back to cluster viewer

cluster path 212

141 words, 426,986 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 allen 221,539
2 minst 34,829
3 3en 17,981
4 2en 17,693
5 tweeën 12,499
6 tweetjes 9,486
7 4en 9,149
8 tweeen 8,275
9 drieën 7,275
10 gangetje 6,555
11 drieen 6,207
12 5en 6,001
13 6en 4,080
14 zessen 3,843
15 vroegst 3,665
16 8en 3,474
17 drietjes 3,469
18 2tjes 2,766
19 vijven 2,631
20 3tjes 2,486
21 12en 2,316
22 loontje 2,197
23 viertjes 1,875
24 4tjes 1,583
25 vijfen 1,440
26 elven 1,353
27 7en 1,324
28 alleee 1,134
29 drieeen 1,078
30 5'en 1,061
31 2-en 1,035
32 3'en 1,014
33 tween 1,012
34 3-en 993
35 2'en 905
36 11en 895
37 3n 804
38 driee 769
39 4'en 752
40 9en 746
41 6'en 733
42 alllen 719
43 4-en 711
44 4ren 688
45 algemeenheid 675
46 zevenen 660
47 negenen 551
48 alleeee 516
49 5jes 514
50 2n 512
51 smaen 465
52 vijfjes 408
53 5-en 382
54 10-en 348
55 drien 347
56 6-en 336
57 twee&euml 334
58 gangetjes 332
59 allenn 318
60 hoevelen 301
61 5man 275
62 2je 266
63 8te 264
64 4re 258
65 6man 253
66 8-en 248
67 16en 243
68 3je 233
69 alleeeee 226
70 11'en 221
71 drieeën 221
72 alleb 200
73 8man 173
74 7'en 145
75 3-tjes 144
76 3een 143
77 alken 140
78 13en 138
79 5ven 137
80 15en 134
81 2een 134
82 20en 132
83 gangentje 131
84 2-tjes 122
85 4-tjes 122
86 14en 112
87 allennn 112
88 alluh 112
89 4n 107
90 tweetjess 105
91 9'en 103
92 50man 102
93 6sen 100
94 allu 96
95 #vranckenrijles 95
96 alleeeeee 94
97 7enen 91
98 5n 90
99 2'n 89
100 21en 89
101 tweeeen 88
102 3'tjes 87
103 30en 87
104 11-en 86
105 17en 83
106 tweën 83
107 puurst 82
108 tweeje 80
109 7-en 79
110 tweeén 78
111 18en 76
112 3'n 76
113 aaallemaal 76
114 tweëen 74
115 4er 72
116 vijfe 72
117 zesse 71
118 9-en 70
119 9enen 68
120 TWEEEN 68
121 vroegs 68
122 chocoladebeen 66
123 2'tjes 64
124 12man 61
125 gayvriendjes 61
126 twee'en 61
127 10ne 59
128 2e:p 59
129 twee&amp 58
130 50en 57
131 drieetjes 55
132 4'tjes 54
133 twintigen 54
134 2tjess 53
135 Elia's 53
136 allennnn 53
137 gangetjee 53
138 Ahwel 52
139 10'n 50
140 JouwGemeente.nl 50
141 tweeetjes 50

