaaaa 2,405
212 Ooww 2,382
213 neehh 2,372
214 oowww 2,327
215 aaait 2,304
216 Jaahh 2,293
217 jajajajaja 2,253
218 noujaaa 2,236
219 juistem 2,214
220 Joah 2,198
221 tjaah 2,189
222 mwahh 2,165
223 oowjaa 2,164
224 naahh 2,163
225 najaaa 2,157
226 ohneee 2,151
227 oowhh 2,151
228 neeuj 2,140
229 owhhh 2,108
230 noudan 2,104
231 jaa:p 2,090
232 jaaaaaaaaaaa 2,088
233 watnou 2,085
234 idkk 2,082
235 oho 2,079
236 neeeeeeeeeee 2,068
237 neeuh 2,056
238 Weetik 2,054
239 noujah 2,035
240 neinn 2,030
241 ohhhhhh 2,026
242 ohwja 2,022
243 noouu 1,982
244 njaaa 1,980
245 aiight 1,972
246 jja 1,971
247 ooja 1,954
248 juppp 1,949
249 neeejj 1,948
250 ooooooooh 1,931
251 naaaah 1,923
252 jaaajaaa 1,922
253 okeokeoke 1,918
254 jahhh 1,885
255 ohjah 1,877
256 mwaah 1,867
257 uhuuu 1,852
258 nee:p 1,851
259 nouwja 1,815
260 jahaaa 1,804
261 jaatoch 1,801
262 neeeeh 1,794
263 nouzeg 1,759
264 welllll 1,758
265 uhhu 1,757
266 nopeee 1,737
267 ohjaaaa 1,737
268 jeps 1,732
269 jaweeel 1,730
270 joaah 1,726
271 jaaaman 1,717
272 oeei 1,712
273 jaazeker 1,699
274 tjaaaa 1,698
275 jajaj 1,694
276 jaajoh 1,681
277 jaahaa 1,678
278 jaaawel 1,669
279 noop 1,666
280 Ooowh 1,644
281 ohwww 1,639
282 nooooh 1,633
283 achjah 1,625
284 juistt 1,619
285 oooowh 1,602
286 neuu 1,586
287 jaajaaa 1,585
288 juaaa 1,575
289 neeu 1,570
290 jaaajaa 1,564
291 maaree 1,555
292 ahzo 1,550
293 oowwh 1,548
294 noujazeg 1,530
295 neeeman 1,529
296 juaah 1,519
297 oohhhh 1,516
298 ooowww 1,495
299 neeeejoh 1,485
300 jaaaaaaaaaaaa 1,479
301 jeppp 1,469
302 ojaah 1,453
303 jaweel 1,436
304 neeii 1,429
305 ja:D 1,427
306 neeenee 1,426
307 jea 1,408
308 owwhh 1,407
309 nouuuuuu 1,402
310 oooohw 1,397
311 oeeps 1,392
312 neuhh 1,377
313 jewell 1,374
314 joaaaa 1,365
315 jAa 1,363
316 jjaa 1,356
317 zodan 1,348
318 janee 1,334
319 jawellll 1,330
320 ochjee 1,330
321 jaklopt 1,326
322 aaaaight 1,318
323 neeheee 1,315
324 oeeei 1,305
325 neeneee 1,296
326 jatochh 1,294
327 dudeee 1,288
328 jaaja 1,288
329 neeeneee 1,284
330 owwwww 1,284
331 ooops 1,273
332 neemaar 1,269
333 mwuah 1,260
334 mwaaa 1,259
335 Juaa 1,258
336 oooooow 1,254
337 ooooohh 1,253
338 nooman 1,245
339 moah 1,244
340 noouuu 1,232
341 nohhhh 1,225
342 jaw 1,220
343 jaaaaaah 1,219
344 jawoor 1,217
345 owhjaa 1,217
346 jwel 1,208
347 jajaaaa 1,203
348 hahajaa 1,188
349 nouh 1,180
350 nouhouu 1,177
351 nouwen 1,177
352 jaaahoor 1,170
353 zozoo 1,156
354 jaoke 1,155
355 neeeeej 1,155
356 ikkke 1,152
357 jaahhh 1,139
358 oooooooooh 1,132
359 neeehoor 1,128
360 weeetniet 1,126
361 oeeeps 1,122
362 jwl 1,117
363 nehhh 1,115
364 neujj 1,111
365 joahh 1,108
366 owow 1,107
367 ooooohhh 1,100
368 ohhww 1,092
369 nooou 1,089
370 ogg 1,084
371 ohhja 1,084
372 jaweeeel 1,077
373 agjaa 1,070
374 jupjup 1,058
375 Juah 1,057
376 hawel 1,056
377 jaaaaaaaaaaaaa 1,055
378 joaaah 1,055
379 jaaaahh 1,054
380 japp 1,049
381 jaaahhh 1,048
382 oojaa 1,023
383 nouhouuu 1,010
384 tjha 1,009
385 muah 1,005
386 neeeheee 1,001
387 jahoorr 987
388 nouenn 981
389 ooooww 978
390 nnee 970
391 Jaaahh 963
392 ohjawel 952
393 nouwww 945
394 jhawel 941
395 aaaiii 937
396 neeeuh 928
397 jahoooor 927
398 neeen 919
399 hahaokee 908
400 owjaah 907
401 oooohja 903
402 haha"ja 895
403 okeeeeeeee 888
404 jazekerr 884
405 neeeuj 880
406 aghja 876
407 oeeii 861
408 zoozoo 857
409 jajajaj 850
410 neinnn 845
411 eeeeeeh 844
412 ojaaaaa 826
413 jaawell 817
414 jjaaa 816
415 zekerzeker 813
416 ohooo 808
417 neeehh 804
418 jadat 794
419 ewajaa 792
420 jhaaaaa 791
421 ohhjaa 789
422 oowwhh 786
423 noooooh 785
424 JAa 783
425 oepssss 783
426 jahman 779
427 ojawel 778
428 nejj 776
429 nEe 772
430 ajj 769
431 jaaaaaaaaaaaaaa 766
432 xd"ja 762
433 nahhhh 761
434 neemann 759
435 neeehee 757
436 ooohjaa 754
437 nooohh 749
438 mwhaa 748
439 tuuuuuurlijk 746
440 aaiit 742
441 Joaaa 740
442 aighttt 737
443 Jahwel 730
444 Jaawel 727
445 neuuu 727
446 owjaaaa 727
447 oohjaaa 716
448 mwaaah 711
449 jaaw 710
450 neeeeeh 710
451 ooe 708
452 jahaaaa 706
453 hahanee 702
454 neehooor 698
455 ohwjaa 697
456 tjahh 689
457 jaaaja 688
458 jaaazeker 687
459 jatogg 687
460 Duuh 680
461 jaamaar 680
462 jowe 677
463 jq 677
464 oooowww 675
465 jajajaa 672
466 jaA 668
467 neejjj 664
468 naahhh 662
469 neein 661
470 neehe 660
471 sowsow 660
472 ohjoh 659
473 Kloptt 657
474 ooowja 657
475 jahjah 654
476 noujaaaa 651
477 jajo 649
478 nouuuuuuu 646
479 Jawelll 645
480 Jhaaaa 643
481 jaaajoh 643
482 oohhw 641
483 jaamann 637
484 achjaaaa 636
485 achjo 635
486 jaaaawel 635
487 ooowhh 632
488 nehoor 631
489 neeeu 630
490 aiitt 626
491 Jot 622
492 ochhh 622
493 ooooooow 621
494 neehj 618
495 owjha 618
496 oooja 617
497 jaaa:D 616
498 jaahaaa 616
499 jhuaa 615
500 ohgodd 611
501 NEe 606
502 neeejo 606
503 jawoel 604
504 aahjoh 601
505 ajaa 598
506 jaaahaaa 595
507 jaaklopt 595
508 oohhww 595
509 jamannn 593
510 NOu 588
511 ohjeej 587
512 owwjaa 587
513 jaaaaaaaaaaaaaaa 584
514 neeeeeej 583
515 Jh 579
516 aaiaai 577
517 jaweell 574
518 neah 572
519 neeei 571
520 neehoorr 569
521 idunnoo 568
522 jepjep 563
523 weeeeel 562
524 hja 560
525 welwaar 559
526 neeeejj 558
527 mwua 557
528 jaaaaaaah 552
529 neejh 552
530 tjhaa 549
531 neeuu 545
532 tsssssssss 544
533 neeejjj 543
534 jaaaahhh 542
535 neeeeejoh 542
536 juahh 537
537 oeeeei 537
538 weetniee 537
539 moehahahaha 534
540 Oowhh 533
541 najaaaa 532
542 nouuw 532
543 ahjo 531
544 juisst 531
545 jazekerrr 530
546 ikookniet 529
547 jawor 528
548 jajajajajajaja 526
549 oooops 526
550 oowhja 525
551 tjaaaaa 525
552 jaaj 523
553 juaaah 521
554 ohjaaaaa 520
555 okeeeeeeeee 519
556 jaahooor 515
557 jajohh 514
558 idkkk 513
559 owwwwww 512
560 ooooowh 510
561 nietuss 509
562 ohjeee 509
563 aaaaii 505
564 Jahe 504
565 Uhhu 503
566 neeein 502
567 .ja 501
568 Oooowh 501
569 oelalaa 496
570 yeppp 496
571 okdan 493
572 ajohh 492
573 anee 490
574 gohhh 489
575 oooooohh 489
576 jhua 488
577 jaaahaa 487
578 neejoo 487
579 jaahe 486
580 sowiesooooo 486
581 jahhhh 483
582 noooou 480
583 yuppp 480
584 nooouuu 479
585 Jahhh 478
586 juaaaa 477
587 Echtwel 476
588 neeejohh 474
589 jaaaaman 472
590 ooooohw 472
591 jaweet 471
592 jamn 470
593 Juaah 467
594 jajajajaj 467
595 nejoh 465
596 neehhh 464
597 neuuh 464
598 eusj 461
599 neuhhh 461
600 ojha 459
601 hahahja 456
602 ahjaa 454
603 owwja 453
604 Uhuuu 452
605 jawelllll 451
606 weetveel 451
607 jaaha 443
608 Oohww 440
609 owhhhh 440
610 weetjeee 439
611 oowjah 438
612 neeheeee 437
613 ogja 436
614 jaaaajaaa 435
615 ooohhhhh 433
616 ziejewel 433
617 jupe 432
618 ohnooo 429
619 ohhhw 428
620 ojoh 428
621 Juaaa 427
622 aiaiaiai 426
623 jaatog 424
624 yessir 423
625 nouhouuuu 422
626 agjah 421
627 ooowwh 420
628 geeenidee 418
629 nehee 418
630 ochjaa 417
631 noouuuu 414
632 sjaa 414
633 jaaajaaaa 413
634 neeoke 412
635 jaaatoch 411
636 oowwww 411
637 Mm. 410
638 jaaaaaaaaaaaaaaaa 410
639 jaidd 410
640 jajaaaaa 410
641 zozooo 410
642 naha 408
643 oeeeeps 408
644 oohhhhh 408
645 noujaah 406
646 Oowwh 404
647 nomann 404
648 nouuww 404
649 ooooooooooooh 401
650 nouwjaa 399
651 ooeehhh 399
652 netjesss 398
653 jaaaaaaaaaaaaaaaaa 397
654 neeeeman 397
655 tjaaah 397
656 Neeuj 396
657 joaaaaa 394
658 jupppp 393
659 tsjaaaa 393
660 jaahman 392
661 ohwwww 392
662 oohjah 390
663 haha"jaa 389
664 jaatochh 389
665 jatochhh 388
666 owgod 388
667 nre 387
668 neejohhh 385
669 ooohjaaa 382
670 nooouu 379
671 duude 378
672 jaweeeeel 378
673 Iddd 377
674 neeeen 376
675 njaaaa 375
676 hahaha"ja 374
677 jasorry 371
678 nouhh 371
679 oeiiiii 370
680 aoh 369
681 jaaaaja 369
682 ooowwww 369
683 wachtwacht 369
684 yeap 369
685 oohwja 368
686 marjaa 367
687 Neeii 366
688 Tuurlijkk 365
689 neejman 364
690 neeujj 363
691 Joaah 362
692 jupss 362
693 Wellus 361
694 jaweljawel 361
695 wja 361
696 jawe 360
697 jupz 360
698 ohjaah 360
699 wel"ja 360
700 Gheh 359
701 juwel 359
702 neeeii 359
703 oshit 359
704 nooohhh 358
705 nopeeee 357
706 ooeeeeh 357
707 joaaaah 356
708 neeeeeeh 355
709 okaaaaay 355
710 neejonge 354
711 nouuuuuuuu 353
712 owjhaa 352
713 Grapjuh 351
714 jaaaahoor 351
715 nooooooh 351
716 oepps 351
717 oohooh 351
718 oooohhhhh 350
719 Grappie 349
720 Jaahhh 349
721 naaahhh 349
722 joaahh 347
723 jatuurlijk 346
724 goedzooooo 344
725 oeeeii 344
726 ajaaa 343
727 nneee 343
728 jahwell 342
729 neejooh 341
730 jaaaaaaaah 340
731 aaightt 339
732 neejhoor 339
733 neejjoh 339
734 okeeeeeeeeee 339
735 hmmja 338
736 nouennn 338
737 oooooooooooooh 338
738 .nee 337
739 nenene 337
740 oooooww 337
741 ogog 336
742 hahahajaa 333
743 jajajaaa 331
744 japs 330
745 oooooooow 330
746 owjawel 330
747 oeeew 328
748 ooowjaa 328
749 nain 326
750 Hahahahaaaa 324
751 Jaazeker 324
752 aiaii 324
753 neeeeuh 324
754 ojaaah 324
755 xD"ja 324
756 aaaaait 323
757 jaaaaahh 323
758 jaaaajaaaa 323
759 jajonge 323
760 Jaaaahh 322
761 jhaaaaaa 322
762 neeeeuj 322
763 juuuist 321
764 mwaaaa 321
765 Jaaahhh 320
766 aaiitt 320
767 oksok 320
768 319
769 precieeees 318
770 yessur 318
771 jaaidd 317
772 jjaaaa 317
773 idon'tknow 316
774 jaa:o 316
775 jajja 316
776 nouwwww 316
777 thjaa 316
778 ogodd 315
779 owwhhh 314
780 valtmee 314
781 jaahwel 313
782 jahoorja 313
783 neeklopt 313
784 jamaan 312
785 jepppp 311
786 ooooohja 311
787 oowhjaa 311
788 jawat 310
789 neejong 310
790 beeeter 309
791 neeehhh 309
792 yuup 308
793 jaaaa:D 307
794 owshit 306
795 neeeeheee 303
796 owjeee 303
797 tjeh 303
798 Jaaahaaa 302
799 jAaa 302
800 enneee 301
801 ja.maar 301
802 ooew 301
803 jamaat 300
804 jamain 300
805 mnee 300
806 needat 300
807 ojaaaaaa 300
808 oooooooooooo 300
809 tsjaah 300
810 foeifoei 299
811 jahea 298
812 jaww 298
813 juuup 298
814 neeey 298
815 jajajja 296
816 nejo 296
817 nenenene 295
818 oeeiii 295
819 neeuhh 291
820 oonee 291
821 JAaa 290
822 agjoh 290
823 jaaahooor 289
824 achjaah 288
825 joahhh 288
826 notttt 288
827 ooohnee 288
828 aaaiit 287
829 jhajha 286
830 uhuuuuu 285
831 oohjee 284
832 naaaaaah 282
833 Typfout 281
834 ja:s 281
835 juiist 281
836 nty 281
837 ooooja 281
838 jaahaha 280
839 neeeeeeej 280
840 nheee 280
841 hée 279
842 jaoh 278
843 neehjoh 278
844 -sorry 277
845 nup 277
846 moooh 276
847 ohneeeee 275
848 oowjaah 275
849 ahoke 274
850 jawelman 274
851 neeeehh 274
852 jatogh 273
853 juuist 273
854 neeniet 273
855 oohkee 273
856 oowjaaa 273
857 Jhuaa 272
858 jahaaaaa 271
859 jahee 271
860 jamooi 271
861 weeeeeel 271
862 neeuuh 270
863 yupyup 270
864 neuhj 269
865 jaaaaaaaaaaaaaaaaaa 268
866 ohwnee 267
867 ochgod 265
868 ohhaha 264
869 ooooowww 264
870 achjohh 263
871 oohwjaa 263
872 owhjaaa 262
873 whoooh 262
874 Jaweeel 260
875 noujaaaaa 260
876 neew 258
877 euww 257
878 neinman 257
879 neujjj 257
880 oepsssss 255
881 jaweelll 254
882 needankje 254
883 noooman 254
884 Jawellll 253
885 neeehooor 253
886 neinnnn 253
887 oowoke 253
888 jawl 252
889 tuurlijkwel 252
890 jaa:s 251
891 nehhhh 251
892 nouuuw 251
893 ojhaa 251
894 oohke 251
895 jamaaar 250
896 nooouuuu 250
897 aighht 249
898 jhaman 249
899 neeeejjj 249
900 gooh 248
901 juaahh 248
902 neeeeu 248
903 Jaaawel 247
904 Jaweel 247
905 jaajohh 247
906 neeneeneenee 247
907 oomgg 247
908 neeeeheeee 246
909 yesja 244
910 eummm 243
911 jajajajaa 243
912 neeeein 243
913 owjoh 242
914 aaaaaaight 241
915 jazker 241
916 neuuj 241
917 uhja 241
918 aajoh 240
919 ooowwhh 240
920 tjaahh 240
921 Jaoke 239
922 Joahh 239
923 Juisttt 239
924 jazkr 239
925 oowhhh 239
926 owwwwwww 237
927 achjha 236
928 idunnooo 236
929 mwuaa 235
930 neuuuu 235
931 ochjeee 235
932 Gaatwel 234
933 jaamn 234
934 jaajaaaa 233
935 juisstt 233
936 noueen 233
937 oojaaa 233
938 Neuu 232
939 fieuww 232
940 ooei 232
941 hahajaaa 231
942 sowee 231
943 jaaaaahhh 230
944 juissst 229
945 oooooohhhh 229
946 Duuhh 228
947 ajaj 228
948 ajooh 228
949 jewelll 228
950 yupz 228
951 agjaaa 227
952 jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 227
953 jahoorrr 227
954 muaa 227
955 oooowwww 227
956 jajajajja 226
957 XD"ja 225
958 owhjah 223
959 owjaaaaa 223
960 aghjaa 222
961 jaaahhhh 221
962 jawhoor 221
963 jazekerrrr 221
964 ohhwww 221
965 ooooohhhhh 221
966 Joaaaa 220
967 neeeeeejoh 219
968 noope 219
969 Joaaah 218
970 neeuuu 218
971 oejj 218
972 tssssssssssss 218
973 Jja 217
974 aightttt 217
975 heeus 217
976 jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 217
977 jajah 217
978 neman 217
979 nietusss 217
980 neaj 216
981 ohahaha 216
982 hahahjaa 215
983 ooojaa 214
984 jajajajajajajaja 213
985 jhoaa 212
986 neeeeeeeh 212
987 oohjaah 212
988 ooooooohh 212
989 jaaaajoh 211
990 jaaaajaa 210
991 jaajaajaa 210
992 neeeejo 210
993 ouchh 210
994 echtniett 209
995 heeehee 209
996 jaweeell 209
997 neuuhh 209
998 welluss 208
999 yuuup 208
1000 jajajajajaj 206
1001 oeeewh 206
1002 steruk 206
1003 jaaahaaaa 205
1004 neiin 205
1005 jaaaaawel 204
1006 mwhaaa 204
1007 jesh 203
1008 neeeehoor 203
1009 owjahh 203
1010 hahaha"jaa 202
1011 sorrrryyyy 202
1012 jaaahe 201
1013 neeeeeeeej 201
1014 zowiezoooo 201
1015 Jaa:D 200
1016 jajong 200
1017 neeschat 200
1018 geenideee 199
1019 jaawh 199
1020 jacker 199
1021 oohwww 199
1022 uhnee 199
1023 aaahjoh 198
1024 nhja 198
1025 jahhoor 197
1026 juuuuist 197
1027 neii 197
1028 ohhjaaa 197
1029 yeahman 197
1030 jaaaaaaaaah 196
1031 jahzeker 196
1032 nounouu 196
1033 ohjaaaaaa 196
1034 oohoo 196
1035 neeeeejj 195
1036 neehor 195
1037 oahja 195
1038 oewwww 195
1039 Jhaaaaa 194
1040 juistum 194
1041 neeij 194
1042 oeeehw 194
1043 ooehhh 194
1044 Juaaah 193
1045 Owwwh 193
1046 ja-.- 192
1047 jaaaklopt 192
1048 neeeneeee 192
1049 neejho 192
1050 idkkkk 191
1051 jnee 191
1052 ohjha 191
1053 oohjoh 191
1054 Jahman 190
1055 Ohokee 190
1056 muahh 190
1057 neeeeneee 190
1058 zekerniet 190
1059 jaaaaaja 189
1060 mhaw 189
1061 nouuhouu 189
1062 ouioui 189
1063 Nejj 188
1064 jaaaahhhh 186
1065 neejneej 186
1066 Ghege 185
1067 hjaa 185
1068 jaaawell 185
1069 jepz 185
1070 jhawell 185
1071 oohhjaa 185
1072 jaatuurlijk 184
