back to cluster viewer

cluster path 377

268 words, 1,004,189 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 gekomen 348,799
2 Zeg 284,592
3 Kwam 58,677
4 gelogen 32,679
5 verzet 30,482
6 praatte 26,287
7 loog 14,488
8 protesteren 11,914
9 Liegen 10,658
10 beschermt 10,244
11 kietelen 8,918
12 paaltje 8,617
13 Vechten 8,403
14 Lieg 8,122
15 knalde 7,520
16 praaat 7,315
17 bots 7,120
18 verstopte 6,989
19 praate 5,800
20 vlakte 5,214
21 woordig 4,687
22 Bescherm 4,415
23 remedie 3,849
24 aangelopen 3,645
25 Kzeg 2,922
26 botste 2,877
27 protesteert 2,655
28 stootje 2,506
29 aanzitten 2,419
30 aankruipen 2,356
31 aangooien 2,352
32 opgewassen 2,073
33 prat 2,008
34 aanloopt 1,751
35 aanliggen 1,506
36 HAhA 1,345
37 Ikzeg 1,107
38 aversie 1,088
39 gekomenn 1,083
40 praatt 919
41 deurpost 899
42 opkijkt 882
43 kpraat 876
44 #bezwaar 858
45 wapenen 846
46 opzien 828
47 zus/broer 828
48 geprotesteerd 813
49 protesteer 812
50 ageren 762
51 aantrappen 745
52 aanduwen 685
53 Duwen 672
54 leunde 667
55 Praaat 644
56 vechtend 642
57 praar 622
58 aanrijdt 614
59 aanliep 609
60 bierkaai 608
61 resistent 604
62 ageert 597
63 aangegooid 567
64 aanknallen 529
65 aandrukken 528
66 offliners 525
67 muuur 524
68 gekant 511
69 Schoppen 492
70 ijsbal 488
71 aangeknald 481
72 streed 479
73 bodemprijzen 476
74 aangeplakt 470
75 inkoopprijs 464
76 wordig 463
77 stander 459
78 Calla 432
79 opwegen 432
80 sputtert 430
81 prata 426
82 Weegt 423
83 aangedrukt 418
84 overgestelde 416
85 Ikzei 393
86 valler 393
87 krib 392
88 samenspannen 384
89 prAat 382
90 Windje 376
91 praa 368
92 gekomn 362
93 ikpraat 350
94 leunend 344
95 protesteerde 339
96 aanschieten 333
97 druist 327
98 lovehandles 313
99 opboksen 309
100 Knalde 307
101 aangebotst 300
102 openprikken 296
103 Kwan 291
104 Praatte 291
105 oraat 289
106 geleund 284
107 geageerd 275
108 aangeknalt 272
109 antipathie 269
110 Kpraat 266
111 Vechte 262
112 protesteerden 262
113 Beschermt 257
114 Protesteer 254
115 spotprijzen 252
116 aanleunen 250
117 mordicus 243
118 aanschoppen 242
119 verliez 241
120 flakte 234
121 aangegooit 232
122 schooltafel 232
123 gebots 229
124 verliess 229
125 stribbelt 220
126 heug 210
127 aangestoten 207
128 opzie 205
129 aanstoten 204
130 aansloeg 203
131 standers 197
132 muurr 193
133 aangetrapt 191
134 botse 190
135 aangooit 189
136 stribbelen 186
137 aanslapen 185
138 aanvliegt 183
139 aangelegen 180
140 aanspringen 179
141 aangooie 178
142 aangekropen 177
143 fulmineren 177
144 ageer 173
145 gekomem 173
146 aanlullen 172
147 opbieden 170
148 gekomennn 165
149 opgeknald 162
150 Vechtend 161
151 aanbotsen 159
152 opgebotst 158
153 Geruild 157
154 aanligt 154
155 beterweten 153
156 aanknalde 150
157 opziet 149