Words in alphabetical order

1 #vranckenrijles 95
2 10'n 50
3 10-en 348
4 10ne 59
5 11'en 221
6 11-en 86
7 11en 895
8 12en 2,316
9 12man 61
10 13en 138
11 14en 112
12 15en 134
13 16en 243
14 17en 83
15 18en 76
16 2'en 905
17 2'n 89
18 2'tjes 64
19 2-en 1,035
20 2-tjes 122
21 20en 132
22 21en 89
23 2e:p 59
24 2een 134
25 2en 17,693
26 2je 266
27 2n 512
28 2tjes 2,766
29 2tjess 53
30 3'en 1,014
31 3'n 76
32 3'tjes 87
33 3-en 993
34 3-tjes 144
35 30en 87
36 3een 143
37 3en 17,981
38 3je 233
39 3n 804
40 3tjes 2,486
41 4'en 752
42 4'tjes 54
43 4-en 711
44 4-tjes 122
45 4en 9,149
46 4er 72
47 4n 107
48 4re 258
49 4ren 688
50 4tjes 1,583
51 5'en 1,061
52 5-en 382
53 50en 57
54 50man 102
55 5en 6,001
56 5jes 514
57 5man 275
58 5n 90
59 5ven 137
60 6'en 733
61 6-en 336
62 6en 4,080
63 6man 253
64 6sen 100
65 7'en 145
66 7-en 79
67 7en 1,324
68 7enen 91
69 8-en 248
70 8en 3,474
71 8man 173
72 8te 264
73 9'en 103
74 9-en 70
75 9en 746
76 9enen 68
77 Ahwel 52
78 Elia's 53
79 JouwGemeente.nl 50
80 TWEEEN 68
81 aaallemaal 76
82 algemeenheid 675
83 alken 140
84 alleb 200
85 alleee 1,134
86 alleeee 516
87 alleeeee 226
88 alleeeeee 94
89 allen 221,539
90 allenn 318
91 allennn 112
92 allennnn 53
93 alllen 719
94 allu 96
95 alluh 112
96 chocoladebeen 66
97 driee 769
98 drieeen 1,078
99 drieen 6,207
100 drieetjes 55
101 drieeën 221
102 drien 347
103 drietjes 3,469
104 drieën 7,275
105 elven 1,353
106 gangentje 131
107 gangetje 6,555
108 gangetjee 53
109 gangetjes 332
110 gayvriendjes 61
111 hoevelen 301
112 loontje 2,197
113 minst 34,829
114 negenen 551
115 puurst 82
116 smaen 465
117 twee&amp 58
118 twee&euml 334
119 twee'en 61
120 tweeeen 88
121 tweeen 8,275
122 tweeetjes 50
123 tweeje 80
124 tween 1,012
125 tweetjes 9,486
126 tweetjess 105
127 tweeén 78
128 tweeën 12,499
129 tweëen 74
130 tweën 83
131 twintigen 54
132 viertjes 1,875
133 vijfe 72
134 vijfen 1,440
135 vijfjes 408
136 vijven 2,631
137 vroegs 68
138 vroegst 3,665
139 zesse 71
140 zessen 3,843
141 zevenen 660

Words in suffix order

1 TWEEEN 68
2 alleb 200
3 algemeenheid 675
4 alleeeeee 94
5 alleeeee 226
6 alleeee 516
7 alleee 1,134
8 driee 769
9 gangetjee 53
10 vijfe 72
11 2je 266
12 3je 233
13 tweeje 80
14 gangetje 6,555
15 gangentje 131
16 loontje 2,197
17 10ne 59
18 4re 258
19 zesse 71
20 8te 264
21 alluh 112
22 aaallemaal 76
23 Ahwel 52
24 twee&euml 334
25 JouwGemeente.nl 50
26 10'n 50
27 2'n 89
28 3'n 76
29 2n 512
30 3n 804
31 4n 107
32 5n 90
33 50man 102
34 12man 61
35 5man 275
36 6man 253
37 8man 173
38 11'en 221
39 2'en 905
40 3'en 1,014
41 4'en 752
42 5'en 1,061
43 6'en 733
44 7'en 145
45 9'en 103
46 twee'en 61
47 10-en 348
48 11-en 86
49 2-en 1,035
50 3-en 993
51 4-en 711
52 5-en 382
53 6-en 336
54 7-en 79
55 8-en 248
56 9-en 70
57 20en 132
58 30en 87
59 50en 57
60 11en 895
61 21en 89
62 2en 17,693
63 12en 2,316
64 3en 17,981
65 13en 138
66 4en 9,149
67 14en 112
68 5en 6,001
69 15en 134
70 6en 4,080
71 16en 243
72 7en 1,324
73 17en 83
74 8en 3,474
75 18en 76
76 9en 746
77 smaen 465
78 2een 134
79 3een 143
80 chocoladebeen 66
81 tweeeen 88
82 drieeen 1,078
83 tweeen 8,275
84 drieen 6,207
85 tween 1,012
86 vijfen 1,440
87 twintigen 54
88 drien 347
89 alken 140
90 hoevelen 301
91 allen 221,539
92 alllen 719
93 7enen 91
94 9enen 68
95 negenen 551
96 zevenen 660
97 4ren 688
98 6sen 100
99 zessen 3,843
100 5ven 137
101 vijven 2,631
102 elven 1,353
103 tweëen 74
104 allenn 318
105 allennn 112
106 allennnn 53
107 tweeén 78
108 drieeën 221
109 tweeën 12,499
110 drieën 7,275
111 tweën 83
112 2e:p 59
113 twee&amp 58
114 4er 72
115 Elia's 53
116 5jes 514
117 gayvriendjes 61
118 vijfjes 408
119 2'tjes 64
120 3'tjes 87
121 4'tjes 54
122 2-tjes 122
123 3-tjes 144
124 4-tjes 122
125 2tjes 2,766
126 3tjes 2,486
127 4tjes 1,583
128 tweeetjes 50
129 drieetjes 55
130 tweetjes 9,486
131 gangetjes 332
132 drietjes 3,469
133 viertjes 1,875
134 #vranckenrijles 95
135 vroegs 68
136 2tjess 53
137 tweetjess 105
138 vroegst 3,665
139 minst 34,829
140 puurst 82
141 allu 96