back to cluster viewer

cluster path 418

716 words, 7,773,760 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 eigenlijk 1,686,654
2 natuurlijk 970,193
3 zelfs 590,148
4 inderdaad 534,315
5 vooral 495,067
6 juist 439,163
7 blijkbaar 249,675
8 inmiddels 194,334
9 uiteindelijk 135,288
10 écht 116,120
11 volledig 108,275
12 uiteraard 106,821
13 overigens 103,640
14 daarmee 95,143
15 wellicht 87,168
16 absoluut 74,196
17 geheel 66,548
18 wederom 63,991
19 werkelijk 61,746
20 regelmatig 61,723
21 wél 54,050
22 echter 52,863
23 weleens 52,732
24 daarbij 47,235
25 achteraf 45,191
26 hiermee 40,621
27 velen 36,360
28 überhaupt 33,046
29 hierbij 31,829
30 immers 30,229
31 plots 29,374
32 zelden 29,168
33 kennelijk 28,911
34 reeds 27,441
35 exact 27,054
36 wéér 26,706
37 deels 26,073
38 oprecht 23,139
39 daadwerkelijk 20,737
40 óók 20,722
41 althans 19,416
42 indien 18,464
43 bovendien 18,330
44 voornamelijk 17,943
45 dát 17,892
46 daarnaast 17,553
47 volkomen 16,936
48 ongetwijfeld 16,760
49 hierin 16,441
50 continu 16,354
51 schijnbaar 16,264
52 vooralsnog 15,566
53 zowaar 15,425
54 intussen 14,891
55 enigszins 14,221
56 uiterst 12,500
57 tóch 11,979
58 grotendeels 11,594
59 overduidelijk 10,996
60 inhoudelijk 10,530
61 evengoed 10,440
62 onbewust 10,366
63 simpelweg 9,928
64 onderling 8,904
65 onmiddellijk 8,861
66 hieraan 8,835
67 m.i. 8,636
68 ècht 8,574
69 doorgaans 8,334
70 menig 8,267
71 nochtans 8,206
72 gedeeltelijk 8,077
73 weliswaar 7,737
74 níet 7,635
75 voortdurend 7,552
76 Geheel 7,547
77 feitelijk 7,424
78 wèl 7,068
79 volstrekt 6,864
80 hetgeen 6,813
81 nml 6,399
82 veelal 6,302
83 uitsluitend 6,088
84 nadien 6,083
85 imo 5,927
86 áltijd 5,765
87 louter 5,250
88 alleszins 4,925
89 zélf 4,732
90 zéér 4,689
91 desondanks 4,630
92 noodgedwongen 4,621
93 stilaan 4,571
94 zéker 4,516
95 moreel 4,508
96 schaamteloos 4,498
97 dáár 4,461
98 gewoonweg 4,456
99 hieruit 4,428
100 eveneens 4,227
101 theoretisch 4,122
102 enigzins 3,809
103 integendeel 3,697
104 verbaal 3,561
105 alléén 3,533
106 publiekelijk 3,506
107 allicht 3,443
108 expliciet 3,357
109 ongemerkt 3,308
110 imho 3,190
111 dikwijls 3,184
112 nèt 3,101
113 dàt 3,038
114 thans 2,982
115 nadrukkelijk 2,936
116 danwel 2,899
117 genadeloos 2,737
118 ruimschoots 2,727
119 onbedoeld 2,705
120 veelvuldig 2,680
121 normaliter 2,600
122 notabene 2,593
123 allesbehalve 2,577
124 steevast 2,500
125 daartoe 2,492
126 onmiddelijk 2,442
127 Deels 2,440
128 zodoende 2,414
129 quasi 2,346
130 volslagen 2,305
131 desalniettemin 2,290
132 anderzijds 2,191
133 soit 2,114
134 derhalve 2,104
135 evenmin 2,068
136 zulks 1,929
137 klaarblijkelijk 1,896
138 meermaals 1,818
139 i.i.g. 1,811
140 ongezien 1,804
141 alhier 1,784
142 uitvoerig 1,771
143 ja… 1,764
144 ongewild 1,655
145 hoofdzakelijk 1,648
146 herhaaldelijk 1,641
147 hoorbaar 1,635
148 feilloos 1,630
149 Inhoudelijk 1,592
150 allerminst 1,544
151 statistisch 1,476
152 grammaticaal 1,460
153 Oprecht 1,457
154 domweg 1,396
155 gezwegen 1,388
156 terzake 1,387
157 vnl 1,382
158 daartegen 1,333
159 systematisch 1,329
160 waartoe 1,293
161 menigeen 1,270
162 nodeloos 1,151
163 tòch 1,144
164 danig 1,136
165 m.a.w. 1,131
166 ogenschijnlijk 1,102
167 M.i. 1,070
168 niettemin 1,058
169 edoch 1,051
170 taalkundig 1,023
171 doelbewust 1,021
172 diplomatiek 1,008
173 geruisloos 994
174 Veelal 972
175 moedwillig 962
176 geenszins 952
177 Hetgeen 949
178 weldegelijk 947
179 impliciet 928
180 dermate 917
181 potdomme 914
182 ideologisch 908
183 warempel 903
184 electoraal 858
185 oeverloos 845
186 éérst 840
187 éénmaal 838
188 evenwel 804
189 n.l. 804
190 evenzeer 799
191 #twidioom 790
192 wsch 790
193 retorisch 778
194 plotsklaps 770
195 zèlf 763
196 heimelijk 759
197 IMHO 747
198 merendeels 743
199 i.t.t. 740
200 kritiekloos 736
201 Überhaupt 717
202 dáárom 711
203 achteloos 702
204 temeer 700
205 onderwijl 682
206 pertinent 681
207 evenzo 674
208 hiertegen 674
209 volstrekte 660
210 bvb. 658
211 gemakshalve 655
212 hartstochtelijk 647
213 onherroepelijk 638
214 ééns 638
215 Grotendeels 637
216 accuut 628
217 #dsdiscussie 623
218 links/rechts 618
219 zélfs 617
220 gaandeweg 607
221 Objectief 595
222 geografisch 590
223 meermalen 589
224 mogelijks 589
225 érgens 586
226 logischerwijs 578
227 operatief 578
228 zwijgend 577
229 welhaast 569
230 hartgrondig 558
231 onmiskenbaar 556
232 schromelijk 556
233 eerlijkgezegd 552
234 zijdelings 550
235 conditioneel 545
236 Formeel 535
237 weerom 527
238 beroepsmatig 525
239 m.i 522
240 uitdrukkelijk 517
241 empirisch 508
242 nee… 506
243 vnl. 505
244 hypothetisch 503
245 voorts 484
246 bevestigend 482
247 dàn 477
248 ongecontroleerd 476
249 onbeschaamd 475
250 onderhuids 470
251 bijgevolg 468
252 lijdzaam 468
253 onverdeeld 465
254 Alleszins 464
255 terloops 460
256 dús 458
257 latent 458
258 instemmend 451
259 potdorie 440