158 aangooide 148
159 indruist 148
160 schurkt 147
161 protesteerd 146
162 aanknalt 145
163 tafelpunt 143
164 aankreeg 139
165 ppraat 139
166 Verzetten 133
167 praaatte 133
168 Praaaat 128
169 gekomeb 127
170 opweegt 125
171 tekeergaan 124
172 ex-ploeg 121
173 aankruipt 120
174 Botst 117
175 ofliners 117
176 praat:p 117
177 aandrukt 114
178 Hockeybal 112
179 aantrapt 112
180 aanschurken 110
181 klaap 110
182 willend 110
183 procedeert 109
184 Kwamm 108
185 Opzien 107
186 reisziekte 107
187 rondlummelen 105
188 opgeknalt 104
189 #protesteer 101
190 #MONEYISLOW 100
191 Dopjes 100
192 fabrieksprijzen 97
193 velies 97
194 Ikpraat 96
195 aanzitte 96
196 muuuur 96
197 opbotsen 95
198 straatintimidatie 95
199 aanbotst 94
200 praattte 93
201 aanhikken 88
202 aanvloog 88
203 aanzeiken 88
204 kwamk 87
205 Botste 86
206 aangeschopt 85
207 westtracé 84
208 Gelijkspelen 83
209 opgezien 83
210 Praate 82
211 inkoopsprijs 80
212 aangooi 79
213 kandaar 79
214 zegff 79
215 aanlag 76
216 aanschiet 75
217 aanspande 73
218 Oefenmatch 71
219 demuur 71
220 #Zeg 70
221 sputterde 69
222 Corruptieonderzoek 68
223 Schipholzaak 68
224 bestendigd 68
225 aanbotste 67
226 aanstootte 67
227 fulmineert 67
228 tsteekt 67
229 1link 66
230 aanleunt 66
231 aanligge 66
232 ageerde 66
233 menstuatie 64
234 peuterjuf 64
235 opbotst 63
236 aanschuren 62
237 aansmijten 62
238 Restaurant-gast 61
239 Meeswijk 60
240 ptaat 60
241 1Z 59
242 Kaner 59
243 vallers 59
244 Druist 58
245 vlaakte 58
246 aanschopt 56
247 instrijken 56
248 tekeergaat 56
249 #blindheid 55
250 -valt 55
251 dichtgedraaide 55
252 hoofdstoten 55
253 aanpissen 54
254 deurstijl 54
255 lesurennorm 54
256 Clownspiet 53
257 aanzeuren 53
258 onzacht 53
259 stribbelde 53
260 vvsv 53
261 grkomen 52
262 koploperr 52
263 aanschoot 51
264 koplopert 51
265 praat:P 51
266 Capdevilla 50
267 aangeklapt 50
268 aantrapte 50

Words in alphabetical order

1 #MONEYISLOW 100
2 #Zeg 70
3 #bezwaar 858
4 #blindheid 55
5 #protesteer 101
6 -valt 55
7 1Z 59
8 1link 66
9 Bescherm 4,415
10 Beschermt 257
11 Botst 117
12 Botste 86
13 Calla 432
14 Capdevilla 50
15 Clownspiet 53
16 Corruptieonderzoek 68
17 Dopjes 100
18 Druist 58
19 Duwen 672
20 Gelijkspelen 83
21 Geruild 157
22 HAhA 1,345
23 Hockeybal 112
24 Ikpraat 96
25 Ikzeg 1,107
26 Ikzei 393
27 Kaner 59
28 Knalde 307
29 Kpraat 266
30 Kwam 58,677
31 Kwamm 108
32 Kwan 291
33 Kzeg 2,922
34 Lieg 8,122
35 Liegen 10,658
36 Meeswijk 60
37 Oefenmatch 71
38 Opzien 107
39 Praaaat 128
40 Praaat 644
41 Praate 82
42 Praatte 291
43 Protesteer 254
44 Restaurant-gast 61
45 Schipholzaak 68
46 Schoppen 492
47 Vechte 262
48 Vechten 8,403
49 Vechtend 161
50 Verzetten 133
51 Weegt 423
52 Windje 376
53 Zeg 284,592
54 aanbotsen 159