1073 mwuaah 184
1074 nheej 184
1075 ohnoooo 184
1076 Vastwel 183
1077 naaw 183
1078 najaaaaa 183
1079 Neeeejj 182
1080 neuuuh 182
1081 Ooooowh 181
1082 jawatte 181
1083 nouuuuuuuuu 181
1084 yepyep 181
1085 jadenk 180
1086 jeat 180
1087 jeepp 179
1088 nomain 179
1089 JAaaa 177
1090 dankU 177
1091 jjaja 177
1092 oooeeehh 177
1093 ooohhw 177
1094 Jaweeeel 176
1095 njee 176
1096 neeeeen 175
1097 Yeppp 174
1098 jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 174
1099 jaaindd 174
1100 jhaah 174
1101 joazeker 174
1102 neeuuj 174
1103 ohhhja 174
1104 oooooohw 174
1105 jaAa 173
1106 mmja 173
1107 neehman 173
1108 noueeen 173
1109 nouhouuuuu 173
1110 oohneee 173
1111 oooowja 173
1112 Owoke 172
1113 ahjohh 172
1114 jaaaahaaa 172
1115 noshit 172
1116 ogerm 172
1117 ohjeeee 172
1118 ojahh 172
1119 ojeeeee 172
1120 ook😂😂 172
1121 oooowhh 172
1122 whahaaaaa 172
1123 goedzow 171
1124 mwoehahah 171
1125 neeeehhh 171
1126 noooohhh 171
1127 nooooou 171
1128 Ooowhh 170
1129 oooooooooooooooh 170
1130 aaaaha 169
1131 eeeeeuh 169
1132 hohoo 169
1133 nouzegg 169
1134 ahneeee 168
1135 jaokee 168
1136 jhup 168
1137 ohhhww 168
1138 ja"ja 167
1139 jaaaha 167
1140 neeyy 166
1141 oggod 166
1142 achtja 165
1143 aigght 165
1144 jaahhhh 165
1145 nneeee 165
1146 noooooooh 165
1147 nooope 165
1148 oelalaaaa 165
1149 ooowjaaa 165
1150 wnee 165
1151 Klopttt 164
1152 hahahanee 164
1153 jawellllll 164
1154 juaaaah 164
1155 weetkniet 164
1156 mhua 163
1157 neeeehee 163
1158 neeejohhh 162
1159 neehaha 162
1160 noouw 162
1161 Jaaw 161
1162 neuhhhh 161
1163 nuhh 161
1164 Juahh 160
1165 Neuuu 160
1166 nouhouw 160
1167 okeleuk 160
1168 Oohhw 159
1169 hahajah 159
1170 owjaaah 159
1171 jaduh 158
1172 jepss 158
1173 neee:p 158
1174 oohzoo 158
1175 Jhua 157
1176 jaajo 157
1177 neeneeneee 157
1178 ohoooh 157
1179 ohsorry 157
1180 oooooeh 157
1181 #wiestaateronder"haha 156
1182 OkeeOkee 156
1183 joaaaaaa 156
1184 naahhhh 156
1185 oeeeiii 156
1186 ohwjaaa 156
1187 weljaa 156
1188 Ohhhw 155
1189 jsa 155
1190 ojaaaaaaa 155
1191 oohjaaaa 155
1192 tjsaa 155
1193 ajohhh 154
1194 hmhmm 154
1195 nèe 154
1196 JaaJaa 153
1197 hoohoo 153
1198 jaaamann 153
1199 jhuaaa 153
1200 welman 153
1201 neeneeee 152
1202 Inddd 151
1203 Jaaha 151
1204 bohja 151
1205 owwjaaa 151
1206 Neeehoor 150
1207 Neehj 150
1208 Neh.. 150
1209 jaazekerr 150
1210 ochjij 150
1211 Jaawell 149
1212 Jadus 149
1213 mohhh 149
1214 neeeeeuj 149
1215 Jatogg 148
1216 Jwl 148
1217 iduno 148
1218 iknoooow 148
1219 jAaaa 148
1220 neeeejohh 148
1221 zooozooo 148
1222 zowzow 148
1223 OJa 147
1224 jaahaaaa 147
1225 muhahhaha 147
1226 neeeheeeee 147
1227 neeeuu 147
1228 ohohhh 147
1229 jaaaaaaaaaah 146
1230 jazekr 146
1231 jhaaaaaaa 146
1232 ohwjah 146
1233 ooeeii 146
1234 owneeee 146
1235 eeuuj 145
1236 oeeeeehhh 145
1237 oeeeeei 145
1238 okkeeee 145
1239 oooohjaa 145
1240 xd"en 145
1241 Ooew 144
1242 aaahzo 144
1243 achje 144
1244 beeeeh 144
1245 jaschat 144
1246 neene 144
1247 Jjaa 143
1248 achnee 143
1249 gohhhh 143
1250 nopess 143
1251 ohooooo 143
1252 agjha 142
1253 jaja^^ 142
1254 jawoll 142
1255 neeeujj 142
1256 yezzz 142
1257 Owhhhh 141
1258 ahj 141
1259 ahzooo 141
1260 neeuuhh 141
1261 stja 141
1262 zoozooo 141
1263 Nee:p 140
1264 jaaA 140
1265 neine 140
1266 yepppp 140
1267 juuuup 139
1268 mehe 139
1269 noouuuuu 139
1270 roflmao 139
1271 sttttttt 139
1272 jaaaaaahh 138
1273 jamannnn 138
1274 nooop 138
1275 ohneej 138
1276 Boeieee 137
1277 jajajaaaa 137
1278 jeweel 137
1279 mwahhhh 137
1280 neeuujj 137
1281 nehe 137
1282 ooooooohhhh 137
1283 weeetikveel 137
1284 Inderdaaaad 136
1285 Jaamann 136
1286 Zekerwel 136
1287 heeeui 136
1288 oohjawel 136
1289 Gehhehe 135
1290 Jonguhhh 135
1291 haha"jaaa 135
1292 jaecht 135
1293 joajoaa 135
1294 uuhhhmmm 135
1295 ~ja 135
1296 jaaaaa:D 134
1297 ooeii 134
1298 KLopt 133
1299 Neh... 133
1300 hahahaha"ja 133
1301 juupp 133
1302 neeeneeeneee 133
1303 okeokeeee 133
1304 ooho 133
1305 aaaiight 132
1306 aiittt 132
1307 jaamaan 132
1308 jaaoke 132
1309 jaazekers 132
1310 jahjoh 132
1311 joaaahh 132
1312 neuujj 132
1313 nouuwww 132
1314 ohhgod 132
1315 pfieeeuw 132
1316 wtf:P 132
1317 Jaaatoch 131
1318 neeeei 131
1319 oowjha 131
1320 Jaaaaja 130
1321 Neuuh 130
1322 aaahaa 130
1323 jaahjaah 130
1324 jaindd 130
1325 jawle 130
1326 jjaaaaa 130
1327 maajah 130
1328 ooohjoh 130
1329 saary 130
1330 uwhh 130
1331 jamaaan 129
1332 japik 129
1333 juaaaaa 129
1334 nee:S 129
1335 neeinn 129
1336 neneee 129
1337 noooouuu 129
1338 noooway 129
1339 oohhhhhh 129
1340 oowwhhh 129
1341 uhmja 129
1342 wjaa 129
1343 zooozoo 129
1344 JAh 128
1345 aaaaaiii 128
1346 ahokee 128
1347 jajaaja 128
1348 jupps 128
1349 neeehe 128
1350 neuy 128
1351 ochnee 128
1352 oeeeehhhh 128
1353 owwokee 128
1354 Ooohww 127
1355 ahjah 127
1356 geeeenidee 127
1357 jhh 127
1358 ogjee 127
1359 Jajajajaj 126
1360 jahoar 126
1361 kakjes 126
1362 nouuuww 126
1363 ooohwww 126
1364 oooohmygod 126
1365 weeeeeeel 126
1366 HAhaa 125
1367 NEee 125
1368 aaaahaha 125
1369 jhah 125
1370 -.-"ja 124
1371 aitait 124
1372 hahaokeee 124
1373 neejoohh 124
1374 nouuh 124
1375 weer"ja 124
1376 weetnietman 124
1377 whoooops 124
1378 Weetniett 123
1379 aighhtt 123
1380 juissttt 123
1381 kaaaaak 123
1382 neeeenee 123
1383 noohman 123
1384 noujoh 123
1385 serieus:O 123
1386 yepz 123
1387 Jaaazeker 122
1388 huuuuuu 122
1389 jaaaaaman 122
1390 jazekker 122
1391 ojaahh 122
1392 precieeeees 122
1393 uhuuh 122
1394 yesjaa 122
1395 jaaaahaaaa 121
1396 jeweeel 121
1397 jqa 121
1398 okehaha 121
1399 ooojaaa 121
1400 ooooeee 121
1401 oooohhhhhh 121
1402 oooooooohh 121
1403 ooooooooooooooo 121
1404 bwaaah 120
1405 ikweethetniet 120
1406 jaawelll 120
1407 jaweetik 120
1408 jjah 120
1409 neemain 120
1410 oh:o 120
1411 okedannn 120
1412 oooooooooow 120
1413 Oowwww 119
1414 aiiiit 119
1415 noueenn 119
1416 woopsie 119
1417 aahaaa 118
1418 ikkkke 118
1419 jaaa:o 118
1420 jamen 118
1421 neeeeeuh 118
1422 ooowhhh 118
1423 Niettus 117
1424 aitttt 117
1425 jaa:O 117
1426 jaahee 117
1427 jehja 117
1428 jhahoor 117
1429 nouujaa 117
1430 nuee 117
1431 oooohjaaa 117
1432 ooooooww 117
1433 ummmh 117
1434 achjhaa 116
1435 duuuhhhh 116
1436 jawrl 116
1437 jhaawel 116
1438 mwuahh 116
1439 ochermm 116
1440 oooooowww 116
1441 Jaklopt 115
1442 ahhjoh 115
1443 hahahajaaa 115
1444 jaaamaar 115
1445 ooowkee 115
1446 owhhhhh 115
1447 weljoh 115
1448 Niettes 114
1449 Trouwensss 114
1450 ikweeetniet 114
1451 jawoh 114
1452 Haha"ja 113
1453 Hahajaa 113
1454 Jazekerrr 113
1455 jaaas 113
1456 jaahea 113
1457 jawwel 113
1458 mhmh 113
1459 neeuhj 113
1460 niettuss 113
1461 ooooooohw 113
1462 uhm… 113
1463 Aahaa 112
1464 Hahahahaaaaa 112
1465 al"ja 112
1466 jAah 112
1467 jajaaj 112
1468 jajohhh 112
1469 neehoooor 112
1470 oehja 112
1471 oohoh 112
1472 ooohokee 112
1473 bwter 111
1474 nehj 111
1475 nouwwwww 111
1476 oeehww 111
1477 okayyyyy 111
1478 oooehh 111
1479 ooooooowh 111
1480 tjhaaa 111
1481 Oooooww 110
1482 jajajajaaa 110
1483 jooaa 110
1484 neeeuuh 110
1485 oohjoo 110
1486 ook:3 110
1487 ooopss 110
1488 oowwjaa 110
1489 owwwwwwww 110
1490 tttsss 110
1491 heeuuujj 109
1492 heuus 109
1493 jahhaha 109
1494 mwoahh 109
1495 neeeeehh 109
1496 neinmann 109
1497 nouhhh 109
1498 ohjeeej 109
1499 ook"jaa 109
1500 oooooohja 109
1501 ooooowwww 109
1502 zo"ja 109
1503 Neejh 108
1504 aahjaa 108
1505 jahw 108
1506 neejjjj 108
1507 nouuja 108
1508 oeewhh 108
1509 oggerm 108
1510 Juaahh 107
1511 eeeuhmm 107
1512 kuuuuutt 107
1513 nouennnn 107
1514 oeis 107
1515 ojaoja 107
1516 oojah 107
1517 sjaaa 107
1518 wazaaa 107
1519 joaaaaah 106
1520 neeeuuu 106
1521 nejjj 106
1522 ochje 106
1523 oeeeeeps 106
1524 oohhja 106
1525 ssssssssssssst 106
1526 Aih 105
1527 hahahaokee 105
1528 hahahhhhaha 105
1529 jaajaja 105
1530 jaanee 105
1531 jakweet 105
1532 jhaaman 105
1533 neee:o 105
1534 ooih 105
1535 owha 105
1536 wehel 105
1537 Jaaa:D 104
1538 Jahah 104
1539 Ooooooooooooh 104
1540 Uhhhhhhh 104
1541 agoshie 104
1542 autsjj 104
1543 hahahoke 104
1544 ikweetniett 104
1545 neui 104
1546 noppee 104
1547 okeer 104
1548 oooooja 104
1549 mehzeker 103
1550 Dannog 102
1551 Duuhhh 102
1552 achgerm 102
1553 hahahnee 102
1554 idunnow 102
1555 jahoowr 102
1556 jappp 102
1557 jwell 102
1558 neeeje 102
1559 nooooohh 102
1560 noudann 102
1561 ohjaaaaaaa 102
1562 welneee 102
1563 Faaaaaal 101
1564 haha.ja 101
1565 jaauh 101
1566 jeeep 101
1567 neemaat 101
1568 owjaahh 101
1569 wHaha 101
1570 wodeeh 101
1571 Neeoke 100
1572 Ohhwww 100
1573 Owjawel 100
1574 aith 100
1575 fieeuw 100
1576 neeniks 100
1577 ohkey 100
1578 owjeeee 100
1579 Denket 99
1580 Jawelllll 99
1581 neeehj 99
1582 neheeee 99
1583 ogoddd 99
1584 okeaa 99
1585 oohg 99
1586 Jaaaawel 98
1587 Sprry 98
1588 nauja 98
1589 neegek 98
1590 oogod 98
1591 .Nee 97
1592 Neeuuh 97
1593 agjaah 97
1594 agossiee 97
1595 ajjjj 97
1596 eul 97
1597 jaaat 97
1598 jaook 97
1599 neeeeeman 97
1600 neeeeheeeee 97
1601 neeneen 97
1602 nooohhhh 97
1603 sjittt 97
1604 wel:0 97
1605 Idon'tknow 96
1606 jamaann 96
1607 mhah 96
1608 neiinn 96
1609 neuuuj 96
1610 ohla 96
1611 ohlol 96
1612 oneeh 96
1613 ooooooooooow 96
1614 weeeetniet 96
1615 yezzur 96
1616 Owokee 95
1617 haahahahaaha 95
1618 jaaaahaa 95
1619 jahahhaha 95
1620 neeew 95
1621 noopp 95
1622 uhuhmm 95
1623 watja 95
1624 HIEHIE 94
1625 jaahw 94
1626 neeeey 94
1627 njahh 94
1628 ohdat 94
1629 snaapje 94
1630 ssssssttttt 94
1631 tjahhh 94
1632 vrolijkspul.nl 94
1633 Jjaaa 93
1634 aghjoh 93
1635 heeja 93
1636 jadaarom 93
1637 jaeh 93
1638 jajajajajaa 93
1639 jajjaa 93
1640 kweeetniet 93
1641 nouuen 93
1642 ohhhhw 93
1643 owhjaah 93
1644 al:0 92
1645 jaaaaaaaaaaah 92
1646 neeiii 92
1647 nhaaa 92
1648 njaaaaa 92
1649 nouuhouuu 92
1650 ochtegod 92
1651 ohgossie 92
1652 ojeeej 92
1653 okeujjj 92
1654 Zekerz 91
1655 aachja 91
1656 jagek 91
1657 juisssst 91
1658 maaaybe 91
1659 naain 91
1660 neahh 91
1661 neeui 91
1662 noueeeen 91
1663 ooohjaaaa 91
1664 owwnee 91
1665 weetniettt 91
1666 Ja^^ 90
1667 Jajja 90
1668 jaja:P 90
1669 jamaarja 90
1670 kut"ja 90
1671 nooooooooh 90
1672 ohshitt 90
1673 ooeeeehh 90
1674 ook😂😂😂 90
1675 oooeps 90
1676 oowwwww 90
1677 uchhh 90
1678 jaaaajaaaaa 89
1679 jupsss 89
1680 juuuhh 89
1681 najj 89
1682 okeeeeeeeeeeeeee 89
1683 ughmm 89
1684 Grapju 88
1685 Nehoor 88
1686 ehnee 88
1687 euwhh 88
1688 jaaschat 88
1689 ja~ 88
1690 jooaaa 88
1691 juahhh 88
1692 manno 88
1693 neeiin 88
1694 noouuw 88
1695 ohms 88
1696 tjaaaah 88
1697 Neeuhh 87
1698 daaaaaarom 87
1699 jamaa 87
1700 jjaah 87
1701 kweetnogniet 87
1702 nee-,- 87
1703 neeeeeeejoh 87
1704 neeeeii 87
1705 neehoowr 87
1706 ooehw 87
1707 ooh:o 87
1708 sssshhh 87
1709 uhhuuu 87
1710 Jawh 86
1711 idonnoo 86
1712 nopeeeee 86
1713 oejoej 86
1714 whahahxd 86
1715 JAwel 85
1716 btwwww 85
1717 enneeee 85
1718 jaweeelll 85
1719 ogjaa 85
1720 ohhohh 85
1721 oohaha 85
1722 owwwwwwwww 85
1723 trouuwens 85
1724 volgensmi 85
1725 welwelwel 85
1726 wow:O 85
1727 wwhahahaha 85
1728 yeep 85
1729 Domblondje 84
1730 Neejooh 84
1731 Snapik 84
1732 jAh 84
1733 jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 84
1734 jaaweell 84
1735 jaikweet 84
1736 maaruhmm 84
1737 oeeeeii 84
1738 ohya 84
1739 ojaaaah 84
1740 osorry 84
1741 tuuuuuuuuurlijk 84
1742 watnouu 84
1743 zooodan 84
1744 Hahaoke 83
1745 Juistttt 83
1746 ghahha 83
1747 gooooh 83
1748 jaaao 83
1749 jalekker 83
1750 jawek 83
1751 lekker"ja 83
1752 nEee 83
1753 noomann 83
1754 ohleuk 83
1755 ooohneee 83
1756 oowwwhh 83
1757 Yis 82
1758 jahahaa 82
1759 jaweeeell 82
1760 jepperdepep 82
1761 jeppppp 82
1762 juistemmm 82
1763 mwau 82
1764 naaaaais 82
1765 noooouu 82
1766 nupp 82
1767 ohhhhhhhhhhhhh 82
1768 ohjeeh 82
1769 okeeeeh 82
1770 uuuuuuuuuuh 82
1771 Hihhihi 81
1772 Ja:p 81
1773 OEPSSS 81
1774 aaajoh 81
1775 jaadaarom 81
1776 janouen 81
1777 mareh 81
1778 misschien^^ 81
1779 nahhhhhh 81
1780 neegewoon 81
1781 noujaazeg 81
1782 oeewww 81
1783 oojee 81
1784 ooowhja 81
1785 ooowwwww 81
1786 sssssjt 81
1787 tjaaaaaaa 81
1788 Jaaaahaaaa 80
1789 Sorru 80
1790 achjoo 80
1791 emmmmm 80
1792 haha.nee 80
1793 hhhahaah 80
1794 ikweetni 80
1795 jaajonge 80
1796 jhha 80
1797 mmmja 80
1798 neeeuuj 80
1799 noouww 80
1800 nouwnouw 80
1801 ohjaaah 80
1802 okéeee 80
1803 ooeeps 80
1804 sjjjt 80
1805 weeetikniet 80
1806 Joaahh 79
1807 ahne 79
1808 jhep 79
1809 nouuhou 79
1810 oeeeww 79
1811 omgoddd 79
1812 Jaawh 78
1813 aghossie 78
1814 agjo 78
1815 goohh 78
1816 hahahaah:p 78
1817 ojjaa 78
1818 okeeeeeey 78
1819 okiedo 78
1820 oohj 78
1821 uhmmmmmmmm 78
1822 wuuutt 78
1823 #ikwilnietopscheppen 77
1824 Mahaha 77
1825 77
1826 Ooowwhh 77
1827 aightaight 77
1828 aiiiight 77
1829 heejo 77
1830 hmff 77
1831 jaasgoed 77
1832 jazekerwel 77
1833 neaah 77
1834 neeeeein 77
1835 neeejooh 77
1836 nouuhh 77
1837 opke 77
1838 Neuhj 76
1839 aaahaaa 76
1840 ahhnee 76
1841 ajoooh 76
1842 geeenideee 76
1843 hahaahahhahah 76
1844 jaaajohh 76
1845 jadaaag 76
1846 jaseker 76
1847 jehjaa 76
1848 neeeeeu 76
1849 neejuh 76
1850 njaaah 76
1851 ohjammer 76
1852 weeellll 76
1853 Idddd 75
1854 JAaaaa 75
1855 Jauh 75
1856 OkOk 75
1857 dafak 75
1858 dawh 75
1859 euuw 75
1860 hahaneee 75
1861 jhupp 75
1862 neeeeeeeeeej 75
1863 neuuuuu 75
1864 nowayyy 75
1865 nwee 75
1866 oooohnee 75
1867 Nhe 74
1868 jaaaaaaaaaaaah 74
1869 jaaaaaawel 74
1870 jahé 74
1871 jamainn 74
1872 neeeeeen 74
1873 oeja 74
1874 owkeeeee 74
1875 Neehooor 73
1876 Zekerssss 73
1877 heeeeus 73
1878 jaaahhhhh 73
1879 jaaahoooor 73
1880 jijweer 73
1881 needie 73
1882 nietnee 73
1883 ohdie 73
1884 oooowwhh 73
1885 zoodan 73
1886 Aahgg 72
1887 Vreetzakje 72
1888 aaaaiit 72
1889 jaah:D 72
1890 jaaweeel 72
1891 jawollah 72
1892 jewl 72
1893 nenenenenene 72
1894 oooewh 72
1895 oooowjaa 72
1896 ownoo 72
1897 sorryknorry 72
1898 stilles 72
1899 tjjaa 72
1900 Jaajaajaa 71
1901 axh 71
1902 hahah"jaa 71
1903 heeeuuujjj 71
1904 jaaaaaaja 71
1905 jaaaaajaaa 71
1906 jaheaa 71
1907 jkaa 71