260 Cynisch 428
261 anatomisch 416
262 contractueel 416
263 gedoseerd 416
264 veeleer 413
265 Volgorde 401
266 ontstellend 400
267 behoudens 395
268 waaróm 387
269 júist 386
270 zondermeer 385
271 Kwalijk 382
272 w.s. 378
273 wonderwel 366
274 theologisch 360
275 òòk 359
276 onbevooroordeeld 357
277 i.d.d. 356
278 terstond 356
279 Zelfspot 354
280 institutioneel 349
281 d.w.z. 346
282 vrijelijk 346
283 Ja… 345
284 eenvoudigweg 337
285 helaas… 337
286 onversneden 337
287 goeddeels 336
288 altíjd 333
289 M.n. 331
290 iha 328
291 koloniaal 322
292 duurbetaalde 315
293 tja… 314
294 Openlijk 313
295 proefondervindelijk 313
296 koortsachtig 310
297 wschl 310
298 ab-so-luut 303
299 Fascisme 302
300 abusievelijk 302
301 Andermaal 301
302 bovenmatig 301
303 zolangzamerhand 299
304 gedwee 297
305 initieel 293
306 hoegenaamd 291
307 éigenlijk 291
308 gewijs 290
309 cijfermatig 288
310 instinctief 285
311 ongebreideld 285
312 godbetert 283
313 terdege 282
314 afwijzend 280
315 schoorvoetend 280
316 woordelijk 275
317 #imho 274
318 hogelijk 273
319 nog/weer 272
320 dààr 271
321 kennelijke 270
322 notoir 265
323 sociologisch 262
324 indachtig 261
325 aanstonds 250
326 nochthans 250
327 alswel 249
328 algauw 243
329 onbekommerd 241
330 blijmoedig 240
331 taaltechnisch 238
332 geweaun 236
333 #A_dam 234
334 Principieel 234
335 slepend 234
336 inderdaad… 233
337 lijfelijk 233
338 Njet 232
339 ondubbelzinnig 232
340 niet/wel 228
341 genoeg… 224
342 ofschoon 220
343 Imho 219
344 beroepshalve 217
345 versterkend 216
346 beredeneerd 214
347 juíst 214
348 overdrachtelijk 212
349 nemend 211
350 enórm 208
351 totnogtoe 206
352 wetensch 204
353 idd… 202
354 Aannames 201
355 snedig 201
356 Taalkundig 197
357 Rationeel 192
358 stemmend 190
359 onrechtstreeks 188
360 stomweg 187
361 Drastisch 186
362 Tegendeel 186
363 finacieel 185
364 redelijkerwijs 183
365 onwillig 181
366 ueberhaupt 181
367 af-en-toe 180
368 ontegenzeggelijk 180
369 Pruts 179
370 minzaam 177
371 Wiskundig 176
372 waarempel 173
373 zelfverklaard 173
374 welzeker 169
375 stillaan 168
376 n.l 167
377 smalend 167
378 sluimerend 166
379 Dubbelop 165
380 uitwendig 165
381 #tvmo 164
382 staatsrechtelijk 164
383 liegend 162
384 daarvóór 161
385 i.e.g. 161
386 zelfgenoegzaam 161
387 welicht 159
388 oorspr. 158
389 welbewust 158
390 hiér 157
391 humanistisch 156
392 eminent 154
393 grenzenloos 152
394 non- 151
395 gezaghebbend 148
396 wij/zij 148
397 onhoorbaar 147
398 marketingtechnisch 146
399 ntlk 145
400 Evenzo 144
401 mogelijkerwijs 144
402 E.e.a. 142
403 Wmb 142
404 existentieel 142
405 alszijnde 139
406 Evenwel 138
407 nogthans 138
408 precies… 138
409 volgaarne 138
410 flagrant 136
411 veelvoudig 136
412 excact 135
413 voetbaltechnisch 135
414 Wrsch 134
415 #FritsDinsdag 133
416 mettertijd 133
417 willig 133
418 botweg 132
419 opTwitter 132
420 publicitair 132
421 Ongewild 131
422 Vervolgen 131
423 partieel 131
424 Binnenshuis 130
425 demografisch 129
426 geveinsde 129
427 omfloerst 129
428 ongericht 129
429 bliksemsnel 128
430 ´Niet 128
431 prijstechnisch 126
432 #eufemisme 125
433 Grammaticaal 125
434 diplomatisch 125
435 Geografisch 124
436 medunkt 123
437 ostentatief 123
438 reukloos 123
439 tandenknarsend 123
440 gramaticaal 122
441 kristalhelder 122
442 wrschl 122
443 verkeerdelijk 121
444 wuft 121
445 Meermaals 120
446 tegen- 120
447 MvN 118
448 beklemd 118
449 contextueel 118
450 Aantoonbaar 117
451 Hetzij 117
452 -niet- 115
453 Proefondervindelijk 115
454 desalnietemin 115
455 w.s 114
456 clandestien 113
457 oogluikend 113
458 -alweer- 112
459 Buub 112
460 a.u.b... 112
461 zèker 112
462 Dergelijk 111
463 deplorabele 111
464 geenzins 111
465 onweerlegbaar 111
466 wééral 111
467 Dikwijls 110
468 Zwijgend 110
469 compromisloos 110
470 melodrama 110
471 onbetamelijk 110
472 #appelsenperen 109
473 #mauromoetweg 109
474 doodeenvoudig 109
475 #twigt 108
476 Diplomatiek 108
477 Prijs/kwaliteit 108
478 belastingtechnisch 108
479 welbeschouwd 108
480 geuite 107
481 daarrond 106
482 zucht… 106
483 -gelukkig- 104
484 Visieloos 104
485 lichtvaardig 104
486 Herhaaldelijk 103
487 allezins 103
488 alsdan 103
489 morrend 103
490 werktechnisch 103
491 Doodzwijgen 102
492 domlinks 102
493 minder/niet 102
494 vrnl 102
495 _niet_ 101
496 vnml 100
497 vreemdgenoeg 100
498 Weerom 99
499 onderdrukkend 99
500 zonaal 99
501 -terecht- 98
502 0,001% 98
503 a/e 98
504 grotendeel 98
505 kwadratisch 98
506 lett. 98
507 Mssch 97
508 telkenmale 97
509 Haatzaaien 96
510 enigzinds 96
511 Ideologisch 95
512 Welgemeend 95
513 Hulpeloos 94
514 onsch 92
515 niet/minder 91
516 Evolutionair 90
517 Strijdlust 90
518 exhibitionistische 90
519 soms/vaak 90
520 Chauvinisme 89
521 manipulerend 89
522 etymologisch 88
523 Kundig 87
524 Tikfoutje 87
525 Veroordelen 87
526 Zelfkritiek 87
527 dientengevolge 87
528 mediaal 87
529 wschlk 87
530 w.m.b. 86
531 waarschuwend 86