55 aanbotst 94
56 aanbotste 67
57 aandrukken 528
58 aandrukt 114
59 aanduwen 685
60 aangebotst 300
61 aangedrukt 418
62 aangegooid 567
63 aangegooit 232
64 aangeklapt 50
65 aangeknald 481
66 aangeknalt 272
67 aangekropen 177
68 aangelegen 180
69 aangelopen 3,645
70 aangeplakt 470
71 aangeschopt 85
72 aangestoten 207
73 aangetrapt 191
74 aangooi 79
75 aangooide 148
76 aangooie 178
77 aangooien 2,352
78 aangooit 189
79 aanhikken 88
80 aanknalde 150
81 aanknallen 529
82 aanknalt 145
83 aankreeg 139
84 aankruipen 2,356
85 aankruipt 120
86 aanlag 76
87 aanleunen 250
88 aanleunt 66
89 aanliep 609
90 aanligge 66
91 aanliggen 1,506
92 aanligt 154
93 aanloopt 1,751
94 aanlullen 172
95 aanpissen 54
96 aanrijdt 614
97 aanschiet 75
98 aanschieten 333
99 aanschoot 51
100 aanschoppen 242
101 aanschopt 56
102 aanschuren 62
103 aanschurken 110
104 aanslapen 185
105 aansloeg 203
106 aansmijten 62
107 aanspande 73
108 aanspringen 179
109 aanstootte 67
110 aanstoten 204
111 aantrappen 745
112 aantrapt 112
113 aantrapte 50
114 aanvliegt 183
115 aanvloog 88
116 aanzeiken 88
117 aanzeuren 53
118 aanzitte 96
119 aanzitten 2,419
120 ageer 173
121 ageerde 66
122 ageert 597
123 ageren 762
124 antipathie 269
125 aversie 1,088
126 beschermt 10,244
127 bestendigd 68
128 beterweten 153
129 bierkaai 608
130 bodemprijzen 476
131 bots 7,120
132 botse 190
133 botste 2,877
134 demuur 71
135 deurpost 899
136 deurstijl 54
137 dichtgedraaide 55
138 druist 327
139 ex-ploeg 121
140 fabrieksprijzen 97
141 flakte 234
142 fulmineert 67
143 fulmineren 177
144 geageerd 275
145 gebots 229
146 gekant 511
147 gekomeb 127
148 gekomem 173
149 gekomen 348,799
150 gekomenn 1,083
151 gekomennn 165
152 gekomn 362
153 geleund 284
154 gelogen 32,679
155 geprotesteerd 813
156 grkomen 52
157 heug 210
158 hoofdstoten 55
159 ijsbal 488
160 ikpraat 350
161 indruist 148
162 inkoopprijs 464
163 inkoopsprijs 80
164 instrijken 56
165 kandaar 79
166 kietelen 8,918
167 klaap 110
168 knalde 7,520
169 koploperr 52
170 koplopert 51
171 kpraat 876
172 krib 392
173 kwamk 87
174 lesurennorm 54
175 leunde 667
176 leunend 344
177 loog 14,488
178 lovehandles 313
179 menstuatie 64
180 mordicus 243
181 muurr 193
182 muuur 524
183 muuuur 96
184 offliners 525
185 ofliners 117
186 onzacht 53
187 opbieden 170
188 opboksen 309
189 opbotsen 95
190 opbotst 63
191 openprikken 296
192 opgebotst 158
193 opgeknald 162
194 opgeknalt 104
195 opgewassen 2,073
196 opgezien 83
197 opkijkt 882
198 opweegt 125
199 opwegen 432
200 opzie 205
201 opzien 828
202 opziet 149
203 oraat 289
204 overgestelde 416
205 paaltje 8,617
206 peuterjuf 64
207 ppraat 139
208 prAat 382
209 praa 368
210 praaat 7,315
211 praaatte 133
212 praar 622
213 praat:P 51
214 praat:p 117
215 praate 5,800
