back to cluster viewer

cluster path 487

858 words, 774,466 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 college 96,267
2 debat 85,787
3 akkoord 69,067
4 commissie 21,335
5 begroting 21,295
6 fusie 11,943
7 Staatssecretaris 11,139
8 Debat 10,907
9 Kritiek 10,864
10 bijeen 10,585
11 Overleg 10,413
12 gemeentelijke 9,438
13 Lokale 8,747
14 provinciale 7,928
15 wetsvoorstel 7,664
16 Meerderheid 6,829
17 WMO 6,701
18 B&W 6,450
19 opheldering 6,235
20 Klijnsma 6,227
21 VNG 5,999
22 unaniem 5,588
23 Voorstel 5,479
24 verkiezingsprogramma 5,207
25 Dijksma 5,140
26 Motie 5,097
27 Besluit 4,583
28 moties 4,476
29 bestemmingsplan 4,365
30 integraal 4,169
31 vergadert 3,620
32 EZ 3,580
33 #raad030 3,324
34 decentralisatie 3,300
35 herindeling 3,022
36 Begroting 2,870
37 amendement 2,856
38 RvS 2,840
39 OCW 2,687
40 burgerinitiatief 2,674
41 VNO-NCW 2,645
42 gemeentelijk 2,644
43 SCP 2,529
44 convenant 2,511
45 beraad 2,498
46 cie 2,424
47 bepleit 2,414
48 weth 2,242
49 #jeugdwet 2,238
50 provinciaal 2,187
51 actieplan 2,167
52 bestuurlijk 2,087
53 AO 2,076
54 #VNG 2,051
55 stas 1,953
56 RvB 1,918
57 Kamerdebat 1,872
58 amendementen 1,812
59 plenaire 1,796
60 ondermeer 1,673
61 beantwoording 1,672
62 BZK 1,666
63 Planbureau 1,663
64 agendapunt 1,636
65 hoofdlijnen 1,632
66 opheffing 1,613
67 #zgr 1,558
68 Referendum 1,531
69 coalitieakkoord 1,531
70 #CNV 1,478
71 superprovincie 1,478
72 #leenstelsel 1,449
73 BZ 1,424
74 begrotingsakkoord 1,414
75 #raad040 1,413
76 RvT 1,402
77 vuurwerkoverlast 1,391
78 verruiming 1,387
79 #sociaalakkoord 1,378
80 #raad071 1,343
81 G4 1,333
82 bestuursakkoord 1,331
83 energieakkoord 1,330
84 Uitkomst 1,328
85 Stas 1,320
86 Toelichting 1,294
87 Cie 1,293
88 #raad026 1,278
89 spoeddebat 1,241
90 #stadsdebat 1,239
91 Burgerinitiatief 1,208
92 #raad050 1,201
93 #VWS 1,195
94 CvB 1,187
95 raadscommissie 1,179
96 #EKjeugdwet 1,169
97 #raad024 1,144
98 #Vestia 1,143
99 ingelaste 1,133
100 Voorstellen 1,124
101 brandbrief 1,077
102 WOB 1,064
103 Convenant 1,040
104 electronisch 1,035
105 EU-top 1,013
106 overheveling 1,005
107 woonakkoord 971
108 parkeerbeleid 957
109 bestemmingsplannen 948
110 papierloos 930
111 #psgld 923
112 Masterplan 912
113 kadernota 906
114 #comdrv 892
115 samenvoeging 888
116 #pvdacongres 887
117 #raaddb 883
118 Cie. 875
119 #LTO 873
120 Elektronisch 854
121 #energieakkoord 848
122 #herindeling 842
123 #raadh 835
124 EHS 820
125 I&M 807
126 Parlementaire 803
127 Hoorzitting 799
128 UNESCO 798
129 #psgr 793
130 #psov 781
131 CDJA 778
132 #pensioenakkoord 771
133 homo-emancipatie 771
134 pensioenplan 766
135 PBL 753
136 drugsbeleid 744
137 ingediende 743
138 Bestuurlijke 742
139 EL&I 742
140 #SER 740
141 Amendement 738
142 HOV 736
143 Kadernota 732
144 natuurbeleid 709
145 #Jeugdwet 705
146 armoedebeleid 705
147 Alg 699
148 Kieskompas 685
149 #SCP 679
150 jeugdbeleid 677
151 intentieverklaring 660
152 presidium 660
153 #EZ 654
154 Zitting 647
155 #G1000 643
156 Klokkenluiders 642
157 Rijnlandroute 639
158 Ministerraad 638
159 #grdrv 637
160 coalitievorming 635
161 plenair 627
162 cultuurbeleid 615
163 initiatiefvoorstel 613
164 Verordening 607
165 #HNS 605
166 informateurs 600
167 Spuiforum 591
168 #psnh 589
169 voorjaarsnota 588
170 Schriftelijke 580
171 #raad079 579
172 Inspraak 575
173 2014-2018 556
174 raadsvoorstel 552
175 Voorjaarsnota 551
176 Structuurvisie 550
177 taskforce 550
178 Verkeersveiligheid 549
179 Oosterweel 543
180 #CDJA 542
181 onzalige 541
182 Vaststelling 535
183 welstand 534
184 ELI 527
185 zondagopenstelling 526
186 V&J 524
187 VNO 523
188 VROM 522
189 cie. 521
190 b&w 520
191 Bestuurlijk 514
192 #raad010 501
193 Beraad 500
194 Inbreng 500
195 #Amarantis 497
196 #Deetman 497
197 #WoCo 491
198 PN 484
199 adviesraad 475
200 belastingplan 474
201 Besluiten 464
202 G32 461
203 #010debat 458
204 Uitkomsten 456
205 BOOR 452
206 IenM 452
207 #RIVM 444
208 N340 443
209 blowverbod 439
210 wethouderschap 434
211 BIZ 433
212 #OCW 432
213 verzelfstandiging 428
214 raadsdebat 425
215 #Energieakkoord 424
216 #Spuiforum 421
217 #Abvakabo 420
218 #raad020 416
219 Deltaprogramma 412
220 #buitenring 408
221 Herindeling 407
222 Bestuursakkoord 405
223 #nationalepolitie 398
224 veiligheidsbeleid 395
225 Cito-scores 393
226 #d66tweetuur 390
227 Persco 390
228 VenJ 385
229 GMR 382
230 Raadscommissie 380
231 regionalisering 379
232 #raad058 376
233 Uitwerking 374
234 VCP 374
235 herijking 374
236 #HAP 372
237 #Rijnlandroute 371
238 deelakkoord 371
239 Hedwige 370
240 Unaniem 360
241 #bestuursakkoord 358
242 Toekomstvisie 355
243 meerjarenbegroting 354
244 #PSFryslan 353
245 VDG 353
246 Coalitieakkoord 352
247 Actiz 351
248 Klankbordgroep 350
249 declaratiegedrag 350
250 bewindspersonen 347
251 raadsbesluit 347
252 grondbeleid 340
253 stedenbouwkundige 338
254 Resolutie 336
255 zorgplannen 336
256 #spuiforum 335
257 Vrijheidsmuseum 332
258 onderwijshuisvesting 332
259 BenW 331
260 #icedome 329
261 Gemeenschappelijk 327
262 #raad013 326
263 spitsmijden 323
264 #CVZ 322
265 GBT 321
266 RVB 320
267 voorgezeten 320
268 #DNV 318
269 zorgdebat 318
270 alcoholbeleid 317
271 begrotingsdebat 313
272 #vvdcongres 311
273 #raadvdtoekomst 309
274 zondagsopenstelling 309
275 #raad075 308
276 2014-2020 308
277 #natuurakkoord 307
278 Moties 307
279 heroverweging 307
280 moratorium 307
281 bezuinigingspakket 306
282 #buurtbemiddeling 305
283 #CH2018 303
284 Lente-akkoord 303
285 defintief 302
286 ratificatie 302
287 subsidiebeleid 302
288 #COA 301
289 Reglement 298
290 Alterra 297
291 Woonvisie 297
292 voorontwerp 296
293 TVP 294
294 adviescommissie 291
295 Toezegging 290
296 #ZN 285
297 VAO 285
298 gokmarkt 283
299 Kunstencluster 281
300 Oostvaarderswold 281
301 minimabeleid 281
302 raads- 281
303 #HOV 276
304 Besluitvorming 275
305 CvK 275
306 Samenstelling 274
307 investeringsplan 274
308 Kieswijzer 271
309 hondenbeleid 271
310 requisitoir 271
311 #verkiezingsprogramma 268
312 2013-2016 267
313 raadsbreed 266
314 #kolencentrale 265
315 #pensioendebat 265
316 bestuurscommissie 264
317 ledenparlement 263
318 voorz 261
319 #raadzuidplas 258
320 #zorgakkoord 258
321 Standpunten 256
322 vergunningverlening 256