532 >en 85
533 Zielloos 85
534 eens- 85
535 ook.En 85
536 schrander 85
537 verongelijktheid 85
538 vàst 85
539 Eénmaal 84
540 Hypothetisch 84
541 anekdotisch 84
542 onverbloemd 84
543 tenslotten 84
544 gelijkelijk 83
545 hakkelend 83
546 overál 83
547 #terzijde 82
548 #twitterspook 82
549 Betrekkelijk 82
550 anderszijds 82
551 manmoedig 82
552 M.i 80
553 aanwijsbaar 80
554 onverhoeds 80
555 Tjá 79
556 groepsgewijs 79
557 spoorslags 79
558 #heteindevandewereld 78
559 Tegenhouden 78
560 astrologisch 78
561 gevoeglijk 78
562 ja-knikken 78
563 methodologisch 78
564 rechtlijnigheid 78
565 #dompie 77
566 bezielend 77
567 concluderend 77
568 mechels 77
569 wellustig 77
570 #Dieetpil 76
571 #afslankmiddel 76
572 pro-deo 76
573 verstokt 76
574 wannéér 76
575 #zorgindustrie 75
576 Electoraal 75
577 linksdraaiend 75
578 observerend 75
579 #geitenwollensokken 74
580 Ongrijpbaar 74
581 a.h.w. 74
582 schouderophalend 74
583 Simplistisch 73
584 bijwijlen 73
585 gradueel 73
586 schijbaar 73
587 Blackface 72
588 meestens 72
589 of- 72
590 Slachtofferrol 71
591 hallucinerend 71
592 èrgens 71
593 #gniffelt 70
594 Ah… 70
595 Chronologisch 70
596 Legitiem 70
597 Pragmatisme 70
598 berustend 70
599 hard-core 70
600 logischerwijze 70
601 naturalisme 70
602 vol-le-dig 70
603 Jaartal 69
604 is.Wat 69
605 wetenschapelijk 69
606 Binic 68
607 belijdend 68
608 improviserend 68
609 oorspr 68
610 scannend 68
611 Laksheid 67
612 Resoluut 67
613 bekennende 67
614 deontologisch 67
615 bevindelijk 66
616 programma- 66
617 stadspersoneel 66
618 tíjdens 66
619 #wkfoodbal 65
620 Ervaringsverhalen 65
621 Marketingtechnisch 65
622 P'.s 65
623 Zijzelf 65
624 folkloristisch 65
625 gelijksoortig 65
626 intss 65
627 vollédig 65
628 Pertinent 64
629 hertalen 64
630 klimatologisch 64
631 politiekcorrect 64
632 schertsend 64
633 #nietomheteenofhetander 63
634 Taaltechnisch 63
635 Voelbaar 63
636 enigszinds 63
637 onachtzaam 63
638 retroactief 63
639 smalen 63
640 Rechtsom 62
641 alras 62
642 deerniswekkend 62
643 honend 62
644 huis-tuin-keuken 62
645 maar> 62
646 #amormeteensnor 61
647 Neurologisch 61
648 Woordkeuze 61
649 exáct 61
650 onderwijsplan 61
651 vakmatig 61
652 #fusieabr 60
653 #kucht 60
654 IAEA-chef 60
655 IIg 60
656 Ja- 60
657 gekaderd 60
658 kennelyk 60
659 niet.Is 60
660 Ongefundeerd 59
661 ah… 59
662 cinematografische 59
663 jachtig 59
664 rudimentair 59
665 #Teenersthings 58
666 Desgevraagd 58
667 Laffer 58
668 compléét 58
669 gekarteld 58
670 geveinsd 58
671 is.Hij 58
672 monomaan 58
673 ontegensprekelijk 58
674 oplaaiende 58
675 Beroepsmatig 57
676 begrijpelijkerwijs 57
677 contemporaine 57
678 lodderig 57
679 verhipt 57
680 vleselijk 57
681 #Rutte's 56
682 Innig 56
683 occasioneel 56
684 walgend 56
685 Kortstondig 55
686 Kritiekloos 55
687 dienaangaande 55
688 vziw 55
689 #socialistische 54
690 #wetenschapsvertrouwen 54
691 -echt- 54
692 Euvel 54
693 Copy-paste 53
694 Lijdzaam 53
695 Zelfbewust 53
696 onweerlegbare 53
697 zedelijk 53
698 …niet 53
699 #LevensFeiten 52
700 -ook- 52
701 Hm… 52
702 Stigmatiseren 52
703 canoniek 52
704 duidende 52
705 Clenbuterol 51
706 Haatzaaier 51
707 Inkorten 51
708 Obbie 51
709 SP/PVV 51
710 Staatsrechtelijk 51
711 hoe/wanneer 51
712 misprijzend 51
713 Symmetrie 50
714 daarmede 50
715 deugdelijkheid 50
716 welns 50

Words in alphabetical order

1 #A_dam 234
2 #Dieetpil 76
3 #FritsDinsdag 133
4 #LevensFeiten 52
5 #Rutte's 56
6 #Teenersthings 58
7 #afslankmiddel 76
8 #amormeteensnor 61
9 #appelsenperen 109
10 #dompie 77
11 #dsdiscussie 623
12 #eufemisme 125
13 #fusieabr 60
14 #geitenwollensokken 74
15 #gniffelt 70
16 #heteindevandewereld 78
17 #imho 274
18 #kucht 60
19 #mauromoetweg 109
20 #nietomheteenofhetander 63
21 #socialistische 54
22 #terzijde 82
23 #tvmo 164
24 #twidioom 790
25 #twigt 108
26 #twitterspook 82
27 #wetenschapsvertrouwen 54
28 #wkfoodbal 65
29 #zorgindustrie 75
30 -alweer- 112
31 -echt- 54
32 -gelukkig- 104
33 -niet- 115
34 -ook- 52
35 -terecht- 98
36 0,001% 98
37 >en 85
38 Aannames 201
39 Aantoonbaar 117
40 Ah… 70
41 Alleszins 464
42 Andermaal 301
43 Beroepsmatig 57
44 Betrekkelijk 82
45 Binic 68
46 Binnenshuis 130
47 Blackface 72
48 Buub 112
49 Chauvinisme 89
50 Chronologisch 70
51 Clenbuterol 51
52 Copy-paste 53
53 Cynisch 428
54 Deels 2,440
55 Dergelijk 111
56 Desgevraagd 58
57 Dikwijls 110
58 Diplomatiek 108
59 Doodzwijgen 102
60 Drastisch 186
61 Dubbelop 165
62 E.e.a. 142
63 Electoraal 75
64 Ervaringsverhalen 65
65 Euvel 54
66 Evenwel 138
67 Evenzo 144
68 Evolutionair 90
69 Eénmaal 84
70 Fascisme 302
71 Formeel 535
72 Geheel 7,547
73 Geografisch 124
74 Grammaticaal 125
75 Grotendeels 637
76 Haatzaaien 96
77 Haatzaaier 51
78 Herhaaldelijk 103
79 Hetgeen 949
80 Hetzij 117
81 Hm… 52
82 Hulpeloos 94
83 Hypothetisch 84
84 IAEA-chef 60
85 IIg 60
86 IMHO 747
87 Ideologisch 95
88 Imho 219
89 Inhoudelijk 1,592
90 Inkorten 51
