back to cluster viewer

cluster path 346

246 words, 193,672 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 rondom 47,415
2 Vanuit 27,020
3 verre 24,838
4 toeristische 5,115
5 noordelijke 4,035
6 bruisende 3,855
7 Noord- 3,402
8 zuidelijke 3,133
9 afgelegen 3,098
10 gewest 2,653
11 groenste 2,625
12 gastvrije 2,573
13 leefbaar 2,281
14 zuidoost 2,132
15 dichtstbijzijnde 2,038
16 agrarisch 1,980
17 zuidwest 1,808
18 airlines 1,728
19 omliggende 1,611
20 verkend 1,520
21 oostelijke 1,491
22 noordelijk 1,433
23 zuidelijk 1,429
24 westelijke 1,329
25 Caribische 1,239
26 duurzaamste 1,204
27 teistert 1,119
28 armste 1,048
29 dorps 958
30 maritiem 956
31 Zuid- 905
32 verzonken 787
33 leefbare 768
34 Groenste 752
35 westelijk 747
36 noordoost 743
37 modernste 652
38 oostelijk 651
39 BES 633
40 onveiligste 575
41 verwoeste 575
42 bourgondische 571
43 Middenin 567
44 verken 561
45 Stranden 542
46 welvarende 496
47 doorkruist 495
48 autovrije 428
49 in/bij 416
50 reizend 411
51 overbevolkt 409
52 ongerepte 391
53 #NLxT 383
54 overzeese 359
55 zuid-west 357
56 Zuid-Limburgse 355
57 West-Afrikaanse 349
58 naburige 321
59 nabijgelegen 311
60 europeese 307
61 smalste 304
62 waterrijk 290
63 genoteerde 282
64 heuvelachtig 278
65 zuidelijkste 273
66 waterrijke 265
67 dichtbevolkt 258
68 zuid- 257
69 naturisten 248
70 streetwear 246
71 kinderrijke 244
72 Zuid-Franse 240
73 paradijselijke 239
74 huisvest 222
75 achterstands 220
76 verpauperde 217
77 Noord-Franse 216
78 noordelijkste 216
79 onontgonnen 213
80 dichtbevolkte 211
81 Doggersbank 209
82 bergachtig 207
83 ongerept 204
84 Zuid-Italiaanse 201
85 noord-oost 198
86 verloedert 198
87 verloederd 193
88 overbevolkte 184
89 Harbin 177
90 bestrijkt 176
91 ontwakende 176
92 .In 174
93 buitendijkse 173
94 caribisch 173
95 mondaine 170
96 Drenthse 168
97 ommeland 168
98 desolate 167
99 Parijsch 165
100 in/met 165
101 bij/in 161
102 verpaupert 158
103 palestijns 156
104 noord-west 153
105 Noord-Limburgse 149
106 zandwegen 148
107 vijandelijk 146
108 Sumba 143
109 Arctische 136
110 sfeervolste 136
111 omsloten 135
112 N-Z 133
113 Lentse 132
114 Pompeï 130
115 bevolkte 130
116 uiteengevallen 128
117 Moorse 127
118 doorcrossen 126
119 vergrijsd 126
120 ultramoderne 122
121 Kindvriendelijke 120
122 innovatiefste 119
123 fietsvriendelijke 118
124 Pittoresk 116
125 3-dagen 115
126 barokke 115
127 Bedelaars 111
128 binnens 111
129 Zuid-Duitse 108
130 oost- 106
131 wifiloze 104
132 crimineelste 103
133 gansch 103
134 mariene 102
135 universiteits 102
136 pitoresk 101
137 Boquete 99
138 e-sirarette 99
139 stroomafwaarts 99
140 verloederde 99
141 onderzeese 98
142 oost-west 97
143 Caraïbische 96
144 Arab... 94