323 verkiezingsprogram 253
324 Oostvlietpolder 252
325 #PSBrabant 251
326 #grw 250
327 #rijnlandroute 244
328 Adviescommissie 244
329 #kbtd 243
330 BGM 243
331 Diftar 243
332 #paradisodebat 242
333 FOC 240
334 raadpleging 239
335 rvb 239
336 A-G 236
337 Deelakkoord 236
338 ABZ 235
339 Perspectiefnota 233
340 contractering 233
341 Presidium 232
342 Stelsel 232
343 vrijgave 232
344 #raaduh 230
345 #Kinderpardon 229
346 Speerpunten 229
347 #Hedwigepolder 228
348 #VlaParl 228
349 #bevlogenbesturen 227
350 MenS 227
351 twenterand 225
352 2010-2014 222
353 Radiostilte 222
354 onderhandelingsresultaat 221
355 vergaderde 220
356 SCP-rapport 218
357 Bindend 217
358 B&M 216
359 CIE 216
360 evenementenbeleid 214
361 2015-2018 213
362 #WWnV 212
363 memorandum 212
364 #kunstencluster 209
365 Voorzitters 209
366 fusieplan 209
367 #kadernota 207
368 interpellatie 207
369 #TKjeugd 206
370 Parl 206
371 2014-2017 205
372 cultuursubsidies 204
373 #grzwl 203
374 #raadBO 203
375 Novelle 203
376 woonbeleid 203
377 Debatavond 202
378 SOB 201
379 #toekomstaccountant 198
380 Soweco 198
381 beleidskader 198
382 gebiedsvisie 198
383 Uitgangspunten 197
384 marinierskazerne 196
385 aanbestedingsbeleid 194
386 MKBA 192
387 #aoGLB 191
388 BLN 191
389 LNV 191
390 #RaadvanState 190
391 #psbrabant 190
392 SNN 190
393 #Mansveld 189
394 #Deltaprogramma 188
395 ombudsteam 188
396 #begrLN 187
397 Instemming 187
398 Initiatiefwet 185
399 coalitiebesprekingen 185
400 Drechtraad 184
401 gem.raad 182
402 #LHV 181
403 #PZH 180
404 #raadwijchen 180
405 Ontwerpbesluit 180
406 #CAOPOLITIE 178
407 bava 178
408 voorliggende 177
409 #IenM 176
410 #maasdriel 176
411 #KNMG 174
412 #discriminatiedebat 174
413 PZH 174
414 Stadsdebat 174
415 Rotterdamsebaan 173
416 perspectiefnota 172
417 Argumentatie 171
418 #vanwaarde 168
419 collegevoorstel 168
420 waterschapsverkiezingen 168
421 inpassingsplan 165
422 Zomerreces 163
423 raadscie 163
424 #GR2970 162
425 steunfractie 162
426 kunstencluster 161
427 politiekosten 161
428 Stichtingsbestuur 160
429 #aoMest 159
430 illegalenwet 157
431 raadsbrede 157
432 Zienswijze 156
433 Ombudsteam 155
434 staatssecr 155
435 cliëntenraden 153
436 #FNVLP 150
437 adolescentenstrafrecht 150
438 besluitvormende 150
439 #KNGFkiest 148
440 #Notweg 148
441 ^BN 147
442 GBG 146
443 #raadboz 145
444 HvU 144
445 Intentieverklaring 144
446 Kabinetsreactie 144
447 wwnv 144
448 Samenvoeging 143
449 Jeugdbeleid 142
450 ontslagaanvraag 142
451 Raadsvoorstel 140
452 kabinetsreactie 140
453 Ikv 139
454 #rhenenstemt 138
455 VNO/NCW 138
456 #RaadAssen 137
457 Jongerenpanel 137
458 informerende 137
459 Accoord 136
460 Initiatiefvoorstel 136
461 Twitterdebat 136
462 coalitieprogramma 136
463 parkeerplan 136
464 rücksichtslos 136
465 Persverklaring 135
466 #Vragenuurtje 134
467 PBO 133
468 Panteia 133
469 interpellatiedebat 133
470 kaderbrief 133
471 coalitie-akkoord 132
472 LST 131
473 NUV 131
474 GrienLinks 130
475 Wetsvoorstellen 130
476 startnotitie 130
477 zandwinning 130
478 grondexploitaties 129
479 Geheimhouding 128
480 Vz. 128
481 #raadhouten 127
482 dorpsbelang 127
483 bezuinigingsvoorstel 126
484 gebiedscommissies 126
485 lokpubers 126
486 #tdiel 125
487 2011-2015 125
488 Spoedoverleg 125
489 Toezeggingen 125
490 RTA 124
491 NWEA 123
492 grondverkoop 123
493 380kV 122
494 ArtA 122
495 Leges 122
496 eurodebat 122
497 integriteitsonderzoek 122
498 opiniërende 122
499 Onderhandeling 121
500 onderhandelaarsakkoord 120
501 uitvoeringsprogramma 120
502 #AOvoedsel 119
503 #aoEHS 119
504 financieel-economische 119
505 raadsprogramma 119
506 #PSLB 118
507 prostitutiebeleid 118
508 #gebiedscommissie 117
509 Gebiedscommissie 116
510 Hoofdredacteuren 115
511 Prognoses 115
512 Ledenraadpleging 114
513 consultatieronde 114
514 #raadoeg 113
515 Amendementen 113
516 prejudiciële 113
517 #7principes 112
518 Ledenparlement 112
519 peuterspeelzaalwerk 112
520 #IceDome 111
521 VVSG 111
522 Huishoudboekje 110
523 Grondgebied 109
524 Insprekers 109
525 Omzetting 109
526 ocw 108
527 #stemmingen 107
528 Woordvoering 107
529 dekkingsplan 107
530 #novelle 106
531 gedep 106
532 AIV 105
533 kngf 105
534 #jeugdGGZ 102
535 Inwonersbelangen 102
536 O+S 102
537 PerspectieF 102
538 Unanieme 102
539 Blokkering 101
540 Cultuurpaleis 101
541 VOS/ABB 101
542 Voorzitster 101
543 handhavingsbeleid 101
544 waterbeleid 101
545 #raad0570 100
546 #ABR 99
547 #Awbz 99
548 #Floriade2022 99
549 #Stadsdebat 99
550 #Thermphos 99
551 #begroting2013 99
552 #shopbak 99
553 Kaderleden 99
554 conceptrapport 99
555 #raadvelsen 98
556 accommodatiebeleid 98
557 #RingZuid 97
558 Verkiezingsprogramma's 97
559 definief 97
560 raadswerkgroep 97
561 welstandsvrij 97
562 wetvoorstel 97
563 Nuonweg 96
564 reclamebeleid 96
565 szw 96
566 #begroting2015 95
567 SteM 95
568 #N340 94
569 #heuvelrugkiest 94
570 #raadoldenzaal 94
571 1eKamer 94
572 Armoedebeleid 94
573 O2G2 94
574 geborgde 94
575 Plenair 93
576 #BuZa 92
577 #vvdbd 92
578 Bestaansrecht 92
579 #raad0348 91
580 GroenLinks-congres 91
581 Natuurakkoord 91
582 H&G 90
583 TweedeKamer 90
584 arbeidsmarktplan 90
585 Polen-meldpunt 89
586 v.m. 89
587 wijkbudgetten 89
588 internetconsultatie 88
589 #AOMest 87
590 #DeVloek 87
591 #psdrenthe 87
592 Argwaan 87
593 Cultuurnota 87
594 Vastgesteld 87
595 #CDATilburg 86
596 #Nza 86
597 2008-2012 86
598 Invoeringswet 86
599 Tweedekamer 86
600 Wereldburgers 86
601 YXIE 86
602 participatieraad 86
603 #RodeHoed 85
604 Sluise 85
605 WGBO 85
606 Wietteelt 85
607 Pensioenhervorming 84
608 Stakeholders 84
609 #APB2013 83
610 Erasmus+ 83
611 doorwerking 83
612 #adolescentenstrafrecht 82
613 #gasopslag 82
614 #natuurbeleid 82
615 GVS 82
616 Twentestad 82
617 informatiehuishouding 82
618 rekenkamerrapport 82
619 steunplan 82
620 #Heuvelrugkiest 81
621 #floriade2022 81
622 Kaderbrief 81
623 VNONCW 81
624 #begrEZ 80
625 COT 80
626 IHP 80
627 #Kunstencluster 79
628 #metropoolregio 79
629 IBH 79
630 Noordoevers 79
631 SoZa 79
632 T-diel 79
633 commissie- 79
634 #jeugdpoort 78
635 Fidessa 78
636 GUH 78
637 GVVP 78
638 Mobiliteitsplan 78
639 Voorontwerp 78
640 #dvdld 77
641 Gedep 77
642 Statenverkiezing 77
643 concept-verkiezingsprogramma 77