91 Innig 56
92 Ja- 60
93 Jaartal 69
94 Ja… 345
95 Kortstondig 55
96 Kritiekloos 55
97 Kundig 87
98 Kwalijk 382
99 Laffer 58
100 Laksheid 67
101 Legitiem 70
102 Lijdzaam 53
103 M.i 80
104 M.i. 1,070
105 M.n. 331
106 Marketingtechnisch 65
107 Meermaals 120
108 Mssch 97
109 MvN 118
110 Neurologisch 61
111 Njet 232
112 Obbie 51
113 Objectief 595
114 Ongefundeerd 59
115 Ongewild 131
116 Ongrijpbaar 74
117 Openlijk 313
118 Oprecht 1,457
119 P'.s 65
120 Pertinent 64
121 Pragmatisme 70
122 Prijs/kwaliteit 108
123 Principieel 234
124 Proefondervindelijk 115
125 Pruts 179
126 Rationeel 192
127 Rechtsom 62
128 Resoluut 67
129 SP/PVV 51
130 Simplistisch 73
131 Slachtofferrol 71
132 Staatsrechtelijk 51
133 Stigmatiseren 52
134 Strijdlust 90
135 Symmetrie 50
136 Taalkundig 197
137 Taaltechnisch 63
138 Tegendeel 186
139 Tegenhouden 78
140 Tikfoutje 87
141 Tjá 79
142 Veelal 972
143 Veroordelen 87
144 Vervolgen 131
145 Visieloos 104
146 Voelbaar 63
147 Volgorde 401
148 Weerom 99
149 Welgemeend 95
150 Wiskundig 176
151 Wmb 142
152 Woordkeuze 61
153 Wrsch 134
154 Zelfbewust 53
155 Zelfkritiek 87
156 Zelfspot 354
157 Zielloos 85
158 Zijzelf 65
159 Zwijgend 110
160 _niet_ 101
161 a.h.w. 74
162 a.u.b... 112
163 a/e 98
164 aanstonds 250
165 aanwijsbaar 80
166 ab-so-luut 303
167 absoluut 74,196
168 abusievelijk 302
169 accuut 628
170 achteloos 702
171 achteraf 45,191
172 af-en-toe 180
173 afwijzend 280
174 ah… 59
175 algauw 243
176 alhier 1,784
177 allerminst 1,544
178 allesbehalve 2,577
179 alleszins 4,925
180 allezins 103
181 allicht 3,443
182 alléén 3,533
183 alras 62
184 alsdan 103
185 alswel 249
186 alszijnde 139
187 althans 19,416
188 altíjd 333
189 anatomisch 416
190 anderszijds 82
191 anderzijds 2,191
192 anekdotisch 84
193 astrologisch 78
194 begrijpelijkerwijs 57
195 behoudens 395
196 bekennende 67
197 beklemd 118
198 belastingtechnisch 108
199 belijdend 68
200 beredeneerd 214
201 beroepshalve 217
202 beroepsmatig 525
203 berustend 70
204 bevestigend 482
205 bevindelijk 66
206 bezielend 77
207 bijgevolg 468
208 bijwijlen 73
209 blijkbaar 249,675
210 blijmoedig 240
211 bliksemsnel 128
212 botweg 132
213 bovendien 18,330
214 bovenmatig 301
215 bvb. 658
216 canoniek 52
217 cijfermatig 288
218 cinematografische 59
219 clandestien 113
220 compléét 58
221 compromisloos 110
222 concluderend 77
223 conditioneel 545
224 contemporaine 57
225 contextueel 118
226 continu 16,354
227 contractueel 416
228 d.w.z. 346
229 daadwerkelijk 20,737
230 daarbij 47,235
231 daarmede 50
232 daarmee 95,143
233 daarnaast 17,553
234 daarrond 106
235 daartegen 1,333
236 daartoe 2,492
237 daarvóór 161
238 danig 1,136
239 danwel 2,899
240 deels 26,073
241 deerniswekkend 62
242 demografisch 129
243 deontologisch 67
244 deplorabele 111
245 derhalve 2,104
246 dermate 917
247 desalnietemin 115
248 desalniettemin 2,290
249 desondanks 4,630
250 deugdelijkheid 50
251 dienaangaande 55
252 dientengevolge 87
253 dikwijls 3,184
254 diplomatiek 1,008
255 diplomatisch 125
256 doelbewust 1,021
257 domlinks 102
258 domweg 1,396
259 doodeenvoudig 109
260 doorgaans 8,334
261 duidende 52
262 duurbetaalde 315
263 dàn 477
264 dàt 3,038
265 dààr 271
266 dát 17,892
267 dáár 4,461
268 dáárom 711
269 dús 458
270 echter 52,863
271 edoch 1,051
272 eens- 85
273 eenvoudigweg 337
274 eerlijkgezegd 552
275 eigenlijk 1,686,654
276 electoraal 858
277 eminent 154
278 empirisch 508
279 enigszinds 63
280 enigszins 14,221
281 enigzinds 96
282 enigzins 3,809
283 enórm 208
284 etymologisch 88
285 eveneens 4,227
286 evengoed 10,440
287 evenmin 2,068
288 evenwel 804
289 evenzeer 799
290 evenzo 674
291 exact 27,054
292 excact 135
293 exhibitionistische 90
294 existentieel 142
295 expliciet 3,357
296 exáct 61
297 feilloos 1,630
298 feitelijk 7,424
299 finacieel 185
300 flagrant 136
301 folkloristisch 65
302 gaandeweg 607
303 gedeeltelijk 8,077
304 gedoseerd 416
305 gedwee 297
306 geenszins 952
307 geenzins 111
308 geheel 66,548
309 gekaderd 60
310 gekarteld 58
311 gelijkelijk 83
312 gelijksoortig 65
313 gemakshalve 655
314 genadeloos 2,737
315 genoeg… 224
316 geografisch 590
317 geruisloos 994
318 geuite 107
319 geveinsd 58
320 geveinsde 129
321 gevoeglijk 78
322 geweaun 236
323 gewijs 290
324 gewoonweg 4,456
325 gezaghebbend 148
326 gezwegen 1,388
327 godbetert 283
328 goeddeels 336
329 gradueel 73
330 gramaticaal 122
331 grammaticaal 1,460
332 grenzenloos 152
333 groepsgewijs 79
334 grotendeel 98
335 grotendeels 11,594
336 hakkelend 83
337 hallucinerend 71
338 hard-core 70
339 hartgrondig 558
340 hartstochtelijk 647
341 heimelijk 759
342 helaas… 337
343 herhaaldelijk 1,641
344 hertalen 64
345 hetgeen 6,813
346 hieraan 8,835
347 hierbij 31,829
348 hierin 16,441
349 hiermee 40,621
350 hiertegen 674
351 hieruit 4,428
352 hiér 157
353 hoe/wanneer 51
354 hoegenaamd 291
355 hogelijk 273
356 honend 62
357 hoofdzakelijk 1,648
358 hoorbaar 1,635