1908 nee.niet 71
1909 ochjeej 71
1910 sowhee 71
1911 tjeees 71
1912 uhhhhmmm 71
1913 weekniee 71
1914 zeekers 71
1915 Jap.. 70
1916 jhoaaa 70
1917 jongé 70
1918 jooa 70
1919 juawel 70
1920 mwjaa 70
1921 neemannn 70
1922 neujjjj 70
1923 nouuuh 70
1924 ooohjawel 70
1925 oowhaha 70
1926 tsssssssssssssss 70
1927 Beeest 69
1928 Datkan 69
1929 Hahaokee 69
1930 Hahhhaah 69
1931 JAaaaaa 69
1932 69
1933 Mwuaah 69
1934 Neuuhh 69
1935 Weekniet 69
1936 agut 69
1937 iddddddd 69
1938 ja-,- 69
1939 jaaahaha 69
1940 jaheee 69
1941 neeeeeheeee 69
1942 neeuuuh 69
1943 neuneu 69
1944 ohmygoddie 69
1945 okhee 69
1946 ooooooohja 69
1947 thjaaa 69
1948 Duhhhhhh 68
1949 Whahhaaa 68
1950 fjuuuw 68
1951 ikweetnii 68
1952 jajao 68
1953 jjajaja 68
1954 jjha 68
1955 jooaah 68
1956 ohjohh 68
1957 ohké 68
1958 ohokeoke 68
1959 oooowwwww 68
1960 Haha- 67
1961 Joaaaah 67
1962 jAaaaa 67
1963 jaakloptt 67
1964 jjaaaaaa 67
1965 neeeehooor 67
1966 nietwaaaar 67
1967 ochjah 67
1968 ojhaaa 67
1969 oohhjaaa 67
1970 oomk 67
1971 ooohhwww 67
1972 oowoow 67
1973 Gouwd 66
1974 Jaaaw 66
1975 Jepppp 66
1976 Jonguuhh 66
1977 hahahaha"nee 66
1978 hmmhm 66
1979 jaahahaha 66
1980 jaasorry 66
1981 jajaah 66
1982 mmjaa 66
1983 nee(a) 66
1984 nouunouu 66
1985 oeeeeeei 66
1986 ohhkee 66
1987 ooohhhhhhh 66
1988 riiight 66
1989 zooozo 66
1990 Jahahahah 65
1991 NOUZEG 65
1992 Neeeii 65
1993 Sorey 65
1994 beterdat 65
1995 buw 65
1996 cuong 65
1997 hqhahahah 65
1998 jamaaaar 65
1999 neeidd 65
2000 nietjoh 65
2001 nomannn 65
2002 nree 65
2003 ohjahh 65
2004 ohwoke 65
2005 ohyess 65
2006 oohhhhhhh 65
2007 oooooohhhhhh 65
2008 ooownee 65
2009 oowjoh 65
2010 suuure 65
2011 weljaaa 65
2012 wuaah 65
2013 =D"ja 64
2014 Kloptklopt 64
2015 Yerr 64
2016 hahahahjaa 64
2017 hawell 64
2018 hjaaa 64
2019 jaaahaaaaa 64
2020 jaaahwel 64
2021 jaaatog 64
2022 jaawoor 64
2023 jahè 64
2024 jamoooi 64
2025 jaweeeeeeel 64
2026 jikes 64
2027 mhoa 64
2028 nneeeee 64
2029 ojaaaaaaaa 64
2030 ooeeeehhh 64
2031 owkeeyy 64
2032 ssssssh 64
2033 tjatja 64
2034 wauw… 64
2035 yeeesssss 64
2036 Beterschap!x 63
2037 Hahahahahaaaaa 63
2038 Neujjj 63
2039 OHh 63
2040 agerum 63
2041 ahgja 63
2042 eeeeu 63
2043 haaaaaaaaaai 63
2044 hmhh 63
2045 jaamain 63
2046 neeejh 63
2047 neeuuuu 63
2048 okeejokeej 63
2049 ooooooooohhh 63
2050 woeeeps 63
2051 wuhaa 63
2052 #wiestaateronder"hahaha 62
2053 Jaahwel 62
2054 Jajonge 62
2055 Nheej 62
2056 achjohhh 62
2057 hahahah"ja 62
2058 hahahjaaa 62
2059 hajaa 62
2060 hhhaaa 62
2061 jaaaaajaaaaa 62
2062 jaaaahe 62
2063 jaahooorr 62
2064 jaiknow 62
2065 jhhaa 62
2066 miskienn 62
2067 neehneeh 62
2068 neemang 62
2069 oeeej 62
2070 oeepps 62
2071 okeeeuu 62
2072 ook"en 62
2073 ooohshit 62
2074 ooooooohhhhh 62
2075 ooooooowww 62
2076 =S"ja 61
2077 Aahzo 61
2078 Jaoo 61
2079 hahahaahahhahahaha 61
2080 jaaazekerr 61
2081 jadaar 61
2082 japrecies 61
2083 joaaaaaaa 61
2084 juhaa 61
2085 neeehoorr 61
2086 ooohjah 61
2087 oooohjoh 61
2088 owhowh 61
2089 owjhaaa 61
2090 owwwwwwwwww 61
2091 sameeeee 61
2092 Ohhhja 60
2093 hahaahahahhaa 60
2094 heeeuuy 60
2095 jaaajo 60
2096 jazeker:D 60
2097 jepzz 60
2098 neujh 60
2099 noooope 60
2100 nouuuuuuuuuuuu 60
2101 oohjeej 60
2102 ooowjah 60
2103 uhjaa 60
2104 Emhh 59
2105 Jupps 59
2106 Ojaaaah 59
2107 Weetniee 59
2108 aajj 59
2109 aiboyy 59
2110 hahaha"oke 59
2111 hea"ja 59
2112 hihija 59
2113 jajajaaja 59
2114 jajajajaaaa 59
2115 jeeppp 59
2116 neeeiii 59
2117 neuuuuh 59
2118 oepz 59
2119 ohwjaah 59
2120 oowkeee 59
2121 owjeeej 59
2122 tsssssssssssssssss 59
2123 uja 59
2124 Loserrr 58
2125 aahjo 58
2126 gaaatwel 58
2127 goeso 58
2128 jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 58
2129 jaaaaaahhhh 58
2130 jaamaat 58
2131 neeeehhhh 58
2132 nietessss 58
2133 nietuus 58
2134 nopss 58
2135 oawhh 58
2136 ocherme 58
2137 oeeeeeeeeee 58
2138 okeehee 58
2139 oooooooooooooooooooooh 58
2140 sorrysorryy 58
2141 Stomkop 57
2142 fukjoe 57
2143 goeeeedzo 57
2144 hahahahajaa 57
2145 hmnee 57
2146 jaaa:O 57
2147 jaaaaajoh 57
2148 jeeeep 57
2149 jeweeeel 57
2150 jewellll 57
2151 muwaa 57
2152 neeejonge 57
2153 neeenn 57
2154 neejung 57
2155 nooouw 57
2156 ohnou 57
2157 ohokey 57
2158 ojja 57
2159 wooooowwwww 57
2160 Ahj 56
2161 Noppp 56
2162 ahzoooo 56
2163 eeejjjj 56
2164 halloee 56
2165 ikweeett 56
2166 jaaahman 56
2167 jaduhh 56
2168 naaaaahhh 56
2169 neeeeei 56
2170 neeeejohhh 56
2171 nouuuhouuu 56
2172 oeeiiii 56
2173 ohaj 56
2174 ohneen 56
2175 okaas 56
2176 omgosshh 56
2177 ooeeei 56
2178 Jnee 55
2179 Oohokee 55
2180 awwwwwwwwww 55
2181 eeeccht 55
2182 egwaar 55
2183 eusjj 55
2184 hoezo:P 55
2185 holieshit 55
2186 jahmann 55
2187 japjap 55
2188 jjhaa 55
2189 neeeeey 55
2190 nuuuh 55
2191 ohhhhja 55
2192 okss 55
2193 oohjhaa 55
2194 tuuuuulk 55
2195 Hahas 54
2196 Jawe 54
2197 Jhuaaa 54
2198 NOUDAN 54
2199 Nouhouw 54
2200 Owwkee 54
2201 aaahneee 54
2202 ahshit 54
2203 beter"ja 54
2204 bjaa 54
2205 diay 54
2206 heeeeeeeej 54
2207 huh:o 54
2208 iddk 54
2209 idonoo 54
2210 jaaaaaaahhh 54
2211 jaaatuurlijk 54
2212 jaahjoh 54
2213 janmaar 54
2214 jaok 54
2215 jawel:D 54
2216 jjaaah 54
2217 lolllzzz 54
2218 neejoh:p 54
2219 neeschatje 54
2220 noueennn 54
2221 oahjaa 54
2222 ocharmkes 54
2223 ochjeeee 54
2224 oh:s 54
2225 ohjaohja 54
2226 ooohke 54
2227 ooooooooooooooooooh 54
2228 ooooowhh 54
2229 owhjaaaa 54
2230 owjeaah 54
2231 vrij"ja 54
2232 waayoo 54
2233 weelllll 54
2234 whatthefackk 54
2235 whoohh 54
2236 🎤❤️ 54
2237 Haham 53
2238 Okee:p 53
2239 Zuiperd 53
2240 enterecht 53
2241 jaaecht 53
2242 javast 53
2243 jazeeker 53
2244 mafkees:P 53
2245 neeeuuhh 53
2246 neeuy 53
2247 neuhhhhh 53
2248 nietaltijd 53
2249 okaaa 53
2250 okeehaha 53
2251 oohohh 53
2252 oooooooooohh 53
2253 oooooooowh 53
2254 ooowhjaa 53
2255 owkeeejj 53
2256 pssssss 53
2257 -stiekem 52
2258 Iknie 52
2259 JAah 52
2260 JHaa 52
2261 Jaaidd 52
2262 Jhoa 52
2263 Tihi 52
2264 Waarom?x 52
2265 ahjohhh 52
2266 ja.echt 52
2267 jaaaaaaaaaaaaah 52
2268 jaaaindd 52
2269 jaaamn 52
2270 jammaar 52
2271 jawhh 52
2272 jepsss 52
2273 jupzz 52
2274 ketauan 52
2275 neeeeeeuh 52
2276 neeeeuu 52
2277 neehoeft 52
2278 nehman 52
2279 neiiin 52
2280 nouhoouu 52
2281 ohhhjaaa 52
2282 ooohwja 52
2283 whuahuaha 52
2284 #LinkJeSwag 51
2285 Denkhet 51
2286 Kloptttt 51
2287 achhja 51
2288 gadveeer 51
2289 ja"jaa 51
2290 jaweljoh 51
2291 jawwl 51
2292 jàa 51
2293 keeh 51
2294 nee-__- 51
2295 neeeheeeeee 51
2296 neeejooo 51
2297 neehjo 51
2298 neehoor:p 51
2299 nousorry 51
2300 ohwokee 51
2301 okww 51
2302 oooeeeee 51
2303 ooookee 51
2304 oowshit 51
2305 tsaa 51
2306 tsuh 51
2307 wjaaa 51
2308 yupss 51
2309 Oohoke 50
2310 Ouioui 50
2311 Owwwwh 50
2312 Tuttut 50
2313 allebeeii 50
2314 heihei 50
2315 helele 50
2316 heyjoh 50
2317 jaaaaaahoor 50
2318 jajung 50
2319 jhaahoor 50
2320 jjjaaa 50
2321 mhahahahaha 50
2322 nbee 50
2323 neeeeehoor 50
2324 neegoh 50
2325 neuuuuuu 50
2326 noppeee 50
2327 ohjja 50
2328 ojaaahh 50
2329 omg- 50
2330 oooeeehhhh 50
2331 owwhhhh 50
2332 owwwja 50
2333 welneeee 50

Words in alphabetical order

1 #LinkJeSwag 51
2 #ikwilnietopscheppen 77
3 #wiestaateronder"haha 156
4 #wiestaateronder"hahaha 62
5 -.-"ja 124
6 -sorry 277
7 -stiekem 52
8 .Nee 97
9 .ja 501
10 .nee 337
11 =D"ja 64
12 =S"ja 61
13 Aahaa 112
14 Aahgg 72
15 Aahzo 61
16 Ahj 56
17 Aih 105
18 Beeest 69
19 Beterschap!x 63
20 Boeieee 137
21 Dannog 102
22 Datkan 69
23 Denket 99
24 Denkhet 51
25 Domblondje 84
26 Duhhhhhh 68
27 Duuh 680
28 Duuhh 228
29 Duuhhh 102
30 Echtwel 476
31 Emhh 59
32 Faaaaaal 101
33 Gaatwel 234
34 Gehhehe 135
35 Ghege 185
36 Gheh 359
37 Gouwd 66
38 Grapju 88
39 Grapjuh 351
40 Grappie 349
41 HAhaa 125
42 HIEHIE 94
43 Haha"ja 113
44 Haha- 67
45 Hahahahaaaa 324
46 Hahahahaaaaa 112
47 Hahahahahaaaaa 63
48 Hahajaa 113
49 Haham 53
50 Hahaoke 83
51 Hahaokee 69
52 Hahas 54
53 Hahhhaah 69
54 Hihhihi 81
55 Iddd 377
56 Idddd 75
57 Idon'tknow 96
58 Iknie 52
59 Indd 8,161
60 Inddd 151
61 Inderdaaaad 136
62 JAa 783
63 JAaa 290
64 JAaaa 177
65 JAaaaa 75
66 JAaaaaa 69
67 JAah 52
68 JAh 128
69 JAwel 85
70 JHaa 52
71 Ja:p 81
72 Ja^^ 90
73 Jaa 559,947
74 Jaa:D 200
75 JaaJaa 153
76 Jaaa 169,041
77 Jaaa:D 104
78 Jaaaa 68,073
79 Jaaaah 2,709
80 Jaaaahaaaa 80
81 Jaaaahh 322
82 Jaaaaja 130
83 Jaaaawel 98
84 Jaaah 7,183
85 Jaaahaaa 302
86 Jaaahh 963
87 Jaaahhh 320
88 Jaaatoch 131
89 Jaaaw 66
90 Jaaawel 247
91 Jaaazeker 122
92 Jaah 23,718
93 Jaaha 151
94 Jaahh 2,293
95 Jaahhh 349
96 Jaahwel 62
97 Jaaidd 52
98 Jaajaajaa 71
99 Jaamann 136
100 Jaaw 161
101 Jaawel 727
102 Jaawell 149
103 Jaawh 78
104 Jaazeker 324
105 Jadus 149
106 Jah 40,955
107 Jahah 104
108 Jahahahah 65
109 Jahe 504
110 Jahh 2,412
111 Jahhh 478
112 Jahman 190
113 Jahwel 730
114 Jajajajaj 126
115 Jajja 90
116 Jajonge 62
117 Jaklopt 115
118 Jaoke 239
119 Jaoo 61
120 Jap.. 70
121 Jatogg 148
122 Jauh 75
123 Jawe 54
124 Jaweeeel 176
125 Jaweeel 260
126 Jaweel 247
127 Jawelll 645
128 Jawellll 253
129 Jawelllll 99
130 Jawh 86
131 Jazekerrr 113
132 Jepppp 66
133 Jh 579
134 Jha 13,749
135 Jhaa 11,608
136 Jhaaa 2,524
137 Jhaaaa 643
138 Jhaaaaa 194
139 Jhoa 52
140 Jhua 157
141 Jhuaa 272
142 Jhuaaa 54
143 Jja 217
144 Jjaa 143
145 Jjaaa 93
146 Jnee 55
147 Joaaa 740
148 Joaaaa 220
149 Joaaaah 67
150 Joaaah 218
151 Joaah 362
152 Joaahh 79
153 Joah 2,198
154 Joahh 239
155 Jonguhhh 135
156 Jonguuhh 66
157 Jot 622
158 Juaa 1,258
159 Juaaa 427
160 Juaaah 193
161 Juaah 467
162 Juaahh 107
163 Juah 1,057
164 Juahh 160
165 Juisttt 239
166 Juistttt 83
167 Jupps 59
168 Jwl 148
169 69
170 KLopt 133
171 Kloptklopt 64
172 Kloptt 657
173 Klopttt 164
174 Kloptttt 51
175 Loserrr 58
176 Mahaha 77
177 Mm. 410
178 Mwuaah 69
179 NEe 606
180 NEee 125
181 NOUDAN 54
182 NOUZEG 65
183 NOu 588
184 Nee:p 140
185 Neeeejj 182
186 Neeehoor 150
187 Neeeii 65
188 Neehj 150
189 Neehooor 73
190 Neeii 366
191 Neejh 108
192 Neejooh 84
193 Neeoke 100
194 Neeuhh 87
195 Neeuj 396
196 Neeuuh 97
197 Neh.. 150
198 Neh... 133
199 Nehoor 88
200 Nejj 188
201 Neuhj 76
202 Neujjj 63
203 Neuu 232
204 Neuuh 130
205 Neuuhh 69
206 Neuuu 160
207 Nhe 74
208 Nheej 62
209 Niettes 114
210 Niettus 117
211 Noppp 56
212 Nouhouw 54
213 77
214 OEPSSS 81
215 OHh 63
216 OJa 147
217 Ohhhja 60
218 Ohhhw 155
219 Ohhwww 100
220 Ohokee 190
221 Ojaaaah 59
222 OkOk 75
223 Okee:p 53
224 OkeeOkee 156
225 Ooew 144
226 Oohhw 159
227 Oohoke 50
228 Oohokee 55
229 Oohww 440
230 Ooohww 127
231 Ooooooooooooh 104
232 Ooooowh 181
233 Oooooww 110
234 Oooowh 501
235 Ooowh 1,644
236 Ooowhh 170
237 Ooowwhh 77
238 Oowh 5,787
239 Oowhh 533
240 Ooww 2,382
241 Oowwh 404
242 Oowwww 119
243 Ouioui 50
244 Owhh 4,034
245 Owhhhh 141
246 Owjawel 100
247 Owoke 172
248 Owokee 95
249 Owwkee 54
250 Owwwh 193
251 Owwwwh 50
252 Snapik 84
253 Sorey 65
254 Sorru 80
255 Sprry 98
256 Stomkop 57
257 Tihi 52
258 Trouwensss 114
259 Tuttut 50
260 Tuurlijkk 365
261 Typfout 281
262 Uhhhhhhh 104
263 Uhhu 503
264 Uhuuu 452
265 Vastwel 183
266 Vreetzakje 72
267 Waarom?x 52
268 Weekniet 69
269 Weetik 2,054
270 Weetniee 59
271 Weetniett 123
272 Wellus 361
273 Whahhaaa 68
274 XD"ja 225
275 Yeppp 174
276 Yerr 64
277 Yis 82
278 Zekerssss 73
279 Zekerwel 136
280 Zekerz 91
281 Zuiperd 53
282 aaaaaaight 241
283 aaaaaiii 128
284 aaaaait 323
285 aaaaha 169
286 aaaahaha 125
287 aaaaight 1,318
288 aaaaii 505
289 aaaaiit 72
290 aaahaa 130
291 aaahaaa 76
292 aaahjoh 198
293 aaahneee 54
294 aaahzo 144
295 aaaight 3,516
296 aaaiight 132
297 aaaiii 937
298 aaaiit 287
299 aaait 2,304
300 aaajoh 81
301 aachja 91
302 aahaaa 118
303 aahjaa 108
304 aahjo 58
305 aahjoh 601
306 aaiaai 577
307 aaight 6,750
308 aaightt 339
309 aaiit 742
310 aaiitt 320
311 aajj 59
312 aajoh 240
313 achgerm 102
314 achhja 51
315 achja 72,403
316 achjaa 11,899
317 achjaaa 2,596
318 achjaaaa 636
319 achjaah 288
320 achjah 1,625
321 achje 144
322 achjha 236
323 achjhaa 116
324 achjo 635
325 achjoh 3,535
326 achjohh 263
327 achjohhh 62
328 achjoo 80
329 achnee 143
330 achtja 165
331 agerum 63
332 aghja 876
333 aghjaa 222
334 aghjoh 93
335 aghossie 78
336 agja 4,707
337 agjaa 1,070
338 agjaaa 227
339 agjaah 97
340 agjah 421
341 agjha 142
342 agjo 78
343 agjoh 290
344 agoshie 104
345 agossiee 97
346 agut 69
347 ahgja 63
348 ahhjoh 115
349 ahhnee 76
350 ahj 141
351 ahjaa 454
352 ahjah 127
353 ahjo 531
354 ahjoh 3,289
355 ahjohh 172
356 ahjohhh 52
357 ahne 79
358 ahneeee 168
359 ahoke 274
360 ahokee 128
361 ahshit 54
362 ahzo 1,550
363 ahzooo 141
364 ahzoooo 56
365 aiai 7,989
366 aiaiaiai 426
367 aiaii 324
368 aiboyy 59
369 aigght 165
370 aighht 249
371 aighhtt 123
372 aight 38,746
373 aightaight 77
374 aightt 2,512
375 aighttt 737
376 aightttt 217
377 aiight 1,972
378 aiii 12,200
379 aiiii 2,957
380 aiiiight 77
381 aiiiit 119
382 aiitt 626
383 aiittt 132
384 aitait 124
385 aith 100
386 aitttt 117
387 ajaa 598
388 ajaaa 343
389 ajaj 228
390 ajj 769
391 ajjjj 97
392 ajoh 5,197
393 ajohh 492
394 ajohhh 154
395 ajooh 228
396 ajoooh 76
397 al"ja 112
398 al:0 92
399 allebeeii 50
400 anee 490
401 aoh 369
402 autsjj 104
403 awwwwwwwwww 55
404 axh 71
405 beeeeh 144
406 beeeter 309
407 beter"ja 54
408 beterdat 65
409 bjaa 54
410 bohja 151
411 btwwww 85
412 buw 65
413 bwaaah 120
414 bwter 111
415 cuong 65
416 daaaaaarom 87
417 dafak 75
418 dankU 177
419 dawh 75
420 diay 54
421 dudeee 1,288
422 duude 378
423 duuuhhhh 116
424 echtniett 209
425 eeeccht 55
426 eeeeeeh 844
427 eeeeeuh 169
428 eeeeu 63
429 eeejjjj 56
430 eeeuhmm 107
431 eeuuj 145
432 egwaar 55
433 ehnee 88
434 emmmmm 80
435 enneee 301
436 enneeee 85
437 enterecht 53
438 eul 97
439 eummm 243
440 eusj 461
441 eusjj 55
442 euuw 75
443 euwhh 88
444 euww 257
445 ewajaa 792
446 fieeuw 100
447 fieuww 232
448 fjuuuw 68
449 foeifoei 299
450 fukjoe 57
451 gaaatwel 58
452 gadveeer 51
453 geeeenidee 127
454 geeenidee 418
455 geeenideee 76
456 geenidee 5,632
457 geenideee 199
458 ghahha 83
459 goedzooooo 344
460 goedzow 171
461 goeeeedzo 57
462 goeso 58
463 gohhh 489
464 gohhhh 143
465 gooh 248
466 goohh 78