644 kaderstelling 77
645 maximumsalaris 77
646 #Kamerdebat 76
647 #bestewp 76
648 #pvEZ 76
649 aandeelhoudersregister 76
650 ANPV 75
651 Bewonersbijeenkomst 75
652 Collegeprogramma 75
653 ouderenhuisvesting 75
654 #gscgk 74
655 actualisering 74
656 paracommercie 74
657 #PSFryslân 73
658 #debatpszh 73
659 2014-2019 73
660 Biza 73
661 ITH 73
662 Transitiecommissie 73
663 buitenonderhoud 73
664 onderhandelingsakkoord 73
665 #decav 72
666 Fractievz 72
667 GMF 72
668 Gedeputeerden 72
669 PvdA-GroenLinks 72
670 Realiteitszin 72
671 Veteranenwet 72
672 transitieplan 72
673 #D66Breda 71
674 #ZWKiest 71
675 #uraad 71
676 Verkenningen 71
677 WWnV 71
678 actiecomite 71
679 bestuurdersvereniging 71
680 m.e.r. 71
681 takendiscussie 71
682 #bouwbubbel 70
683 #onderwijsbegroting 70
684 2012-2017 70
685 CNVO 70
686 Pol. 70
687 f.t. 70
688 klimaatafspraken 70
689 comités 69
690 meerjarenplanning 69
691 rekenkameronderzoek 69
692 #Algemene 68
693 #GBT 68
694 #GMR 68
695 Kinderlintjes 68
696 Scheuring 68
697 aanlandplicht 68
698 ministerieel 68
699 woningbedrijf 68
700 Hoorzittingen 67
701 Intentieovereenkomst 67
702 PvdA-motie 67
703 #Burgerinitiatief 66
704 #PvdACongres 66
705 #Raad071 66
706 #pensioenplan 66
707 A'pse 66
708 ID-banen 66
709 SWI 66
710 TNS-NIPO 66
711 jongerenbeleid 66
712 persbeleid 66
713 wijzigingsvoorstellen 66
714 #aomest 65
715 #libertijn 65
716 #raadtynaarlo 65
717 HSZ 65
718 Statencommissies 65
719 dijkgraven 65
720 #AFB 64
721 #AOenergie 64
722 #ktdzutphen 64
723 OZHZ 64
724 Wwft 64
725 adviescie 64
726 #StadhuisDH 63
727 D&H 63
728 Gemeenteraadsverkiezing 63
729 VHB 63
730 Zetelverdeling 63
731 beleidsambtenaar 63
732 cvz 63
733 deeltijdonderwijs 63
734 wetgevingsoverleg 63
735 #fusieABR 62
736 #swerfrust 62
737 #veghelraad 62
738 Bestuurdersvereniging 62
739 Dessens 62
740 JIA 62
741 L-V 62
742 transitiearrangement 62
743 #raadlingewaal 61
744 Prejudiciële 61
745 Tussenbalans 61
746 #DaaromForza 60
747 #Windpark 60
748 Modelverordening 60
749 PvdA-bestuur 60
750 consulaire 60
751 integratienota 60
752 samenwerkingsakkoord 60
753 #EKJeugdwet 59
754 #fusiecongres 59
755 #kindregelingen 59
756 #raad0492 59
757 #raad0516 59
758 2013-2017 59
759 Fractieoverleg 59
760 Fratershof 59
761 Gezondheidsbeleid 59
762 Spreektijd 59
763 Toekomstfonds 59
764 conceptbegroting 59
765 rioleringsplan 59
766 #Avaaz 58
767 #VrijeArtsenkeuze 58
768 1eK 58
769 LCJ 58
770 Uitvoeringsbesluit 58
771 breedgedragen 58
772 herv. 58
773 partijcommissie 58
774 #persaldo 57
775 #werkenzekerheid 57
776 Bosma's 57
777 Hiertoe 57
778 Landbouwraad 57
779 Onderhandelaarsakkoord 57
780 RvState 57
781 Woonomgeving 57
782 hoofdlijnenakkoord 57
783 kostenonderzoek 57
784 lijsttrekkersreferendum 57
785 securitisatie 57
786 uitvoeringsbesluit 57
787 woningtoewijzing 57
788 #Bestuursakkoord 56
789 #pensioenbattle 56
790 #raadassen 56
791 #ringzuid 56
792 2007-2011 56
793 Ambulancemedewerkers 56
794 Principe-akkoord 56
795 RWN 56
796 Romneys 56
797 UvW 56
798 Zijlstra's 56
799 aardwarmteproject 56
800 best.plan 56
801 centrumvisie 56
802 corporatiestelsel 56
803 familiegroepsplan 56
804 #AOLVRaad 55
805 #EPlenaire 55
806 #aoEnergie 55
807 #vvdboz 55
808 Antipestwet 55
809 Harmoniekwartier 55
810 Ondernemingsdossier 55
811 Topcraft 55
812 VJN 55
813 energie-akkoord 55
814 schaliegasonderzoek 55
815 #Oostvaarderswold 54
816 #amendement 54
817 #pvdabrabant 54
818 #studentendebat 54
819 GRUP 54
820 Lokaalbelang 54
821 bevolkingsdaling 54
822 bezwaarcommissie 54
823 kerkrecht 54
824 woningmarktbeleid 54
825 #coalitie040 53
826 #ekjeugdwet 53
827 #raad078 53
828 #raadtilburg 53
829 #socialegemeente 53
830 Comissie 53
831 PZO-ZZP 53
832 Stadsforum 53
833 Workfast 53
834 beleidsinformatie 53
835 godsdienstonderwijs 53
836 #D66Krimpen 52
837 #GLNH 52
838 #RvW 52
839 #ondergrond 52
840 Leeswerk 52
841 Opschalen 52
842 profileringsfonds 52
843 zwijnenjacht 52
844 #CDAlijsttrekkerEU 51
845 #HlmmrRaad 51
846 #Victas 51
847 #ZUHM 51
848 #vvdwb 51
849 paardensector 51
850 #Kadernota 50
851 #hertelling 50
852 D66- 50
853 Haarfijn 50
854 ODRU 50
855 Stemverklaring 50
856 grondbedrijven 50
857 meicirculaire 50
858 transnationale 50

Words in alphabetical order

1 #010debat 458
2 #7principes 112
3 #ABR 99
4 #AFB 64
5 #AOLVRaad 55
6 #AOMest 87
7 #AOenergie 64
8 #AOvoedsel 119
9 #APB2013 83
10 #Abvakabo 420
11 #Algemene 68
12 #Amarantis 497
13 #Avaaz 58
14 #Awbz 99
15 #Bestuursakkoord 56
16 #BuZa 92
17 #Burgerinitiatief 66
18 #CAOPOLITIE 178
19 #CDATilburg 86
20 #CDAlijsttrekkerEU 51
21 #CDJA 542
22 #CH2018 303
23 #CNV 1,478
24 #COA 301
25 #CVZ 322
26 #D66Breda 71
27 #D66Krimpen 52
28 #DNV 318
29 #DaaromForza 60
30 #DeVloek 87
31 #Deetman 497
32 #Deltaprogramma 188
33 #EKJeugdwet 59
34 #EKjeugdwet 1,169
35 #EPlenaire 55
36 #EZ 654
37 #Energieakkoord 424
38 #FNVLP 150
39 #Floriade2022 99
40 #G1000 643
41 #GBT 68
42 #GLNH 52
43 #GMR 68
44 #GR2970 162
45 #HAP 372
46 #HNS 605
47 #HOV 276
48 #Hedwigepolder 228
49 #Heuvelrugkiest 81
50 #HlmmrRaad 51
51 #IceDome 111
52 #IenM 176
53 #Jeugdwet 705
54 #KNGFkiest 148
55 #KNMG 174
56 #Kadernota 50
57 #Kamerdebat 76
58 #Kinderpardon 229
59 #Kunstencluster 79
60 #LHV 181
61 #LTO 873
62 #Mansveld 189
63 #N340 94
64 #Notweg 148
65 #Nza 86
66 #OCW 432
67 #Oostvaarderswold 54
68 #PSBrabant 251
69 #PSFryslan 353
70 #PSFryslân 73
71 #PSLB 118
72 #PZH 180
73 #PvdACongres 66
74 #RIVM 444
75 #Raad071 66
76 #RaadAssen 137
77 #RaadvanState 190
78 #Rijnlandroute 371
79 #RingZuid 97
80 #RodeHoed 85
81 #RvW 52
82 #SCP 679
83 #SER 740
84 #Spuiforum 421
85 #StadhuisDH 63
86 #Stadsdebat 99
87 #TKjeugd 206
88 #Thermphos 99
89 #VNG 2,051
90 #VWS 1,195
91 #Vestia 1,143
92 #Victas 51
93 #VlaParl 228
94 #Vragenuurtje 134
95 #VrijeArtsenkeuze 58
96 #WWnV 212
97 #Windpark 60
98 #WoCo 491
99 #ZN 285
100 #ZUHM 51
101 #ZWKiest 71
102 #adolescentenstrafrecht 82
103 #amendement 54
104 #aoEHS 119
105 #aoEnergie 55
106 #aoGLB 191
107 #aoMest 159
108 #aomest 65
109 #begrEZ 80
110 #begrLN 187
111 #begroting2013 99
112 #begroting2015 95
113 #bestewp 76
114 #bestuursakkoord 358
115 #bevlogenbesturen 227
116 #bouwbubbel 70
117 #buitenring 408
118 #buurtbemiddeling 305
119 #coalitie040 53
