back to cluster viewer

cluster path 420

143 words, 3,290,741 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 andere 2,393,838
2 dezelfde 270,391
3 verschillende 148,525
4 waarvan 141,524
5 tegelijk 127,092
6 allerlei 42,756
7 tegelijkertijd 26,856
8 waaronder 20,517
9 overige 18,755
10 kwa 13,513
11 achterelkaar 8,680
12 bijde 8,680
13 tal 7,816
14 div 4,691
15 aanwezige 4,460
16 div. 3,385
17 wisselende 3,192
18 Overige 3,190
19 doorelkaar 2,351
20 allerhande 2,046
21 diversen 2,001
22 versch 1,977
23 meerderen 1,752
24 onderandere 1,680
25 oneven 1,678
26 allle 1,505
27 dezelde 1,156
28 afzonderlijk 1,141
29 identieke 1,103
30 afzonderlijke 1,012
31 tegenlijk 1,003
32 omstebeurt 893
33 meedere 854
34 teglijk 804
35 Div 777
36 verschilende 728
37 allerlij 692
38 adere 690
39 simultaan 675
40 meestel 541
41 tergelijk 540
42 Div. 514
43 dezelfe 493
44 achtermekaar 486
45 donkeren 484
46 1vd 464
47 deselfde 457
48 tegerlijkertijd 444
49 allr 362
50 tegerlijk 353
51 aangemelde 352
52 onderelkaar 330
53 2verschillende 305
54 srt 305
55 tegelijketijd 293
56 bekendere 292
57 tergelijkertijd 282
58 Allle 279
59 dezelfd 269
60 tussenliggende 267
61 dezefde 260
62 erstaan 223
63 verschillenden 221
64 losstaande 220
65 verschilde 209
66 veschillende 203
67 Weke 198
68 meesta 178
69 doormekaar 176
70 díé 174
71 overlappende 162
72 Erzijn 160
73 facebooks 159
74 allerei 152
75 3verschillende 146
76 vershillende 142
77 aml 141
78 verleerde 140
79 waartussen 138
80 #datkloptniet 131
81 aale 126
82 andwre 122
83 waavan 116
84 +die 114
85 decimale 113
86 gratid 112
87 op2 112
88 dezlfde 108
89 anfere 107
90 vanalle 103
91 verschilden 103
92 allelei 99
93 permutaties 98
94 #fackoff 97
95 deandere 96
96 dzelfde 95
97 2dezelfde 91
98 zellfde 90
99 Nieuwere 88
100 supermoeilijke 88
101 tgelijk 88
102 verschilllende 86
103 beroerdere 84
104 verchillende 77
105 tegelijk:p 76
106 standaars 75
107 tegensprekende 72
108 verschillede 71
109 juist/onjuist 70
110 allw 68
111 makkelijken 68
112 almn 65
113 genate 65
114 Komma's 63
115 uittedrukken 63
116 aaaaalle 62
117 #verschillende 61
118 erkeerde 61
119 tegelij 61
120 vanallerlei 61
121 paare 60
122 openstonden 59
123 verschilldende 59
124 dezelfdr 57
125 fibonacci 57
126 maaarrrrrr 56
127 tegeljk 56
128 50:50 55
129 exrta 55
130 versnellers 55
131 enndie 54
132 #leipp 53
133 verscillende 53
134 4verschillende 52
135 getrouwden 52
136 rnz 52
137 tegelijk:P 52
138 versgillende 52
139 -1/2 51
140 degoede 51
141 überveel 51
142 bijvoobeeld 50
143 qndere 50