145 Omliggende 93
146 roemrucht 92
147 Caraïbisch 90
148 schaduwrijke 89
149 z-o 89
150 arctische 88
151 modernistische 88
152 parallele 88
153 overvliegend 87
154 Gallisch 86
155 gebombardeerde 86
156 Afgebrand 85
157 losloop 83
158 Geleide 82
159 staatkundig 82
160 victoriaanse 82
161 autarkisch 81
162 fietsvriendelijk 81
163 daar😂 80
164 dijkdoorbraken 80
165 inrij 80
166 van/in 80
167 Manado 79
168 compleetste 79
169 ziedende 79
170 ..dus 78
171 godverlaten 78
172 h-a-h 78
173 zutphense 78
174 klimaatbestendige 77
175 Atheense 75
176 romaanse 75
177 vertakt 75
178 Noord-Afghaanse 74
179 bergachtige 74
180 kosmopolitische 74
181 schemerige 74
182 Verbouwd 72
183 Nieuw-Zeelands 71
184 Prestigieus 71
185 derdewereld 71
186 rurale 71
187 topwerkgevers 71
188 carpaal 70
189 Achtergebleven 69
190 ontgonnen 69
191 ruraal 69
192 Cruiseschepen 68
193 Kolkend 68
194 florerend 68
195 geref 68
196 noord/zuid 67
197 verloskundig 67
198 Betreed 66
199 Smalste 66
200 schonste 66
201 dunbevolkte 65
202 amfibische 62
203 jci 62
204 muisstille 62
205 verkeersvrije 62
206 #gastvrije 61
207 #groenste 61
208 Latijns-Amerikaans 61
209 holadiee 60
210 markantste 60
211 Zuid-Syrische 59
212 dichtbijste 59
213 huisaanhuis 59
214 vergrijzend 59
215 Noord-Iraakse 58
216 Stockholms 58
217 letterkundige 58
218 Zuidhollandse 57
219 #oorlogsgebied 56
220 Afgelegen 56
221 Clev 56
222 Pacifische 56
223 herbouwde 56
224 ultralight 56
225 verstedelijkt 56
226 Newfoundland 55
227 Suikerraffinaderij 55
228 oorlog's 55
229 Gallische 54
230 mergelland 54
231 opgeviste 54
232 Leefbare 53
233 Toowoomba 52
234 binnendijks 52
235 dunbevolkt 52
236 onbewolk 52
237 Horizonvervuiling 51
238 bouwvallige 51
239 kindvriendelijkste 51
240 onherbergzaam 51
241 Dukezong 50
242 Noord-oost 50
243 Oost-Chinese 50
244 Scandi 50
245 afgelege 50
246 dichtstbevolkte 50

Words in alphabetical order

1 #NLxT 383
2 #gastvrije 61
3 #groenste 61
4 #oorlogsgebied 56
5 ..dus 78
6 .In 174
7 3-dagen 115
8 Achtergebleven 69
9 Afgebrand 85
10 Afgelegen 56
11 Arab... 94
12 Arctische 136
13 Atheense 75
14 BES 633
15 Bedelaars 111
16 Betreed 66
17 Boquete 99
18 Caraïbisch 90
19 Caraïbische 96
20 Caribische 1,239
21 Clev 56
22 Cruiseschepen 68
23 Doggersbank 209
24 Drenthse 168
25 Dukezong 50
26 Gallisch 86
27 Gallische 54
28 Geleide 82
29 Groenste 752
30 Harbin 177
31 Horizonvervuiling 51
32 Kindvriendelijke 120
33 Kolkend 68
34 Latijns-Amerikaans 61
35 Leefbare 53
36 Lentse 132
37 Manado 79
38 Middenin 567
39 Moorse 127
40 N-Z 133
41 Newfoundland 55
42 Nieuw-Zeelands 71
43 Noord- 3,402
44 Noord-Afghaanse 74
45 Noord-Franse 216
46 Noord-Iraakse 58
47 Noord-Limburgse 149
48 Noord-oost 50
49 Omliggende 93