120 #comdrv 892
121 #d66tweetuur 390
122 #debatpszh 73
123 #decav 72
124 #discriminatiedebat 174
125 #dvdld 77
126 #ekjeugdwet 53
127 #energieakkoord 848
128 #floriade2022 81
129 #fusieABR 62
130 #fusiecongres 59
131 #gasopslag 82
132 #gebiedscommissie 117
133 #grdrv 637
134 #grw 250
135 #grzwl 203
136 #gscgk 74
137 #herindeling 842
138 #hertelling 50
139 #heuvelrugkiest 94
140 #icedome 329
141 #jeugdGGZ 102
142 #jeugdpoort 78
143 #jeugdwet 2,238
144 #kadernota 207
145 #kbtd 243
146 #kindregelingen 59
147 #kolencentrale 265
148 #ktdzutphen 64
149 #kunstencluster 209
150 #leenstelsel 1,449
151 #libertijn 65
152 #maasdriel 176
153 #metropoolregio 79
154 #nationalepolitie 398
155 #natuurakkoord 307
156 #natuurbeleid 82
157 #novelle 106
158 #ondergrond 52
159 #onderwijsbegroting 70
160 #paradisodebat 242
161 #pensioenakkoord 771
162 #pensioenbattle 56
163 #pensioendebat 265
164 #pensioenplan 66
165 #persaldo 57
166 #psbrabant 190
167 #psdrenthe 87
168 #psgld 923
169 #psgr 793
170 #psnh 589
171 #psov 781
172 #pvEZ 76
173 #pvdabrabant 54
174 #pvdacongres 887
175 #raad010 501
176 #raad013 326
177 #raad020 416
178 #raad024 1,144
179 #raad026 1,278
180 #raad030 3,324
181 #raad0348 91
182 #raad040 1,413
183 #raad0492 59
184 #raad050 1,201
185 #raad0516 59
186 #raad0570 100
187 #raad058 376
188 #raad071 1,343
189 #raad075 308
190 #raad078 53
191 #raad079 579
192 #raadBO 203
193 #raadassen 56
194 #raadboz 145
195 #raaddb 883
196 #raadh 835
197 #raadhouten 127
198 #raadlingewaal 61
199 #raadoeg 113
200 #raadoldenzaal 94
201 #raadtilburg 53
202 #raadtynaarlo 65
203 #raaduh 230
204 #raadvdtoekomst 309
205 #raadvelsen 98
206 #raadwijchen 180
207 #raadzuidplas 258
208 #rhenenstemt 138
209 #rijnlandroute 244
210 #ringzuid 56
211 #shopbak 99
212 #sociaalakkoord 1,378
213 #socialegemeente 53
214 #spuiforum 335
215 #stadsdebat 1,239
216 #stemmingen 107
217 #studentendebat 54
218 #swerfrust 62
219 #tdiel 125
220 #toekomstaccountant 198
221 #uraad 71
222 #vanwaarde 168
223 #veghelraad 62
224 #verkiezingsprogramma 268
225 #vvdbd 92
226 #vvdboz 55
227 #vvdcongres 311
228 #vvdwb 51
229 #werkenzekerheid 57
230 #zgr 1,558
231 #zorgakkoord 258
232 1eK 58
233 1eKamer 94
234 2007-2011 56
235 2008-2012 86
236 2010-2014 222
237 2011-2015 125
238 2012-2017 70
239 2013-2016 267
240 2013-2017 59
241 2014-2017 205
242 2014-2018 556
243 2014-2019 73
244 2014-2020 308
245 2015-2018 213
246 380kV 122
247 A'pse 66
248 A-G 236
249 ABZ 235
250 AIV 105
251 ANPV 75
252 AO 2,076
253 Accoord 136
254 Actiz 351
255 Adviescommissie 244
256 Alg 699
257 Alterra 297
258 Ambulancemedewerkers 56
259 Amendement 738
260 Amendementen 113
261 Antipestwet 55
262 Argumentatie 171
263 Argwaan 87
264 Armoedebeleid 94
265 ArtA 122
266 B&M 216
267 B&W 6,450
268 BGM 243
269 BIZ 433
270 BLN 191
271 BOOR 452
272 BZ 1,424
273 BZK 1,666
274 Begroting 2,870
275 BenW 331
276 Beraad 500
277 Besluit 4,583
278 Besluiten 464
279 Besluitvorming 275
280 Bestaansrecht 92
281 Bestuurdersvereniging 62
282 Bestuurlijk 514
283 Bestuurlijke 742
284 Bestuursakkoord 405
285 Bewonersbijeenkomst 75
286 Bindend 217
287 Biza 73
288 Blokkering 101
289 Bosma's 57
290 Burgerinitiatief 1,208
291 CDJA 778
292 CIE 216
293 CNVO 70
294 COT 80
295 Cie 1,293
296 Cie. 875
297 Cito-scores 393
298 Coalitieakkoord 352
299 Collegeprogramma 75
300 Comissie 53
301 Convenant 1,040
302 Cultuurnota 87
303 Cultuurpaleis 101
304 CvB 1,187
305 CvK 275
306 D&H 63
307 D66- 50
308 Debat 10,907
309 Debatavond 202
310 Deelakkoord 236
311 Deltaprogramma 412
312 Dessens 62
313 Diftar 243
314 Dijksma 5,140
315 Drechtraad 184
316 EHS 820
317 EL&I 742
318 ELI 527
319 EU-top 1,013
320 EZ 3,580
321 Elektronisch 854
322 Erasmus+ 83
323 FOC 240
324 Fidessa 78
325 Fractieoverleg 59
326 Fractievz 72
327 Fratershof 59
328 G32 461
329 G4 1,333
330 GBG 146
331 GBT 321
332 GMF 72
333 GMR 382
334 GRUP 54
335 GUH 78
336 GVS 82
337 GVVP 78
338 Gebiedscommissie 116
339 Gedep 77
340 Gedeputeerden 72
341 Geheimhouding 128
342 Gemeenschappelijk 327
343 Gemeenteraadsverkiezing 63
344 Gezondheidsbeleid 59
345 GrienLinks 130
346 GroenLinks-congres 91
347 Grondgebied 109
348 H&G 90
349 HOV 736
350 HSZ 65
351 Haarfijn 50
352 Harmoniekwartier 55
353 Hedwige 370
354 Herindeling 407
355 Hiertoe 57
356 Hoofdredacteuren 115
357 Hoorzitting 799
358 Hoorzittingen 67
359 Huishoudboekje 110
360 HvU 144
361 I&M 807
362 IBH 79
363 ID-banen 66
364 IHP 80
365 ITH 73
366 IenM 452
367 Ikv 139
368 Inbreng 500
369 Initiatiefvoorstel 136
370 Initiatiefwet 185
371 Inspraak 575
372 Insprekers 109
373 Instemming 187
374 Intentieovereenkomst 67
375 Intentieverklaring 144
376 Invoeringswet 86
377 Inwonersbelangen 102
378 JIA 62
379 Jeugdbeleid 142
380 Jongerenpanel 137
381 Kabinetsreactie 144
382 Kaderbrief 81
383 Kaderleden 99
384 Kadernota 732
385 Kamerdebat 1,872
386 Kieskompas 685
387 Kieswijzer 271
388 Kinderlintjes 68
389 Klankbordgroep 350
390 Klijnsma 6,227
391 Klokkenluiders 642
392 Kritiek 10,864
393 Kunstencluster 281
394 L-V 62
395 LCJ 58
396 LNV 191
397 LST 131
398 Landbouwraad 57
399 Ledenparlement 112
400 Ledenraadpleging 114
401 Leeswerk 52
402 Leges 122
403 Lente-akkoord 303
404 Lokaalbelang 54
405 Lokale 8,747
406 MKBA 192
407 Masterplan 912
408 Meerderheid 6,829
409 MenS 227
410 Ministerraad 638
411 Mobiliteitsplan 78
412 Modelverordening 60
413 Motie 5,097
414 Moties 307
415 N340 443
416 NUV 131
417 NWEA 123
418 Natuurakkoord 91
419 Noordoevers 79
420 Novelle 203
421 Nuonweg 96
422 O+S 102
423 O2G2 94
424 OCW 2,687
425 ODRU 50
426 OZHZ 64
427 Ombudsteam 155
428 Omzetting 109
429 Onderhandelaarsakkoord 57
430 Onderhandeling 121
431 Ondernemingsdossier 55
432 Ontwerpbesluit 180
433 Oosterweel 543
434 Oostvaarderswold 281
435 Oostvlietpolder 252
436 Opschalen 52
437 Overleg 10,413
438 PBL 753
439 PBO 133
440 PN 484
441 PZH 174
442 PZO-ZZP 53
443 Panteia 133
444 Parl 206
445 Parlementaire 803
446 Pensioenhervorming 84
447 Persco 390
448 PerspectieF 102
449 Perspectiefnota 233
450 Persverklaring 135
451 Planbureau 1,663
452 Plenair 93
453 Pol. 70
454 Polen-meldpunt 89
455 Prejudiciële 61
456 Presidium 232
457 Principe-akkoord 56
458 Prognoses 115
459 PvdA-GroenLinks 72
460 PvdA-bestuur 60