359 huis-tuin-keuken 62
360 humanistisch 156
361 hypothetisch 503
362 i.d.d. 356
363 i.e.g. 161
364 i.i.g. 1,811
365 i.t.t. 740
366 idd… 202
367 ideologisch 908
368 iha 328
369 imho 3,190
370 immers 30,229
371 imo 5,927
372 impliciet 928
373 improviserend 68
374 indachtig 261
375 inderdaad 534,315
376 inderdaad… 233
377 indien 18,464
378 inhoudelijk 10,530
379 initieel 293
380 inmiddels 194,334
381 instemmend 451
382 instinctief 285
383 institutioneel 349
384 integendeel 3,697
385 intss 65
386 intussen 14,891
387 is.Hij 58
388 is.Wat 69
389 ja-knikken 78
390 jachtig 59
391 ja… 1,764
392 juist 439,163
393 juíst 214
394 júist 386
395 kennelijk 28,911
396 kennelijke 270
397 kennelyk 60
398 klaarblijkelijk 1,896
399 klimatologisch 64
400 koloniaal 322
401 koortsachtig 310
402 kristalhelder 122
403 kritiekloos 736
404 kwadratisch 98
405 latent 458
406 lett. 98
407 lichtvaardig 104
408 liegend 162
409 lijdzaam 468
410 lijfelijk 233
411 links/rechts 618
412 linksdraaiend 75
413 lodderig 57
414 logischerwijs 578
415 logischerwijze 70
416 louter 5,250
417 m.a.w. 1,131
418 m.i 522
419 m.i. 8,636
420 maar> 62
421 manipulerend 89
422 manmoedig 82
423 marketingtechnisch 146
424 mechels 77
425 mediaal 87
426 medunkt 123
427 meermaals 1,818
428 meermalen 589
429 meestens 72
430 melodrama 110
431 menig 8,267
432 menigeen 1,270
433 merendeels 743
434 methodologisch 78
435 mettertijd 133
436 minder/niet 102
437 minzaam 177
438 misprijzend 51
439 moedwillig 962
440 mogelijkerwijs 144
441 mogelijks 589
442 monomaan 58
443 moreel 4,508
444 morrend 103
445 n.l 167
446 n.l. 804
447 nadien 6,083
448 nadrukkelijk 2,936
449 naturalisme 70
450 natuurlijk 970,193
451 nee… 506
452 nemend 211
453 niet.Is 60
454 niet/minder 91
455 niet/wel 228
456 niettemin 1,058
457 nml 6,399
458 nochtans 8,206
459 nochthans 250
460 nodeloos 1,151
461 nog/weer 272
462 nogthans 138
463 non- 151
464 noodgedwongen 4,621
465 normaliter 2,600
466 notabene 2,593
467 notoir 265
468 ntlk 145
469 nèt 3,101
470 níet 7,635
471 observerend 75
472 occasioneel 56
473 oeverloos 845
474 of- 72
475 ofschoon 220
476 ogenschijnlijk 1,102
477 omfloerst 129
478 onachtzaam 63
479 onbedoeld 2,705
480 onbekommerd 241
481 onbeschaamd 475
482 onbetamelijk 110
483 onbevooroordeeld 357
484 onbewust 10,366
485 onderdrukkend 99
486 onderhuids 470
487 onderling 8,904
488 onderwijl 682
489 onderwijsplan 61
490 ondubbelzinnig 232
491 ongebreideld 285
492 ongecontroleerd 476
493 ongemerkt 3,308
494 ongericht 129
495 ongetwijfeld 16,760
496 ongewild 1,655
497 ongezien 1,804
498 onherroepelijk 638
499 onhoorbaar 147
500 onmiddelijk 2,442
501 onmiddellijk 8,861
502 onmiskenbaar 556
503 onrechtstreeks 188
504 onsch 92
505 ontegensprekelijk 58
506 ontegenzeggelijk 180
507 ontstellend 400
508 onverbloemd 84
509 onverdeeld 465
510 onverhoeds 80
511 onversneden 337
512 onweerlegbaar 111
513 onweerlegbare 53
514 onwillig 181
515 oogluikend 113
516 ook.En 85
517 oorspr 68
518 oorspr. 158
519 opTwitter 132
520 operatief 578
521 oplaaiende 58
522 oprecht 23,139
523 ostentatief 123
524 overdrachtelijk 212
525 overduidelijk 10,996
526 overigens 103,640
527 overál 83
528 partieel 131
529 pertinent 681
530 plots 29,374
531 plotsklaps 770
532 politiekcorrect 64
533 potdomme 914
534 potdorie 440
535 precies… 138
536 prijstechnisch 126
537 pro-deo 76
538 proefondervindelijk 313
539 programma- 66
540 publicitair 132
541 publiekelijk 3,506
542 quasi 2,346
543 rechtlijnigheid 78
544 redelijkerwijs 183
545 reeds 27,441
546 regelmatig 61,723
547 retorisch 778
548 retroactief 63
549 reukloos 123
550 rudimentair 59
551 ruimschoots 2,727
552 scannend 68
553 schaamteloos 4,498
554 schertsend 64
555 schijbaar 73
556 schijnbaar 16,264
557 schoorvoetend 280
558 schouderophalend 74
559 schrander 85
560 schromelijk 556
561 simpelweg 9,928
562 slepend 234
563 sluimerend 166
564 smalen 63
565 smalend 167
566 snedig 201
567 sociologisch 262
568 soit 2,114
569 soms/vaak 90
570 spoorslags 79
571 staatsrechtelijk 164
572 stadspersoneel 66
573 statistisch 1,476
574 steevast 2,500
575 stemmend 190
576 stilaan 4,571
577 stillaan 168
578 stomweg 187
579 systematisch 1,329
580 taalkundig 1,023
581 taaltechnisch 238
582 tandenknarsend 123
583 tegen- 120
584 telkenmale 97
585 temeer 700
586 tenslotten 84
587 terdege 282
588 terloops 460
589 terstond 356
590 terzake 1,387
591 thans 2,982
592 theologisch 360
593 theoretisch 4,122
594 tja… 314
595 totnogtoe 206
596 tíjdens 66
597 tòch 1,144
598 tóch 11,979
599 ueberhaupt 181
600 uitdrukkelijk 517
601 uiteindelijk 135,288
602 uiteraard 106,821
603 uiterst 12,500
604 uitsluitend 6,088
605 uitvoerig 1,771
606 uitwendig 165
607 vakmatig 61
608 veelal 6,302
609 veeleer 413
610 veelvoudig 136
611 veelvuldig 2,680
612 velen 36,360
613 verbaal 3,561
614 verhipt 57
615 verkeerdelijk 121
616 verongelijktheid 85
617 versterkend 216
618 verstokt 76