50 Oost-Chinese 50
51 Pacifische 56
52 Parijsch 165
53 Pittoresk 116
54 Pompeï 130
55 Prestigieus 71
56 Scandi 50
57 Smalste 66
58 Stockholms 58
59 Stranden 542
60 Suikerraffinaderij 55
61 Sumba 143
62 Toowoomba 52
63 Vanuit 27,020
64 Verbouwd 72
65 West-Afrikaanse 349
66 Zuid- 905
67 Zuid-Duitse 108
68 Zuid-Franse 240
69 Zuid-Italiaanse 201
70 Zuid-Limburgse 355
71 Zuid-Syrische 59
72 Zuidhollandse 57
73 achterstands 220
74 afgelege 50
75 afgelegen 3,098
76 agrarisch 1,980
77 airlines 1,728
78 amfibische 62
79 arctische 88
80 armste 1,048
81 autarkisch 81
82 autovrije 428
83 barokke 115
84 bergachtig 207
85 bergachtige 74
86 bestrijkt 176
87 bevolkte 130
88 bij/in 161
89 binnendijks 52
90 binnens 111
91 bourgondische 571
92 bouwvallige 51
93 bruisende 3,855
94 buitendijkse 173
95 caribisch 173
96 carpaal 70
97 compleetste 79
98 crimineelste 103
99 daar😂 80
100 derdewereld 71
101 desolate 167
102 dichtbevolkt 258
103 dichtbevolkte 211
104 dichtbijste 59
105 dichtstbevolkte 50
106 dichtstbijzijnde 2,038
107 dijkdoorbraken 80
108 doorcrossen 126
109 doorkruist 495
110 dorps 958
111 dunbevolkt 52
112 dunbevolkte 65
113 duurzaamste 1,204
114 e-sirarette 99
115 europeese 307
116 fietsvriendelijk 81
117 fietsvriendelijke 118
118 florerend 68
119 gansch 103
120 gastvrije 2,573
121 gebombardeerde 86
122 genoteerde 282
123 geref 68
124 gewest 2,653
125 godverlaten 78
126 groenste 2,625
127 h-a-h 78
128 herbouwde 56
129 heuvelachtig 278
130 holadiee 60
131 huisaanhuis 59
132 huisvest 222
133 in/bij 416
134 in/met 165
135 innovatiefste 119
136 inrij 80
137 jci 62
138 kinderrijke 244
139 kindvriendelijkste 51
140 klimaatbestendige 77
141 kosmopolitische 74
142 leefbaar 2,281
143 leefbare 768
144 letterkundige 58
145 losloop 83
146 mariene 102
147 maritiem 956
148 markantste 60
149 mergelland 54
150 modernistische 88
151 modernste 652
152 mondaine 170
153 muisstille 62
154 nabijgelegen 311
155 naburige 321
156 naturisten 248
157 noord-oost 198
158 noord-west 153
159 noord/zuid 67
160 noordelijk 1,433
161 noordelijke 4,035
162 noordelijkste 216
163 noordoost 743
164 omliggende 1,611
165 ommeland 168
166 omsloten 135
167 onbewolk 52
168 onderzeese 98
169 ongerept 204
170 ongerepte 391
171 onherbergzaam 51
172 onontgonnen 213
173 ontgonnen 69
174 ontwakende 176
175 onveiligste 575
176 oorlog's 55
177 oost- 106
178 oost-west 97
179 oostelijk 651
180 oostelijke 1,491
181 opgeviste 54
182 overbevolkt 409
183 overbevolkte 184
184 overvliegend 87
185 overzeese 359
186 palestijns 156
187 paradijselijke 239
188 parallele 88
189 pitoresk 101
190 reizend 411
191 roemrucht 92
192 romaanse 75
193 rondom 47,415
194 ruraal 69
195 rurale 71
196 schaduwrijke 89