461 PvdA-motie 67
462 RTA 124
463 RVB 320
464 RWN 56
465 Raadscommissie 380
466 Raadsvoorstel 140
467 Radiostilte 222
468 Realiteitszin 72
469 Referendum 1,531
470 Reglement 298
471 Resolutie 336
472 Rijnlandroute 639
473 Romneys 56
474 Rotterdamsebaan 173
475 RvB 1,918
476 RvS 2,840
477 RvState 57
478 RvT 1,402
479 SCP 2,529
480 SCP-rapport 218
481 SNN 190
482 SOB 201
483 SWI 66
484 Samenstelling 274
485 Samenvoeging 143
486 Scheuring 68
487 Schriftelijke 580
488 Sluise 85
489 SoZa 79
490 Soweco 198
491 Speerpunten 229
492 Spoedoverleg 125
493 Spreektijd 59
494 Spuiforum 591
495 Staatssecretaris 11,139
496 Stadsdebat 174
497 Stadsforum 53
498 Stakeholders 84
499 Standpunten 256
500 Stas 1,320
501 Statencommissies 65
502 Statenverkiezing 77
503 SteM 95
504 Stelsel 232
505 Stemverklaring 50
506 Stichtingsbestuur 160
507 Structuurvisie 550
508 T-diel 79
509 TNS-NIPO 66
510 TVP 294
511 Toekomstfonds 59
512 Toekomstvisie 355
513 Toelichting 1,294
514 Toezegging 290
515 Toezeggingen 125
516 Topcraft 55
517 Transitiecommissie 73
518 Tussenbalans 61
519 TweedeKamer 90
520 Tweedekamer 86
521 Twentestad 82
522 Twitterdebat 136
523 UNESCO 798
524 Uitgangspunten 197
525 Uitkomst 1,328
526 Uitkomsten 456
527 Uitvoeringsbesluit 58
528 Uitwerking 374
529 Unaniem 360
530 Unanieme 102
531 UvW 56
532 V&J 524
533 VAO 285
534 VCP 374
535 VDG 353
536 VHB 63
537 VJN 55
538 VNG 5,999
539 VNO 523
540 VNO-NCW 2,645
541 VNO/NCW 138
542 VNONCW 81
543 VOS/ABB 101
544 VROM 522
545 VVSG 111
546 Vastgesteld 87
547 Vaststelling 535
548 VenJ 385
549 Verkeersveiligheid 549
550 Verkenningen 71
551 Verkiezingsprogramma's 97
552 Verordening 607
553 Veteranenwet 72
554 Voorjaarsnota 551
555 Voorontwerp 78
556 Voorstel 5,479
557 Voorstellen 1,124
558 Voorzitster 101
559 Voorzitters 209
560 Vrijheidsmuseum 332
561 Vz. 128
562 WGBO 85
563 WMO 6,701
564 WOB 1,064
565 WWnV 71
566 Wereldburgers 86
567 Wetsvoorstellen 130
568 Wietteelt 85
569 Woonomgeving 57
570 Woonvisie 297
571 Woordvoering 107
572 Workfast 53
573 Wwft 64
574 YXIE 86
575 Zetelverdeling 63
576 Zienswijze 156
577 Zijlstra's 56
578 Zitting 647
579 Zomerreces 163
580 ^BN 147
581 aanbestedingsbeleid 194
582 aandeelhoudersregister 76
583 aanlandplicht 68
584 aardwarmteproject 56
585 accommodatiebeleid 98
586 actiecomite 71
587 actieplan 2,167
588 actualisering 74
589 adolescentenstrafrecht 150
590 adviescie 64
591 adviescommissie 291
592 adviesraad 475
593 agendapunt 1,636
594 akkoord 69,067
595 alcoholbeleid 317
596 amendement 2,856
597 amendementen 1,812
598 arbeidsmarktplan 90
599 armoedebeleid 705
600 b&w 520
601 bava 178
602 beantwoording 1,672
603 begroting 21,295
604 begrotingsakkoord 1,414
605 begrotingsdebat 313
606 belastingplan 474
607 beleidsambtenaar 63
608 beleidsinformatie 53
609 beleidskader 198
610 bepleit 2,414
611 beraad 2,498
612 besluitvormende 150
613 best.plan 56
614 bestemmingsplan 4,365
615 bestemmingsplannen 948
616 bestuurdersvereniging 71
617 bestuurlijk 2,087
618 bestuursakkoord 1,331
619 bestuurscommissie 264
620 bevolkingsdaling 54
621 bewindspersonen 347
622 bezuinigingspakket 306
623 bezuinigingsvoorstel 126
624 bezwaarcommissie 54
625 bijeen 10,585
626 blowverbod 439
627 brandbrief 1,077
628 breedgedragen 58
629 buitenonderhoud 73
630 burgerinitiatief 2,674
631 centrumvisie 56
632 cie 2,424
633 cie. 521
634 cliëntenraden 153
635 coalitie-akkoord 132
636 coalitieakkoord 1,531
637 coalitiebesprekingen 185
638 coalitieprogramma 136
639 coalitievorming 635
640 college 96,267
641 collegevoorstel 168
642 comités 69
643 commissie 21,335
644 commissie- 79
645 concept-verkiezingsprogramma 77
646 conceptbegroting 59
647 conceptrapport 99
648 consulaire 60
649 consultatieronde 114
650 contractering 233
651 convenant 2,511
652 corporatiestelsel 56
653 cultuurbeleid 615
654 cultuursubsidies 204
655 cvz 63
656 debat 85,787
657 decentralisatie 3,300
658 declaratiegedrag 350
659 deelakkoord 371
660 deeltijdonderwijs 63
661 definief 97
662 defintief 302
663 dekkingsplan 107
664 dijkgraven 65
665 doorwerking 83
666 dorpsbelang 127
667 drugsbeleid 744
668 electronisch 1,035
669 energie-akkoord 55
670 energieakkoord 1,330
671 eurodebat 122
672 evenementenbeleid 214
673 f.t. 70
674 familiegroepsplan 56
675 financieel-economische 119
676 fusie 11,943
677 fusieplan 209
678 gebiedscommissies 126
679 gebiedsvisie 198
680 geborgde 94
681 gedep 106
682 gem.raad 182
683 gemeentelijk 2,644
684 gemeentelijke 9,438
685 godsdienstonderwijs 53
686 gokmarkt 283
687 grondbedrijven 50
688 grondbeleid 340
689 grondexploitaties 129
690 grondverkoop 123
691 handhavingsbeleid 101
692 herijking 374
693 herindeling 3,022
694 heroverweging 307
695 herv. 58
696 homo-emancipatie 771
697 hondenbeleid 271
698 hoofdlijnen 1,632
699 hoofdlijnenakkoord 57
700 illegalenwet 157
701 informateurs 600
702 informatiehuishouding 82
703 informerende 137
704 ingediende 743
705 ingelaste 1,133
706 initiatiefvoorstel 613
707 inpassingsplan 165
708 integraal 4,169
709 integratienota 60
710 integriteitsonderzoek 122
711 intentieverklaring 660
712 internetconsultatie 88
713 interpellatie 207
714 interpellatiedebat 133
715 investeringsplan 274
716 jeugdbeleid 677
717 jongerenbeleid 66
718 kabinetsreactie 140
719 kaderbrief 133
720 kadernota 906
721 kaderstelling 77
722 kerkrecht 54
723 klimaatafspraken 70
724 kngf 105
725 kostenonderzoek 57
726 kunstencluster 161
727 ledenparlement 263
728 lijsttrekkersreferendum 57
729 lokpubers 126
730 m.e.r. 71
731 marinierskazerne 196
732 maximumsalaris 77
733 meerjarenbegroting 354
734 meerjarenplanning 69
735 meicirculaire 50
736 memorandum 212
737 minimabeleid 281
738 ministerieel 68
739 moratorium 307
740 moties 4,476
741 natuurbeleid 709
742 ocw 108
743 ombudsteam 188
744 onderhandelaarsakkoord 120
745 onderhandelingsakkoord 73
746 onderhandelingsresultaat 221
747 ondermeer 1,673
748 onderwijshuisvesting 332
749 ontslagaanvraag 142
750 onzalige 541
751 opheffing 1,613
752 opheldering 6,235
753 opiniërende 122
754 ouderenhuisvesting 75
755 overheveling 1,005
756 paardensector 51
757 papierloos 930
758 paracommercie 74
759 parkeerbeleid 957
760 parkeerplan 136
761 participatieraad 86