467 gooooh 83
468 haaaaaaaaaai 63
469 haahahahaaha 95
470 haha"ja 895
471 haha"jaa 389
472 haha"jaaa 135
473 haha.ja 101
474 haha.nee 80
475 hahaahahahhaa 60
476 hahaahahhahah 76
477 hahah"jaa 71
478 hahaha"ja 374
479 hahaha"jaa 202
480 hahaha"oke 59
481 hahahaah:p 78
482 hahahaahahhahahaha 61
483 hahahah"ja 62
484 hahahaha"ja 133
485 hahahaha"nee 66
486 hahahahajaa 57
487 hahahahjaa 64
488 hahahajaa 333
489 hahahajaaa 115
490 hahahanee 164
491 hahahaokee 105
492 hahahhhhaha 105
493 hahahja 456
494 hahahjaa 215
495 hahahjaaa 62
496 hahahnee 102
497 hahahoke 104
498 hahaja 3,459
499 hahajaa 1,188
500 hahajaaa 231
501 hahajah 159
502 hahanee 702
503 hahaneee 75
504 hahaokee 908
505 hahaokeee 124
506 hajaa 62
507 halloee 56
508 hawel 1,056
509 hawell 64
510 hea"ja 59
511 heeeeeeeej 54
512 heeeeus 73
513 heeehee 209
514 heeeui 136
515 heeeuuujjj 71
516 heeeuuy 60
517 heeja 93
518 heejo 77
519 heeus 217
520 heeuuujj 109
521 heihei 50
522 helele 50
523 heuus 109
524 heyjoh 50
525 hhhaaa 62
526 hhhahaah 80
527 hihija 59
528 hja 560
529 hjaa 185
530 hjaaa 64
531 hmff 77
532 hmhh 63
533 hmhmm 154
534 hmmhm 66
535 hmmja 338
536 hmnee 57
537 hoezo:P 55
538 hoho 6,179
539 hohoo 169
540 holieshit 55
541 hoohoo 153
542 hooo 3,772
543 hqhahahah 65
544 huh:o 54
545 huuuuuu 122
546 hée 279
547 iddddddd 69
548 iddk 54
549 idk 139,844
550 idkk 2,082
551 idkkk 513
552 idkkkk 191
553 idon'tknow 316
554 idonnoo 86
555 idonoo 54
556 idunno 7,813
557 idunnoo 568
558 idunnooo 236
559 idunnow 102
560 iduno 148
561 ikkke 1,152
562 ikkkke 118
563 ikkuh 2,583
564 iknoooow 148
565 ikookniet 529
566 ikr 3,339
567 ikweeetniet 114
568 ikweeett 56
569 ikweethetniet 120
570 ikweetni 80
571 ikweetniett 104
572 ikweetnii 68
573 jA 2,979
574 jAa 1,363
575 jAaa 302
576 jAaaa 148
577 jAaaaa 67
578 jAah 112
579 jAh 84
580 ja 10,927,258
581 ja"ja 167
582 ja"jaa 51
583 ja-,- 69
584 ja-.- 192
585 ja.echt 52
586 ja.maar 301
587 ja:D 1,427
588 ja:s 281
589 jaA 668
590 jaAa 173
591 jaa 3,423,698
592 jaa:O 117
593 jaa:o 316
594 jaa:p 2,090
595 jaa:s 251
596 jaaA 140
597 jaaa 803,678
598 jaaa:D 616
599 jaaa:O 57
600 jaaa:o 118
601 jaaaa 242,533
602 jaaaa:D 307
603 jaaaaa 81,729
604 jaaaaa:D 134
605 jaaaaaa 32,368
606 jaaaaaaa 15,003
607 jaaaaaaaa 8,016
608 jaaaaaaaaa 4,637
609 jaaaaaaaaaa 3,107
610 jaaaaaaaaaaa 2,088
611 jaaaaaaaaaaaa 1,479
612 jaaaaaaaaaaaaa 1,055
613 jaaaaaaaaaaaaaa 766
614 jaaaaaaaaaaaaaaa 584
615 jaaaaaaaaaaaaaaaa 410
616 jaaaaaaaaaaaaaaaaa 397
617 jaaaaaaaaaaaaaaaaaa 268
618 jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 227
619 jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 217
620 jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 174
621 jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 84
622 jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 58
623 jaaaaaaaaaaaaah 52
624 jaaaaaaaaaaaah 74
625 jaaaaaaaaaaah 92
626 jaaaaaaaaaah 146
627 jaaaaaaaaah 196
628 jaaaaaaaah 340
629 jaaaaaaah 552
630 jaaaaaaahhh 54
631 jaaaaaah 1,219
632 jaaaaaahh 138
633 jaaaaaahhhh 58
634 jaaaaaahoor 50
635 jaaaaaaja 71
636 jaaaaaawel 74
637 jaaaaah 2,962
638 jaaaaahh 323
639 jaaaaahhh 230
640 jaaaaaja 189
641 jaaaaajaaa 71
642 jaaaaajaaaaa 62
643 jaaaaajoh 57
644 jaaaaaman 122
645 jaaaaawel 204
646 jaaaah 8,242
647 jaaaahaa 95
648 jaaaahaaa 172
649 jaaaahaaaa 121
650 jaaaahe 62
651 jaaaahh 1,054
652 jaaaahhh 542
653 jaaaahhhh 186
654 jaaaahoor 351
655 jaaaaja 369
656 jaaaajaa 210
657 jaaaajaaa 435
658 jaaaajaaaa 323
659 jaaaajaaaaa 89
660 jaaaajoh 211
661 jaaaaman 472
662 jaaaawel 635
663 jaaah 27,451
664 jaaaha 167
665 jaaahaa 487
666 jaaahaaa 595
667 jaaahaaaa 205
668 jaaahaaaaa 64
669 jaaahaha 69
670 jaaahe 201
671 jaaahh 3,306
672 jaaahhh 1,048
673 jaaahhhh 221
674 jaaahhhhh 73
675 jaaahman 56
676 jaaahoooor 73
677 jaaahooor 289
678 jaaahoor 1,170
679 jaaahwel 64
680 jaaaindd 52
681 jaaaja 688
682 jaaajaa 1,564
683 jaaajaaa 1,922
684 jaaajaaaa 413
685 jaaajo 60
686 jaaajoh 643
687 jaaajohh 76
688 jaaaklopt 192
689 jaaamaar 115
690 jaaaman 1,717
691 jaaamann 153
692 jaaamn 52
693 jaaao 83
694 jaaas 113
695 jaaat 97
696 jaaatoch 411
697 jaaatog 64
698 jaaatuurlijk 54
699 jaaawel 1,669
700 jaaawell 185
701 jaaazeker 687
702 jaaazekerr 61
703 jaadaarom 81
704 jaaecht 53
705 jaah 113,909
706 jaah:D 72
707 jaaha 443
708 jaahaa 1,678
709 jaahaaa 616
710 jaahaaaa 147
711 jaahaha 280
712 jaahahaha 66
713 jaahe 486
714 jaahea 113
715 jaahee 117
716 jaahh 8,451
717 jaahhh 1,139
718 jaahhhh 165
719 jaahjaah 130
720 jaahjoh 54
721 jaahman 392
722 jaahooor 515
723 jaahooorr 62
724 jaahoor 5,826
725 jaahw 94
726 jaahwel 313
727 jaaidd 317
728 jaaindd 174
729 jaaj 523
730 jaaja 1,288
731 jaajaa 8,626
732 jaajaaa 1,585
733 jaajaaaa 233
734 jaajaajaa 210
735 jaajaja 105
736 jaajo 157
737 jaajoh 1,681
738 jaajohh 247
739 jaajonge 80
740 jaaklopt 595
741 jaakloptt 67
742 jaamaan 132
743 jaamaar 680
744 jaamaat 58
745 jaamain 63
746 jaaman 7,987
747 jaamann 637
748 jaamn 234
749 jaanee 105
750 jaaoke 132
751 jaaschat 88
752 jaasgoed 77
753 jaasorry 66
754 jaatoch 1,801
755 jaatochh 389
756 jaatog 424
757 jaatuurlijk 184
758 jaauh 101
759 jaaw 710
760 jaaweeel 72
761 jaaweell 84
762 jaawel 4,318
763 jaawell 817
764 jaawelll 120
765 jaawh 199
766 jaawoor 64
767 jaazeker 1,699
768 jaazekerr 150
769 jaazekers 132
770 jacker 199
771 jadaaag 76
772 jadaar 61
773 jadaarom 93
774 jadat 794
775 jadenk 180
776 jaduh 158
777 jaduhh 56
778 jaecht 135
779 jaeh 93
780 jagek 91
781 jah 223,593
782 jaha 5,760
783 jahaa 3,141
784 jahaaa 1,804
785 jahaaaa 706
786 jahaaaaa 271
787 jahahaa 82
788 jahahhaha 95
789 jahe 3,163
790 jahea 298
791 jaheaa 71
792 jahee 271
793 jaheee 69
794 jahh 12,034
795 jahhaha 109
796 jahhh 1,885
797 jahhhh 483
798 jahhoor 197
799 jahjah 654
800 jahjoh 132
801 jahman 779
802 jahmann 55
803 jahoar 126
804 jahoooor 927
805 jahooor 3,370
806 jahoor 58,811
807 jahoorja 313
808 jahoorr 987
809 jahoorrr 227
810 jahoowr 102
811 jahw 108
812 jahwel 3,267
813 jahwell 342
814 jahzeker 196
815 jahè 64
816 jahé 74
817 jaidd 410
818 jaiknow 62
819 jaikweet 84
820 jaindd 130
821 jaja 197,879
822 jaja:P 90
823 jaja^^ 142
824 jajaa 7,520
825 jajaaa 3,611
826 jajaaaa 1,203
827 jajaaaaa 410
828 jajaah 66
829 jajaaj 112
830 jajaaja 128
831 jajah 217
832 jajaj 1,694
833 jajaja 18,200
834 jajajaa 672
835 jajajaaa 331
836 jajajaaaa 137
837 jajajaaja 59
838 jajajaj 850
839 jajajaja 6,388
840 jajajajaa 243
841 jajajajaaa 110
842 jajajajaaaa 59
843 jajajajaj 467
844 jajajajaja 2,253
845 jajajajajaa 93
846 jajajajajaj 206
847 jajajajajajaja 526
848 jajajajajajajaja 213
849 jajajajja 226
850 jajajja 296
851 jajao 68
852 jajja 316
853 jajjaa 93
854 jajo 649
855 jajoh 8,063
856 jajohh 514
857 jajohhh 112
858 jajong 200
859 jajonge 323
860 jajung 50
861 jaklopt 1,326
862 jakweet 105
863 jalekker 83
864 jamaa 87
865 jamaaaar 65
866 jamaaan 129
867 jamaaar 250
868 jamaan 312
869 jamaann 96
870 jamaar 12,369
871 jamaarja 90
872 jamaat 300
873 jamain 300
874 jamainn 74
875 jaman 60,611
876 jamann 2,926
877 jamannn 593
878 jamannnn 138
879 jamen 118
880 jammaar 52
881 jamn 470
882 jamooi 271
883 jamoooi 64
884 janee 1,334
885 janmaar 54
886 janouen 81
887 jaoh 278
888 jaok 54
889 jaoke 1,155
890 jaokee 168
891 jaook 97
892 jap 5,790
893 japik 129
894 japjap 55
895 japp 1,049
896 jappp 102
897 japrecies 61
898 japs 330
899 jaschat 144
900 jaseker 76
901 jasorry 371
902 jatoch 11,370
903 jatochh 1,294
904 jatochhh 388
905 jatog 2,638
906 jatogg 687
907 jatogh 273
908 jatuurlijk 346
909 javast 53
910 jaw 1,220
911 jawat 310
912 jawatte 181
913 jawe 360
914 jaweeeeeeel 64
915 jaweeeeel 378
916 jaweeeel 1,077
917 jaweeeell 82
918 jaweeel 1,730
919 jaweeell 209
920 jaweeelll 85
921 jaweel 1,436
922 jaweell 574
923 jaweelll 254
924 jaweet 471
925 jaweetik 120
926 jawek 83
927 jawel 285,446
928 jawel:D 54
929 jaweljawel 361
930 jaweljoh 51
931 jawell 14,123
932 jawelll 3,760
933 jawellll 1,330
934 jawelllll 451
935 jawellllll 164
936 jawelman 274
937 jawhh 52
938 jawhoor 221
939 jawl 252
940 jawle 130
941 jawoel 604
942 jawoh 114
943 jawoll 142
944 jawollah 72
945 jawoor 1,217
946 jawor 528
947 jawrl 116
948 jaww 298
949 jawwel 113
950 jawwl 51
951 jazeeker 53
952 jazeker 52,479
953 jazeker:D 60
954 jazekerr 884
955 jazekerrr 530
956 jazekerrrr 221
957 jazekers 2,709
958 jazekerwel 77
959 jazekker 122
960 jazekr 146
961 jazker 241
962 jazkr 239
963 ja~ 88
964 jea 1,408
965 jeat 180
966 jeeeep 57
967 jeeep 101
968 jeepp 179
969 jeeppp 59
970 jehja 117
971 jehjaa 76
972 jep 74,760
973 jepjep 563
974 jepp 13,652
975 jepperdepep 82
976 jeppp 1,469
977 jepppp 311
978 jeppppp 82
979 jeps 1,732
980 jepss 158
981 jepsss 52
982 jepz 185
983 jepzz 60
984 jesh 203
985 jeweeeel 57
986 jeweeel 121
987 jeweel 137
988 jewel 16,019
989 jewell 1,374
990 jewelll 228
991 jewellll 57
992 jewl 72
993 jh 4,446
994 jha 78,244
995 jhaa 52,888
996 jhaaa 10,333
997 jhaaaa 2,405
998 jhaaaaa 791
999 jhaaaaaa 322
1000 jhaaaaaaa 146
1001 jhaah 174
1002 jhaahoor 50
1003 jhaaman 105
1004 jhaawel 116
1005 jhah 125
1006 jhahoor 117
1007 jhajha 286
1008 jhaman 249
1009 jhawel 941
1010 jhawell 185
1011 jhep 79
1012 jhh 127
1013 jhha 80
1014 jhhaa 62
1015 jhoaa 212
1016 jhoaaa 70
1017 jhua 488
1018 jhuaa 615
1019 jhuaaa 153
1020 jhup 168
1021 jhupp 75
1022 jijweer 73
1023 jikes 64
1024 jja 1,971
1025 jjaa 1,356
1026 jjaaa 816
1027 jjaaaa 317
1028 jjaaaaa 130
1029 jjaaaaaa 67
1030 jjaaah 54
1031 jjaah 87
1032 jjah 120
1033 jjaja 177
1034 jjajaja 68
1035 jjha 68
1036 jjhaa 55
1037 jjjaaa 50
1038 jkaa 71
1039 jnee 191
1040 joaaa 4,632
1041 joaaaa 1,365
1042 joaaaaa 394
1043 joaaaaaa 156
1044 joaaaaaaa 61
1045 joaaaaah 106
1046 joaaaah 356
1047 joaaah 1,055
1048 joaaahh 132
1049 joaah 1,726
1050 joaahh 347
1051 joah 7,431
1052 joahh 1,108
1053 joahhh 288
1054 joajoaa 135
1055 joazeker 174
1056 jongé 70
1057 jooa 70
1058 jooaa 110
1059 jooaaa 88
1060 jooaah 68
1061 jowe 677
1062 jq 677
1063 jqa 121
1064 jsa 155
1065 jua 4,078
1066 juaa 4,857
1067 juaaa 1,575
1068 juaaaa 477
1069 juaaaaa 129
1070 juaaaah 164
1071 juaaah 521
1072 juaah 1,519
1073 juaahh 248
1074 juah 2,941
1075 juahh 537
1076 juahhh 88
1077 juawel 70
1078 juhaa 61
1079 juiist 281
1080 juisssst 91
1081 juissst 229
1082 juisst 531
1083 juisstt 233
1084 juissttt 123
1085 juistem 2,214
1086 juistemmm 82
1087 juistt 1,619
1088 juistum 194
1089 jup 62,410
1090 jupe 432
1091 jupjup 1,058
1092 jupp 17,958
1093 juppp 1,949
1094 jupppp 393
1095 jupps 128
1096 jups 2,909
1097 jupss 362
1098 jupsss 89
1099 jupz 360
1100 jupzz 52
1101 juuist 273
1102 juupp 133
1103 juuuhh 89
1104 juuuist 321
1105 juuup 298
1106 juuuuist 197
1107 juuuup 139
1108 juwel 359
1109 jwel 1,208
1110 jwell 102
1111 jwl 1,117
1112 319
1113 jàa 51
1114 kaaaaak 123
1115 kakjes 126
1116 keeh 51
1117 ketauan 52
1118 kut"ja 90
1119 kuuuuutt 107
1120 kweeetniet 93
1121 kweetnogniet 87
1122 lekker"ja 83
1123 lolllzzz 54
1124 maaaybe 91
1125 maajah 130
1126 maaree 1,555
1127 maaruhmm 84
1128 mafkees:P 53
1129 manno 88
1130 mareh 81
1131 marjaa 367
1132 mehe 139
1133 mehzeker 103
1134 mhah 96
1135 mhahahahaha 50
1136 mhaw 189
1137 mhmh 113
1138 mhoa 64
1139 mhua 163
1140 miskienn 62
1141 misschien^^ 81
1142 mmja 173
1143 mmjaa 66
1144 mmmja 80
1145 mnee 300
1146 moah 1,244
1147 moehahahaha 534
1148 mohhh 149
1149 moooh 276
1150 muaa 227
1151 muah 1,005
1152 muahh 190
1153 muhahhaha 147
1154 muwaa 57
1155 mwa 14,843
1156 mwaa 4,687
1157 mwaaa 1,259
1158 mwaaaa 321
1159 mwaaah 711
1160 mwaah 1,867
1161 mwahh 2,165
1162 mwahhhh 137
1163 mwau 82
1164 mwhaa 748
1165 mwhaaa 204
1166 mwjaa 70
1167 mwoahh 109
1168 mwoehahah 171
1169 mwua 557
1170 mwuaa 235
1171 mwuaah 184
1172 mwuah 1,260
1173 mwuahh 116
1174 nEe 772
1175 nEee 83
1176 naaaaaah 282
1177 naaaaahhh 56
1178 naaaaais 82
1179 naaaah 1,923
1180 naaahhh 349
1181 naahh 2,163
1182 naahhh 662
1183 naahhhh 156
1184 naain 91
1185 naaw 183
1186 nah 70,411
1187 naha 408
1188 nahhhh 761
1189 nahhhhhh 81
1190 nain 326
1191 najaaa 2,157
1192 najaaaa 532
1193 najaaaaa 183
1194 najj 89
1195 nauja 98
1196 nbee 50
1197 neaah 77
1198 neah 572
1199 neahh 91
1200 neaj 216
1201 nee 5,442,108
1202 nee(a) 66
1203 nee-,- 87
1204 nee-__- 51
1205 nee.niet 71
1206 nee:S 129
1207 nee:p 1,851
1208 needankje 254
1209 needat 300
1210 needie 73
1211 neee 373,232
1212 neee:o 105
1213 neee:p 158
1214 neeee 120,853
1215 neeeee 52,397
1216 neeeeee 24,299
1217 neeeeeee 12,433
1218 neeeeeeeeeee 2,068
1219 neeeeeeeeeej 75
1220 neeeeeeeej 201
1221 neeeeeeeh 212
1222 neeeeeeej 280
1223 neeeeeeejoh 87
1224 neeeeeeh 355
1225 neeeeeej 583
1226 neeeeeejoh 219
1227 neeeeeen 74
1228 neeeeeeuh 52
1229 neeeeeh 710
1230 neeeeeheeee 69
1231 neeeeehh 109
1232 neeeeehoor 50
1233 neeeeei 56
1234 neeeeein 77
1235 neeeeej 1,155
1236 neeeeejj 195
1237 neeeeejoh 542
1238 neeeeeman 97
1239 neeeeen 175
1240 neeeeeu 76
1241 neeeeeuh 118
1242 neeeeeuj 149
1243 neeeeey 55
1244 neeeeh 1,794
1245 neeeehee 163
1246 neeeeheee 303
1247 neeeeheeee 246
1248 neeeeheeeee 97
1249 neeeehh 274
1250 neeeehhh 171
1251 neeeehhhh 58
1252 neeeehooor 67
1253 neeeehoor 203
1254 neeeei 131
1255 neeeeii 87
1256 neeeein 243
1257 neeeej 2,891
1258 neeeejj 558
1259 neeeejjj 249
1260 neeeejo 210
1261 neeeejoh 1,485
1262 neeeejohh 148
1263 neeeejohhh 56
1264 neeeeman 397
1265 neeeen 376
1266 neeeenee 123
1267 neeeeneee 190
1268 neeeeu 248
1269 neeeeuh 324
1270 neeeeuj 322
1271 neeeeuu 52
1272 neeeey 94
1273 neeeh 4,634
1274 neeehe 128
1275 neeehee 757
1276 neeeheee 1,001
1277 neeeheeeee 147
1278 neeeheeeeee 51
1279 neeehh 804
1280 neeehhh 309
1281 neeehj 99
1282 neeehooor 253
1283 neeehoor 1,128
1284 neeehoorr 61
1285 neeei 571
1286 neeeii 359
1287 neeeiii 59
1288 neeein 502
1289 neeej 10,619
1290 neeeje 102
1291 neeejh 63
1292 neeejj 1,948
1293 neeejjj 543
1294 neeejo 606
1295 neeejoh 4,197
1296 neeejohh 474
1297 neeejohhh 162