197 schemerige 74
198 schonste 66
199 sfeervolste 136
200 smalste 304
201 staatkundig 82
202 streetwear 246
203 stroomafwaarts 99
204 teistert 1,119
205 toeristische 5,115
206 topwerkgevers 71
207 uiteengevallen 128
208 ultralight 56
209 ultramoderne 122
210 universiteits 102
211 van/in 80
212 vergrijsd 126
213 vergrijzend 59
214 verkeersvrije 62
215 verken 561
216 verkend 1,520
217 verloederd 193
218 verloederde 99
219 verloedert 198
220 verloskundig 67
221 verpauperde 217
222 verpaupert 158
223 verre 24,838
224 verstedelijkt 56
225 vertakt 75
226 verwoeste 575
227 verzonken 787
228 victoriaanse 82
229 vijandelijk 146
230 waterrijk 290
231 waterrijke 265
232 welvarende 496
233 westelijk 747
234 westelijke 1,329
235 wifiloze 104
236 z-o 89
237 zandwegen 148
238 ziedende 79
239 zuid- 257
240 zuid-west 357
241 zuidelijk 1,429
242 zuidelijke 3,133
243 zuidelijkste 273
244 zuidoost 2,132
245 zuidwest 1,808
246 zutphense 78

Words in suffix order

1 Zuid- 905
2 zuid- 257
3 Noord- 3,402
4 oost- 106
5 Arab... 94
6 BES 633
7 #NLxT 383
8 N-Z 133
9 Toowoomba 52
10 Sumba 143
11 Betreed 66
12 #oorlogsgebied 56
13 noord/zuid 67
14 derdewereld 71
15 Newfoundland 55
16 ommeland 168
17 mergelland 54
18 Afgebrand 85
19 overvliegend 87
20 Kolkend 68
21 verkend 1,520
22 florerend 68
23 reizend 411
24 vergrijzend 59
25 verloederd 193
26 vergrijsd 126
27 Verbouwd 72
28 Geleide 82
29 ziedende 79
30 Omliggende 93
31 omliggende 1,611
32 ontwakende 176
33 welvarende 496
34 bruisende 3,855
35 dichtstbijzijnde 2,038
36 verloederde 99
37 gebombardeerde 86
38 genoteerde 282
39 verpauperde 217
40 herbouwde 56
41 holadiee 60
42 afgelege 50
43 klimaatbestendige 77
44 letterkundige 58
45 bouwvallige 51
46 schemerige 74
47 naburige 321
48 bergachtige 74
49 amfibische 62
50 Caribische 1,239
51 Caraïbische 96
52 bourgondische 571
53 Pacifische 56
54 Gallische 54
55 Zuid-Syrische 59
56 Arctische 136
57 arctische 88
58 kosmopolitische 74
59 modernistische 88
60 toeristische 5,115
61 autovrije 428
62 verkeersvrije 62
63 gastvrije 2,573
64 #gastvrije 61
65 zuidelijke 3,133
66 Kindvriendelijke 120
67 fietsvriendelijke 118
68 noordelijke 4,035
69 paradijselijke 239
70 westelijke 1,329
71 oostelijke 1,491
72 kinderrijke 244
73 waterrijke 265
74 schaduwrijke 89
75 barokke 115
76 rurale 71
77 parallele 88
78 muisstille 62
79 mariene 102
80 mondaine 170
81 ultramoderne 122
82 Leefbare 53
83 leefbare 768
84 verre 24,838
85 Zuidhollandse 57
86 europeese 307
87 onderzeese 98
88 overzeese 359
89 Oost-Chinese 50
90 Zuid-Limburgse 355
91 Noord-Limburgse 149
92 Drenthse 168
93 Noord-Iraakse 58
94 buitendijkse 173
95 Noord-Afghaanse 74
96 Zuid-Italiaanse 201
97 victoriaanse 82
98 West-Afrikaanse 349