619 vleselijk 57
620 vnl 1,382
621 vnl. 505
622 vnml 100
623 voetbaltechnisch 135
624 vol-le-dig 70
625 volgaarne 138
626 volkomen 16,936
627 volledig 108,275
628 vollédig 65
629 volslagen 2,305
630 volstrekt 6,864
631 volstrekte 660
632 vooral 495,067
633 vooralsnog 15,566
634 voornamelijk 17,943
635 voortdurend 7,552
636 voorts 484
637 vreemdgenoeg 100
638 vrijelijk 346
639 vrnl 102
640 vziw 55
641 vàst 85
642 w.m.b. 86
643 w.s 114
644 w.s. 378
645 waarempel 173
646 waarschuwend 86
647 waartoe 1,293
648 waaróm 387
649 walgend 56
650 wannéér 76
651 warempel 903
652 wederom 63,991
653 weerom 527
654 welbeschouwd 108
655 welbewust 158
656 weldegelijk 947
657 weleens 52,732
658 welhaast 569
659 welicht 159
660 weliswaar 7,737
661 wellicht 87,168
662 wellustig 77
663 welns 50
664 welzeker 169
665 werkelijk 61,746
666 werktechnisch 103
667 wetensch 204
668 wetenschapelijk 69
669 wij/zij 148
670 willig 133
671 wonderwel 366
672 woordelijk 275
673 wrschl 122
674 wsch 790
675 wschl 310
676 wschlk 87
677 wuft 121
678 wèl 7,068
679 wél 54,050
680 wéér 26,706
681 wééral 111
682 zedelijk 53
683 zelden 29,168
684 zelfgenoegzaam 161
685 zelfs 590,148
686 zelfverklaard 173
687 zijdelings 550
688 zodoende 2,414
689 zolangzamerhand 299
690 zonaal 99
691 zondermeer 385
692 zowaar 15,425
693 zucht… 106
694 zulks 1,929
695 zwijgend 577
696 zèker 112
697 zèlf 763
698 zéker 4,516
699 zélf 4,732
700 zélfs 617
701 zéér 4,689
702 ´Niet 128
703 Überhaupt 717
704 áltijd 5,765
705 ècht 8,574
706 èrgens 71
707 écht 116,120
708 éigenlijk 291
709 érgens 586
710 éénmaal 838
711 ééns 638
712 éérst 840
713 òòk 359
714 óók 20,722
715 überhaupt 33,046
716 …niet 53

Words in suffix order

1 0,001% 98
2 Ja- 60
3 programma- 66
4 of- 72
5 -gelukkig- 104
6 -ook- 52
7 tegen- 120
8 non- 151
9 -alweer- 112
10 eens- 85
11 -niet- 115
12 -echt- 54
13 -terecht- 98
14 a.u.b... 112
15 E.e.a. 142
16 w.m.b. 86
17 bvb. 658
18 i.d.d. 356
19 i.e.g. 161
20 i.i.g. 1,811
21 M.i. 1,070
22 m.i. 8,636
23 n.l. 804
24 vnl. 505
25 M.n. 331
26 oorspr. 158
27 w.s. 378
28 i.t.t. 740
29 lett. 98
30 m.a.w. 1,131
31 a.h.w. 74
32 d.w.z. 346
33 maar> 62
34 MvN 118
35 IMHO 747
36 SP/PVV 51
37 _niet_ 101
38 iha 328
39 melodrama 110
40 Wmb 142
41 Buub 112
42 Binic 68
43 inderdaad 534,315
44 evengoed 10,440
45 Desgevraagd 58
46 eerlijkgezegd 552
47 rechtlijnigheid 78
48 deugdelijkheid 50
49 Laksheid 67
50 verongelijktheid 85
51 áltijd 5,765
52 mettertijd 133
53 altíjd 333
54 ongebreideld 285
55 onverdeeld 465
56 onbevooroordeeld 357
57 ongetwijfeld 16,760
58 onbedoeld 2,705
59 #heteindevandewereld 78
60 gekarteld 58
61 Ongewild 131
62 ongewild 1,655
63 onbeschaamd 475
64 hoegenaamd 291
65 beklemd 118
66 onverbloemd 84
67 zolangzamerhand 299
68 gezaghebbend 148
69 belijdend 68
70 Welgemeend 95
71 liegend 162
72 bevestigend 482
73 Zwijgend 110
74 zwijgend 577
75 walgend 56
76 linksdraaiend 75
77 oogluikend 113
78 deerniswekkend 62
79 onderdrukkend 99
80 versterkend 216
81 schouderophalend 74
82 smalend 167
83 bezielend 77
84 hakkelend 83
85 ontstellend 400
86 nemend 211
87 stemmend 190
88 instemmend 451
89 scannend 68
90 honend 62
91 slepend 234
92 concluderend 77
93 manipulerend 89
94 sluimerend 166
95 hallucinerend 71
96 improviserend 68
97 observerend 75
98 morrend 103
99 voortdurend 7,552
100 tandenknarsend 123
101 schertsend 64
102 schoorvoetend 280
103 uitsluitend 6,088
104 berustend 70
105 waarschuwend 86
106 misprijzend 51
107 afwijzend 280
108 daarrond 106
109 terstond 356
110 zelfverklaard 173
111 uiteraard 106,821
112 gekaderd 60
113 Ongefundeerd 59
114 ongecontroleerd 476
115 beredeneerd 214
116 gedoseerd 416
117 onbekommerd 241
118 geveinsd 58
119 welbeschouwd 108
120 a/e 98
121 Blackface 72
122 daarmede 50
123 #terzijde 82
124 duurbetaalde 315
125 dienaangaande 55
126 duidende 52
127 oplaaiende 58
128 bekennende 67
129 zodoende 2,414
130 alszijnde 139
131 Volgorde 401
132 geveinsde 129
133 daarmee 95,143
134 hiermee 40,621
135 gedwee 297
136 terdege 282
137 dientengevolge 87
138 cinematografische 59
139 #socialistische 54
140 exhibitionistische 90
141 Obbie 51
142 #dompie 77
143 potdorie 440
144 Symmetrie 50
145 #zorgindustrie 75
146 #dsdiscussie 623
147 Tikfoutje 87
148 terzake 1,387
149 kennelijke 270
150 telkenmale 97
151 deplorabele 111
152 potdomme 914
153 Fascisme 302
154 naturalisme 70
155 #eufemisme 125
156 Chauvinisme 89
157 Pragmatisme 70
158 notabene 2,593
159 contemporaine 57
160 volgaarne 138
161 af-en-toe 180
162 totnogtoe 206
163 daartoe 2,492
164 waartoe 1,293
165 onweerlegbare 53
166 hard-core 70
167 dermate 917
168 geuite 107
169 volstrekte 660
170 Copy-paste 53
171 allesbehalve 2,577
172 derhalve 2,104
173 gemakshalve 655
174 beroepshalve 217
175 logischerwijze 70
176 Woordkeuze 61
177 achteraf 45,191
178 IAEA-chef 60
179 operatief 578
180 ostentatief 123
181 retroactief 63
182 Objectief 595
183 instinctief 285