216 praatt 919
217 praatte 26,287
218 praattte 93
219 prat 2,008
220 prata 426
221 procedeert 109
222 protesteer 812
223 protesteerd 146
224 protesteerde 339
225 protesteerden 262
226 protesteert 2,655
227 protesteren 11,914
228 ptaat 60
229 reisziekte 107
230 remedie 3,849
231 resistent 604
232 rondlummelen 105
233 samenspannen 384
234 schooltafel 232
235 schurkt 147
236 spotprijzen 252
237 sputterde 69
238 sputtert 430
239 stander 459
240 standers 197
241 stootje 2,506
242 straatintimidatie 95
243 streed 479
244 stribbelde 53
245 stribbelen 186
246 stribbelt 220
247 tafelpunt 143
248 tekeergaan 124
249 tekeergaat 56
250 tsteekt 67
251 valler 393
252 vallers 59
253 vechtend 642
254 velies 97
255 verliess 229
256 verliez 241
257 verstopte 6,989
258 verzet 30,482
259 vlaakte 58
260 vlakte 5,214
261 vvsv 53
262 wapenen 846
263 westtracé 84
264 willend 110
265 woordig 4,687
266 wordig 463
267 zegff 79
268 zus/broer 828

Words in suffix order

1 HAhA 1,345
2 praat:P 51
3 #MONEYISLOW 100
4 1Z 59
5 praa 368
6 Calla 432
7 Capdevilla 50
8 prata 426
9 gekomeb 127
10 krib 392
11 streed 479
12 bestendigd 68
13 #blindheid 55
14 aangegooid 567
15 aangeknald 481
16 opgeknald 162
17 Geruild 157
18 willend 110
19 leunend 344
20 Vechtend 161
21 vechtend 642
22 geleund 284
23 geageerd 275
24 protesteerd 146
25 geprotesteerd 813
26 dichtgedraaide 55
27 aangooide 148
28 Knalde 307
29 knalde 7,520
30 aanknalde 150
31 stribbelde 53
32 overgestelde 416
33 aanspande 73
34 leunde 667
35 ageerde 66
36 protesteerde 339
37 sputterde 69
38 aanligge 66
39 remedie 3,849
40 antipathie 269
41 aangooie 178
42 aversie 1,088
43 straatintimidatie 95
44 menstuatie 64
45 opzie 205
46 Windje 376
47 paaltje 8,617
48 stootje 2,506
49 botse 190
50 Praate 82
51 praate 5,800
52 Vechte 262
53 vlaakte 58
54 flakte 234
55 vlakte 5,214
56 reisziekte 107
57 aantrapte 50
58 verstopte 6,989
59 Botste 86
60 botste 2,877
61 aanbotste 67
62 praaatte 133
63 Praatte 291
64 praatte 26,287
65 aanzitte 96
66 aanstootte 67
67 praattte 93
68 zegff 79
69 peuterjuf 64
70 aanlag 76
71 Zeg 284,592
72 #Zeg 70
73 aankreeg 139
74 Lieg 8,122
75 ex-ploeg 121
76 aansloeg 203
77 Kzeg 2,922
78 Ikzeg 1,107
79 woordig 4,687
80 wordig 463
81 loog 14,488
82 aanvloog 88
83 heug 210
84 Oefenmatch 71
85 bierkaai 608
86 Ikzei 393
87 aangooi 79
88 Schipholzaak 68
89 Corruptieonderzoek 68
90 Meeswijk 60
91 kwamk 87
92 1link 66
93 ijsbal 488
94 Hockeybal 112
95 schooltafel 232
96 deurstijl 54
97 Kwam 58,677
98 gekomem 173
99 Kwamm 108
100 Bescherm 4,415
101 lesurennorm 54
102 tekeergaan 124
103 Kwan 291
104 opbieden 170
105 protesteerden 262
106 Liegen 10,658
107 aangelegen 180
108 opwegen 432
109 aanliggen 1,506
110 aanspringen 179