99 romaanse 75
100 Zuid-Franse 240
101 Noord-Franse 216
102 Atheense 75
103 zutphense 78
104 Moorse 127
105 Zuid-Duitse 108
106 Lentse 132
107 desolate 167
108 Boquete 99
109 bevolkte 130
110 dunbevolkte 65
111 overbevolkte 184
112 dichtbevolkte 211
113 dichtstbevolkte 50
114 ongerepte 391
115 verwoeste 575
116 innovatiefste 119
117 onveiligste 575
118 opgeviste 54
119 dichtbijste 59
120 zuidelijkste 273
121 kindvriendelijkste 51
122 noordelijkste 216
123 Smalste 66
124 smalste 304
125 crimineelste 103
126 sfeervolste 136
127 duurzaamste 1,204
128 armste 1,048
129 Groenste 752
130 groenste 2,625
131 #groenste 61
132 schonste 66
133 modernste 652
134 compleetste 79
135 markantste 60
136 e-sirarette 99
137 wifiloze 104
138 geref 68
139 verloskundig 67
140 staatkundig 82
141 bergachtig 207
142 heuvelachtig 278
143 Horizonvervuiling 51
144 Dukezong 50
145 h-a-h 78
146 caribisch 173
147 Caraïbisch 90
148 autarkisch 81
149 Gallisch 86
150 agrarisch 1,980
151 Parijsch 165
152 gansch 103
153 jci 62
154 Scandi 50
155 in/bij 416
156 Suikerraffinaderij 55
157 inrij 80
158 zuidelijk 1,429
159 vijandelijk 146
160 fietsvriendelijk 81
161 noordelijk 1,433
162 westelijk 747
163 oostelijk 651
164 waterrijk 290
165 onbewolk 52
166 Doggersbank 209
167 pitoresk 101
168 Pittoresk 116
169 carpaal 70
170 ruraal 69
171 onherbergzaam 51
172 maritiem 956
173 rondom 47,415
174 .In 174
175 Stranden 542
176 3-dagen 115
177 Afgelegen 56
178 afgelegen 3,098
179 nabijgelegen 311
180 zandwegen 148
181 dijkdoorbraken 80
182 verzonken 787
183 verken 561
184 uiteengevallen 128
185 ontgonnen 69
186 onontgonnen 213
187 Cruiseschepen 68
188 doorcrossen 126
189 godverlaten 78
190 omsloten 135
191 naturisten 248
192 Achtergebleven 69
193 bij/in 161
194 van/in 80
195 Harbin 177
196 Middenin 567
197 z-o 89
198 Manado 79
199 losloop 83
200 leefbaar 2,281
201 streetwear 246
202 oorlog's 55
203 Nieuw-Zeelands 71
204 achterstands 220
205 airlines 1,728
206 huisaanhuis 59
207 binnendijks 52
208 Stockholms 58
209 Latijns-Amerikaans 61
210 binnens 111
211 palestijns 156
212 dorps 958
213 Bedelaars 111
214 topwerkgevers 71
215 universiteits 102
216 stroomafwaarts 99
217 ..dus 78
218 Prestigieus 71
219 in/met 165
220 roemrucht 92
221 ultralight 56
222 Vanuit 27,020
223 vertakt 75
224 verstedelijkt 56
225 bestrijkt 176
226 dunbevolkt 52
227 overbevolkt 409
228 dichtbevolkt 258
229 ongerept 204
230 verloedert 198
231 verpaupert 158
232 teistert 1,119
233 huisvest 222
234 zuid-west 357
235 noord-west 153
236 oost-west 97
237 zuidwest 1,808
238 gewest 2,653
239 doorkruist 495
240 Noord-oost 50
241 noord-oost 198
242 zuidoost 2,132
243 noordoost 743
244 Clev 56
245 daar😂 80
246 Pompeï 130