762 partijcommissie 58
763 pensioenplan 766
764 persbeleid 66
765 perspectiefnota 172
766 peuterspeelzaalwerk 112
767 plenair 627
768 plenaire 1,796
769 politiekosten 161
770 prejudiciële 113
771 presidium 660
772 profileringsfonds 52
773 prostitutiebeleid 118
774 provinciaal 2,187
775 provinciale 7,928
776 raadpleging 239
777 raads- 281
778 raadsbesluit 347
779 raadsbrede 157
780 raadsbreed 266
781 raadscie 163
782 raadscommissie 1,179
783 raadsdebat 425
784 raadsprogramma 119
785 raadsvoorstel 552
786 raadswerkgroep 97
787 ratificatie 302
788 reclamebeleid 96
789 regionalisering 379
790 rekenkameronderzoek 69
791 rekenkamerrapport 82
792 requisitoir 271
793 rioleringsplan 59
794 rvb 239
795 rücksichtslos 136
796 samenvoeging 888
797 samenwerkingsakkoord 60
798 schaliegasonderzoek 55
799 securitisatie 57
800 spitsmijden 323
801 spoeddebat 1,241
802 staatssecr 155
803 startnotitie 130
804 stas 1,953
805 stedenbouwkundige 338
806 steunfractie 162
807 steunplan 82
808 subsidiebeleid 302
809 superprovincie 1,478
810 szw 96
811 takendiscussie 71
812 taskforce 550
813 transitiearrangement 62
814 transitieplan 72
815 transnationale 50
816 twenterand 225
817 uitvoeringsbesluit 57
818 uitvoeringsprogramma 120
819 unaniem 5,588
820 v.m. 89
821 veiligheidsbeleid 395
822 vergaderde 220
823 vergadert 3,620
824 vergunningverlening 256
825 verkiezingsprogram 253
826 verkiezingsprogramma 5,207
827 verruiming 1,387
828 verzelfstandiging 428
829 voorgezeten 320
830 voorjaarsnota 588
831 voorliggende 177
832 voorontwerp 296
833 voorz 261
834 vrijgave 232
835 vuurwerkoverlast 1,391
836 waterbeleid 101
837 waterschapsverkiezingen 168
838 welstand 534
839 welstandsvrij 97
840 wetgevingsoverleg 63
841 weth 2,242
842 wethouderschap 434
843 wetsvoorstel 7,664
844 wetvoorstel 97
845 wijkbudgetten 89
846 wijzigingsvoorstellen 66
847 woningbedrijf 68
848 woningmarktbeleid 54
849 woningtoewijzing 57
850 woonakkoord 971
851 woonbeleid 203
852 wwnv 144
853 zandwinning 130
854 zondagopenstelling 526
855 zondagsopenstelling 309
856 zorgdebat 318
857 zorgplannen 336
858 zwijnenjacht 52

Words in suffix order

1 Erasmus+ 83
2 D66- 50
3 commissie- 79
4 raads- 281
5 Cie. 875
6 cie. 521
7 Pol. 70
8 v.m. 89
9 m.e.r. 71
10 f.t. 70
11 herv. 58
12 Vz. 128
13 #G1000 643
14 #raad010 501
15 2014-2020 308
16 #raad020 416
17 #raad030 3,324
18 #raad040 1,413
19 #coalitie040 53
20 N340 443
21 #N340 94
22 #raad050 1,201
23 #raad0570 100
24 #GR2970 162
25 2007-2011 56
26 #Raad071 66
27 #raad071 1,343
28 2008-2012 86
29 #Floriade2022 99
30 #floriade2022 81
31 G32 461
32 #raad0492 59
33 O2G2 94
34 #APB2013 83
35 #begroting2013 99
36 #raad013 326
37 2010-2014 222
38 #raad024 1,144
39 G4 1,333
40 2011-2015 125
41 #begroting2015 95
42 #raad075 308
43 2013-2016 267
44 #raad0516 59
45 #raad026 1,278
46 2012-2017 70
47 2013-2017 59
48 2014-2017 205
49 2014-2018 556
50 2015-2018 213
51 #CH2018 303
52 #raad0348 91
53 #raad058 376
54 #raad078 53
55 2014-2019 73
56 #raad079 579
57 MKBA 192
58 NWEA 123
59 JIA 62
60 CDJA 778
61 #CDJA 542
62 #COA 301
63 RTA 124
64 ArtA 122
65 VOS/ABB 101
66 #AFB 64
67 VHB 63
68 #aoGLB 191
69 #PSLB 118
70 SOB 201
71 WOB 1,064
72 RVB 320
73 CvB 1,187
74 RvB 1,918
75 FOC 240
76 CIE 216
77 #CAOPOLITIE 178
78 YXIE 86
79 GMF 72
80 PerspectieF 102
81 H&G 90
82 A-G 236
83 GBG 146
84 VDG 353
85 #KNMG 174
86 VNG 5,999
87 #VNG 2,051
88 VVSG 111
89 D&H 63
90 IBH 79
91 #StadhuisDH 63
92 #GLNH 52
93 ITH 73
94 GUH 78
95 PZH 174
96 #PZH 180
97 EL&I 742
98 ELI 527
99 SWI 66
100 V&J 524
101 LCJ 58
102 VenJ 385
103 BZK 1,666
104 1eK 58
105 CvK 275
106 PBL 753
107 B&M 216
108 I&M 807
109 BGM 243
110 #ZUHM 51
111 VROM 522
112 #RIVM 444
113 SteM 95
114 IenM 452
115 #IenM 176
116 ^BN 147
117 VJN 55
118 BLN 191
119 #begrLN 187
120 SNN 190
121 PN 484
122 RWN 56
123 #ZN 285
124 AO 2,076
125 VAO 285
126 WGBO 85
127 PBO 133
128 #raadBO 203
129 UNESCO 798
130 WMO 6,701
131 VNO 523
132 TNS-NIPO 66
133 #LTO 873
134 CNVO 70
135 #HAP 372
136 SCP 2,529
137 #SCP 679
138 VCP 374
139 IHP 80
140 #FNVLP 150
141 GRUP 54
142 TVP 294
143 GVVP 78
144 PZO-ZZP 53
145 #ABR 99
146 #fusieABR 62
147 #SER 740
148 GMR 382
149 #GMR 68
150 BOOR 452
151 O+S 102
152 EHS 820
153 #aoEHS 119
154 #HNS 605
155 GVS 82
156 #VWS 1,195
157 MenS 227
158 RvS 2,840
159 GBT 321
160 #GBT 68
161 COT 80
162 LST 131
163 RvT 1,402
164 #CDAlijsttrekkerEU 51
165 ODRU 50
166 HvU 144
167 L-V 62
168 #LHV 181
169 AIV 105
170 #CNV 1,478
171 #DNV 318
172 LNV 191
173 HOV 736
174 #HOV 276
175 ANPV 75
176 NUV 131
177 380kV 122
178 WWnV 71
179 #WWnV 212
180 B&W 6,450
181 VNO-NCW 2,645
182 VNO/NCW 138
183 VNONCW 81
184 OCW 2,687
185 #OCW 432
186 BenW 331
187 #RvW 52
188 UvW 56
189 BZ 1,424
190 ABZ 235
191 EZ 3,580
192 #EZ 654
193 #begrEZ 80
194 #pvEZ 76
195 #jeugdGGZ 102
196 OZHZ 64
197 BIZ 433
198 HSZ 65
199 #CVZ 322
200 SoZa 79
201 #BuZa 92
202 #D66Breda 71
203 Panteia 133
204 #Vestia 1,143
205 Deltaprogramma 412
206 #Deltaprogramma 188
207 Collegeprogramma 75
208 coalitieprogramma 136
209 raadsprogramma 119
210 uitvoeringsprogramma 120
211 verkiezingsprogramma 5,207
212 #verkiezingsprogramma 268
213 concept-verkiezingsprogramma 77
214 Dijksma 5,140
215 Klijnsma 6,227
216 Alterra 297
217 Fidessa 78
218 integratienota 60
219 Perspectiefnota 233
220 perspectiefnota 172
221 Kadernota 732
222 #Kadernota 50
223 kadernota 906
224 #kadernota 207
225 Cultuurnota 87
226 Voorjaarsnota 551
227 voorjaarsnota 588
228 bava 178
229 #Nza 86
230 Biza 73
231 #DaaromForza 60
232 #raaddb 883
233 rvb 239
234 #vvdwb 51
235 #AOLVRaad 55
236 #HlmmrRaad 51
237 gem.raad 182
238 Beraad 500
239 beraad 2,498
240 participatieraad 86
241 #veghelraad 62
242 Ministerraad 638
243 adviesraad 475
244 Drechtraad 184
245 #uraad 71
246 Landbouwraad 57
247 Twentestad 82
248 #vvdbd 92
249 raadsbreed 266
250 Grondgebied 109
251 #RodeHoed 85
252 #TKjeugd 206
253 Verkeersveiligheid 549
254 Meerderheid 6,829
255 #werkenzekerheid 57
256 minimabeleid 281
257 Jeugdbeleid 142
258 jeugdbeleid 677
259 grondbeleid 340
260 Armoedebeleid 94
261 armoedebeleid 705
262 subsidiebeleid 302
263 accommodatiebeleid 98
264 prostitutiebeleid 118
265 reclamebeleid 96
266 alcoholbeleid 317
267 hondenbeleid 271