184 Zijzelf 65
185 zèlf 763
186 zélf 4,732
187 IIg 60
188 #FritsDinsdag 133
189 vreemdgenoeg 100
190 gaandeweg 607
191 eenvoudigweg 337
192 simpelweg 9,928
193 domweg 1,396
194 stomweg 187
195 gewoonweg 4,456
196 #mauromoetweg 109
197 botweg 132
198 vol-le-dig 70
199 volledig 108,275
200 snedig 201
201 blijmoedig 240
202 manmoedig 82
203 veelvuldig 2,680
204 uitwendig 165
205 hartgrondig 558
206 Kortstondig 55
207 Kundig 87
208 Taalkundig 197
209 taalkundig 1,023
210 Wiskundig 176
211 lichtvaardig 104
212 veelvoudig 136
213 doodeenvoudig 109
214 vollédig 65
215 willig 133
216 moedwillig 962
217 onwillig 181
218 danig 1,136
219 menig 8,267
220 Innig 56
221 ondubbelzinnig 232
222 lodderig 57
223 uitvoerig 1,771
224 vakmatig 61
225 regelmatig 61,723
226 bovenmatig 301
227 cijfermatig 288
228 Beroepsmatig 57
229 beroepsmatig 525
230 indachtig 261
231 jachtig 59
232 koortsachtig 310
233 gelijksoortig 65
234 wellustig 77
235 bijgevolg 468
236 onderling 8,904
237 vooralsnog 15,566
238 edoch 1,051
239 Geografisch 124
240 geografisch 590
241 demografisch 129
242 methodologisch 78
243 Ideologisch 95
244 ideologisch 908
245 theologisch 360
246 sociologisch 262
247 etymologisch 88
248 Chronologisch 70
249 astrologisch 78
250 Neurologisch 61
251 klimatologisch 64
252 deontologisch 67
253 anatomisch 416
254 Marketingtechnisch 65
255 marketingtechnisch 146
256 belastingtechnisch 108
257 werktechnisch 103
258 Taaltechnisch 63
259 taaltechnisch 238
260 voetbaltechnisch 135
261 prijstechnisch 126
262 Cynisch 428
263 empirisch 508
264 retorisch 778
265 systematisch 1,329
266 diplomatisch 125
267 kwadratisch 98
268 Hypothetisch 84
269 hypothetisch 503
270 theoretisch 4,122
271 anekdotisch 84
272 Drastisch 186
273 Simplistisch 73
274 humanistisch 156
275 folkloristisch 65
276 statistisch 1,476
277 wetensch 204
278 onsch 92
279 Wrsch 134
280 Mssch 97
281 wsch 790
282 tòch 1,144
283 tóch 11,979
284 M.i 80
285 m.i 522
286 quasi 2,346
287 is.Hij 58
288 daarbij 47,235
289 hierbij 31,829
290 wij/zij 148
291 Hetzij 117
292 soms/vaak 90
293 canoniek 52
294 Diplomatiek 108
295 diplomatiek 1,008
296 Zelfkritiek 87
297 Kwalijk 382
298 onmiddelijk 2,442
299 zedelijk 53
300 overduidelijk 10,996
301 Herhaaldelijk 103
302 herhaaldelijk 1,641
303 uiteindelijk 135,288
304 bevindelijk 66
305 Proefondervindelijk 115
306 proefondervindelijk 313
307 verkeerdelijk 121
308 woordelijk 275
309 Inhoudelijk 1,592
310 inhoudelijk 10,530
311 lijfelijk 233
312 weldegelijk 947
313 ontegenzeggelijk 180
314 hogelijk 273
315 Dergelijk 111
316 vrijelijk 346
317 hoofdzakelijk 1,648
318 publiekelijk 3,506
319 ontegensprekelijk 58
320 klaarblijkelijk 1,896
321 gelijkelijk 83
322 Betrekkelijk 82
323 nadrukkelijk 2,936
324 uitdrukkelijk 517
325 werkelijk 61,746
326 daadwerkelijk 20,737
327 voornamelijk 17,943
328 onbetamelijk 110
329 heimelijk 759
330 schromelijk 556
331 kennelijk 28,911
332 wetenschapelijk 69
333 onherroepelijk 638
334 vleselijk 57
335 overdrachtelijk 212
336 Staatsrechtelijk 51
337 staatsrechtelijk 164
338 hartstochtelijk 647
339 feitelijk 7,424
340 gedeeltelijk 8,077
341 abusievelijk 302
342 gevoeglijk 78
343 onmiddellijk 8,861
344 eigenlijk 1,686,654
345 éigenlijk 291
346 Openlijk 313
347 ogenschijnlijk 1,102
348 natuurlijk 970,193
349 wschlk 87
350 ntlk 145
351 #twitterspook 82
352 kennelyk 60
353 òòk 359
354 óók 20,722
355 n.l 167
356 verbaal 3,561
357 gramaticaal 122
358 Grammaticaal 125
359 grammaticaal 1,460
360 mediaal 87
361 koloniaal 322
362 Eénmaal 84
363 éénmaal 838
364 Andermaal 301
365 zonaal 99
366 Electoraal 75
367 electoraal 858
368 #wkfoodbal 65
369 Veelal 972
370 veelal 6,302
371 vooral 495,067
372 wééral 111
373 Jaartal 69
374 #afslankmiddel 76
375 Tegendeel 186
376 integendeel 3,697
377 grotendeel 98
378 Geheel 7,547
379 geheel 66,548
380 finacieel 185
381 Principieel 234
382 initieel 293
383 existentieel 142
384 partieel 131
385 Formeel 535
386 occasioneel 56
387 Rationeel 192
388 conditioneel 545
389 institutioneel 349
390 stadspersoneel 66
391 moreel 4,508
392 gradueel 73
393 contractueel 416
394 contextueel 118
395 bliksemsnel 128
396 waarempel 173
397 warempel 903
398 Euvel 54
399 niet/wel 228
400 danwel 2,899
401 Evenwel 138
402 evenwel 804
403 wonderwel 366
404 alswel 249
405 wrschl 122
406 wschl 310
407 #Dieetpil 76
408 onderwijl 682
409 nml 6,399
410 vnml 100
411 vrnl 102
412 vnl 1,382
413 Clenbuterol 51
414 Slachtofferrol 71
415 overál 83
416 wèl 7,068
417 wél 54,050
418 Lijdzaam 53
419 lijdzaam 468
420 zelfgenoegzaam 161
421 minzaam 177
422 onachtzaam 63
423 #A_dam 234
424 Legitiem 70
425 #twidioom 790
426 wederom 63,991
427 Weerom 99
428 weerom 527
429 dáárom 711
430 Rechtsom 62
431 enórm 208
432 waaróm 387
433 ook.En 85
434 stilaan 4,571
435 stillaan 168
436 monomaan 58
437 hieraan 8,835
438 alsdan 103
439 onderwijsplan 61
440 >en 85
441 onversneden 337
442 zelden 29,168