1298 neeejonge 57
1299 neeejooh 77
1300 neeejooo 51
1301 neeeman 1,529
1302 neeen 919
1303 neeenee 1,426
1304 neeeneee 1,284
1305 neeeneeee 192
1306 neeeneeeneee 133
1307 neeenn 57
1308 neeeu 630
1309 neeeuh 928
1310 neeeuj 880
1311 neeeujj 142
1312 neeeuu 147
1313 neeeuuh 110
1314 neeeuuhh 53
1315 neeeuuj 80
1316 neeeuuu 106
1317 neeew 95
1318 neeey 298
1319 neegek 98
1320 neegewoon 81
1321 neegoh 50
1322 neeh 23,052
1323 neehaha 162
1324 neehe 660
1325 neehee 4,517
1326 neeheee 1,315
1327 neeheeee 437
1328 neehh 2,372
1329 neehhh 464
1330 neehj 618
1331 neehjo 51
1332 neehjoh 278
1333 neehman 173
1334 neehneeh 62
1335 neehoeft 52
1336 neehoooor 112
1337 neehooor 698
1338 neehoor 28,193
1339 neehoor:p 51
1340 neehoorr 569
1341 neehoowr 87
1342 neehor 195
1343 neei 2,780
1344 neeidd 65
1345 neeii 1,429
1346 neeiii 92
1347 neeiin 88
1348 neeij 194
1349 neein 661
1350 neeinn 129
1351 neej 92,893
1352 neejh 552
1353 neejho 192
1354 neejhoor 339
1355 neejj 6,956
1356 neejjj 664
1357 neejjjj 108
1358 neejjoh 339
1359 neejman 364
1360 neejneej 186
1361 neejo 5,913
1362 neejoh 33,621
1363 neejoh:p 54
1364 neejohh 2,544
1365 neejohhh 385
1366 neejong 310
1367 neejonge 354
1368 neejoo 487
1369 neejooh 341
1370 neejoohh 124
1371 neejuh 76
1372 neejung 57
1373 neeklopt 313
1374 neemaar 1,269
1375 neemaat 101
1376 neemain 120
1377 neeman 26,406
1378 neemang 62
1379 neemann 759
1380 neemannn 70
1381 neene 144
1382 neenee 24,186
1383 neeneee 1,296
1384 neeneeee 152
1385 neeneen 97
1386 neeneeneee 157
1387 neeneeneenee 247
1388 neeniet 273
1389 neeniks 100
1390 neeoke 412
1391 neeschat 200
1392 neeschatje 54
1393 neeu 1,570
1394 neeuh 2,056
1395 neeuhh 291
1396 neeuhj 113
1397 neeui 91
1398 neeuj 2,140
1399 neeujj 363
1400 neeuu 545
1401 neeuuh 270
1402 neeuuhh 141
1403 neeuuj 174
1404 neeuujj 137
1405 neeuuu 218
1406 neeuuuh 69
1407 neeuuuu 63
1408 neeuy 53
1409 neew 258
1410 neey 3,051
1411 neeyy 166
1412 nehe 137
1413 nehee 418
1414 neheeee 99
1415 nehhh 1,115
1416 nehhhh 251
1417 nehj 111
1418 nehman 52
1419 nehoor 631
1420 neii 197
1421 neiiin 52
1422 neiin 205
1423 neiinn 96
1424 nein 17,969
1425 neine 140
1426 neinman 257
1427 neinmann 109
1428 neinn 2,030
1429 neinnn 845
1430 neinnnn 253
1431 nej 7,438
1432 nejj 776
1433 nejjj 106
1434 nejo 296
1435 nejoh 465
1436 neman 217
1437 neneee 129
1438 nenene 337
1439 nenenene 295
1440 nenenenenene 72
1441 netjesss 398
1442 neu 5,019
1443 neuh 12,620
1444 neuhh 1,377
1445 neuhhh 461
1446 neuhhhh 161
1447 neuhhhhh 53
1448 neuhj 269
1449 neui 104
1450 neuj 6,642
1451 neujh 60
1452 neujj 1,111
1453 neujjj 257
1454 neujjjj 70
1455 neuneu 69
1456 neuu 1,586
1457 neuuh 464
1458 neuuhh 209
1459 neuuj 241
1460 neuujj 132
1461 neuuu 727
1462 neuuuh 182
1463 neuuuj 96
1464 neuuuu 235
1465 neuuuuh 59
1466 neuuuuu 75
1467 neuuuuuu 50
1468 neuy 128
1469 nhaaa 92
1470 nhee 2,450
1471 nheee 280
1472 nheej 184
1473 nhja 198
1474 nietaltijd 53
1475 nietessss 58
1476 nietjoh 65
1477 nietnee 73
1478 niettuss 113
1479 nietus 3,567
1480 nietuss 509
1481 nietusss 217
1482 nietuus 58
1483 nietwaaaar 67
1484 njaaa 1,980
1485 njaaaa 375
1486 njaaaaa 92
1487 njaaah 76
1488 njah 3,645
1489 njahh 94
1490 njee 176
1491 nnee 970
1492 nneee 343
1493 nneeee 165
1494 nneeeee 64
1495 nohhh 3,726
1496 nohhhh 1,225
1497 nomain 179
1498 noman 8,876
1499 nomann 404
1500 nomannn 65
1501 noo 38,346
1502 noohman 123
1503 nooman 1,245
1504 noomann 83
1505 nooo 22,945
1506 noooh 3,582
1507 nooohh 749
1508 nooohhh 358
1509 nooohhhh 97
1510 noooman 254
1511 nooooh 1,633
1512 noooohhh 171
1513 noooooh 785
1514 nooooohh 102
1515 nooooooh 351
1516 noooooooh 165
1517 nooooooooh 90
1518 nooooou 171
1519 noooope 60
1520 noooou 480
1521 noooouu 82
1522 noooouuu 129
1523 nooop 138
1524 nooope 165
1525 nooou 1,089
1526 nooouu 379
1527 nooouuu 479
1528 nooouuuu 250
1529 nooouw 57
1530 noooway 129
1531 noop 1,666
1532 noope 219
1533 noopp 95
1534 noou 3,469
1535 noouu 1,982
1536 noouuu 1,232
1537 noouuuu 414
1538 noouuuuu 139
1539 noouuw 88
1540 noouw 162
1541 noouww 80
1542 nopeee 1,737
1543 nopeeee 357
1544 nopeeeee 86
1545 nopess 143
1546 noppee 104
1547 noppeee 50
1548 nopss 58
1549 noshit 172
1550 notttt 288
1551 noudan 2,104
1552 noudann 102
1553 noueeeen 91
1554 noueeen 173
1555 noueen 233
1556 noueenn 119
1557 noueennn 54
1558 nouen 23,621
1559 nouenn 981
1560 nouennn 338
1561 nouennnn 107
1562 nouh 1,180
1563 nouhh 371
1564 nouhhh 109
1565 nouhoouu 52
1566 nouhou 5,041
1567 nouhouu 1,177
1568 nouhouuu 1,010
1569 nouhouuuu 422
1570 nouhouuuuu 173
1571 nouhouw 160
1572 noujaaa 2,236
1573 noujaaaa 651
1574 noujaaaaa 260
1575 noujaah 406
1576 noujaazeg 81
1577 noujah 2,035
1578 noujazeg 1,530
1579 noujoh 123
1580 nounou 10,325
1581 nounouu 196
1582 nousorry 51
1583 nouu 53,785
1584 nouuen 93
1585 nouuh 124
1586 nouuhh 77
1587 nouuhou 79
1588 nouuhouu 189
1589 nouuhouuu 92
1590 nouuja 108
1591 nouujaa 117
1592 nouunouu 66
1593 nouuu 24,583
1594 nouuuh 70
1595 nouuuhouuu 56
1596 nouuuu 9,212
1597 nouuuuu 3,282
1598 nouuuuuu 1,402
1599 nouuuuuuu 646
1600 nouuuuuuuu 353
1601 nouuuuuuuuu 181
1602 nouuuuuuuuuuuu 60
1603 nouuuw 251
1604 nouuuww 126
1605 nouuw 532
1606 nouuww 404
1607 nouuwww 132
1608 nouwen 1,177
1609 nouwja 1,815
1610 nouwjaa 399
1611 nouwnouw 80
1612 nouww 3,485
1613 nouwww 945
1614 nouwwww 316
1615 nouwwwww 111
1616 nouzeg 1,759
1617 nouzegg 169
1618 nowayyy 75
1619 nre 387
1620 nree 65
1621 nty 281
1622 nuee 117
1623 nuhh 161
1624 nup 277
1625 nupp 82
1626 nuuuh 55
1627 nwee 75
1628 nèe 154
1629 née 3,489
1630 oahja 195
1631 oahjaa 54
1632 oawhh 58
1633 ocharmkes 54
1634 ocherme 58
1635 ochermm 116
1636 ochgod 265
1637 ochhh 622
1638 ochja 2,521
1639 ochjaa 417
1640 ochjah 67
1641 ochje 106
1642 ochjee 1,330
1643 ochjeee 235
1644 ochjeeee 54
1645 ochjeej 71
1646 ochjij 150
1647 ochnee 128
1648 ochtegod 92
1649 oeeeeeeeeee 58
1650 oeeeeeei 66
1651 oeeeeehhh 145
1652 oeeeeei 145
1653 oeeeeeps 106
1654 oeeeehhhh 128
1655 oeeeei 537
1656 oeeeeii 84
1657 oeeeeps 408
1658 oeeehw 194
1659 oeeei 1,305
1660 oeeeii 344
1661 oeeeiii 156
1662 oeeej 62
1663 oeeeps 1,122
1664 oeeew 328
1665 oeeewh 206
1666 oeeeww 79
1667 oeehww 111
1668 oeei 1,712
1669 oeeii 861
1670 oeeiii 295
1671 oeeiiii 56
1672 oeepps 62
1673 oeeps 1,392
1674 oeewhh 108
1675 oeewww 81
1676 oehja 112
1677 oeii 8,668
1678 oeiii 3,366
1679 oeiiiii 370
1680 oeis 107
1681 oeja 74
1682 oejj 218
1683 oejoej 86
1684 oelalaa 496
1685 oelalaaaa 165
1686 oepps 351
1687 oepss 8,073
1688 oepssss 783
1689 oepsssss 255
1690 oepz 59
1691 oewwww 195
1692 ogerm 172
1693 ogg 1,084
1694 oggerm 108
1695 oggod 166
1696 ogja 436
1697 ogjaa 85
1698 ogjee 127
1699 ogodd 315
1700 ogoddd 99
1701 ogog 336
1702 oh:o 120
1703 oh:s 54
1704 ohahaha 216
1705 ohaj 56
1706 ohdat 94
1707 ohdie 73
1708 ohgodd 611
1709 ohgossie 92
1710 ohh 206,245
1711 ohhaha 264
1712 ohhgod 132
1713 ohhh 55,731
1714 ohhhhhh 2,026
1715 ohhhhhhhhhhhhh 82
1716 ohhhhja 55
1717 ohhhhw 93
1718 ohhhja 174
1719 ohhhjaaa 52
1720 ohhhw 428
1721 ohhhww 168
1722 ohhja 1,084
1723 ohhjaa 789
1724 ohhjaaa 197
1725 ohhkee 66
1726 ohhohh 85
1727 ohhw 2,478
1728 ohhww 1,092
1729 ohhwww 221
1730 ohja 115,251
1731 ohjaa 18,629
1732 ohjaaa 6,030
1733 ohjaaaa 1,737
1734 ohjaaaaa 520
1735 ohjaaaaaa 196
1736 ohjaaaaaaa 102
1737 ohjaaah 80
1738 ohjaah 360
1739 ohjah 1,877
1740 ohjahh 65
1741 ohjammer 76
1742 ohjaohja 54
1743 ohjawel 952
1744 ohjeee 509
1745 ohjeeee 172
1746 ohjeeej 109
1747 ohjeeh 82
1748 ohjeej 587
1749 ohjha 191
1750 ohjja 50
1751 ohjoh 659
1752 ohjohh 68
1753 ohkey 100
1754 ohké 68
1755 ohla 96
1756 ohleuk 83
1757 ohlol 96
1758 ohms 88
1759 ohmygoddie 69
1760 ohneee 2,151
1761 ohneeeee 275
1762 ohneej 138
1763 ohneen 56
1764 ohnooo 429
1765 ohnoooo 184
1766 ohnou 57
1767 oho 2,079
1768 ohohhh 147
1769 ohokeoke 68
1770 ohokey 57
1771 ohooo 808
1772 ohoooh 157
1773 ohooooo 143
1774 ohshitt 90
1775 ohsorry 157
1776 ohw 49,582
1777 ohwja 2,022
1778 ohwjaa 697
1779 ohwjaaa 156
1780 ohwjaah 59
1781 ohwjah 146
1782 ohwnee 267
1783 ohwoke 65
1784 ohwokee 51
1785 ohww 8,370
1786 ohwww 1,639
1787 ohwwww 392
1788 ohya 84
1789 ohyess 65
1790 oja 115,951
1791 ojaa 29,152
1792 ojaaa 9,148
1793 ojaaaa 2,637
1794 ojaaaaa 826
1795 ojaaaaaa 300
1796 ojaaaaaaa 155
1797 ojaaaaaaaa 64
1798 ojaaaah 84
1799 ojaaah 324
1800 ojaaahh 50
1801 ojaah 1,453
1802 ojaahh 122
1803 ojah 3,410
1804 ojahh 172
1805 ojaoja 107
1806 ojawel 778
1807 ojeeeee 172
1808 ojeeej 92
1809 ojha 459
1810 ojhaa 251
1811 ojhaaa 67
1812 ojja 57
1813 ojjaa 78
1814 ojoh 428
1815 okaaa 53
1816 okaaaaay 355
1817 okaas 56
1818 okayyyyy 111
1819 okdan 493
1820 okeaa 99
1821 okedannn 120
1822 okeeeeeeee 888
1823 okeeeeeeeee 519
1824 okeeeeeeeeee 339
1825 okeeeeeeeeeeeeee 89
1826 okeeeeeey 78
1827 okeeeeh 82
1828 okeeeuu 62
1829 okeehaha 53
1830 okeehee 58
1831 okeejokeej 63
1832 okeer 104
1833 okehaha 121
1834 okeleuk 160
1835 okeokeeee 133
1836 okeokeoke 1,918
1837 okeujjj 92
1838 okhee 69
1839 okiedo 78
1840 okkeeee 145
1841 oksok 320
1842 okss 55
1843 okww 51
1844 okéeee 80
1845 omg- 50
1846 omgoddd 79
1847 omgosshh 56
1848 oneeh 96
1849 ooe 708
1850 ooeeeeh 357
1851 ooeeeehh 90
1852 ooeeeehhh 64
1853 ooeeei 56
1854 ooeehhh 399
1855 ooeeii 146
1856 ooeeps 80
1857 ooehhh 194
1858 ooehw 87
1859 ooei 232
1860 ooeii 134
1861 ooew 301
1862 oogod 98
1863 ooh 406,988
1864 ooh:o 87
1865 oohaha 85
1866 oohg 99
1867 oohh 40,907
1868 oohhh 8,002
1869 oohhhh 1,516
1870 oohhhhh 408
1871 oohhhhhh 129
1872 oohhhhhhh 65
1873 oohhja 106
1874 oohhjaa 185
1875 oohhjaaa 67
1876 oohhw 641
1877 oohhww 595
1878 oohj 78
1879 oohja 13,620
1880 oohjaa 4,200
1881 oohjaaa 716
1882 oohjaaaa 155
1883 oohjaah 212
1884 oohjah 390
1885 oohjawel 136
1886 oohjee 284
1887 oohjeej 60
1888 oohjhaa 55
1889 oohjoh 191
1890 oohjoo 110
1891 oohke 251
1892 oohkee 273
1893 oohneee 173
1894 ooho 133
1895 oohoh 112
1896 oohohh 53
1897 oohoo 196
1898 oohooh 351
1899 oohw 17,566
1900 oohwja 368
1901 oohwjaa 263
1902 oohwww 199
1903 oohzoo 158
1904 ooih 105
1905 ooja 1,954
1906 oojaa 1,023
1907 oojaaa 233
1908 oojah 107
1909 oojee 81
1910 ook"en 62
1911 ook"jaa 109
1912 ook:3 110
1913 ook😂😂 172
1914 ook😂😂😂 90
1915 oomgg 247
1916 oomk 67
1917 oonee 291
1918 oooeeeee 51
1919 oooeeehh 177
1920 oooeeehhhh 50
1921 oooehh 111
1922 oooeps 90
1923 oooewh 72
1924 oooh 150,176
1925 ooohh 13,591
1926 ooohhh 5,797
1927 ooohhhhh 433
1928 ooohhhhhhh 66
1929 ooohhw 177
1930 ooohhwww 67
1931 ooohja 2,650
1932 ooohjaa 754
1933 ooohjaaa 382
1934 ooohjaaaa 91
1935 ooohjah 61
1936 ooohjawel 70
1937 ooohjoh 130
1938 ooohke 54
1939 ooohnee 288
1940 ooohneee 83
1941 ooohokee 112
1942 ooohshit 62
1943 ooohw 4,782
1944 ooohwja 52
1945 ooohwww 126
1946 oooja 617
1947 ooojaa 214
1948 ooojaaa 121
1949 ooooeee 121
1950 ooooh 52,310
1951 oooohh 3,871
1952 oooohhh 2,601
1953 oooohhhhh 350
1954 oooohhhhhh 121
1955 oooohja 903
1956 oooohjaa 145
1957 oooohjaaa 117
1958 oooohjoh 61
1959 oooohmygod 126
1960 oooohnee 75
1961 oooohw 1,397
1962 ooooja 281
1963 ooookee 51
1964 oooooeh 157
1965 oooooh 18,379
1966 ooooohh 1,253
1967 ooooohhh 1,100
1968 ooooohhhhh 221
1969 ooooohja 311
1970 ooooohw 472
1971 oooooja 104
1972 oooooohh 489
1973 oooooohhhh 229
1974 oooooohhhhhh 65
1975 oooooohja 109
1976 oooooohw 174
1977 ooooooohh 212
1978 ooooooohhhh 137
1979 ooooooohhhhh 62
1980 ooooooohja 69
1981 ooooooohw 113
1982 ooooooooh 1,931
1983 oooooooohh 121
1984 oooooooooh 1,132
1985 ooooooooohhh 63
1986 oooooooooohh 53
1987 oooooooooooo 300
1988 ooooooooooooh 401
1989 oooooooooooooh 338
1990 ooooooooooooooo 121
1991 oooooooooooooooh 170
1992 ooooooooooooooooooh 54
1993 oooooooooooooooooooooh 58
1994 ooooooooooow 96
1995 oooooooooow 120
1996 oooooooow 330
1997 oooooooowh 53
1998 ooooooow 621
1999 ooooooowh 111
2000 ooooooowww 62
2001 oooooow 1,254
2002 ooooooww 117
2003 oooooowww 116
2004 ooooow 3,167
2005 ooooowh 510
2006 ooooowhh 54
2007 oooooww 337
2008 ooooowww 264
2009 ooooowwww 109
2010 oooops 526
2011 oooow 9,356
2012 oooowh 1,602
2013 oooowhh 172
2014 oooowja 173
2015 oooowjaa 72
2016 ooooww 978
2017 oooowwhh 73
2018 oooowww 675
2019 oooowwww 227
2020 oooowwwww 68
2021 ooops 1,273
2022 ooopss 110
2023 ooow 30,618
2024 ooowh 5,835
2025 ooowhh 632
2026 ooowhhh 118
2027 ooowhja 81
2028 ooowhjaa 53
2029 ooowja 657
2030 ooowjaa 328
2031 ooowjaaa 165
2032 ooowjah 60
2033 ooowkee 115
2034 ooownee 65
2035 oooww 3,677
2036 ooowwh 420
2037 ooowwhh 240
2038 ooowww 1,495
2039 ooowwww 369
2040 ooowwwww 81
2041 oow 111,089
2042 oowhaha 70
2043 oowhh 2,151
2044 oowhhh 239
2045 oowhja 525
2046 oowhjaa 311
2047 oowja 5,132
2048 oowjaa 2,164
2049 oowjaaa 273
2050 oowjaah 275
2051 oowjah 438
2052 oowjha 131
2053 oowjoh 65
2054 oowkeee 59
2055 oowoke 253
2056 oowoow 67
2057 oowshit 51
2058 ooww 10,051
2059 oowwh 1,548
2060 oowwhh 786
2061 oowwhhh 129
2062 oowwjaa 110
2063 oowww 2,327
2064 oowwwhh 83
2065 oowwww 411
2066 oowwwww 90
2067 opke 77
2068 oshit 359
2069 osorry 84
2070 ouchh 210
2071 ouioui 189
2072 ow 327,698
2073 owgod 388
2074 owh 63,622
2075 owha 105
2076 owhh 12,975
2077 owhhh 2,108
2078 owhhhh 440
2079 owhhhhh 115
2080 owhja 3,408
2081 owhjaa 1,217
2082 owhjaaa 262
2083 owhjaaaa 54
2084 owhjaah 93
2085 owhjah 223
2086 owhowh 61
2087 owja 43,422
2088 owjaa 12,073
2089 owjaaa 2,978
2090 owjaaaa 727
2091 owjaaaaa 223
2092 owjaaah 159
2093 owjaah 907
2094 owjaahh 101
2095 owjah 3,130
2096 owjahh 203
2097 owjawel 330
2098 owjeaah 54
2099 owjeee 303
2100 owjeeee 100
2101 owjeeej 59
2102 owjha 618
2103 owjhaa 352
2104 owjhaaa 61
2105 owjoh 242
2106 owkeeeee 74
2107 owkeeejj 53
2108 owkeeyy 64
2109 owneeee 146
2110 ownoo 72
2111 owow 1,107
2112 owshit 306
2113 oww 71,385
2114 owwh 3,449
2115 owwhh 1,407
2116 owwhhh 314
2117 owwhhhh 50
2118 owwja 453
2119 owwjaa 587
2120 owwjaaa 151
2121 owwnee 91
2122 owwokee 128
2123 owww 16,924
2124 owwwja 50
2125 owwwww 1,284
2126 owwwwww 512