268 jongerenbeleid 66
269 evenementenbeleid 214
270 woonbeleid 203
271 parkeerbeleid 957
272 waterbeleid 101
273 natuurbeleid 709
274 #natuurbeleid 82
275 cultuurbeleid 615
276 Gezondheidsbeleid 59
277 veiligheidsbeleid 395
278 aanbestedingsbeleid 194
279 handhavingsbeleid 101
280 drugsbeleid 744
281 persbeleid 66
282 woningmarktbeleid 54
283 #RingZuid 97
284 #ringzuid 56
285 Spreektijd 59
286 #dvdld 77
287 Vastgesteld 87
288 #Mansveld 189
289 #psgld 923
290 Oostvaarderswold 281
291 #Oostvaarderswold 54
292 twenterand 225
293 welstand 534
294 Bindend 217
295 #ondergrond 52
296 Debatavond 202
297 blowverbod 439
298 Accoord 136
299 akkoord 69,067
300 energie-akkoord 55
301 coalitie-akkoord 132
302 Principe-akkoord 56
303 Lente-akkoord 303
304 #Energieakkoord 424
305 energieakkoord 1,330
306 #energieakkoord 848
307 Coalitieakkoord 352
308 coalitieakkoord 1,531
309 #zorgakkoord 258
310 #sociaalakkoord 1,378
311 Deelakkoord 236
312 deelakkoord 371
313 hoofdlijnenakkoord 57
314 #pensioenakkoord 771
315 woonakkoord 971
316 Natuurakkoord 91
317 #natuurakkoord 307
318 samenwerkingsakkoord 60
319 onderhandelingsakkoord 73
320 begrotingsakkoord 1,414
321 Onderhandelaarsakkoord 57
322 onderhandelaarsakkoord 120
323 Bestuursakkoord 405
324 #Bestuursakkoord 56
325 bestuursakkoord 1,331
326 #bestuursakkoord 358
327 #kbtd 243
328 buitenonderhoud 73
329 taskforce 550
330 raadsbrede 157
331 geborgde 94
332 voorliggende 177
333 ingediende 743
334 besluitvormende 150
335 informerende 137
336 opiniërende 122
337 consultatieronde 114
338 #vanwaarde 168
339 vergaderde 220
340 college 96,267
341 stedenbouwkundige 338
342 onzalige 541
343 Hedwige 370
344 financieel-economische 119
345 #psdrenthe 87
346 Cie 1,293
347 cie 2,424
348 superprovincie 1,478
349 paracommercie 74
350 raadscie 163
351 adviescie 64
352 #aoEnergie 55
353 #AOenergie 64
354 centrumvisie 56
355 Woonvisie 297
356 Structuurvisie 550
357 gebiedsvisie 198
358 Toekomstvisie 355
359 commissie 21,335
360 Transitiecommissie 73
361 partijcommissie 58
362 bezwaarcommissie 54
363 Raadscommissie 380
364 raadscommissie 1,179
365 Gebiedscommissie 116
366 #gebiedscommissie 117
367 Adviescommissie 244
368 adviescommissie 291
369 bestuurscommissie 264
370 Comissie 53
371 takendiscussie 71
372 fusie 11,943
373 ratificatie 302
374 interpellatie 207
375 beleidsinformatie 53
376 homo-emancipatie 771
377 decentralisatie 3,300
378 securitisatie 57
379 internetconsultatie 88
380 Argumentatie 171
381 Kabinetsreactie 144
382 kabinetsreactie 140
383 steunfractie 162
384 #nationalepolitie 398
385 startnotitie 130
386 Motie 5,097
387 PvdA-motie 67
388 Resolutie 336
389 Huishoudboekje 110
390 #Vragenuurtje 134
391 Schriftelijke 580
392 gemeentelijke 9,438
393 Bestuurlijke 742
394 provinciale 7,928
395 Lokale 8,747
396 transnationale 50
397 #kolencentrale 265
398 Novelle 203
399 #novelle 106
400 #pensioenbattle 56
401 Prejudiciële 61
402 prejudiciële 113
403 Unanieme 102
404 #IceDome 111
405 #icedome 329
406 #Algemene 68
407 marinierskazerne 196
408 Hiertoe 57
409 meicirculaire 50
410 consulaire 60
411 #EPlenaire 55
412 plenaire 1,796
413 Parlementaire 803
414 Sluise 85
415 A'pse 66
416 #RaadvanState 190
417 RvState 57
418 actiecomite 71
419 Radiostilte 222
420 #socialegemeente 53
421 ingelaste 1,133
422 Rijnlandroute 639
423 #Rijnlandroute 371
424 #rijnlandroute 244
425 vrijgave 232
426 Zienswijze 156
427 #VrijeArtsenkeuze 58
428 definief 97
429 brandbrief 1,077
430 Kaderbrief 81
431 kaderbrief 133
432 Burgerinitiatief 1,208
433 #Burgerinitiatief 66
434 burgerinitiatief 2,674
435 defintief 302
436 kngf 105
437 woningbedrijf 68
438 Fratershof 59
439 ontslagaanvraag 142
440 #gasopslag 82
441 declaratiegedrag 350
442 Overleg 10,413
443 Spoedoverleg 125
444 Fractieoverleg 59
445 wetgevingsoverleg 63
446 #raadoeg 113
447 Nuonweg 96
448 #Notweg 148
449 Alg 699
450 Lokaalbelang 54
451 dorpsbelang 127
452 Inbreng 500
453 beantwoording 1,672
454 Geheimhouding 128
455 informatiehuishouding 82
456 opheffing 1,613
457 raadpleging 239
458 Ledenraadpleging 114
459 Samenvoeging 143
460 samenvoeging 888
461 heroverweging 307
462 Toezegging 290
463 verzelfstandiging 428
464 Bestuurdersvereniging 62
465 bestuurdersvereniging 71
466 herijking 374
467 doorwerking 83
468 Uitwerking 374
469 bevolkingsdaling 54
470 #buurtbemiddeling 305
471 Onderhandeling 121
472 Herindeling 407
473 herindeling 3,022
474 #herindeling 842
475 Zetelverdeling 63
476 overheveling 1,005
477 #hertelling 50
478 Samenstelling 274
479 zondagopenstelling 526
480 zondagsopenstelling 309
481 kaderstelling 77
482 Vaststelling 535
483 verruiming 1,387
484 Instemming 187
485 coalitievorming 635
486 Pensioenhervorming 84
487 Besluitvorming 275
488 Verordening 607
489 Modelverordening 60
490 vergunningverlening 256
491 meerjarenplanning 69
492 zandwinning 130
493 Intentieverklaring 144
494 intentieverklaring 660
495 Stemverklaring 50
496 Persverklaring 135
497 opheldering 6,235
498 Blokkering 101
499 Woordvoering 107
500 regionalisering 379
501 actualisering 74
502 contractering 233
503 #buitenring 408
504 Scheuring 68
505 Toelichting 1,294
506 Begroting 2,870
507 begroting 21,295
508 meerjarenbegroting 354
509 #onderwijsbegroting 70
510 conceptbegroting 59
511 ouderenhuisvesting 75
512 onderwijshuisvesting 332
513 Omzetting 109
514 Zitting 647
515 Hoorzitting 799
516 Woonomgeving 57
517 Statenverkiezing 77
518 Gemeenteraadsverkiezing 63
519 woningtoewijzing 57
520 #CDATilburg 86
521 #raadtilburg 53
522 electronisch 1,035
523 Elektronisch 854
524 #raadh 835
525 #psnh 589
526 weth 2,242
527 #raaduh 230
528 #debatpszh 73
529 welstandsvrij 97
530 Inspraak 575
531 #shopbak 99
532 Kritiek 10,864
533 #DeVloek 87
534 kostenonderzoek 57
535 rekenkameronderzoek 69
536 schaliegasonderzoek 55
537 integriteitsonderzoek 122
538 #gscgk 74
539 Gemeenschappelijk 327
540 gemeentelijk 2,644
541 Bestuurlijk 514
542 bestuurlijk 2,087
543 #Windpark 60
544 peuterspeelzaalwerk 112
545 Leeswerk 52
546 provinciaal 2,187
547 integraal 4,169
548 #raadlingewaal 61
549 #raadoldenzaal 94
550 #bouwbubbel 70
551 ministerieel 68
552 Oosterweel 543
553 T-diel 79
554 #tdiel 125
555 #maasdriel 176
556 Jongerenpanel 137