Words in alphabetical order

1 #datkloptniet 131
2 #fackoff 97
3 #leipp 53
4 #verschillende 61
5 +die 114
6 -1/2 51
7 1vd 464
8 2dezelfde 91
9 2verschillende 305
10 3verschillende 146
11 4verschillende 52
12 50:50 55
13 Allle 279
14 Div 777
15 Div. 514
16 Erzijn 160
17 Komma's 63
18 Nieuwere 88
19 Overige 3,190
20 Weke 198
21 aaaaalle 62
22 aale 126
23 aangemelde 352
24 aanwezige 4,460
25 achterelkaar 8,680
26 achtermekaar 486
27 adere 690
28 afzonderlijk 1,141
29 afzonderlijke 1,012
30 allelei 99
31 allerei 152
32 allerhande 2,046
33 allerlei 42,756
34 allerlij 692
35 allle 1,505
36 allr 362
37 allw 68
38 almn 65
39 aml 141
40 andere 2,393,838
41 andwre 122
42 anfere 107
43 bekendere 292
44 beroerdere 84
45 bijde 8,680
46 bijvoobeeld 50
47 deandere 96
48 decimale 113
49 degoede 51
50 deselfde 457
51 dezefde 260
52 dezelde 1,156
53 dezelfd 269
54 dezelfde 270,391
55 dezelfdr 57
56 dezelfe 493
57 dezlfde 108
58 div 4,691
59 div. 3,385
60 diversen 2,001
61 donkeren 484
62 doorelkaar 2,351
63 doormekaar 176
64 dzelfde 95
65 díé 174
66 enndie 54
67 erkeerde 61
68 erstaan 223
69 exrta 55
70 facebooks 159
71 fibonacci 57
72 genate 65
73 getrouwden 52
74 gratid 112
75 identieke 1,103
76 juist/onjuist 70
77 kwa 13,513
78 losstaande 220
79 maaarrrrrr 56
80 makkelijken 68
81 meedere 854
82 meerderen 1,752
83 meesta 178
84 meestel 541
85 omstebeurt 893
86 onderandere 1,680
87 onderelkaar 330
88 oneven 1,678
89 op2 112
90 openstonden 59
91 overige 18,755
92 overlappende 162
93 paare 60
94 permutaties 98
95 qndere 50
96 rnz 52
97 simultaan 675
98 srt 305
99 standaars 75
100 supermoeilijke 88
101 tal 7,816
102 tegelij 61
103 tegelijk 127,092
104 tegelijk:P 52
105 tegelijk:p 76
106 tegelijkertijd 26,856
107 tegelijketijd 293
108 tegeljk 56
109 tegenlijk 1,003
110 tegensprekende 72
111 tegerlijk 353
112 tegerlijkertijd 444
113 teglijk 804
114 tergelijk 540
115 tergelijkertijd 282
116 tgelijk 88
117 tussenliggende 267
118 uittedrukken 63
119 vanalle 103
120 vanallerlei 61
121 verchillende 77
122 verleerde 140
123 versch 1,977
124 verschilde 209
125 verschilden 103
126 verschilende 728
127 verschilldende 59
128 verschillede 71
129 verschillende 148,525
130 verschillenden 221
131 verschilllende 86
132 verscillende 53
133 versgillende 52
134 vershillende 142
135 versnellers 55
136 veschillende 203
137 waaronder 20,517
138 waartussen 138
139 waarvan 141,524
140 waavan 116
141 wisselende 3,192
142 zellfde 90
143 überveel 51

Words in suffix order

1 Div. 514
2 div. 3,385
3 50:50 55
4 -1/2 51
5 op2 112
6 tegelijk:P 52
7 exrta 55
8 meesta 178
9 kwa 13,513
10 dezelfd 269
11 gratid 112
12 tegelijketijd 293
13 tegelijkertijd 26,856
14 tergelijkertijd 282
15 tegerlijkertijd 444
16 bijvoobeeld 50
17 1vd 464
18 verschillede 71
19 degoede 51
20 dezefde 260
21 deselfde 457
22 dzelfde 95
23 dezelfde 270,391
24 2dezelfde 91
25 zellfde 90
26 dezlfde 108
27 bijde 8,680
28 aangemelde 352
29 dezelde 1,156
30 verschilde 209
31 losstaande 220
32 allerhande 2,046
33 verschilldende 59
34 tussenliggende 267
35 tegensprekende 72
36 wisselende 3,192
37 verschilende 728
38 verscillende 53
39 versgillende 52
40 verchillende 77
41 veschillende 203
42 verschillende 148,525
43 #verschillende 61
44 2verschillende 305
45 3verschillende 146
46 4verschillende 52
47 vershillende 142
48 verschilllende 86
49 overlappende 162
50 erkeerde 61
51 verleerde 140
52 dezelfe 493
53 Overige 3,190
54 overige 18,755
55 aanwezige 4,460
56 +die 114
57 enndie 54
58 Weke 198
59 identieke 1,103
60 supermoeilijke 88
61 afzonderlijke 1,012
62 aale 126
63 decimale 113
64 aaaaalle 62
65 vanalle 103
66 Allle 279
67 allle 1,505
68 paare 60
69 adere 690
70 meedere 854
71 andere 2,393,838
72 deandere 96
73 onderandere 1,680
74 bekendere 292
75 qndere 50
76 beroerdere 84
77 anfere 107
78 Nieuwere 88
79 andwre 122
80 genate 65
81 #fackoff 97
82 versch 1,977
83 fibonacci 57
84 allelei 99
85 allerlei 42,756
86 vanallerlei 61
87 allerei 152
88 tegelij 61
89 allerlij 692
90 tegelijk 127,092
91 tergelijk 540
92 tgelijk 88
93 teglijk 804
94 tegenlijk 1,003
95 afzonderlijk 1,141
96 tegerlijk 353
97 tegeljk 56
98 tal 7,816
99 überveel 51
100 meestel 541
101 aml 141
102 simultaan 675
103 erstaan 223
104 waavan 116
105 waarvan 141,524
106 verschilden 103
107 verschillenden 221
108 openstonden 59
109 getrouwden 52
110 makkelijken 68
111 uittedrukken 63
112 meerderen 1,752
113 donkeren 484
114 diversen 2,001
115 waartussen 138
116 oneven 1,678
117 Erzijn 160
118 almn 65
119 tegelijk:p 76
120 #leipp 53
121 achtermekaar 486
122 doormekaar 176
123 onderelkaar 330
124 achterelkaar 8,680
125 doorelkaar 2,351
126 dezelfdr 57
127 waaronder 20,517
128 allr 362
129 maaarrrrrr 56
130 Komma's 63
131 permutaties 98
132 facebooks 159
133 standaars 75
134 versnellers 55
135 #datkloptniet 131
136 srt 305
137 omstebeurt 893
138 juist/onjuist 70
139 Div 777
140 div 4,691
141 allw 68
142 rnz 52
143 díé 174