2127 owwwwwww 237
2128 owwwwwwww 110
2129 owwwwwwwww 85
2130 owwwwwwwwww 61
2131 pfieeeuw 132
2132 precieeeees 122
2133 precieeees 318
2134 pssssss 53
2135 riiight 66
2136 roflmao 139
2137 saary 130
2138 sameeeee 61
2139 serieus:O 123
2140 sjaa 414
2141 sjaaa 107
2142 sjittt 97
2143 sjjjt 80
2144 snaapje 94
2145 sorrrryyyy 202
2146 sorryknorry 72
2147 sorrysorryy 58
2148 sowee 231
2149 sowhee 71
2150 sowiesooooo 486
2151 sowsow 660
2152 sssshhh 87
2153 sssssjt 81
2154 ssssssh 64
2155 ssssssssssssst 106
2156 ssssssttttt 94
2157 steruk 206
2158 stilles 72
2159 stja 141
2160 sttttttt 139
2161 suuure 65
2162 thjaa 316
2163 thjaaa 69
2164 tjaa 41,106
2165 tjaaa 8,187
2166 tjaaaa 1,698
2167 tjaaaaa 525
2168 tjaaaaaaa 81
2169 tjaaaah 88
2170 tjaaah 397
2171 tjaah 2,189
2172 tjaahh 240
2173 tjah 10,646
2174 tjahh 689
2175 tjahhh 94
2176 tjatja 64
2177 tjeees 71
2178 tjeh 303
2179 tjha 1,009
2180 tjhaa 549
2181 tjhaaa 111
2182 tjjaa 72
2183 tjsaa 155
2184 toemaar 2,868
2185 trouuwens 85
2186 tsaa 51
2187 tsjaa 7,705
2188 tsjaaaa 393
2189 tsjaah 300
2190 tsss 45,617
2191 tsssssssss 544
2192 tssssssssssss 218
2193 tsssssssssssssss 70
2194 tsssssssssssssssss 59
2195 tsuh 51
2196 tttsss 110
2197 tuurlijkwel 252
2198 tuuuuulk 55
2199 tuuuuuurlijk 746
2200 tuuuuuuuuurlijk 84
2201 uchhh 90
2202 ughmm 89
2203 uhhhhmmm 71
2204 uhhu 1,757
2205 uhhuuu 87
2206 uhja 241
2207 uhjaa 60
2208 uhmja 129
2209 uhmmmmmmmm 78
2210 uhm… 113
2211 uhnee 199
2212 uhuhmm 95
2213 uhuu 4,877
2214 uhuuh 122
2215 uhuuu 1,852
2216 uhuuuuu 285
2217 uja 59
2218 ummmh 117
2219 uuhhhmmm 135
2220 uuuuuuuuuuh 82
2221 uwhh 130
2222 valtmee 314
2223 volgensmi 85
2224 vrij"ja 54
2225 vrolijkspul.nl 94
2226 wHaha 101
2227 waayoo 54
2228 wachtwacht 369
2229 watja 95
2230 watnou 2,085
2231 watnouu 84
2232 wauw… 64
2233 wazaaa 107
2234 weeeeeeel 126
2235 weeeeeel 271
2236 weeeeel 562
2237 weeeetniet 96
2238 weeellll 76
2239 weeetikniet 80
2240 weeetikveel 137
2241 weeetniet 1,126
2242 weekniee 71
2243 weelllll 54
2244 weer"ja 124
2245 weetikniet 3,009
2246 weetjee 2,411
2247 weetjeee 439
2248 weetkniet 164
2249 weetniee 537
2250 weetnietman 124
2251 weetniettt 91
2252 weetveel 451
2253 wehel 105
2254 wel"ja 360
2255 wel:0 97
2256 weljaa 156
2257 weljaaa 65
2258 weljoh 115
2259 welllll 1,758
2260 welluss 208
2261 welman 153
2262 welnee 5,080
2263 welneee 102
2264 welneeee 50
2265 welwaar 559
2266 welwelwel 85
2267 whahaaaaa 172
2268 whahahxd 86
2269 whatthefackk 54
2270 whoohh 54
2271 whoooh 262
2272 whoooops 124
2273 whuahuaha 52
2274 wja 361
2275 wjaa 129
2276 wjaaa 51
2277 wnee 165
2278 wodeeh 101
2279 woeeeps 63
2280 wooooowwwww 57
2281 woopsie 119
2282 wow:O 85
2283 wtf:P 132
2284 wuaah 65
2285 wuhaa 63
2286 wuuutt 78
2287 wwhahahaha 85
2288 xD"ja 324
2289 xd"en 145
2290 xd"ja 762
2291 yeahman 197
2292 yeap 369
2293 yeeesssss 64
2294 yeep 85
2295 yepp 3,405
2296 yeppp 496
2297 yepppp 140
2298 yepyep 181
2299 yepz 123
2300 yesja 244
2301 yesjaa 122
2302 yessir 423
2303 yessur 318
2304 yezzur 96
2305 yezzz 142
2306 yup 25,812
2307 yupp 3,838
2308 yuppp 480
2309 yupss 51
2310 yupyup 270
2311 yupz 228
2312 yuup 308
2313 yuuup 208
2314 zeekers 71
2315 zekerniet 190
2316 zekerzeker 813
2317 ziejewel 433
2318 zo"ja 109
2319 zodan 1,348
2320 zoodan 73
2321 zooodan 84
2322 zooozo 66
2323 zooozoo 129
2324 zooozooo 148
2325 zoozoo 857
2326 zoozooo 141
2327 zowiezoooo 201
2328 zowzow 148
2329 zozo 65,660
2330 zozoo 1,156
2331 zozooo 410
2332 ~ja 135
2333 🎤❤️ 54

Words in suffix order

1 nee(a) 66
2 ja-,- 69
3 nee-,- 87
4 ja-.- 192
5 nee-__- 51
6 Haha- 67
7 omg- 50
8 Neh... 133
9 Neh.. 150
10 Jap.. 70
11 Mm. 410
12 al:0 92
13 wel:0 97
14 ook:3 110
15 jaaA 140
16 jaA 668
17 jA 2,979
18 Jaa:D 200
19 Jaaa:D 104
20 jaaaaa:D 134
21 jaaaa:D 307
22 jaaa:D 616
23 ja:D 1,427
24 jaah:D 72
25 jawel:D 54
26 jazeker:D 60
27 HIEHIE 94
28 NOUZEG 65
29 NOUDAN 54
30 jaaa:O 57
31 jaa:O 117
32 serieus:O 123
33 wow:O 85
34 jaja:P 90
35 wtf:P 132
36 hoezo:P 55
37 mafkees:P 53
38 nee:S 129
39 OEPSSS 81
40 dankU 177
41 Ja^^ 90
42 jaja^^ 142
43 misschien^^ 81
44 JAa 783
45 jaAa 173
46 jAa 1,363
47 OJa 147
48 JAaa 290
49 jAaa 302
50 JHaa 52
51 Jaa 559,947
52 JaaJaa 153
53 JAaaa 177
54 jAaaa 148
55 Jaaa 169,041
56 JAaaaa 75
57 jAaaaa 67
58 Jaaaa 68,073
59 JAaaaaa 69
60 jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 58
61 jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 84
62 jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 174
63 jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 217
64 jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 227
65 jaaaaaaaaaaaaaaaaaa 268
66 jaaaaaaaaaaaaaaaaa 397
67 jaaaaaaaaaaaaaaaa 410
68 jaaaaaaaaaaaaaaa 584
69 jaaaaaaaaaaaaaa 766
70 jaaaaaaaaaaaaa 1,055
71 jaaaaaaaaaaaa 1,479
72 jaaaaaaaaaaa 2,088
73 jaaaaaaaaaa 3,107
74 jaaaaaaaaa 4,637
75 jaaaaaaaa 8,016
76 ojaaaaaaaa 64
77 jhaaaaaaa 146
78 jaaaaaaa 15,003
79 ohjaaaaaaa 102
80 ojaaaaaaa 155
81 tjaaaaaaa 81
82 joaaaaaaa 61
83 jhaaaaaa 322
84 jaaaaaa 32,368
85 ohjaaaaaa 196
86 jjaaaaaa 67
87 ojaaaaaa 300
88 joaaaaaa 156
89 Jhaaaaa 194
90 jaaahaaaaa 64
91 Hahahahaaaaa 112
92 Hahahahahaaaaa 63
93 whahaaaaa 172
94 jahaaaaa 271
95 jhaaaaa 791
96 jaaaaa 81,729
97 jaaaaajaaaaa 62
98 jaaaajaaaaa 89
99 jajaaaaa 410
100 najaaaaa 183
101 ohjaaaaa 520
102 jjaaaaa 130
103 njaaaaa 92
104 ojaaaaa 826
105 tjaaaaa 525
106 noujaaaaa 260
107 owjaaaaa 223
108 joaaaaa 394
109 juaaaaa 129
110 Jhaaaa 643
111 Jaaaahaaaa 80
112 jaaaahaaaa 121
113 jaaahaaaa 205
114 jaahaaaa 147
115 Hahahahaaaa 324
116 jahaaaa 706
117 jhaaaa 2,405
118 jaaaa 242,533
119 jaaaajaaaa 323
120 jaaajaaaa 413
121 jaajaaaa 233
122 jajaaaa 1,203
123 jajajaaaa 137
124 jajajajaaaa 59
125 najaaaa 532
126 achjaaaa 636
127 ohjaaaa 1,737
128 oohjaaaa 155
129 ooohjaaaa 91
130 owhjaaaa 54
131 jjaaaa 317
132 njaaaa 375
133 ojaaaa 2,637
134 tsjaaaa 393
135 tjaaaa 1,698
136 noujaaaa 651
137 owjaaaa 727
138 oelalaaaa 165
139 Joaaaa 220
140 joaaaa 1,365
141 juaaaa 477
142 mwaaaa 321
143 Jhaaa 2,524
144 aahaaa 118
145 aaahaaa 76
146 Jaaahaaa 302
147 jaaaahaaa 172
148 jaaahaaa 595
149 jaahaaa 616
150 jahaaa 1,804
151 Whahhaaa 68
152 hhhaaa 62
153 jhaaa 10,333
154 ojhaaa 67
155 tjhaaa 111
156 owjhaaa 61
157 nhaaa 92
158 mwhaaa 204
159 jaaa 803,678
160 haha"jaaa 135
161 Jjaaa 93
162 ajaaa 343
163 jaaaaajaaa 71
164 jaaaajaaa 435
165 jaaajaaa 1,922
166 jaajaaa 1,585
167 hahajaaa 231
168 hahahajaaa 115
169 jajaaa 3,611
170 jajajaaa 331
171 jajajajaaa 110
172 najaaa 2,157
173 agjaaa 227
174 hjaaa 64
175 hahahjaaa 62
176 achjaaa 2,596
177 ohhhjaaa 52
178 ohhjaaa 197
179 oohhjaaa 67
180 ohjaaa 6,030
181 oohjaaa 716
182 ooohjaaa 382
183 oooohjaaa 117
184 thjaaa 69
185 owhjaaa 262
186 jjaaa 816
187 jjjaaa 50
188 weljaaa 65
189 njaaa 1,980
190 ojaaa 9,148
191 oojaaa 233
192 ooojaaa 121
193 sjaaa 107
194 tjaaa 8,187
195 noujaaa 2,236
196 wjaaa 51
197 ohwjaaa 156
198 owjaaa 2,978
199 oowjaaa 273
200 ooowjaaa 165
201 owwjaaa 151
202 okaaa 53
203 Joaaa 740
204 jhoaaa 70
205 joaaa 4,632
206 jooaaa 88
207 Juaaa 427
208 Jhuaaa 54
209 jhuaaa 153
210 juaaa 1,575
211 mwaaa 1,259
212 wazaaa 107
213 jaheaa 71
214 okeaa 99
215 HAhaa 125
216 Jhaa 11,608
217 Aahaa 112
218 aaahaa 130
219 jaaaahaa 95
220 jaaahaa 487
221 jaahaa 1,678
222 jahahaa 82
223 jahaa 3,141
224 hahaahahahhaa 60
225 jhhaa 62
226 jhaa 52,888
227 achjhaa 116
228 oohjhaa 55
229 jjhaa 55
230 ojhaa 251
231 tjhaa 549
232 owjhaa 352
233 juhaa 61
234 wuhaa 63
235 mwhaa 748
236 jaa 3,423,698
237 haha"jaa 389
238 hahaha"jaa 202
239 ja"jaa 51
240 hahah"jaa 71
241 ook"jaa 109
242 Jjaa 143
243 ajaa 598
244 jaaaajaa 210
245 jaaajaa 1,564
246 jaajaa 8,626
247 Jaajaajaa 71
248 jaajaajaa 210
249 hajaa 62
250 Hahajaa 113
251 hahajaa 1,188
252 hahahajaa 333
253 hahahahajaa 57
254 jajaa 7,520
255 jajajaa 672
256 jajajajaa 243
257 jajajajajaa 93
258 ewajaa 792
259 bjaa 54
260 agjaa 1,070
261 ogjaa 85
262 hjaa 185
263 ahjaa 454
264 aahjaa 108
265 hahahjaa 215
266 hahahahjaa 64
267 oahjaa 54
268 achjaa 11,899
269 ochjaa 417
270 jehjaa 76
271 aghjaa 222
272 ohhjaa 789
273 oohhjaa 185
274 ohjaa 18,629
275 oohjaa 4,200
276 ooohjaa 754
277 oooohjaa 145
278 thjaa 316
279 uhjaa 60
280 owhjaa 1,217
281 oowhjaa 311
282 ooowhjaa 53
283 jjaa 1,356
284 jajjaa 93
285 ojjaa 78
286 tjjaa 72
287 weljaa 156
288 mmjaa 66
289 ojaa 29,152
290 oojaa 1,023
291 ooojaa 214
292 marjaa 367
293 sjaa 414
294 yesjaa 122
295 tsjaa 7,705
296 tjaa 41,106
297 nouujaa 117
298 wjaa 129
299 ohwjaa 697
300 oohwjaa 263
301 mwjaa 70
302 owjaa 12,073
303 oowjaa 2,164
304 ooowjaa 328
305 oooowjaa 72
306 nouwjaa 399
307 owwjaa 587
308 oowwjaa 110
309 jkaa 71
310 oelalaa 496
311 jamaa 87
312 jhoaa 212
313 joajoaa 135
314 jooaa 110
315 tjsaa 155
316 tsaa 51
317 Juaa 1,258
318 Jhuaa 272
319 jhuaa 615
320 juaa 4,857
321 muaa 227
322 mwuaa 235
323 mwaa 4,687
324 muwaa 57
325 jaahea 113
326 jahea 298
327 jea 1,408
328 Jha 13,749
329 wHaha 101
330 Jaaha 151
331 aaaaha 169
332 jaaaha 167
333 haahahahaaha 95
334 jaaha 443
335 #wiestaateronder"haha 156
336 Mahaha 77
337 aaaahaha 125
338 jaaahaha 69
339 jaahaha 280
340 #wiestaateronder"hahaha 62
341 jaahahaha 66
342 mhahahahaha 50
343 moehahahaha 534
344 hahahaahahhahahaha 61
345 wwhahahaha 85
346 ohahaha 216
347 okeehaha 53
348 neehaha 162
349 okehaha 121
350 jahahhaha 95
351 muhahhaha 147
352 jahhaha 109
353 hahahhhhaha 105
354 ohhaha 264
355 oohaha 85
356 oowhaha 70
357 jaha 5,760
358 naha 408
359 whuahuaha 52
360 ghahha 83
361 jhha 80
362 jha 78,244
363 jhajha 286
364 agjha 142
365 achjha 236
366 ohjha 191
367 jjha 68
368 ojha 459
369 tjha 1,009
370 owjha 618
371 oowjha 131
372 owha 105
373 ja 10,927,258
374 -.-"ja 124
375 =D"ja 64
376 XD"ja 225
377 xD"ja 324
378 =S"ja 61
379 hea"ja 59
380 Haha"ja 113
381 haha"ja 895
382 hahaha"ja 374
383 hahahaha"ja 133
384 ja"ja 167
385 xd"ja 762
386 hahahah"ja 62
387 vrij"ja 54
388 al"ja 112
389 wel"ja 360
390 zo"ja 109
391 weer"ja 124
392 lekker"ja 83
393 beter"ja 54
394 kut"ja 90
395 .ja 501
396 haha.ja 101
397 Jja 217
398 Jaaaaja 130
399 jaaaaaaja 71
400 jaaaaaja 189
401 jaaaaja 369
402 jaaaja 688
403 jaaja 1,288
404 jajaaja 128
405 jajajaaja 59
406 hahaja 3,459
407 jaja 197,879
408 jaajaja 105
409 jajaja 18,200
410 jajajaja 6,388
411 jajajajaja 2,253
412 jajajajajajaja 526
413 jajajajajajajaja 213
414 jjajaja 68
415 jjaja 177
416 heeja 93
417 oeja 74
418 agja 4,707
419 ahgja 63
420 ogja 436
421 hja 560
422 hahahja 456
423 oahja 195
424 achja 72,403
425 aachja 91
426 ochja 2,521
427 jehja 117
428 oehja 112
429 aghja 876
430 achhja 51
431 Ohhhja 60
432 ohhhhja 55
433 ohhhja 174
434 ohhja 1,084
435 oohhja 106
436 nhja 198
437 ohja 115,251
438 ohjaohja 54
439 bohja 151
440 oohja 13,620
441 ooohja 2,650
442 oooohja 903
443 ooooohja 311
444 oooooohja 109
445 ooooooohja 69
446 uhja 241
447 owhja 3,408
448 oowhja 525
449 ooowhja 81
450 hihija 59
451 jja 1,971
452 Jajja 90
453 jajja 316
454 jajajja 296
455 jajajajja 226
456 ohjja 50
457 ojja 57
458 uhmja 129
459 mmja 173
460 hmmja 338
461 mmmja 80
462 oja 115,951
463 ojaoja 107
464 ooja 1,954
465 oooja 617
466 ooooja 281
467 oooooja 104
468 jamaarja 90
469 jahoorja 313
470 yesja 244
471 tjatja 64
472 watja 95
473 achtja 165
474 stja 141
475 uja 59
476 nauja 98
477 nouuja 108
478 wja 361
479 ohwja 2,022
480 oohwja 368
481 ooohwja 52
482 owja 43,422
483 oowja 5,132
484 ooowja 657
485 oooowja 173
486 nouwja 1,815
487 owwja 453
488 owwwja 50
489 ~ja 135
490 ohla 96
491 Jhoa 52
492 mhoa 64
493 jooa 70
494 jqa 121
495 jsa 155
496 Jhua 157
497 jhua 488
498 mhua 163
499 jua 4,078
500 mwua 557
501 mwa 14,843
502 ohya 84
503 jàa 51
504 Inderdaaaad 136
505 Iddd 377
506 Idddd 75
507 iddddddd 69
508 Inddd 151
509 omgoddd 79
510 ogoddd 99
511 Jaaidd 52
512 jaaidd 317
513 jaidd 410
514 neeidd 65
515 Indd 8,161
516 jaaaindd 52
517 jaaindd 174
518 jaindd 130
519 ohgodd 611
520 ogodd 315
521 jaasgoed 77
522 nietaltijd 53
523 ochtegod 92
524 oggod 166
525 ochgod 265
526 ohhgod 132
527 oogod 98
528 owgod 388
529 oooohmygod 126
530 Zuiperd 53
531 Gouwd 66
532 whahahxd 86
533 NEe 606
534 nEe 772
535 maaaybe 91
536 duude 378
537 NEee 125
538 nEee 83
539 .Nee 97
540 nbee 50
541 geeeenidee 127
542 geeenidee 418
543 geenidee 5,632
544 geeenideee 76
545 geenideee 199
546 dudeee 1,288
547 okeeeeeeeeeeeeee 89
548 neeeeeeeeeee 2,068
549 okeeeeeeeeee 339
550 oeeeeeeeeee 58
551 okeeeeeeeee 519
552 okeeeeeeee 888
553 neeeeeee 12,433
554 neeeheeeeee 51
555 neeeeee 24,299
556 neeeeheeeee 97
557 neeeheeeee 147
558 ojeeeee 172
559 owkeeeee 74
560 sameeeee 61
561 neeeee 52,397
562 ohneeeee 275
563 nneeeee 64
564 oooeeeee 51
565 nopeeeee 86
566 neeeeeheeee 69
567 neeeeheeee 246
568 neeheeee 437
569 neheeee 99
570 ochjeeee 54
571 ohjeeee 172
572 owjeeee 100
573 okkeeee 145
574 okeokeeee 133
575 neeee 120,853
576 neeeneeee 192
577 neeneeee 152
578 ahneeee 168
579 welneeee 50
580 nneeee 165
581 enneeee 85
582 owneeee 146
583 nopeeee 357
584 jaheee 69
585 neeeeheee 303
586 neeeheee 1,001
587 neeheee 1,315
588 nheee 280
589 Boeieee 137
590 ochjeee 235
591 ohjeee 509
592 weetjeee 439
593 owjeee 303
594 hahaokeee 124
595 oowkeee 59
596 neee 373,232
597 hahaneee 75
598 neeeeneee 190
599 neeeneee 1,284
600 neeeneeeneee 133
601 neeneee 1,296
602 neeneeneee 157
603 neneee 129
604 aaahneee 54
605 ohneee 2,151
606 oohneee 173
607 ooohneee 83
608 welneee 102
609 nneee 343
610 enneee 301
611 ooooeee 121
612 nopeee 1,737
613 noppeee 50
614 okéeee 80
615 jaahee 117
616 jahee 271
617 neeeehee 163
618 heeehee 209
619 neeehee 757
620 okeehee 58
621 neehee 4,517
622 nehee 418
623 okhee 69
624 nhee 2,450
625 sowhee 71
626 weekniee 71
627 Weetniee 59
628 weetniee 537
629 agossiee 97
630 ogjee 127
631 ochjee 1,330
632 oohjee 284
633 njee 176
634 oojee 81
635 weetjee 2,411
636 OkeeOkee 156
637 ohhkee 66
638 oohkee 273
639 Hahaokee 69
640 hahaokee 908
641 hahahaokee 105
642 jaokee 168
643 Ohokee 190
644 ahokee 128