557 #AOvoedsel 119
558 Stelsel 232
559 corporatiestelsel 56
560 #leenstelsel 1,449
561 Voorstel 5,479
562 collegevoorstel 168
563 Initiatiefvoorstel 136
564 initiatiefvoorstel 613
565 Raadsvoorstel 140
566 raadsvoorstel 552
567 bezuinigingsvoorstel 126
568 wetsvoorstel 7,664
569 wetvoorstel 97
570 Parl 206
571 #VlaParl 228
572 #grzwl 203
573 Ombudsteam 155
574 ombudsteam 188
575 verkiezingsprogram 253
576 Unaniem 360
577 unaniem 5,588
578 memorandum 212
579 Referendum 1,531
580 lijsttrekkersreferendum 57
581 Vrijheidsmuseum 332
582 Presidium 232
583 presidium 660
584 moratorium 307
585 Spuiforum 591
586 #Spuiforum 421
587 #spuiforum 335
588 Stadsforum 53
589 Rotterdamsebaan 173
590 Argwaan 87
591 best.plan 56
592 fusieplan 209
593 actieplan 2,167
594 transitieplan 72
595 belastingplan 474
596 pensioenplan 766
597 #pensioenplan 66
598 steunplan 82
599 parkeerplan 136
600 Masterplan 912
601 dekkingsplan 107
602 bestemmingsplan 4,365
603 rioleringsplan 59
604 investeringsplan 274
605 inpassingsplan 165
606 familiegroepsplan 56
607 Mobiliteitsplan 78
608 arbeidsmarktplan 90
609 #PSFryslan 353
610 #Deetman 497
611 cliëntenraden 153
612 Kaderleden 99
613 spitsmijden 323
614 Gedeputeerden 72
615 bijeen 10,585
616 breedgedragen 58
617 Inwonersbelangen 102
618 Toezeggingen 125
619 coalitiebesprekingen 185
620 #kindregelingen 59
621 #stemmingen 107
622 Verkenningen 71
623 Hoorzittingen 67
624 waterschapsverkiezingen 168
625 #raadwijchen 180
626 #ktdzutphen 64
627 klimaatafspraken 70
628 Opschalen 52
629 Voorstellen 1,124
630 wijzigingsvoorstellen 66
631 Wetsvoorstellen 130
632 ID-banen 66
633 hoofdlijnen 1,632
634 zorgplannen 336
635 bestemmingsplannen 948
636 bewindspersonen 347
637 #D66Krimpen 52
638 Hoofdredacteuren 115
639 #bevlogenbesturen 227
640 #raadvelsen 98
641 #RaadAssen 137
642 #raadassen 56
643 voorgezeten 320
644 Besluiten 464
645 Amendementen 113
646 amendementen 1,812
647 Standpunten 256
648 Speerpunten 229
649 Uitgangspunten 197
650 Uitkomsten 456
651 politiekosten 161
652 wijkbudgetten 89
653 #raadhouten 127
654 dijkgraven 65
655 grondbedrijven 50
656 Realiteitszin 72
657 Haarfijn 50
658 #libertijn 65
659 #Kinderpardon 229
660 #PSFryslân 73
661 #WoCo 491
662 #Abvakabo 420
663 Soweco 198
664 Persco 390
665 #persaldo 57
666 #metropoolregio 79
667 #raadtynaarlo 65
668 wethouderschap 434
669 Gedep 77
670 gedep 106
671 Klankbordgroep 350
672 raadswerkgroep 97
673 grondverkoop 123
674 EU-top 1,013
675 Voorontwerp 78
676 voorontwerp 296
677 #bestewp 76
678 beleidsambtenaar 63
679 Diftar 243
680 staatssecr 155
681 beleidskader 198
682 #Hedwigepolder 228
683 Oostvlietpolder 252
684 ondermeer 1,673
685 Ondernemingsdossier 55
686 Harmoniekwartier 55
687 1eKamer 94
688 TweedeKamer 90
689 Tweedekamer 86
690 aandeelhoudersregister 76
691 Voorzitster 101
692 Kunstencluster 281
693 #Kunstencluster 79
694 kunstencluster 161
695 #kunstencluster 209
696 Kieswijzer 271
697 #psgr 793
698 #zgr 1,558
699 Plenair 93
700 plenair 627
701 requisitoir 271
702 paardensector 51
703 #d66tweetuur 390
704 PvdA-bestuur 60
705 Stichtingsbestuur 160
706 Verkiezingsprogramma's 97
707 Bosma's 57
708 Zijlstra's 56
709 #raadzuidplas 258
710 Kieskompas 685
711 Stas 1,320
712 #Victas 51
713 stas 1,953
714 profileringsfonds 52
715 Toekomstfonds 59
716 Zomerreces 163
717 Leges 122
718 cultuursubsidies 204
719 Statencommissies 65
720 gebiedscommissies 126
721 grondexploitaties 129
722 Moties 307
723 moties 4,476
724 Kinderlintjes 68
725 #7principes 112
726 #PvdACongres 66
727 GroenLinks-congres 91
728 #pvdacongres 887
729 #vvdcongres 311
730 #fusiecongres 59
731 Cito-scores 393
732 Prognoses 115
733 Cultuurpaleis 101
734 maximumsalaris 77
735 Staatssecretaris 11,139
736 #Amarantis 497
737 deeltijdonderwijs 63
738 godsdienstonderwijs 53
739 GrienLinks 130
740 PvdA-GroenLinks 72
741 Tussenbalans 61
742 Dessens 62
743 #Thermphos 99
744 rücksichtslos 136
745 papierloos 930
746 lokpubers 126
747 Klokkenluiders 642
748 Stakeholders 84
749 Wereldburgers 86
750 Insprekers 109
751 Ambulancemedewerkers 56
752 Voorzitters 209
753 Noordoevers 79
754 informateurs 600
755 Romneys 56
756 comités 69
757 onderhandelingsresultaat 221
758 Debat 10,907
759 debat 85,787
760 #010debat 458
761 spoeddebat 1,241
762 interpellatiedebat 133
763 #discriminatiedebat 174
764 zorgdebat 318
765 #pensioendebat 265
766 #studentendebat 54
767 eurodebat 122
768 #paradisodebat 242
769 Kamerdebat 1,872
770 #Kamerdebat 76
771 Twitterdebat 136
772 raadsdebat 425
773 Stadsdebat 174
774 #Stadsdebat 99
775 #stadsdebat 1,239
776 begrotingsdebat 313
777 aardwarmteproject 56
778 bezuinigingspakket 306
779 #Jeugdwet 705
780 #EKJeugdwet 59
781 #jeugdwet 2,238
782 #EKjeugdwet 1,169
783 #ekjeugdwet 53
784 Initiatiefwet 185
785 illegalenwet 157
786 Veteranenwet 72
787 Invoeringswet 86
788 Antipestwet 55
789 Topcraft 55
790 Wwft 64
791 zwijnenjacht 52
792 adolescentenstrafrecht 150
793 #adolescentenstrafrecht 82
794 kerkrecht 54
795 Bestaansrecht 92
796 aanlandplicht 68
797 bepleit 2,414
798 Besluit 4,583
799 Ontwerpbesluit 180
800 raadsbesluit 347
801 Uitvoeringsbesluit 58
802 uitvoeringsbesluit 57
803 gokmarkt 283
804 Wietteelt 85
805 #rhenenstemt 138
806 #PSBrabant 251
807 #pvdabrabant 54
808 #psbrabant 190
809 Convenant 1,040
810 convenant 2,511
811 #toekomstaccountant 198
812 Amendement 738
813 amendement 2,856
814 #amendement 54
815 transitiearrangement 62
816 Reglement 298
817 Ledenparlement 112
818 ledenparlement 263
819 agendapunt 1,636
820 Polen-meldpunt 89
821 vergadert 3,620
822 #jeugdpoort 78
823 SCP-rapport 218
824 rekenkamerrapport 82
825 conceptrapport 99
826 Workfast 53
827 vuurwerkoverlast 1,391
828 #AOMest 87
829 #aoMest 159
830 #ZWKiest 71
831 #KNGFkiest 148
832 #Heuvelrugkiest 81
833 #heuvelrugkiest 94
834 #aomest 65
835 #raadvdtoekomst 309
836 Bewonersbijeenkomst 75
837 Intentieovereenkomst 67
838 Uitkomst 1,328
839 #swerfrust 62
840 Planbureau 1,663
841 #decav 72
842 Ikv 139
843 wwnv 144
844 #psov 781
845 #comdrv 892
846 #grdrv 637
847 b&w 520
848 ocw 108
849 #grw 250
850 szw 96
851 #Avaaz 58
852 #Awbz 99
853 Actiz 351
854 #raadboz 145
855 #vvdboz 55
856 voorz 261
857 cvz 63
858 Fractievz 72