111 gelogen 32,679
112 aangooien 2,352
113 opgezien 83
114 Opzien 107
115 opzien 828
116 aanzeiken 88
117 instrijken 56
118 aanhikken 88
119 openprikken 296
120 aandrukken 528
121 aanschurken 110
122 stribbelen 186
123 rondlummelen 105
124 Gelijkspelen 83
125 kietelen 8,918
126 aanknallen 529
127 aanlullen 172
128 gekomen 348,799
129 grkomen 52
130 wapenen 846
131 samenspannen 384
132 aanleunen 250
133 aanslapen 185
134 aankruipen 2,356
135 aangelopen 3,645
136 aangekropen 177
137 aantrappen 745
138 Schoppen 492
139 aanschoppen 242
140 ageren 762
141 fulmineren 177
142 protesteren 11,914
143 aanzeuren 53
144 aanschuren 62
145 opboksen 309
146 opgewassen 2,073
147 aanpissen 54
148 aanbotsen 159
149 opbotsen 95
150 aanschieten 333
151 beterweten 153
152 Vechten 8,403
153 aansmijten 62
154 hoofdstoten 55
155 aangestoten 207
156 aanstoten 204
157 Verzetten 133
158 aanzitten 2,419
159 Duwen 672
160 aanduwen 685
161 bodemprijzen 476
162 fabrieksprijzen 97
163 spotprijzen 252
164 gekomn 362
165 gekomenn 1,083
166 gekomennn 165
167 praat:p 117
168 klaap 110
169 aanliep 609
170 kandaar 79
171 praar 622
172 #bezwaar 858
173 stander 459
174 ageer 173
175 Protesteer 254
176 protesteer 812
177 #protesteer 101
178 valler 393
179 Kaner 59
180 zus/broer 828
181 koploperr 52
182 muurr 193
183 demuur 71
184 muuur 524
185 muuuur 96
186 velies 97
187 Dopjes 100
188 lovehandles 313
189 inkoopprijs 464
190 inkoopsprijs 80
191 standers 197
192 vallers 59
193 offliners 525
194 ofliners 117
195 verliess 229
196 bots 7,120
197 gebots 229
198 mordicus 243
199 prAat 382
200 Praaaat 128
201 Praaat 644
202 praaat 7,315
203 tekeergaat 56
204 oraat 289
205 Kpraat 266
206 kpraat 876
207 Ikpraat 96
208 ikpraat 350
209 ppraat 139
210 ptaat 60
211 prat 2,008
212 aanrijdt 614
213 aanschiet 75
214 Clownspiet 53
215 opziet 149
216 verzet 30,482
217 Weegt 423
218 opweegt 125
219 aanvliegt 183
220 aanligt 154
221 onzacht 53
222 aangegooit 232
223 aangooit 189
224 aangeplakt 470
225 tsteekt 67
226 opkijkt 882
227 schurkt 147
228 aangedrukt 418
229 aandrukt 114
230 aangeknalt 272
231 opgeknalt 104
232 aanknalt 145
233 -valt 55
234 stribbelt 220
235 Beschermt 257
236 beschermt 10,244
237 gekant 511
238 resistent 604
239 aanleunt 66
240 tafelpunt 143
241 aanschoot 51
242 aangeklapt 50
243 aangetrapt 191
244 aantrapt 112
245 aankruipt 120
246 aangeschopt 85
247 aanschopt 56
248 aanloopt 1,751
249 procedeert 109
250 ageert 597
251 fulmineert 67
252 protesteert 2,655
253 koplopert 51
254 sputtert 430
255 Restaurant-gast 61
256 Druist 58
257 druist 327
258 indruist 148
259 deurpost 899
260 Botst 117
261 aangebotst 300
262 opgebotst 158
263 aanbotst 94
264 opbotst 63
265 praatt 919
266 vvsv 53
267 verliez 241
268 westtracé 84