645 Oohokee 55
646 ooohokee 112
647 ooookee 51
648 Owokee 95
649 ohwokee 51
650 owwokee 128
651 ooowkee 115
652 Owwkee 54
653 valtmee 314
654 nee 5,442,108
655 hahahaha"nee 66
656 .nee 337
657 haha.nee 80
658 Jnee 55
659 anee 490
660 jaanee 105
661 hahanee 702
662 hahahanee 164
663 janee 1,334
664 neeeenee 123
665 neeenee 1,426
666 neenee 24,186
667 neeneeneenee 247
668 hahahnee 102
669 achnee 143
670 ochnee 128
671 ehnee 88
672 ahhnee 76
673 ooohnee 288
674 oooohnee 75
675 uhnee 199
676 jnee 191
677 welnee 5,080
678 mnee 300
679 hmnee 57
680 nnee 970
681 oonee 291
682 nietnee 73
683 wnee 165
684 ohwnee 267
685 ooownee 65
686 owwnee 91
687 halloee 56
688 noppee 104
689 maaree 1,555
690 nree 65
691 nuee 117
692 nwee 75
693 sowee 231
694 Ghege 185
695 Jajonge 62
696 jaajonge 80
697 jajonge 323
698 neeejonge 57
699 neejonge 354
700 Nhe 74
701 Jahe 504
702 jaaaahe 62
703 jaaahe 201
704 jaahe 486
705 jahe 3,163
706 neeehe 128
707 neehe 660
708 Gehhehe 135
709 mehe 139
710 nehe 137
711 ohmygoddie 69
712 needie 73
713 ohdie 73
714 agoshie 104
715 Iknie 52
716 Grappie 349
717 woopsie 119
718 ohgossie 92
719 aghossie 78
720 Domblondje 84
721 neeeje 102
722 achje 144
723 ochje 106
724 Vreetzakje 72
725 needankje 254
726 snaapje 94
727 neeschatje 54
728 oohke 251
729 ooohke 54
730 ikkke 1,152
731 ikkkke 118
732 hahaha"oke 59
733 Jaoke 239
734 jaaoke 132
735 Hahaoke 83
736 jaoke 1,155
737 Neeoke 100
738 neeoke 412
739 okeokeoke 1,918
740 ohokeoke 68
741 ahoke 274
742 hahahoke 104
743 Oohoke 50
744 Owoke 172
745 ohwoke 65
746 oowoke 253
747 opke 77
748 helele 50
749 jawle 130
750 ocherme 58
751 neene 144
752 nenene 337
753 nenenene 295
754 nenenenenene 72
755 ahne 79
756 neine 140
757 fukjoe 57
758 ooe 708
759 noope 219
760 nooope 165
761 noooope 60
762 jupe 432
763 nre 387
764 suuure 65
765 jawatte 181
766 Jawe 54
767 jawe 360
768 jowe 677
769 nèe 154
770 hée 279
771 née 3,489
772 hmff 77
773 jadaaag 76
774 #LinkJeSwag 51
775 noujaazeg 81
776 noujazeg 1,530
777 nouzeg 1,759
778 nouzegg 169
779 Aahgg 72
780 oomgg 247
781 ogg 1,084
782 Jatogg 148
783 jatogg 687
784 oohg 99
785 neemang 62
786 jajong 200
787 neejong 310
788 cuong 65
789 jajung 50
790 neejung 57
791 ogog 336
792 Dannog 102
793 jaaatog 64
794 jaatog 424
795 jatog 2,638
796 JAh 128
797 jAh 84
798 OHh 63
799 Jh 579
800 JAah 52
801 jAah 112
802 Jah 40,955
803 Jaah 23,718
804 Jaaah 7,183
805 Jaaaah 2,709
806 jaaaaaaaaaaaaah 52
807 jaaaaaaaaaaaah 74
808 jaaaaaaaaaaah 92
809 jaaaaaaaaaah 146
810 jaaaaaaaaah 196
811 jaaaaaaaah 340
812 jaaaaaaah 552
813 jaaaaaah 1,219
814 naaaaaah 282
815 jaaaaah 2,962
816 joaaaaah 106
817 jaaaah 8,242
818 Ojaaaah 59
819 ojaaaah 84
820 tjaaaah 88
821 naaaah 1,923
822 Joaaaah 67
823 joaaaah 356
824 juaaaah 164
825 jaaah 27,451
826 ohjaaah 80
827 jjaaah 54
828 njaaah 76
829 ojaaah 324
830 tjaaah 397
831 owjaaah 159
832 Joaaah 218
833 joaaah 1,055
834 Juaaah 193
835 juaaah 521
836 bwaaah 120
837 mwaaah 711
838 owjeaah 54
839 neaah 77
840 hhhahaah 80
841 Hahhhaah 69
842 jhaah 174
843 jaah 113,909
844 jajaah 66
845 agjaah 97
846 jaahjaah 130
847 achjaah 288
848 ohjaah 360
849 oohjaah 212
850 owhjaah 93
851 jjaah 87
852 ojaah 1,453
853 tsjaah 300
854 tjaah 2,189
855 noujaah 406
856 ohwjaah 59
857 owjaah 907
858 oowjaah 275
859 Joaah 362
860 joaah 1,726
861 jooaah 68
862 Juaah 467
863 juaah 1,519
864 wuaah 65
865 Mwuaah 69
866 mwuaah 184
867 mwaah 1,867
868 neah 572
869 Jahah 104
870 Jahahahah 65
871 hqhahahah 65
872 mwoehahah 171
873 hahaahahhahah 76
874 jhah 125
875 mhah 96
876 jah 223,593
877 maajah 130
878 hahajah 159
879 jajah 217
880 agjah 421
881 ahjah 127
882 jahjah 654
883 achjah 1,625
884 ochjah 67
885 ohjah 1,877
886 oohjah 390
887 ooohjah 61
888 owhjah 223
889 jjah 120
890 njah 3,645
891 ojah 3,410
892 oojah 107
893 tjah 10,646
894 noujah 2,035
895 ohwjah 146
896 owjah 3,130
897 oowjah 438
898 ooowjah 60
899 jawollah 72
900 nah 70,411
901 Joah 2,198
902 joah 7,431
903 moah 1,244
904 Juah 1,057
905 juah 2,941
906 muah 1,005
907 mwuah 1,260
908 Jaaatoch 131
909 jaaatoch 411
910 jaatoch 1,801
911 jatoch 11,370
912 jaeh 93
913 wodeeh 101
914 beeeeh 144
915 eeeeeeh 844
916 neeeeeeeh 212
917 neeeeeeh 355
918 neeeeeh 710
919 okeeeeh 82
920 neeeeh 1,794
921 ooeeeeh 357
922 neeeh 4,634
923 ohjeeh 82
924 keeh 51
925 neeh 23,052
926 neehneeh 62
927 oneeh 96
928 Gheh 359
929 tjeh 303
930 oooooeh 157
931 mareh 81
932 jatogh 273
933 Jahh 2,412
934 Jaahh 2,293
935 Jaaahh 963
936 Jaaaahh 322
937 jaaaaaahh 138
938 jaaaaahh 323
939 jaaaahh 1,054
940 jaaahh 3,306
941 ojaaahh 50
942 joaaahh 132
943 jaahh 8,451
944 ojaahh 122
945 tjaahh 240
946 owjaahh 101
947 naahh 2,163
948 Joaahh 79
949 joaahh 347
950 Juaahh 107
951 juaahh 248
952 neahh 91
953 jahh 12,034
954 ohjahh 65
955 njahh 94
956 ojahh 172
957 tjahh 689
958 owjahh 203
959 Joahh 239
960 joahh 1,108
961 mwoahh 109
962 Juahh 160
963 juahh 537
964 muahh 190
965 mwuahh 116
966 mwahh 2,165
967 jaatochh 389
968 jatochh 1,294
969 ouchh 210
970 neeeeehh 109
971 neeeehh 274
972 ooeeeehh 90
973 neeehh 804
974 oooeeehh 177
975 neehh 2,372
976 oooehh 111
977 Jahhh 478
978 Jaahhh 349
979 Jaaahhh 320
980 jaaaaaaahhh 54
981 jaaaaahhh 230
982 naaaaahhh 56
983 jaaaahhh 542
984 jaaahhh 1,048
985 naaahhh 349
986 jaahhh 1,139
987 naahhh 662
988 jahhh 1,885
989 tjahhh 94
990 joahhh 288
991 juahhh 88
992 ochhh 622
993 jatochhh 388
994 uchhh 90
995 oeeeeehhh 145
996 neeeehhh 171
997 ooeeeehhh 64
998 neeehhh 309
999 neehhh 464
1000 ooeehhh 399
1001 nehhh 1,115
1002 ooehhh 194
1003 jaaaaaahhhh 58
1004 jaaaahhhh 186
1005 jaaahhhh 221
1006 jaahhhh 165
1007 naahhhh 156
1008 jahhhh 483
1009 nahhhh 761
1010 mwahhhh 137
1011 neeeehhhh 58
1012 oeeeehhhh 128
1013 oooeeehhhh 50
1014 nehhhh 251
1015 jaaahhhhh 73
1016 nahhhhhh 81
1017 Uhhhhhhh 104
1018 ohhhhhhhhhhhhh 82
1019 oohhhhhhh 65
1020 ooohhhhhhh 66
1021 ohhhhhh 2,026
1022 oohhhhhh 129
1023 oooohhhhhh 121
1024 oooooohhhhhh 65
1025 Duhhhhhh 68
1026 oohhhhh 408
1027 ooohhhhh 433
1028 oooohhhhh 350
1029 ooooohhhhh 221
1030 ooooooohhhhh 62
1031 neuhhhhh 53
1032 owhhhhh 115
1033 gohhhh 143
1034 nohhhh 1,225
1035 oohhhh 1,516
1036 nooohhhh 97
1037 oooooohhhh 229
1038 ooooooohhhh 137
1039 neuhhhh 161
1040 duuuhhhh 116
1041 Owhhhh 141
1042 owhhhh 440
1043 owwhhhh 50
1044 ohhh 55,731
1045 gohhh 489
1046 ohohhh 147
1047 ajohhh 154
1048 jajohhh 112
1049 neeeejohhh 56
1050 neeejohhh 162
1051 neejohhh 385
1052 ahjohhh 52
1053 achjohhh 62
1054 mohhh 149
1055 nohhh 3,726
1056 oohhh 8,002
1057 ooohhh 5,797
1058 nooohhh 358
1059 oooohhh 2,601
1060 noooohhh 171
1061 ooooohhh 1,100
1062 ooooooooohhh 63
1063 sssshhh 87
1064 neuhhh 461
1065 Jonguhhh 135
1066 nouhhh 109
1067 Duuhhh 102
1068 owhhh 2,108
1069 oowhhh 239
1070 ooowhhh 118
1071 owwhhh 314
1072 oowwhhh 129
1073 jhh 127
1074 Emhh 59
1075 hmhh 63
1076 ohh 206,245
1077 ohhohh 85
1078 oohohh 53
1079 ajohh 492
1080 jaaajohh 76
1081 jaajohh 247
1082 jajohh 514
1083 neeeejohh 148
1084 neeejohh 474
1085 neejohh 2,544
1086 ahjohh 172
1087 achjohh 263
1088 ohjohh 68
1089 oohh 40,907
1090 goohh 78
1091 whoohh 54
1092 neejoohh 124
1093 ooohh 13,591
1094 nooohh 749
1095 oooohh 3,871
1096 ooooohh 1,253
1097 nooooohh 102
1098 oooooohh 489
1099 ooooooohh 212
1100 oooooooohh 121
1101 oooooooooohh 53
1102 omgosshh 56
1103 jaduhh 56
1104 Neeuhh 87
1105 neeuhh 291
1106 neuhh 1,377
1107 nuhh 161
1108 nouhh 371
1109 Duuhh 228
1110 Neuuhh 69
1111 neeeuuhh 53
1112 neeuuhh 141
1113 neuuhh 209
1114 Jonguuhh 66
1115 nouuhh 77
1116 juuuhh 89
1117 Owhh 4,034
1118 jawhh 52
1119 oawhh 58
1120 oeewhh 108
1121 owhh 12,975
1122 Oowhh 533
1123 oowhh 2,151
1124 Ooowhh 170
1125 ooowhh 632
1126 oooowhh 172
1127 ooooowhh 54
1128 uwhh 130
1129 euwhh 88
1130 owwhh 1,407
1131 oowwhh 786
1132 Ooowwhh 77
1133 ooowwhh 240
1134 oooowwhh 73
1135 oowwwhh 83
1136 Aih 105
1137 ooih 105
1138 jh 4,446
1139 Neejh 108
1140 neeejh 63
1141 neejh 552
1142 neujh 60
1143 mhmh 113
1144 ummmh 117
1145 aoh 369
1146 jaoh 278
1147 neegoh 50
1148 oohoh 112
1149 ajoh 5,197
1150 aajoh 240
1151 aaajoh 81
1152 jaaaaajoh 57
1153 jaaaajoh 211
1154 jaaajoh 643
1155 jaajoh 1,681
1156 jajoh 8,063
1157 neeeeeeejoh 87
1158 neeeeeejoh 219
1159 neeeeejoh 542
1160 neeeejoh 1,485
1161 neeejoh 4,197
1162 neejoh 33,621
1163 nejoh 465
1164 agjoh 290
1165 ahjoh 3,289
1166 aahjoh 601
1167 aaahjoh 198
1168 jaahjoh 54
1169 jahjoh 132
1170 achjoh 3,535
1171 neehjoh 278
1172 aghjoh 93
1173 ahhjoh 115
1174 ohjoh 659
1175 oohjoh 191
1176 ooohjoh 130
1177 oooohjoh 61
1178 neejjoh 339
1179 weljoh 115
1180 jaweljoh 51
1181 ojoh 428
1182 nietjoh 65
1183 noujoh 123
1184 owjoh 242
1185 oowjoh 65
1186 heyjoh 50
1187 ooh 406,988
1188 gooh 248
1189 oohooh 351
1190 ajooh 228
1191 Neejooh 84
1192 neeejooh 77
1193 neejooh 341
1194 oooh 150,176
1195 ohoooh 157
1196 whoooh 262
1197 ajoooh 76
1198 moooh 276
1199 noooh 3,582
1200 ooooh 52,310
1201 gooooh 83
1202 nooooh 1,633
1203 oooooh 18,379
1204 noooooh 785
1205 nooooooh 351
1206 noooooooh 165
1207 ooooooooh 1,931
1208 nooooooooh 90
1209 oooooooooh 1,132
1210 Ooooooooooooh 104
1211 ooooooooooooh 401
1212 oooooooooooooh 338
1213 oooooooooooooooh 170
1214 ooooooooooooooooooh 54
1215 oooooooooooooooooooooh 58
1216 jawoh 114
1217 jesh 203
1218 ssssssh 64
1219 aith 100
1220 Jauh 75
1221 jaauh 101
1222 jaduh 158
1223 eeeeeuh 169
1224 neeeeeeuh 52
1225 neeeeeuh 118
1226 neeeeuh 324
1227 neeeuh 928
1228 neeuh 2,056
1229 neuh 12,620
1230 neejuh 76
1231 Grapjuh 351
1232 ikkuh 2,583
1233 nouh 1,180
1234 tsuh 51
1235 Duuh 680
1236 Neuuh 130
1237 Neeuuh 97
1238 neeeuuh 110
1239 neeuuh 270
1240 neuuh 464
1241 uhuuh 122
1242 nouuh 124
1243 neeuuuh 69
1244 neuuuh 182
1245 nuuuh 55
1246 nouuuh 70
1247 neuuuuh 59
1248 uuuuuuuuuuh 82
1249 Jawh 86
1250 Jaawh 78
1251 jaawh 199
1252 dawh 75
1253 oeeewh 206
1254 oooewh 72
1255 owh 63,622
1256 Oowh 5,787
1257 owhowh 61
1258 Ooowh 1,644
1259 ooowh 5,835
1260 Oooowh 501
1261 oooowh 1,602
1262 Ooooowh 181
1263 ooooowh 510
1264 ooooooowh 111
1265 oooooooowh 53
1266 owwh 3,449
1267 Oowwh 404
1268 oowwh 1,548
1269 ooowwh 420
1270 Owwwh 193
1271 Owwwwh 50
1272 axh 71
1273 haaaaaaaaaai 63
1274 aaiaai 577
1275 aiai 7,989
1276 aiaiaiai 426
1277 oeeeeeei 66
1278 neeeeei 56
1279 oeeeeei 145
1280 neeeei 131
1281 oeeeei 537
1282 neeei 571
1283 oeeei 1,305
1284 ooeeei 56
1285 neei 2,780
1286 oeei 1,712
1287 heihei 50
1288 foeifoei 299
1289 ooei 232
1290 Tihi 52
1291 Hihhihi 81
1292 aaaaii 505
1293 aiaii 324
1294 Neeii 366
1295 allebeeii 50
1296 Neeeii 65
1297 neeeeii 87
1298 oeeeeii 84
1299 neeeii 359
1300 oeeeii 344
1301 neeii 1,429
1302 oeeii 861
1303 ooeeii 146
1304 neii 197
1305 oeii 8,668
1306 ooeii 134
1307 aiii 12,200
1308 aaaiii 937
1309 aaaaaiii 128
1310 neeeiii 59
1311 oeeeiii 156
1312 neeiii 92
1313 oeeiii 295
1314 oeiii 3,366
1315 aiiii 2,957
1316 oeeiiii 56
1317 oeiiiii 370
1318 ikweetnii 68
1319 volgensmi 85
1320 ikweetni 80
1321 jamooi 271
1322 jamoooi 64
1323 heeeui 136
1324 neeui 91
1325 neui 104
1326 Ouioui 50
1327 ouioui 189
1328 jaaj 523
1329 jajaaj 112
1330 neaj 216
1331 ohaj 56
1332 ajaj 228
1333 jajaj 1,694
1334 jajajaj 850
1335 Jajajajaj 126
1336 jajajajaj 467
1337 jajajajajaj 206
1338 neeeeeeeeeej 75
1339 heeeeeeeej 54
1340 neeeeeeeej 201
1341 neeeeeeej 280
1342 neeeeeej 583
1343 neeeeej 1,155
1344 neeeej 2,891
1345 ohjeeej 109
1346 ojeeej 92
1347 owjeeej 59
1348 neeej 10,619
1349 oeeej 62
1350 Nheej 62
1351 nheej 184
1352 ochjeej 71
1353 ohjeej 587
1354 oohjeej 60
1355 okeejokeej 63
1356 neej 92,893
1357 ohneej 138
1358 neejneej 186
1359 nej 7,438
1360 oejoej 86
1361 Ahj 56
1362 ahj 141
1363 Neehj 150
1364 neeehj 99
1365 neehj 618
1366 nehj 111
1367 oohj 78
1368 Neuhj 76
1369 neeuhj 113
1370 neuhj 269
1371 neeij 194
1372 ochjij 150
1373 ajj 769
1374 aajj 59
1375 najj 89
1376 Nejj 188
1377 Neeeejj 182
1378 neeeeejj 195
1379 neeeejj 558
1380 owkeeejj 53
1381 neeejj 1,948
1382 neejj 6,956
1383 nejj 776
1384 oejj 218
1385 neeeejjj 249
1386 neeejjj 543
1387 neejjj 664
1388 nejjj 106
1389 ajjjj 97
1390 eeejjjj 56
1391 neejjjj 108
1392 neujjjj 70
1393 Neujjj 63
1394 okeujjj 92
1395 neujjj 257
1396 heeeuuujjj 71
1397 autsjj 104
1398 eusjj 55
1399 neeeujj 142
1400 neeujj 363
1401 neujj 1,111
1402 neeuujj 137
1403 neuujj 132
1404 heeuuujj 109
1405 eusj 461
1406 Neeuj 396
1407 neeeeeuj 149
1408 neeeeuj 322
1409 neeeuj 880
1410 neeuj 2,140
1411 neuj 6,642
1412 eeuuj 145
1413 neeeuuj 80
1414 neeuuj 174
1415 neuuj 241
1416 neuuuj 96
1417 OkOk 75
1418 kaaaaak 123
1419 dafak 75
1420 iddk 54
1421 idk 139,844
1422 jagek 91
1423 neegek 98
1424 jawek 83
1425 japik 129
1426 Snapik 84
1427 Weetik 2,054
1428 jaweetik 120
1429 jaaatuurlijk 54
1430 jaatuurlijk 184
1431 jatuurlijk 346
1432 tuuuuuurlijk 746
1433 tuuuuuuuuurlijk 84
1434 whatthefackk 54
1435 idkk 2,082
1436 Tuurlijkk 365
1437 idkkk 513
1438 idkkkk 191
1439 tuuuuulk 55
1440 oomk 67
1441 jadenk 180
1442 jaok 54
1443 jaook 97
1444 oksok 320
1445 okeleuk 160
1446 ohleuk 83
1447 steruk 206
1448 Faaaaaal 101
1449 weeeeeeel 126
1450 jaweeeeeeel 64
1451 weeeeeel 271
1452 weeeeel 562
1453 jaweeeeel 378
1454 Jaweeeel 176
1455 jaweeeel 1,077
1456 jeweeeel 57
1457 Jaweeel 260
1458 jaaweeel 72
1459 jaweeel 1,730
1460 jeweeel 121
1461 weeetikveel 137
1462 weetveel 451
1463 Jaweel 247
1464 jaweel 1,436
1465 jeweel 137
1466 wehel 105
1467 jawoel 604
1468 JAwel 85
1469 Jaawel 727
1470 Jaaawel 247
1471 Jaaaawel 98
1472 jaaaaaawel 74
1473 jaaaaawel 204
1474 jaaaawel 635
1475 jaaawel 1,669
1476 jhaawel 116
1477 jaawel 4,318
1478 hawel 1,056
1479 jhawel 941
1480 jawel 285,446
1481 ohjawel 952
1482 oohjawel 136
1483 ooohjawel 70
1484 jaweljawel 361
1485 ojawel 778
1486 Owjawel 100
1487 owjawel 330
1488 juawel 70
1489 jewel 16,019
1490 ziejewel 433
1491 Jahwel 730
1492 Jaahwel 62
1493 jaaahwel 64
1494 jaahwel 313
1495 jahwel 3,267
1496 jwel 1,208
1497 tuurlijkwel 252
1498 welwelwel 85
1499 Zekerwel 136
1500 jazekerwel 77