443 Tegenhouden 78
444 menigeen 1,270
445 Hetgeen 949
446 hetgeen 6,813
447 volslagen 2,305
448 daartegen 1,333
449 hiertegen 674
450 gezwegen 1,388
451 Doodzwijgen 102
452 Vervolgen 131
453 noodgedwongen 4,621
454 Haatzaaien 96
455 nadien 6,083
456 bovendien 18,330
457 indien 18,464
458 clandestien 113
459 ongezien 1,804
460 ja-knikken 78
461 #geitenwollensokken 74
462 huis-tuin-keuken 62
463 Ervaringsverhalen 65
464 meermalen 589
465 smalen 63
466 hertalen 64
467 Veroordelen 87
468 velen 36,360
469 bijwijlen 73
470 volkomen 16,936
471 #appelsenperen 109
472 Stigmatiseren 52
473 intussen 14,891
474 #LevensFeiten 52
475 Inkorten 51
476 tenslotten 84
477 #wetenschapsvertrouwen 54
478 desalnietemin 115
479 niettemin 1,058
480 desalniettemin 2,290
481 evenmin 2,068
482 hierin 16,441
483 ofschoon 220
484 geweaun 236
485 dàn 477
486 alléén 3,533
487 pro-deo 76
488 Imho 219
489 imho 3,190
490 #imho 274
491 imo 5,927
492 #tvmo 164
493 Evenzo 144
494 evenzo 674
495 Dubbelop 165
496 onweerlegbaar 111
497 schijbaar 73
498 blijkbaar 249,675
499 Voelbaar 63
500 onmiskenbaar 556
501 schijnbaar 16,264
502 Aantoonbaar 117
503 Ongrijpbaar 74
504 hoorbaar 1,635
505 onhoorbaar 147
506 aanwijsbaar 80
507 zowaar 15,425
508 weliswaar 7,737
509 #fusieabr 60
510 kristalhelder 122
511 schrander 85
512 #nietomheteenofhetander 63
513 niet/minder 91
514 veeleer 413
515 temeer 700
516 zondermeer 385
517 hoe/wanneer 51
518 nog/weer 272
519 evenzeer 799
520 Laffer 58
521 Haatzaaier 51
522 alhier 1,784
523 welzeker 169
524 zèker 112
525 zéker 4,516
526 echter 52,863
527 normaliter 2,600
528 opTwitter 132
529 louter 5,250
530 Evolutionair 90
531 publicitair 132
532 rudimentair 59
533 notoir 265
534 #amormeteensnor 61
535 oorspr 68
536 dààr 271
537 dáár 4,461
538 hiér 157
539 wannéér 76
540 wéér 26,706
541 zéér 4,689
542 daarvóór 161
543 #Rutte's 56
544 P'.s 65
545 w.s 114
546 niet.Is 60
547 alras 62
548 reeds 27,441
549 onverhoeds 80
550 onderhuids 470
551 anderzijds 2,191
552 anderszijds 82
553 enigzinds 96
554 enigszinds 63
555 aanstonds 250
556 Aannames 201
557 zelfs 590,148
558 zélfs 617
559 spoorslags 79
560 #Teenersthings 58
561 zijdelings 550
562 Binnenshuis 130
563 gewijs 290
564 groepsgewijs 79
565 logischerwijs 578
566 redelijkerwijs 183
567 mogelijkerwijs 144
568 begrijpelijkerwijs 57
569 onrechtstreeks 188
570 mogelijks 589
571 zulks 1,929
572 desondanks 4,630
573 domlinks 102
574 Meermaals 120
575 meermaals 1,818
576 inmiddels 194,334
577 Deels 2,440
578 deels 26,073
579 goeddeels 336
580 merendeels 743
581 Grotendeels 637
582 grotendeels 11,594
583 mechels 77
584 Dikwijls 110
585 dikwijls 3,184
586 doorgaans 8,334
587 thans 2,982
588 nogthans 138
589 nochthans 250
590 althans 19,416
591 nochtans 8,206
592 tíjdens 66
593 behoudens 395
594 weleens 52,732
595 eveneens 4,227
596 overigens 103,640
597 èrgens 71
598 érgens 586
599 meestens 72
600 allezins 103
601 enigzins 3,809
602 geenzins 111
603 Alleszins 464
604 alleszins 4,925
605 enigszins 14,221
606 geenszins 952
607 welns 50
608 ééns 638
609 genadeloos 2,737
610 nodeloos 1,151
611 Visieloos 104
612 Hulpeloos 94
613 achteloos 702
614 schaamteloos 4,498
615 Kritiekloos 55
616 kritiekloos 736
617 reukloos 123
618 Zielloos 85
619 feilloos 1,630
620 grenzenloos 152
621 oeverloos 845
622 compromisloos 110
623 geruisloos 994
624 plotsklaps 770
625 terloops 460
626 immers 30,229
627 intss 65
628 links/rechts 618
629 plots 29,374
630 ruimschoots 2,727
631 voorts 484
632 Pruts 179
633 dús 458
634 is.Wat 69
635 excact 135
636 exact 27,054
637 politiekcorrect 64
638 exáct 61
639 ´Niet 128
640 impliciet 928
641 expliciet 3,357
642 minder/niet 102
643 …niet 53
644 Njet 232
645 níet 7,635
646 wuft 121
647 #twigt 108
648 Oprecht 1,457
649 oprecht 23,139
650 welicht 159
651 allicht 3,443
652 wellicht 87,168
653 ongericht 129
654 #kucht 60
655 ècht 8,574
656 écht 116,120
657 Prijs/kwaliteit 108
658 soit 2,114
659 hieruit 4,428
660 volstrekt 6,864
661 medunkt 123
662 verstokt 76
663 ongemerkt 3,308
664 #gniffelt 70
665 flagrant 136
666 eminent 154
667 Pertinent 64
668 pertinent 681
669 latent 458
670 Zelfspot 354
671 verhipt 57
672 ueberhaupt 181
673 Überhaupt 717
674 überhaupt 33,046
675 godbetert 283
676 welhaast 569
677 daarnaast 17,553
678 steevast 2,500
679 juist 439,163
680 júist 386
681 allerminst 1,544
682 omfloerst 129
683 uiterst 12,500
684 éérst 840
685 Strijdlust 90
686 Zelfbewust 53
687 doelbewust 1,021
688 welbewust 158
689 onbewust 10,366
690 vàst 85
691 juíst 214
692 accuut 628
693 ab-so-luut 303
694 absoluut 74,196
695 Resoluut 67
696 dàt 3,038
697 dát 17,892
698 nèt 3,101
699 compléét 58
700 continu 16,354
701 vziw 55
702 algauw 243
703 Tjá 79
704 Ja… 345
705 ja… 1,764
706 tja… 314
707 inderdaad… 233
708 idd… 202
709 nee… 506
710 genoeg… 224
711 Ah… 70
712 ah… 59
713 Hm… 52
714 helaas… 337
715 precies… 138
716 zucht… 106