1501 Gaatwel 234
1502 gaaatwel 58
1503 Echtwel 476
1504 Vastwel 183
1505 juwel 359
1506 jawwel 113
1507 jaweeeell 82
1508 jaweeell 209
1509 jaaweell 84
1510 jaweell 574
1511 Jaawell 149
1512 jaaawell 185
1513 jaawell 817
1514 hawell 64
1515 jhawell 185
1516 jawell 14,123
1517 jewell 1,374
1518 jahwell 342
1519 jwell 102
1520 jaweeelll 85
1521 jaweelll 254
1522 Jawelll 645
1523 jaawelll 120
1524 jawelll 3,760
1525 jewelll 228
1526 weeellll 76
1527 Jawellll 253
1528 jawellll 1,330
1529 jewellll 57
1530 weelllll 54
1531 welllll 1,758
1532 Jawelllll 99
1533 jawelllll 451
1534 jawellllll 164
1535 jawoll 142
1536 vrolijkspul.nl 94
1537 ohlol 96
1538 jawrl 116
1539 eul 97
1540 Jwl 148
1541 jawl 252
1542 jewl 72
1543 jwl 1,117
1544 jawwl 51
1545 Haham 53
1546 -stiekem 52
1547 juistem 2,214
1548 hmmhm 66
1549 ughmm 89
1550 hmhmm 154
1551 eeeuhmm 107
1552 uhuhmm 95
1553 maaruhmm 84
1554 juistemmm 82
1555 uhhhhmmm 71
1556 uuhhhmmm 135
1557 emmmmm 80
1558 uhmmmmmmmm 78
1559 eummm 243
1560 ochermm 116
1561 daaaaaarom 87
1562 jaadaarom 81
1563 jadaarom 93
1564 oggerm 108
1565 achgerm 102
1566 ogerm 172
1567 agerum 63
1568 juistum 194
1569 jamaaan 129
1570 jaamaan 132
1571 jamaan 312
1572 okdan 493
1573 zooodan 84
1574 zoodan 73
1575 zodan 1,348
1576 noudan 2,104
1577 Datkan 69
1578 jaaaaaman 122
1579 jaaaaman 472
1580 jaaaman 1,717
1581 jhaaman 105
1582 jaaman 7,987
1583 jhaman 249
1584 jaman 60,611
1585 neeeeeman 97
1586 neeeeman 397
1587 neeeman 1,529
1588 neeman 26,406
1589 neman 217
1590 Jahman 190
1591 jaaahman 56
1592 jaahman 392
1593 yeahman 197
1594 jahman 779
1595 neehman 173
1596 nehman 52
1597 noohman 123
1598 neejman 364
1599 welman 153
1600 jawelman 274
1601 neinman 257
1602 noman 8,876
1603 nooman 1,245
1604 noooman 254
1605 weetnietman 124
1606 ketauan 52
1607 xd"en 145
1608 ook"en 62
1609 neeeeeen 74
1610 neeeeen 175
1611 neeeen 376
1612 noueeeen 91
1613 neeen 919
1614 noueeen 173
1615 neeneen 97
1616 ohneen 56
1617 noueen 233
1618 jamen 118
1619 #ikwilnietopscheppen 77
1620 nouen 23,621
1621 janouen 81
1622 nouuen 93
1623 nouwen 1,177
1624 naain 91
1625 jaamain 63
1626 jamain 300
1627 neemain 120
1628 nomain 179
1629 nain 326
1630 neeeeein 77
1631 neeeein 243
1632 neeein 502
1633 neein 661
1634 nein 17,969
1635 neeiin 88
1636 neiin 205
1637 neiiin 52
1638 jaaamn 52
1639 jaamn 234
1640 jamn 470
1641 jamaann 96
1642 noudann 102
1643 Jaamann 136
1644 jaaamann 153
1645 jaamann 637
1646 jamann 2,926
1647 neemann 759
1648 jahmann 55
1649 neinmann 109
1650 nomann 404
1651 noomann 83
1652 neeenn 57
1653 noueenn 119
1654 miskienn 62
1655 nouenn 981
1656 jamainn 74
1657 neeinn 129
1658 neinn 2,030
1659 neiinn 96
1660 okedannn 120
1661 jamannn 593
1662 neemannn 70
1663 nomannn 65
1664 noueennn 54
1665 nouennn 338
1666 neinnn 845
1667 jamannnn 138
1668 nouennnn 107
1669 neinnnn 253
1670 neegewoon 81
1671 jaaa:o 118
1672 jaa:o 316
1673 neee:o 105
1674 oh:o 120
1675 ooh:o 87
1676 huh:o 54
1677 jaaao 83
1678 jajao 68
1679 roflmao 139
1680 okiedo 78
1681 neejho 192
1682 oho 2,079
1683 hoho 6,179
1684 ooho 133
1685 jaaajo 60
1686 jaajo 157
1687 jajo 649
1688 neeeejo 210
1689 neeejo 606
1690 heejo 77
1691 neejo 5,913
1692 nejo 296
1693 agjo 78
1694 ahjo 531
1695 aahjo 58
1696 achjo 635
1697 neehjo 51
1698 manno 88
1699 idunno 7,813
1700 iduno 148
1701 Jaoo 61
1702 hohoo 169
1703 oohoo 196
1704 hoohoo 153
1705 neejoo 487
1706 achjoo 80
1707 oohjoo 110
1708 noo 38,346
1709 idonnoo 86
1710 idunnoo 568
1711 idonoo 54
1712 ownoo 72
1713 hooo 3,772
1714 ohooo 808
1715 neeejooo 51
1716 nooo 22,945
1717 ohnooo 429
1718 idunnooo 236
1719 ohnoooo 184
1720 ohooooo 143
1721 oooooooooooo 300
1722 ooooooooooooooo 121
1723 sowiesooooo 486
1724 goedzooooo 344
1725 zowiezoooo 201
1726 ahzoooo 56
1727 ahzooo 141
1728 zooozooo 148
1729 zoozooo 141
1730 zozooo 410
1731 waayoo 54
1732 oohzoo 158
1733 zooozoo 129
1734 zoozoo 857
1735 zozoo 1,156
1736 goeso 58
1737 goeeeedzo 57
1738 ahzo 1,550
1739 Aahzo 61
1740 aaahzo 144
1741 zooozo 66
1742 zozo 65,660
1743 Ja:p 81
1744 jaa:p 2,090
1745 Nee:p 140
1746 neee:p 158
1747 Okee:p 53
1748 nee:p 1,851
1749 hahahaah:p 78
1750 neejoh:p 54
1751 neehoor:p 51
1752 yeap 369
1753 jap 5,790
1754 japjap 55
1755 jeeeep 57
1756 jeeep 101
1757 yeep 85
1758 jhep 79
1759 jep 74,760
1760 jepjep 563
1761 jepperdepep 82
1762 yepyep 181
1763 Stomkop 57
1764 noop 1,666
1765 nooop 138
1766 japp 1,049
1767 jeepp 179
1768 jepp 13,652
1769 yepp 3,405
1770 noopp 95
1771 jappp 102
1772 Yeppp 174
1773 jeeppp 59
1774 jeppp 1,469
1775 yeppp 496
1776 Noppp 56
1777 Jepppp 66
1778 jepppp 311
1779 yepppp 140
1780 jeppppp 82
1781 jupppp 393
1782 juppp 1,949
1783 yuppp 480
1784 jhupp 75
1785 jupp 17,958
1786 nupp 82
1787 juupp 133
1788 yupp 3,838
1789 jhup 168
1790 jup 62,410
1791 jupjup 1,058
1792 nup 277
1793 juuup 298
1794 juuuup 139
1795 yuuup 208
1796 yuup 308
1797 yup 25,812
1798 yupyup 270
1799 jq 677
1800 jamaaaar 65
1801 nietwaaaar 67
1802 jamaaar 250
1803 jadaar 61
1804 ja.maar 301
1805 jaaamaar 115
1806 jaamaar 680
1807 jamaar 12,369
1808 neemaar 1,269
1809 toemaar 2,868
1810 jammaar 52
1811 janmaar 54
1812 egwaar 55
1813 welwaar 559
1814 jahoar 126
1815 gadveeer 51
1816 okeer 104
1817 jijweer 73
1818 jacker 199
1819 jazeeker 53
1820 jaseker 76
1821 Jaazeker 324
1822 Jaaazeker 122
1823 jaaazeker 687
1824 jaazeker 1,699
1825 jazeker 52,479
1826 joazeker 174
1827 jahzeker 196
1828 mehzeker 103
1829 zekerzeker 813
1830 jalekker 83
1831 jazekker 122
1832 jazker 241
1833 ohjammer 76
1834 beeeter 309
1835 bwter 111
1836 yessir 423
1837 jazekr 146
1838 ikr 3,339
1839 jazkr 239
1840 neehor 195
1841 jaaaaaahoor 50
1842 jaaaahoor 351
1843 jaaahoor 1,170
1844 jhaahoor 50
1845 jaahoor 5,826
1846 jhahoor 117
1847 jahoor 58,811
1848 Nehoor 88
1849 Neeehoor 150
1850 neeeeehoor 50
1851 neeeehoor 203
1852 neeehoor 1,128
1853 neehoor 28,193
1854 nehoor 631
1855 jahhoor 197
1856 neejhoor 339
1857 jawhoor 221
1858 jaaahooor 289
1859 jaahooor 515
1860 jahooor 3,370
1861 Neehooor 73
1862 neeeehooor 67
1863 neeehooor 253
1864 neehooor 698
1865 jaaahoooor 73
1866 jahoooor 927
1867 neehoooor 112
1868 jaawoor 64
1869 jawoor 1,217
1870 jawor 528
1871 Yerr 64
1872 jaaazekerr 61
1873 jaazekerr 150
1874 jazekerr 884
1875 jahoorr 987
1876 neeehoorr 61
1877 neehoorr 569
1878 jaahooorr 62
1879 Jazekerrr 113
1880 jazekerrr 530
1881 Loserrr 58
1882 jahoorrr 227
1883 jazekerrrr 221
1884 yessur 318
1885 yezzur 96
1886 jahoowr 102
1887 neehoowr 87
1888 jaa:s 251
1889 ja:s 281
1890 oh:s 54
1891 jaaas 113
1892 okaas 56
1893 Hahas 54
1894 precieeeees 122
1895 precieeees 318
1896 tjeees 71
1897 japrecies 61
1898 kakjes 126
1899 jikes 64
1900 ocharmkes 54
1901 stilles 72
1902 Niettes 114
1903 Yis 82
1904 naaaaais 82
1905 oeis 107
1906 neeniks 100
1907 ohms 88
1908 trouuwens 85
1909 japs 330
1910 oeeeeeps 106
1911 oeeeeps 408
1912 oeeeps 1,122
1913 woeeeps 63
1914 oeeps 1,392
1915 ooeeps 80
1916 jeps 1,732
1917 oooeps 90
1918 ooops 1,273
1919 oooops 526
1920 whoooops 124
1921 oeepps 62
1922 oepps 351
1923 Jupps 59
1924 jupps 128
1925 jups 2,909
1926 zeekers 71
1927 jaazekers 132
1928 jazekers 2,709
1929 nopess 143
1930 ohyess 65
1931 okss 55
1932 jepss 158
1933 oepss 8,073
1934 nopss 58
1935 ooopss 110
1936 jupss 362
1937 yupss 51
1938 netjesss 398
1939 Trouwensss 114
1940 jepsss 52
1941 jupsss 89
1942 nietessss 58
1943 oepssss 783
1944 Zekerssss 73
1945 yeeesssss 64
1946 oepsssss 255
1947 pssssss 53
1948 tsssssssssssssssss 59
1949 tsssssssssssssss 70
1950 tssssssssssss 218
1951 tsssssssss 544
1952 tsss 45,617
1953 tttsss 110
1954 nietusss 217
1955 welluss 208
1956 nietuss 509
1957 niettuss 113
1958 Jadus 149
1959 heeeeus 73
1960 heeus 217
1961 Wellus 361
1962 nietus 3,567
1963 Niettus 117
1964 heuus 109
1965 nietuus 58
1966 jaaat 97
1967 jaamaat 58
1968 jamaat 300
1969 neemaat 101
1970 jadat 794
1971 needat 300
1972 ohdat 94
1973 beterdat 65
1974 jeat 180
1975 jaaschat 88
1976 jaschat 144
1977 neeschat 200
1978 jawat 310
1979 jaweet 471
1980 jakweet 105
1981 jaikweet 84
1982 Denkhet 51
1983 nee.niet 71
1984 neeniet 273
1985 kweetnogniet 87
1986 Weekniet 69
1987 weeetikniet 80
1988 weetikniet 3,009
1989 ikookniet 529
1990 weetkniet 164
1991 zekerniet 190
1992 weeeetniet 96
1993 weeetniet 1,126
1994 kweeetniet 93
1995 ikweeetniet 114
1996 ikweethetniet 120
1997 Denket 99
1998 neehoeft 52
1999 wachtwacht 369
2000 eeeccht 55
2001 ja.echt 52
2002 jaaecht 53
2003 jaecht 135
2004 enterecht 53
2005 aigght 165
2006 aight 38,746
2007 aaight 6,750
2008 aaaight 3,516
2009 aaaaight 1,318
2010 aaaaaaight 241
2011 aightaight 77
2012 aiight 1,972
2013 aaaiight 132
2014 aiiiight 77
2015 riiight 66
2016 aighht 249
2017 aaait 2,304
2018 aaaaait 323
2019 aitait 124
2020 holieshit 55
2021 ahshit 54
2022 ooohshit 62
2023 oshit 359
2024 noshit 172
2025 owshit 306
2026 oowshit 51
2027 aaiit 742
2028 aaaiit 287
2029 aaaaiit 72
2030 aiiiit 119
2031 sjjjt 80
2032 sssssjt 81
2033 Jot 622
2034 KLopt 133
2035 Jaklopt 115
2036 jaaaklopt 192
2037 jaaklopt 595
2038 jaklopt 1,326
2039 neeklopt 313
2040 Kloptklopt 64
2041 javast 53
2042 Beeest 69
2043 juiist 281
2044 juuist 273
2045 juuuist 321
2046 juuuuist 197
2047 juisst 531
2048 juissst 229
2049 juisssst 91
2050 ssssssssssssst 106
2051 ikweeett 56
2052 Weetniett 123
2053 ikweetniett 104
2054 echtniett 209
2055 aightt 2,512
2056 aaightt 339
2057 aighhtt 123
2058 ohshitt 90
2059 aiitt 626
2060 aaiitt 320
2061 Kloptt 657
2062 jaakloptt 67
2063 juistt 1,619
2064 juisstt 233
2065 weetniettt 91
2066 aighttt 737
2067 aiittt 132
2068 sjittt 97
2069 Klopttt 164
2070 Juisttt 239
2071 juissttt 123
2072 aightttt 217
2073 aitttt 117
2074 notttt 288
2075 Kloptttt 51
2076 Juistttt 83
2077 ssssssttttt 94
2078 sttttttt 139
2079 kuuuuutt 107
2080 wuuutt 78
2081 agut 69
2082 Typfout 281
2083 Tuttut 50
2084 NOu 588
2085 mwau 82
2086 eeeeu 63
2087 neeeeeu 76
2088 neeeeu 248
2089 neeeu 630
2090 neeu 1,570
2091 neu 5,019
2092 neuneu 69
2093 Uhhu 503
2094 uhhu 1,757
2095 Grapju 88
2096 nouhou 5,041
2097 nouuhou 79
2098 ohnou 57
2099 watnou 2,085
2100 nounou 10,325
2101 noou 3,469
2102 nooou 1,089
2103 noooou 480
2104 nooooou 171
2105 Sorru 80
2106 Neuu 232
2107 neeeeuu 52
2108 okeeeuu 62
2109 neeeuu 147
2110 neeuu 545
2111 neuu 1,586
2112 uhuu 4,877
2113 nouhouu 1,177
2114 nouuhouu 189
2115 nouu 53,785
2116 watnouu 84
2117 nounouu 196
2118 nouunouu 66
2119 nouhoouu 52
2120 noouu 1,982
2121 nooouu 379
2122 noooouu 82
2123 Neuuu 160
2124 neeeuuu 106
2125 neeuuu 218
2126 neuuu 727
2127 Uhuuu 452
2128 uhhuuu 87
2129 uhuuu 1,852
2130 nouhouuu 1,010
2131 nouuhouuu 92
2132 nouuuhouuu 56
2133 nouuu 24,583
2134 noouuu 1,232
2135 nooouuu 479
2136 noooouuu 129
2137 neeuuuu 63
2138 neuuuu 235
2139 nouhouuuu 422
2140 nouuuu 9,212
2141 noouuuu 414
2142 nooouuuu 250
2143 neuuuuu 75
2144 uhuuuuu 285
2145 nouhouuuuu 173
2146 nouuuuu 3,282
2147 noouuuuu 139
2148 neuuuuuu 50
2149 huuuuuu 122
2150 nouuuuuu 1,402
2151 nouuuuuuu 646
2152 nouuuuuuuu 353
2153 nouuuuuuuuu 181
2154 nouuuuuuuuuuuu 60
2155 Jaaw 161
2156 Jaaaw 66
2157 jaaw 710
2158 naaw 183
2159 mhaw 189
2160 jaw 1,220
2161 neeew 95
2162 oeeew 328
2163 neew 258
2164 Ooew 144
2165 ooew 301
2166 jaahw 94
2167 jahw 108
2168 oeeehw 194
2169 ooehw 87
2170 Ohhhw 155
2171 ohhhhw 93
2172 ohhhw 428
2173 ohhw 2,478
2174 Oohhw 159
2175 oohhw 641
2176 ooohhw 177
2177 ohw 49,582
2178 oohw 17,566
2179 ooohw 4,782
2180 oooohw 1,397
2181 ooooohw 472
2182 oooooohw 174
2183 ooooooohw 113
2184 ow 327,698
2185 jaiknow 62
2186 Idon'tknow 96
2187 idon'tknow 316
2188 idunnow 102
2189 oow 111,089
2190 ooow 30,618
2191 oooow 9,356
2192 iknoooow 148
2193 ooooow 3,167
2194 oooooow 1,254
2195 ooooooow 621
2196 oooooooow 330
2197 oooooooooow 120
2198 ooooooooooow 96
2199 oowoow 67
2200 sowsow 660
2201 owow 1,107
2202 goedzow 171
2203 zowzow 148
2204 buw 65
2205 pfieeeuw 132
2206 fieeuw 100
2207 Nouhouw 54
2208 nouhouw 160
2209 nouwnouw 80
2210 noouw 162
2211 nooouw 57
2212 euuw 75
2213 nouuw 532
2214 noouuw 88
2215 fjuuuw 68
2216 nouuuw 251
2217 jaww 298
2218 oeeeww 79
2219 oeehww 111
2220 ohhhww 168
2221 ohhww 1,092
2222 oohhww 595
2223 ohww 8,370
2224 Oohww 440
2225 Ooohww 127
2226 okww 51
2227 oww 71,385
2228 Ooww 2,382
2229 ooww 10,051
2230 oooww 3,677
2231 ooooww 978
2232 Oooooww 110
2233 oooooww 337
2234 ooooooww 117
2235 euww 257
2236 fieuww 232
2237 nouww 3,485
2238 noouww 80
2239 nouuww 404
2240 nouuuww 126
2241 oeewww 81
2242 Ohhwww 100
2243 ohhwww 221
2244 ooohhwww 67
2245 ohwww 1,639
2246 oohwww 199
2247 ooohwww 126
2248 owww 16,924
2249 oowww 2,327
2250 ooowww 1,495
2251 oooowww 675
2252 ooooowww 264
2253 oooooowww 116
2254 ooooooowww 62
2255 nouwww 945
2256 nouuwww 132
2257 oewwww 195
2258 ohwwww 392
2259 Oowwww 119
2260 oowwww 411
2261 ooowwww 369
2262 oooowwww 227
2263 ooooowwww 109
2264 btwwww 85
2265 nouwwww 316
2266 owwwww 1,284
2267 oowwwww 90
2268 ooowwwww 81
2269 oooowwwww 68
2270 wooooowwwww 57
2271 nouwwwww 111
2272 owwwwww 512
2273 owwwwwww 237
2274 owwwwwwww 110
2275 owwwwwwwww 85
2276 awwwwwwwwww 55
2277 owwwwwwwwww 61
2278 Beterschap!x 63
2279 Waarom?x 52
2280 okaaaaay 355
2281 diay 54
2282 noooway 129
2283 okeeeeeey 78
2284 neeeeey 55
2285 neeeey 94
2286 neeey 298
2287 neey 3,051
2288 ohkey 100
2289 ohokey 57
2290 Sorey 65
2291 saary 130
2292 sorryknorry 72
2293 -sorry 277
2294 jaasorry 66
2295 jasorry 371
2296 ohsorry 157
2297 osorry 84
2298 nousorry 51
2299 Sprry 98
2300 nty 281
2301 neeuy 53
2302 neuy 128
2303 heeeuuy 60
2304 owkeeyy 64
2305 neeyy 166
2306 aiboyy 59
2307 sorrysorryy 58
2308 nowayyy 75
2309 sorrrryyyy 202
2310 okayyyyy 111
2311 jepz 185
2312 oepz 59
2313 yepz 123
2314 jupz 360
2315 yupz 228
2316 Zekerz 91
2317 jepzz 60
2318 jupzz 52
2319 yezzz 142
2320 lolllzzz 54
2321 ja~ 88
2322 ook😂😂 172
2323 ook😂😂😂 90
2324 🎤❤️ 54
2325 69
2326 319
2327 uhm… 113
2328 wauw… 64
2329 77
2330 jahè 64
2331 jongé 70
2332 jahé 74
2333 ohké 68